14. Avondmaal des Heren 2018

14. Avondmaal des Heren 2018.pdf

UITNODIGING voor het Avondmaal des Heren 2018

Binnenkort is het weer de jaarlijkse viering van het Avondmaal des Heren.
Volgens de Joodse kalender werd het jaarlijkse Joodse Peach gevierd op 14 Nisan na zonsondergang.
14 Nisan is, vertaald naar de huidige officiële kalender: 30 Maart 2018 na zonsondergang.

Lees verder

13. Avondmaal des Heren 2017

13. Avondmaal des Heren 2017.pdf

Het Pascha-Lam

Om de achtergrond van het Avondmaal van de Heer beter te kunnen begrijpen beginnen we eerst met het Pesach, dat jaarlijks werd gevierd. Het woord Pascha (Aramees) wordt door Christenen gebruikt voor de viering, het woord Pesach (Hebreeuws) wordt door Joden gebruikt voor de viering.

Lees verder

12. Lichtdragers

12. Lichtdragers.pdf

De geprofeteerde tijd is eindelijk aangebroken;
Christenen zullen zich wereldwijd gaan verenigen als lichtdragers;
Bent u al voorbereid om in Christelijke eenheid lichtdrager te worden?

In de vorige nieuwsbrief ‘Het herstel van het paradijs’ hebben we gezien dat onze hemelse Vader grote liefde heeft voor zijn kinderen.
God liet de eerste mensen niet aan hun lot over en heeft het plan van een menselijke familie op een paradijsaarde nooit losgelaten.
En in dat nieuwe paradijs op de nieuwe aarde zal de natuurlijke dood en ouderdom niet meer zijn:

HerzSt (Openbaring 21:3-4) 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

In deze nieuwsbrief wordt Gods licht besproken en de basis voor christenen, de doop.
Sinds oude tijden is er altijd licht geweest, licht in de duisternis.
Niet het licht van de hemellichamen om te kunnen zien, maar het licht dat heerlijkheid heeft.
Het licht dat verkwikt en moed geeft, de goddelijke lichtstralen die buitengewone wijsheid brengen.
Dit licht omvat Gods persoonlijkheid en ook Gods woord, want God is rechtvaardig en heilig.

Lees verder