13. Het Avondmaal des Heren

Het Pascha-Lam

Om de achtergrond van het Avondmaal van de Heer beter te kunnen begrijpen beginnen we eerst met het Pesach, dat jaarlijks werd gevierd. Het woord Pascha (Aramees) wordt door Christenen gebruikt voor de viering, het woord Pesach (Hebreeuws) wordt door Joden gebruikt voor de viering.

Lees verder

12. Lichtdragers

De geprofeteerde tijd is eindelijk aangebroken;
Christenen zullen zich wereldwijd gaan verenigen als lichtdragers;
Bent u al voorbereid om in Christelijke eenheid lichtdrager te worden?

In de vorige nieuwsbrief ‘Het herstel van het paradijs’ hebben we gezien dat onze hemelse Vader grote liefde heeft voor zijn kinderen.
God liet de eerste mensen niet aan hun lot over en heeft het plan van een menselijke familie op een paradijsaarde nooit losgelaten.
En in dat nieuwe paradijs op de nieuwe aarde zal de natuurlijke dood en ouderdom niet meer zijn:

HerzSt (Openbaring 21:3-4) 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

In deze nieuwsbrief wordt Gods licht besproken en de basis voor christenen, de doop.
Sinds oude tijden is er altijd licht geweest, licht in de duisternis.
Niet het licht van de hemellichamen om te kunnen zien, maar het licht dat heerlijkheid heeft.
Het licht dat verkwikt en moed geeft, de goddelijke lichtstralen die buitengewone wijsheid brengen.
Dit licht omvat Gods persoonlijkheid en ook Gods woord, want God is rechtvaardig en heilig.

Lees verder

11. Het herstel van het paradijs

Het herstel van het paradijs en in de uitvoering hiervan;
Jezus, Heer van de sabbat

In de vorige nieuwsbrief hebben we de grote oorlog te Har–Mágedon beschreven, Gods finale oorlog.
Hierin hebben we de betreffende eindtijd-profetieën van Daniël uitgebreid behandeld en gezien dat in de eindtijd de 8e wereldmacht van centrale banken zichzelf boven alles zal verheffen (Daniël 11:37-39), deze zal de valse profeet eren – de god der vestingen – die als God aanbeden wil worden en zal op basis van ‘valse redeneringen’ samenwerken met een vreemde of buitenlandse god, de Mesopotamische god Allah.

In deze nieuwsbrief gaan we het hebben over het herstel van het – destijds – verloren gegane paradijs na de ernstige overtredingen van Adam en Eva, die van de verboden boom gegeten hadden.
God liet de eerste mensen niet aan hun lot over en heeft het plan van een menselijke familie op een paradijsaarde nooit losgelaten.

Lees verder