wereldmachten 3. De 7e koning, het Amerikaanse rijk

(Openbaring 17:10) 10 En er zijn zeven koningen: vijf zijn gevallen, één is er, de andere is nog niet gekomen, maar als hij gekomen is, moet hij een korte tijd blijven.

Als de 6e koning (volgens de telling van Openbaring) het Romeinse rijk vertegenwoordigd, dan is de 7e koning onbetwist het Amerikaanse rijk. Deze voormalige kolonie ontleend zijn macht aan een enorm militair potentieel. Echter, dit rijk zal slechts een korte periode blijven (Op. 17:10)

Amerika begint een probleem te worden. Tientallen jaren lang vormde het de stabiele factor voor Europa in de koude oorlog, maar nu die strijd overtuigend is gewonnen, dreigt het evenwicht zoek te raken. Met het beeld van de ‘as van het kwaad’ heeft Amerika zichzelf een vrijbrief gegeven om op te treden als politieagent van de wereld, en na de aanslagen van 11 september 2001 heeft Amerika feitelijk de oorlog verklaard aan alle onwelgevallige elementen.  (Emmanuel Todd  – Wereldmacht Amerika).

De huidige financiële toestand van de 7e koning:

Met het drukken van papiergeld werd in eerste instantie een opvraagbare goudvoorraad aangehouden die al het gedrukte papiergeld vertegenwoordigde en opgevraagd kon worden. Later werd er gekozen voor een fractionele reserve banking.  Omdat het goud nauwelijks werd opgeëist door het inwisselen van papiergeld  is ook dit verlaten en is er geen enkele reserve meer. Het vertrouwen in de munt bestaat uit het vertrouwen in de economie, een drijvende valuta volgt.

De Amerikaanse staatsschuld bedraagt ongeveer 14.300 miljard dollar en het plafond is 2 aug 2011 verhoogt naar 16.400 miljard dollar. De Britse krant Financial Times schreef 2 feb 2011 dat de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, China is voorbijgestreefd als de grootste eigenaar van Amerikaans schuldpapier of staatsobligaties. De Federal Reserve heeft $1600 miljard dollar aan staatsobligaties.

China is officieel de grootste buitenlandse schuldeiser van de Verenigde Staten, met ongeveer $ 1160 miljard aan schuldpapieren. Japan heeft voor ongeveer 907 miljard staatsobligaties. Deze enorme staatsschuld kan de dollar onder druk zetten.

De centrale banken, waaronder de FED, worden praktisch wereldwijd gefinancierd door private bankiers. Er is veel kritiek geweest op de centrale banken omdat ze duizenden miljarden in de economie gepompt hebben gedurende de recente crisis van 2008.  Een uitspraak over de FED van de voormalig voorzitter , dhr. Greenspan: “The FED is an independent agency, there is no government wich can overrule actions that we take.”

Volgens onderzoekers beslaat de krediet vordering  van de familie Rothschild  “half the wealth of the world”.  (bron: http://jubilee2012.50webs.com/the_house_of_rothschild.htm)

Het hele financiële systeem wordt aldus door private bankiers gereguleerd.

Voor Amerika is met name de Chinese technologie bedreigend. Door hun huidige financiële toestand en omdat hun technologische voorsprong langzaam verdwijnt, neemt de macht voor de 7e koning af.

Lees verder in: 4. Het genezen van een van de koppen van het wilde beest

2 reacties op “wereldmachten 3. De 7e koning, het Amerikaanse rijk

 1. De zevende koning, of de ” Zevende Wereldmacht, ” is niet alleen Amerika, of de Verenigde Staten van Amerika, maar ook Groot Brittannië hoort hierbij. Die inmiddels met een Brexit bezig is om zich los te maken van Europa. Te samen hebben deze landen het grootste grondgebied op aarde. Bij Groot Brittannië hoort natuurlijk ook Canada, Australie en Nieuw Zeeland en nog een aantal eilanden in de verschillende oceanen en in het Caribisch gebied. En deze worden vergeleken met het Romeinse Rijk, de 6e koning of ” Zesde Wereldmacht ” uit Openbaring 17: vers 9 tot 11, waarin staat: Hier komt het aan op de intelligentie die wijsheid heeft. De zeven koppen betekenen zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is. Er zijn zeven koningen: vijf zijn gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen, maar als hij gekomen is moet hij een korte tijd blijven. En het wilde beest dat was maar niet is,, is ook zelf de achtste koning, maar spruit voort uit de zeven, en het gaat de vernietiging tegemoet!
  Met die achtste koning worden de ” Verenigde Naties te New York, ” bedoeld! Openbaring 13: vanaf vers 1.

  • U schrijft: “. De zeven koppen betekenen zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is”.
   En vervolgens: ” Met die achtste koning worden de ” Verenigde Naties te New York, ” bedoeld! Openbaring 13: vanaf vers 1.”

   Om te beginnen met deze vrouw die op de zeven bergen zit; deze vrouw betekent volgens ons zoiets als aanbidding van iets verderfelijks.
   Zij vertegenwoordigt niet de grote afvallige wereldreligies, de Islam is nl. sterker dan ooit en verzwelgt wereldwijd de grote religies.
   Later in dit antwoord kom ik hier nog op terug.
   In onze ogen vertegenwoordigt deze vrouw de aanbidding van rijkdom en geld, met als gevolg hebzucht en geldzucht:

   HerzSt (Lukas 16:13-15) 13 Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten.
   U kunt niet God dienen en de mammon. 14 En al deze dingen hoorden ook de Farizeeën, die geldzuchtig waren, en zij beschimpten Hem.
   15 En Hij zei tegen hen: U bent het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw hart. Want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God.
   NBV (2 Timotheüs 3:1-2) 1 Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. 2 De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant.

   Ook in het Oude Babylon was er liefde voor geld:

   HerzSt (Jeremia 51:12,13) 12 Hef een banier omhoog tegen de muren van Babel, versterk de bewaking, stel wachters op, leg hinderlagen!
   Wat de HEERE Zich immers voorgenomen heeft, zal Hij ook doen: wat Hij gesproken heeft over de inwoners van Babel.
   13 U die woont aan grote wateren, die rijk bent aan schatten, uw einde is gekomen, de maat van uw winstbejag.

   De zeven koppen betekenen zeven bergen, dat is dus in wezen hetzelfde. Koppen/bergen bekenen dus koningen/koninkrijken.
   In dit geval wereldmachten, zoals ook het beeld in Daniël aangeeft.
   (Lees svp: wereldmachten 1. Afbeeldingen http://www.dojc.nl/?p=16)

   Over de achtste koning wordt iets bijzonders geschreven:

   HerzSt (Openbaring 17:11-12) 11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf.
   12 En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen,
   maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.

   (Lees svp: eindtijd eindtijd 11. De hoofdthema’s http://www.dojc.nl/?p=2489)

   Het achtste koninkrijk, dat was en niet is, dus een soort van wereldmacht.
   Volgens ons de 10 ongekroonde koningen van de centrale banken.
   (Lees svp: Messias 7. De beloofde Messias http://www.dojc.nl/?p=4648)
   Deze zullen volgens de Schrift slechts één uur regeren.
   In die laatste periode van 1 uur Bijbelse tijd leven we nu.

   Deze nieuwe wereldwijde centrale bank, de NWO, zal zijn kracht en macht overdragen aan de huidige 7e wereldmacht, de VS.
   De climax zal de grote oorlog te Har–Mágedon zijn tegen het Lam.
   In Daniël wordt geschreven dat er in de laatste dagen een valse profeet zal verschijnen:
   (Zie ook: Nieuws-brieven 2. De valse profeet http://www.dojc.nl/?p=3033)

   HerzSt (Daniël 11:38) 38 En hij zal de god van de vestingen in zijn standplaats eren. Hij zal namelijk de god die zijn vaderen niet gekend hebben,
   eren met goud, met zilver, met edelgesteente en met kostbaarheden.

   De god van de vestingen of bolwerken is in de eindtijd de god van de valse redeneringen, want bolwerken of forten zijn valse redeneringen volgens Paulus:

   HerzSt (2 Korinthiërs 10:3-5) 3 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees.
   4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.
   5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God,
   en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,

   De valse profeet is degene die hiervoor in aanmerking komt.
   Onze Christelijke wapens van Gods woord zijn krachtig tot afbraak van bolwerken of forten.
   De god die zijn vaderen niet gekend hebben in de eindtijd is dus de valse profeet, de god van rijkdom. (2Tess.2:3-4)
   De ‘god van de rijkdom’ is onze naaam wegens de vele kostbaarheden die hem geschenkt worden.
   Vergelijk voor ‘de god van rijkdom’ ook Openbaring 13:18 met 1Koningen 10:14,15
   Vervolgens komt de Islam als begunstigde tevoorschijn:

   HerzSt (Daniël 11:39) 39 Hij zal versterkte vestingen maken samen met een vreemde god. Voor hen die hij zal kennen,
   zal hij de eer laten toenemen en hen laten heersen over velen en hij zal het land uitdelen als beloning.

   Hij zal versterkte vestingen – valse redeneringen – maken samen een vreemde of buitenlandse god, dat is vrijwel zeker de Mesopotamische god Allah.
   Degenen die hem steunen zullen land en macht ontvangen, het is een uitbreiding van de Islam.
   U hoeft het niet eens te zijn met ons antwoord, maar laten we in ieder geval wel samen Jezus offer dierbaar achten.
   Daarom nodig ik u van harte uit onderstaand gedeelte te lezen:

   Nieuws-brieven 8. De beloofde Messias http://www.dojc.nl/?p=4734

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *