wereldmachten 7. Een ‘beeld’ maken voor het eerste wilde beest

Het beeld, wat door de aardbewoners gemaakt moet worden voor het wilde beest met 7 koppen, lijkt op het beeld dat Nebukadnezar in zijn droom zag. Nebukadnezars beeld vertegenwoordigde de wereldmachten. (Zie: het reusachtig grote beeld volgens het boek Daniël).  Het beeld van het wilde beest vertegenwoordigd dus – net zoals het beeld van Nebukadnezar – wereldmacht. Dit beeld of deze afbeelding, wat door de aardbewoners gemaakt moet worden, kan door toedoen van ‘het beest met de 2 horens’ spreken en heeft de macht te doden wie het beeld niet aanbidden. (Op.13:14-17).

Wat weten we uit Openbaring 13:14-17 van dit beeld:

(Openbaring 13:14-17) ….terwijl het tot hen die op de aarde wonen, zegt dat zij een beeld moeten maken voor het wilde beest dat de zwaardslag had en toch weer opgeleefd was. 15 En het werd hem toegestaan adem aan het beeld van het wilde beest te geven, zodat het beeld van het wilde beest niet alleen zou spreken maar ook zou bewerken dat allen die het beeld van het wilde beest op generlei wijze zouden aanbidden, gedood werden. 16 En het oefent dwang uit op alle personen, de kleinen en de groten, en de rijken en de armen, en de vrijen en de slaven, opdat men dezen een merkteken aan hun rechterhand of op hun voorhoofd zou geven, 17 en opdat niemand zou kunnen kopen of verkopen, behalve wie het merkteken heeft, de naam van het wilde beest of het getal van zijn naam.

  1.  Het vormt een afbeelding van het complete wilde beest >  het staat voor alle wereldmachten
  2. Dit beeld ontvangt adem en kan spreken > het is levensvatbaar gemaakt
  3. Het kan doden wie hem niet aanbidden > het heeft veel macht ontvangen
  4. Oefent dwang uit > het heeft een missie
  5. Bewerkt dat men alleen met merkteken kan (ver)kopen > het heeft financiële belangen
  6. Het Is levensvatbaar gemaakt door Satan > het is een product van Satan

Wanneer we de informatie over dit beeld met 7 koppen en 10 horens bundelen, blijkt dat het een overkoepelende (satanische) wereldmacht is met grote politieke macht waarbij de financiële belangen centraal staan. Volgens deze redenatie past op dit beeld heel sluitend een nieuwe organisatie, een nieuwe wereldorde, waar al decennia lang door presidenten over gesproken wordt.

In de twintigste en eenentwintigste eeuw hebben verschillende staatsmannen zich namelijk uitgesproken voor een nieuwe wereldorde, zoals Woodrow WilsonWinston ChurchillMichail GorbatsjovGeorge H. W. Bush, Henry Kissinger en, meer recent, Gordon Brown. (bron Wikipedia)

 Globalisering:

 Door de globalisering zijn er goedkope grondstoffen en arbeidskrachten aan te komen, waardoor vervolgens al decennia lang welvaart over de bewoonde wereld is gekomen.

Wat er nu in het verlengde hiervan heeft plaatsgevonden, is, dat zowel rijke als armere landen door hun te hoge welvaartsniveau veel te veel geld uitgeven hebben en hoge kredietschulden hebben opgebouwd.  Om deze schulden beter te kunnen betalen worden de natiën voorbereid op makkelijkere handelsrelaties en aanbevolen de munteenheden op elkaar af te stemmen. Om deze reden worden er nu al diverse unies opgezet. De Europese Unie is er al, maar er zijn ook gesprekken gaande over een Noord-Amerikaanse unie (met Canada en Mexico), een Afrikaanse Unie, een Zuid-Amerikaanse Unie en een Aziatische Unie. Een nieuwe wereldorde zal dan ook een financiële basis hebben.

Lees verder in: 8. Het wilde beest met twee horens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *