erfgenamen 5. Hen te vernietigen die de aarde vernietigen

Zoals we in het voorgaande gedeelte hebben gezien ontvangen  de heiligen,  hen die uw naam vrezen en de profeten, hun beloning. Vervolgens wordt er geschreven over een actie om ‘hen te vernietigen die de aarde vernietigen’:

NBV     (Openbaring 11:18) 18 De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.’

Goddeloze mensen  zullen tijdens de oordeelsdag worden vernietigd:

NBV     (2 Petrus 3:7) 7 Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur.

Het oordeel zal na de komst en aanwezigheid van Jezus spoedig volgen, want er staat geschreven dat ook degenen die hem doorstoken hebben hem zullen zien:

HerzSt  (Openbaring 1:7) 7 Zie,  Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij  die Hem doorstoken hebben….

Lees verder in: 6. De transfiguratie van Jezus

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *