erfgenamen 7. De hemelse gewesten

Voor een goede begripsvorming van  ‘HEMEL’ komen enkele Schriftplaatsen hierover aan  de orde.

Er is een onderscheid te maken tussen verschillende gedeelten of gewesten van de hemel:

NBG51 (Efeziërs 1:3) 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

NBG51  (Efeziërs 6:12) 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

NBG51 (Hebreeën 4:14) 14 Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden

NBG51  (Efeziërs 4:10) 10 Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om   alles tot volheid te brengen.

Let op het meeervoud van hemel dat vaak gebruikt wordt in de geschriften, ‘de hemelen’,  zoals ook naar voren komt in 2Kor 12:2 waar wordt gesproken over de 3e hemel:

NBV     (2 Korinthiërs 12:2-4) 2 Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd ………

De hemel bestaat volgens bovenstaande teksten uit  minimaal 3 gedeelten.                       In de Schrift wordt het uitspansel rond de aarde samen met de zon, de maan en de sterren ook hemel genoemd. (Gen.1:14-18)

Lees verder in: 8. HADES

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *