erfgenamen 9. Het paradijs is nu een gedeelte van de hemel

Dat het paradijs een gedeelte van de hemel is, staat in 2Kor.12:2. Hier lezen we dat een persoon in de 3e hemel, het paradijs,  woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken.

NBV     (2Kor.12:2,4) 2 Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd….. 4 werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken.

Wanneer in de toekomst de hemelse tempel naar de aarde daalt en God bij de mensen op aarde gaat wonen, verplaatst het paradijs zich ook naar de aarde:

NBV (Openbaring 21 :1-3) 1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.

In het nieuwe paradijs, dat zich op aarde bevindt,  staat  de ‘Boom des Levens’ aan een rivier die uit de troon van God en van het Lam komt:

NBV     (Openbaring22:1-5) 1 Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. 2 In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. 3 Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren 4 en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd.

NBV     (Openbaring 2:7) 7 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.”

Lees verder in: 10. Wie worden opgenomen in  het  hemelse paradijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *