erfgenamen 10. Wie worden opgenomen in het hemelse paradijs

Overleden discipelen van Jezus zullen zeker zijn van een opstanding ten leven,  en zullen zonder oordeel in het hemelse paradijs worden opgenomen:

NBV     (Johannes 5:24)  24 Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.

Een opstanding ten leven wordt door Jezus ook beloofd in Johannes:

NBV     (Johannes6:40) 40 En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft,  dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

NBV     (Johannes 11:25) 25 Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26 en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.

Volgens Jezus uitspraak zijn de gestorven getrouwe Joodse profeten ‘levenden’, zeker van leven:

NBV     (Mattheus 22:30-32) 30 Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, ze zijn dan als engelen in de hemel. 31 Hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat hij zei: 32 “Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.” Hij is geen God van doden, maar van levenden.’

Bij de opstanding der doden ontvangen christenen een geestelijk lichaam:

Wanneer er over de opstanding van christenen wordt gesproken wordt er net als bij Jezus een opstanding met een geestelijk lichaam  bedoeld:

NBV     (1 Korinthiërs 15:44,50) 44 Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam.      50 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid.

NBV     (Mattheüs 22:29-30) 29 Jezus gaf hun ten antwoord: „GIJ vergist U, omdat GIJ noch de Schriften noch de kracht Gods kent; 30 want in de opstanding huwen de mannen niet noch worden de vrouwen ten huwelijk gegeven, maar zij zijn als engelen in de hemel.

HerzSt  (Johannes 3:7) 7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden.

Lees verder in:  11. Kinderen van God, erfgenamen tot een belofte

Één reactie op “erfgenamen 10. Wie worden opgenomen in het hemelse paradijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *