erfgenamen 11. Kinderen van God, erfgenamen tot een belofte

Allen die geloven in Christus worden zonen van God en erfgenamen van Gods verheerlijking:

NBG51 (Galaten 3:26) 26 Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.

NBG   (Lukas 6:35) 35 Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.

NBG     (Mattheüs 5:9) 9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

De zonen van God zijn ook de erfgenamen tot een belofte:

NBG51  (Romeinen 8:17) 17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.

NBG     (Openbaring 21:7) 7 Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.

Lees verder in: 12. Het  bijeen vergaderen van de uitverkorenen 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *