1. Jongeren; Opvoeding en Social Media

Jongeren1.pdf

Een uiteenzetting van onderwerpen voor een dialoog met jongeren; onderwerpen waar jongeren in hun leven mee te maken krijgen, met ondersteuning van de Schrift.

Wat is het mooiste geschenk dat mensen kunnen krijgen?
De sociale status of aanzien om een luxueus huis te hebben?
Om gezien te worden in een dure stoere auto of om exclusieve kleding te dragen?

HerzSt (1Johannes 2:15-16) 15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.

Niet het pronken met de middelen van bestaan, maar kinderen zijn het kostbaarste geschenk dat aan ouders wordt toevertrouwd.
Kinderen zijn echter geen bezit en er is waarschijnlijk niets moeilijker dan kinderen opvoeden, iedere ouder probeert het naar zijn beste weten goed te doen.
Maar er komen lastige uitdagingen voor in het leven van jongeren.
Het begon allemaal met de zegening van de eerste mensen:

HerzSt (Genesis 1:28) 28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar,….

Kinderen zijn en blijven feitelijk het eigendom van de Schepper:

HerzSt (Psalmen 127:3) 3 Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE, de vrucht van de schoot is Zijn beloning.

Of zoals God (YHWH) het uitlegde aan de profeet Jeremia:

HerzSt (Jeremia 1:5) 5 Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd…

Wat een voorrecht heeft een kind dat op mag groeien in een Christelijk gezin, waar liefde en Christelijke zorg de opvoeding bepalen. Ook grootouders zijn blij met hun kleinkinderen:

HerzSt (Spreuken 17:6) 6 Kleinkinderen zijn de kroon van de ouderen, en het sieraad van kinderen zijn hun vaders.

Kinderen krijg je als ouders gedurende een tijdelijke levensfase, je voedt ze op, maar in de volgende fase naar volwassenheid moet je ze weer langzaam loslaten.

Het thema van dit schrijven is; De zorg voor jongeren en de invloed van de sociale media.

Lees verder

9. De beloofde Messias

Jezus-Messias-9.pdf

Een uiteenzetting van Jezus leven bedoeld voor jong tot oud, om de diepere betekenis van de Messias duidelijk te maken.

In het vorige gedeelte; deel 8, hebben we uitgebreid gesproken over Jezus belangrijke onderwijs betreffende het offer dat Jezus moest brengen en hoe dat offer voor ons redding betekent.
Het Avondmaal des Heren is bedoeld voor iedere bewust gedoopte Christen en Paulus waarschuwt ons in Kolossenzen om ons niet deze prijs te laten ontnemen:

HerzSt (Kolossenzen 2: 18-19) 18 Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleselijke denken, 19 en zich niet houdt aan het hoofd,………

Thema: Het thema van dit schrijven is; De persoonlijke keuze maken.

Lees verder

8. De beloofde Messias

Jezus-Messias-8.pdf

Een uiteenzetting van Jezus leven bedoeld voor jong tot oud, om de diepere betekenis van de Messias duidelijk te maken.

In het vorige gedeelte; deel 7, hebben we uitgebreid gesproken over Jezus belangrijke onderwijs betreffende de laatste dagen en wat die voor ons zullen inhouden.
Jezus waarschuwde ons, om niet misleid te worden betreffende Zijn komst in de laatste dagen:

HerzSt (Mattheüs 24:4-5) 4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. 5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.

We weten dat Jezus komst onmiskenbaar zal zijn door Zijn unieke teken aan de hemel dat onmiddelijk na de grote verdrukking zal komen. Iedereen zal Jezus teken als zodanig herkennen:

HerzSt (Mattheüs 24:30) 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.
(zie ook Openbaring 1:7)

Thema: Het thema van dit schrijven is; De kracht van het offer dat Jezus moest brengen, en hoe dat offer ons sterkt en voor ons redding betekent.

Lees verder