1. Wat is waarheid?

1. Wat is waarheid.pdf

Wat is waarheid?                                                                                          Versie: 1.3
Deel 1; Gods woord is waarheid

Wat leugens zijn, dat weet eenieder. Mensen spreken meestal de waarheid wanneer ze ergens getuige van zijn geweest, als ze hun perceptie weergeven van wat ze met eigen ogen hebben gezien.
Ook in Jezus dagen op aarde was ‘de waarheid’ onderwerp van gesprek:

(Johannes 18:36-38) 36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. 37 Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor. 38 Pilatus zei tegen Hem: Wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden, en zei tegen hen: Ik vind geen schuld in Hem.

De waarheid waar het in de artikelreeks om gaat is de universele basiswaarheid, het handboek voor een mens om optimaal te kunnen functioneren en om gelukkig te kunnen worden tot in eeuwigheid.

.                                (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Lees verder “1. Wat is waarheid?”

5. Toon barmhartigheid; voor jong en oud

5. Toon barmhartigheid.pdf

Toon barmhartigheid; voor jong en oud                                           versie 1.3
Deel 5                                              

(Mattheüs 9:13) 13 Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Christenen worden geleerd barmhartigheid of empathie te tonen naar hun naasten toe.  Onderzoekers rangschikken echter een aantal naasten als empathie-arm of empathie-loos.
Misschien is het zo, dat psychopathie altijd verkeerd is begrepen, dat altijd gezocht is naar genetische afwijkingen of verstoringen, en dat verstoringen soms een rol spelen gedurende de zwangerschap, maar dat psychopathie in wezen nauw verwant is met een slechte opvoeding en het ontwikkelen van slechtheid zoals het geweten dichtschroeien (1 Tim. 4:2).
In een aantal artikelen willen we dit gaan behandelen, aan de hand van de Schrift.

In het vorige artikel beschreven we dat slechtheid niet alleen tegenkomen bij psychopaten en sociopaten, maar ook bij narcisten. Narcisten zijn personen die egocentrisch gedrag vertonen, zichzelf heel belangrijk vinden en zich moeilijk in een ander kunnen verplaatsen. Hoewel psychopaten en sociopaten de overtreffende trap van narcisten vormen, vertonen narcisten dus eveneens slecht en goddeloos gedrag.

Lees verder “5. Toon barmhartigheid; voor jong en oud”

4. Toon barmhartigheid; voor jong en oud

4. Toon barmhartigheid.pdf

Toon barmhartigheid; voor jong en oud                                           versie 1.2
Deel 4                                              

(Mattheüs 9:13) 13 Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Christenen worden geleerd barmhartigheid of empathie te tonen naar hun naasten toe. Onderzoekers rangschikken echter een aantal naasten als empathie-arm of empathie-loos.
Misschien is het zo, dat psychopathie altijd verkeerd is begrepen, dat altijd gezocht is naar genetische afwijkingen of verstoringen, en dat verstoringen soms een rol spelen gedurende de zwangerschap, maar dat psychopathie in wezen nauw verwant is met een slechte opvoeding en het ontwikkelen van slechtheid zoals het geweten dichtschroeien (1 Tim. 4:2).
In een aantal artikelen willen we dit gaan behandelen, aan de hand van de Schrift.

In het vorige artikel beschreven we het verschil tussen psychopaten en sociopaten, waarbij psychopaten een plan beramen om iemand met hun leugens te zieken terwijl sociopaten hun kwaadaardig gedrag meestal impulsief doen.

Lees verder “4. Toon barmhartigheid; voor jong en oud”

3. Toon barmhartigheid; voor jong en oud

3. Toon barmhartigheid.pdf

Toon barmhartigheid; voor jong en oud                                                 versie 1.2
Deel 3                                              

(Mattheüs 9:13) 13 Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Christenen worden geleerd barmhartigheid of empathie te tonen naar hun naasten toe.  Onderzoekers rangschikken echter een aantal naasten als empathie-arm of empathie-loos.
Misschien is het zo, dat psychopathie altijd verkeerd is begrepen, dat altijd gezocht is naar genetische afwijkingen of verstoringen, en dat verstoringen soms een rol spelen gedurende de zwangerschap, maar dat psychopathie in wezen nauw verwant is met een slechte opvoeding en het ontwikkelen van slechtheid zoals het geweten dichtschroeien (1 Tim. 4:2).
In een aantal artikelen willen we dit gaan behandelen, aan de hand van de Schrift.

In het vorige artikel beschreven we dat een slechte of inconsequente opvoeding, emotionele verwaarlozing, de basis is voor psychopathie, waarbij tijdens de opvoeding de nadruk ligt op extreem straffen geven in plaats van het kind te prijzen en te belonen.

Lees verder “3. Toon barmhartigheid; voor jong en oud”

2. Toon barmhartigheid; voor jong en oud

2. Toon barmhartigheid.pdf

Toon barmhartigheid; voor jong en oud                                                 versie 1.4
Deel 2                                              

(Mattheüs 9:13) 13 Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Christenen worden geleerd barmhartigheid of empathie te tonen naar hun naasten toe.  Onderzoekers rangschikken echter een aantal naasten als empathie-arm of empathie-loos.

Misschien is het zo, dat psychopathie altijd verkeerd is begrepen, dat altijd gezocht is naar genetische afwijkingen of verstoringen, en dat verstoringen soms een rol spelen gedurende de zwangerschap, maar dat psychopathie in wezen nauw verwant is met een slechte opvoeding en het ontwikkelen van slechtheid zoals het geweten dichtschroeien (1 Tim. 4:2).
In een aantal artikelen willen we dit gaan behandelen, aan de hand van de Schrift.

In het vorige artikel beschreven we het kenmerkende gewelddadige en egocentrische gedrag van Satan, zijn schaamteloze bedrog, leugens en manipulatie om de eerste mensen te laten zondigen en hun kind te laten vermoorden. En dat zonder een spoor van empathie of spijt.

Lees verder “2. Toon barmhartigheid; voor jong en oud”

1. Toon barmhartigheid; voor jong en oud

1. Toon barmhartigheid.pdf

Toon barmhartigheid; voor jong en oud                                                 versie 1.4
Deel 1

(Mattheüs 9:13) 13 Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————
Christenen worden geleerd barmhartigheid en empathie te tonen naar hun naasten toe.  Onderzoekers rangschikken echter een aantal naasten als empathie-arm of empathie-loos.
Misschien is het zo, dat psychopathie altijd verkeerd is begrepen, dat altijd gezocht is naar genetische afwijkingen of verstoringen, en dat verstoringen soms een rol spelen gedurende de zwangerschap, maar dat psychopathie in wezen nauw verwant is met een slechte opvoeding en het ontwikkelen van slechtheid zoals het dichtschroeien van het geweten (1 Tim. 4:2).
In een aantal artikelen willen we dit gaan behandelen, aan de hand van de Schrift.

Lees verder “1. Toon barmhartigheid; voor jong en oud”

26. Jezus, de Erfgenaam

26. Jezus, de Erfgenaam.pdf

26. Jezus, de Erfgenaam                                                                   versie:  1.2

1    Het nalatenschap of erfrecht
2    Het woord ‘Eerstgeborene’ wordt gebruikt voor de Christus
3    De eniggeboren Zoon
4    Waarom Jezus de gewaarborgde Erfgenaam is
5    Jezus is evenals Zijn Vader de Alfa en Omega

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Lees verder “26. Jezus, de Erfgenaam”

Boek: De Openbaring deel 7

Openbaring deel 7.pdf

Het boek Openbaring, vers voor vers uitgewerkt                           versie 1.3

Inleiding:
Het boek ‘De Openbaring’ betreft het onthullen van Gods voornemen voor de nabije toekomst en voor het eeuwige leven en geeft inlichtingen en raad voor Zijn volk.
In ongeveer 96 n.Chr. zendt de uit de dood opgewekte en verheerlijkte Jezus een engel naar Johannes, die in gevangenschap was op het Griekse eiland Patmos.
De apostel Johannes was de enige nog levende apostel in die dagen.
Deze gezonden engel onthult in een visioen, welke plagen de mensheid allemaal zullen gaan treffen. Het visioen heeft vooral betrekking op de laatste dagen, op de wederkomst en opname van Christenen maar ook op het eeuwige leven.
Veel zorg is besteed om de symboliek zo nauwkeurig mogelijk te interpreteren.

Inhoudsopgave deel 7:

Hoofdstuk 20: Satan overwonnen, het oordeel wordt geveld voor alle mensen
Hoofdstuk 21: De Nieuwe hemel, Nieuwe aarde en het Nieuwe Jeruzalem
Hoofdstuk 22: Christus bevestigd zijn belofte en Zijn spoedige komst

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Lees verder “Boek: De Openbaring deel 7”

Boek: De Openbaring deel 6

Openbaring deel 6.pdf

Het boek Openbaring, vers voor vers uitgewerkt                             versie 1.2

Inleiding:
Het boek ‘De Openbaring’ betreft het onthullen van Gods voornemen voor de nabije toekomst en voor het eeuwige leven en geeft inlichtingen en raad voor Zijn volk.
In ongeveer 96 n.Chr. zendt de uit de dood opgewekte en verheerlijkte Jezus een engel naar Johannes, die in gevangenschap was op het Griekse eiland Patmos.
De apostel Johannes was de enige nog levende apostel in die dagen.
Deze gezonden engel onthult in een visioen, welke plagen de mensheid allemaal zullen gaan treffen. Het visioen heeft vooral betrekking op de laatste dagen, op de wederkomst en opname van Christenen maar ook op het eeuwige leven.
Veel zorg is besteed om de symboliek zo nauwkeurig mogelijk te interpreteren.

Inhoudsopgave deel 6:

Hoofdstuk 17: De vrouw op het scharlakenrode beest
Hoofdstuk 18: De val van het grote Babylon
Hoofdstuk 19: De bruiloft van het Lam en de overwinning op de Antichrist

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Lees verder “Boek: De Openbaring deel 6”