2. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                

2. Het offer voor Satan.pdf

(Jesaja 5:20-21,23) 20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. 21 Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig….23 die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we uitgebreid gesproken over de gevaarlijke spike-proteïnen die de Covid-19 vaccins genereren. De fabrikanten van de vaccins beweren dat de effectiviteit van hun vaccins zeer hoog is: Pfizer en Moderna vaccins hebben volgens eigen zeggen 95% effectiviteit.
Bij een groot onderzoek van BioNTech en Pfizer waren ongeveer 44.000 mensen betrokken, en na filtering werden de onderzoeksgegevens van 36.000 personen betrokken in de resultaten:

EMA (European Medicines Agency): ‘De werkzaamheid werd berekend bij meer dan 36.000 mensen vanaf 16 jaar (inclusief mensen ouder dan 75 jaar) die geen teken hadden van een eerdere infectie. De studie toonde een afname van 95% in het aantal symptomatische COVID-19-gevallen bij de mensen die het vaccin kregen (8 gevallen van de 18.198 kregen COVID-19-symptomen) in vergelijking met mensen die een placebo kregen (162 gevallen van de 18.325 kregen Covid19-symptomen). Dit betekent dat het vaccin in de klinische proef een werkzaamheid van 95% heeft aangetoond.’

Onderzoeksresultaten: vaccingroep 18.198 – 8 gevallen;   placebogroep 18.325 – 162 gevallen. Moderna presenteerde een soortgelijk onderzoeks-rapport.
Deze cijfers gaan echter over de kans op ernstig ziek worden op basis van de PCR test.
Kary Mullis, de uitvinder van de PCR-technologie, heeft duidelijk aangegeven dat de test niet geschikt is om te testen of iemand ziek is, of om de aanwezigheid van een actieve besmetting te detecteren, of om een infectieuze ziekte te diagnostiseren.

[De PCR- of ‘Polymerase Chain Reaction’-test is te vergelijken met archeologie. Bij de archeologie geeft sporenonderzoek inzicht over iemands leefwijze uit het verleden. Ook bij de PCR test poogt men  te ontdekken welk proces er in een lichaam kan zijn geweest door restanten fragmentjes genetisch materiaal (DNA of RNA) van een gepasseerd cellenproces te vergelijken met verschillende genen (primers). Omdat een staal onvoldoende materiaal oplevert, ondergaat het een sterke amplificatie (of uitvergroting door dupliceren). Er wordt aanbevolen om die amplificatie onder de 24 te houden maar veel laboratoria passen zelfs tussen de 35 en 45 toe met steeds grotere kans op vals positieven.]

Het Covid-19 virus is nooit geïsoleerd, gepurificeerd en geïnjecteerd om dezelfde symptomen te zien. De primers die in de PCR test worden toegepast zijn slechts ‘aannames’ van (seizoensgebonden) influenza, rhinovirus of coronavirussen. Deze virussen komen ieder jaar voorbij. Blijkbaar worden de vaccins  op deze primers afgestemd met hun spike eiwitten of vice-versa. En dat is gelukt volgens het rapport van Pfizer, omdat de spike-eiwitten aanslaan voor de juiste resultaten:
162 : 183,98 (=1%) = 0,88 %
.   8 : 181,98 (=1%) = 0,04 %

Het Pfizer vaccin heeft echter weinig te maken met de ziekteverschijnselen, waar sommigen behoorlijk ziek van kunnen worden. De vaccins en de PCR test lijken op elkaar afgestemd te zijn en het lijkt op afgesproken werk. Alle vaccin-fabrikanten hadden op zeer korte termijn hun product gereed t.b.v. het spike-eiwit. De vaccins zelf echter maken de mensen op termijn wel ziek, doodziek.

De effectiviteit van de vaccins samengevat:
De vermindering van kans op de echte ziekmaker door vaccinatie zal zeker nooit verminderd worden met 95%, omdat de PCR test daar niet voor geschikt is en de primers ook nog eens een aanname zijn. Wat mensen wereldwijd ziek heeft gemaakt, zal het vaccin dus beslist niet voorkomen of oplossen.
Waarschijnlijk is het navolgende de redenering van Pfizer:
8 gevallen = 5 % van 162 gevallen, dus er zijn 95% minder positieve PCR test-uitslagen.
Deze redenatie heeft veel overeenkomst met het sommetje;  Hoeveel is 4 gedeeld door 0 ?
De uitkomst hiervan is:  Delen door 0 is flauwekul! Dat is ook de uitkomst van de som van Pfizer.
Want juist in landen waar intensief wordt gevaccineerd pieken de dodenaantallen en door het gebruik in die landen van middelen zoals Ivermectine dalen de cijfers vervolgens.  Zoals dat het geval is in India en Mexico. Een ‘eyeopener’ voor al die bange mensen die denken dat ze na het vaccin nu ‘eindelijk veilig zijn’ en die door misleiding zijn gaan vertrouwen op de farmaceutische industrie met hun gevaarlijke vaccins, die  ernstige bijwerkingen geven. Want de werkelijke reden van deze vaccinaties heeft een heel andere bedoeling, zoals hieronder in het artikel zal volgen.
Onderstaand zal de ingedeelde inhoud zijn van dit artikel, m.b.v. het boek Jesaja:

A – De huidige actuele stand van zaken in de wereld
B – De voorzegde Messias, onze redder
C – Waarschuwingen en de zegeningen voor Gods volk in het toekomstige koninkrijk

Thema: Satan kiest heel bewust zijn kinderen

“2. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                “ verder lezen

1. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                

1. Het offer voor Satan.pdf

(Jesaja 5:20-21,23) 20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. 21 Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig….23 die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.

.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het boek Jesaja staat veel geschreven over Gods zondige volk in die dagen (Jes. 1:4). Jesaja was profeet in het zuidelijke 2 stammenrijk Juda met als hoofdstad Jeruzalem en was een tijdgenoot van Micha en van Hosea die profeet was in het noordelijke 10 stammenrijk Israël. Er staan in het boek Jesaja diverse passages beschreven over de unieke eigenschappen van de Messias en Zijn vrederijk en wat de Christus zou moeten ondergaan. Er is tevens veel te vinden over de gelukkige en veilige toekomst die getrouwen ten deel zal vallen. Het boek Jesaja bevat tussendoor steeds gedeeltes over de Messias die zou komen en de zegeningen op de beloofde veilige nieuwe aarde.
Onderstaand zal de steeds terugkerende inhoud zijn van deze artikelenreeks, m.b.v. het boek Jesaja:

A – De huidige actuele stand van zaken in de wereld
B – De voorzegde Messias, onze redder
C – Waarschuwingen en de zegeningen voor Gods volk in het toekomstige koninkrijk

(Jesaja 1:1) 1 Het visioen van Jesaja, de zoon van Amoz, dat hij gezien heeft over Juda en Jeruzalem, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia, koningen van Juda.

A – De huidige actuele stand van zaken in de wereld

Wat te doen als je op een groot aantal mensen niet meer kunt vertrouwen?
Als de vertrouwde omgang heeft plaatsgemaakt voor leugens?
De kinderen van Satan, de helpers  van de Antichrist,  hebben wereldwijd massa’s angstige mensen gevonden om te offeren voor Satan. Ze hebben de Satanische angstaanjagende leugens opgezegd (ingegeven door gedragspsychologen) en hebben groot succes in het moedwillig naar het offeraltaar begeleiden van de Covid-19 discipelen:

(Daniël 8:24) 24 Zijn (Antichrist) kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen.

Thema: Veel mensen hebben het volste vertrouwen in de kinderen van Satan

“1. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                “ verder lezen

16. Hosea; Wanneer een volk God ontrouw wordt. 

Hosea; Wanneer een volk God ontrouw wordt.pdf

.                                              Het boek Hosea – Nieuwsbrieven
.                              (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
———————————————————————————————————-
Een indrukwekkend verslag is opgeschreven in het boek Hosea, waarin beschreven wordt wat er gebeurt als Gods volk afvallig wordt. Het is een leidraad voor afvallige Christenen in deze dagen. Afvallige Christenen die gaan samenwonen of een vrije seksuele moraal hebben. Die hun nakomelingen laten aborteren of gewoon zijn gaan vinden dat kinderen opgevoed worden door alleenstaande ouders. Of instemmend kinderen laten opvoeden tegen hun geslacht in. Het zijn afvalligen die het huwelijk (de Goddelijke verbintenis van man en vrouw) van geen belang meer vinden en er geen probleem van maken om zich persoonlijk genetisch te laten modificeren (vaccinatie mRNA) omdat ze denken dat hun pleziertjes en reizen daar mee verzekerd zijn. Voor afvalligen en goddelozen komt er echter zwaar weer aan!
Goddeloze bedriegers en verleiders kunnen veel beloven, maar met God valt niet te spotten:

(Galaten 6:7) 7 Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.

Thema: de grote en heftige waarschuwing staat voor de deur

“16. Hosea; Wanneer een volk God ontrouw wordt. “ verder lezen