6. Jongeren; Hoe kun je de God van de schepping liefhebben

De God van de schepping liefhebben.pdf

Een uiteenzetting van onderwerpen voor een dialoog met jongeren; onderwerpen waar jongeren in hun leven mee te maken krijgen met ondersteuning van de Schrift.

Geloof en religie zijn tegenwoordig bij veel jongeren niet aan de orde.
Wanneer je als jongere zegt dat je een Christen bent, wordt je vaak niet serieus genomen.
Occulte zaken hebben wel de belangstelling, zoals te zien is in de videoclips van artiesten.
Hoe is dat te verklaren? Dat ligt voor een groot deel aan het voorbeeld dat jongeren krijgen.
Jongeren gaan hun eigen levens vergelijken met populaire mensen, wat vaak egocentrische mensen zijn zonder morele beginselen.
Ook de huidige elite weet van gekkigheid niet meer wat ze zullen doen, ze hebben van alles al geprobeerd zoals drugs en vrije seks.
Ze komen in kringen waar ze verleid worden om dingen te gaan doen met minderjarige jongens en meisjes, pedofilie, welke al sinds mensenheugenis als uitermate schandelijk worden beschouwd.
Het is voor onschuldige jongeren bijna niet voor te stellen dat de wereld voor een groot deel wordt geleid door elite via een (Satanische) cultus. Die meer geïnteresseerd is in geheime afspraken voor uitbreiding van de macht (op wereldschaal) en eigenbelang dan in het belang van het volk:

HerzSt (Lukas 4:5-7) 5 En daarna bracht de duivel Hem (Jezus) op een hoge berg en liet Hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. 6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; 7 dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn.

Het occultisme, het geloof in de valse woorden van Satan met zijn goddeloze rituelen en seks-verering, is een vorm van oorlogvoeren. Het is oorlog voeren tegen onze betrouwbare Schepper:

HerzSt (Efeze 5:11-12) 11 En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. 12 Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen.

Jongeren, wees niet bevreesd, aan hun vruchten zul je hen herkennen (Matt. 7:16).

Het thema van dit artikel is; Hoe jongeren de God van de schepping kunnen liefhebben.

“6. Jongeren; Hoe kun je de God van de schepping liefhebben” verder lezen

16. En zie, meer dan Jona is hier!

Meer dan Jona is hier!.pdf

HerzSt (Mattheüs 12:41) 41 De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier!
———————————————————————————————————

De belevenissen van Jona – zoals opgeschreven in het boek Jona – gaan veel verder dan vluchten voor een opdracht van God of een verblijf van 3 dagen in een grote vis.
Via dit boek wilde God ons iets laten zien van de toekomst, van de bekering van mensen.
Het boek Jona geeft daarom ook inzicht in de tijd, waarin we nu beland zijn.
Maar eerst zullen we beginnen met de aanloop van de belevenissen van Jona.

Wat er gebeurde na de wereldwijde watervloed

De slechtheid van de mensen in Noachs dagen bedroefde God in Zijn hart. (Gen. 6:5-8) Omdat God hen dat vroeg, gingen Noach en zijn 3 zonen Sem, Cham en Jafeth samen met hun vrouwen in de ark:

HerzSt (Genesis 7:13) 13 Op diezelfde dag gingen Noach en Sem, Cham en Jafeth, de zonen van Noach, en ook Noachs vrouw en de drie vrouwen van zijn zonen met hen in de ark,

Cusj, een zoon van Cham, verwekte Nimrod:

HerzSt (Genesis 10:8-12) 8 En Cusj verwekte Nimrod; die begon een geweldenaar op de aarde te worden. 9 Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE; daarom wordt gezegd: Als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE. 10 Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear. 11 Uit dit land is Assur weggegaan en hij bouwde Ninevé, Rehoboth-Ir, Kalach 12 en Resen, tussen Ninevé en Kalach; dat is de grote stad.

De joodse historicus Flavius Josephus schreef het volgende: ‘Assur woonde in de stad Nineve en noemde zijn onderdanen Assyriërs’ (Antiquities, i, vi, 4)

Thema; De Assyrische wereldmacht en wat het verslag voor ons in deze tijd betekent.

“16. En zie, meer dan Jona is hier!” verder lezen

5. Jongeren; Hoe kun je de God van de waarheid liefhebben

Jongeren 5; De God van de waarheid liefhebben.pdf

Een uiteenzetting van onderwerpen voor een dialoog met jongeren; onderwerpen waar jongeren in hun leven mee te maken krijgen met ondersteuning van de Schrift.

Voor veel Christelijke jongeren is bijna hun hele jonge leven ingepland met schooltaken, maar ook met Bijbelstudie en vermaak.
Helaas studeren sommige jongeren maar weinig in de Bijbel, en dan ook nog vaak omdat hun ouders dat vragen.
In het artikel 1 Jongeren; Opvoeding en Social Media  https://www.dojc.nl/?p=4818
zijn we uitgebreid ingegaan op de opvoeding van jongeren en de rol van social media.
Jongeren worden nog steeds buitenproportioneel aangetrokken door de wereld van de smartphone. Door mooipraterij van mensen die niet in God geloven, atheïsten, die met overtuiging hun aanlokkelijke leugens als waarheid vertellen:

HerzSt (Romeinen 1:25) 25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen,

Door dit soort leugens komt bij velen de liefde voor God niet meer op de eerste plaats.

Het thema van dit artikel is; Hoe jongeren de God van de waarheid kunnen liefhebben.

“5. Jongeren; Hoe kun je de God van de waarheid liefhebben” verder lezen