3. Wat is waarheid?

3. Wat is waarheid.pdf

Wat is waarheid?                                                                                          Versie: 1.2
Deel 3; Censuur van de waarheid, vervolging, maar toch de waarheid onderwijzen

Na Jezus hemelvaart ondervonden de apostelen – door de Joodse geestelijke leiders – hevige weerstand en ondervonden strenge censuur om te prediken:

(Handelingen 5:28-29,32-33) 28 Hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze Naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze Mens over ons brengen. 29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen….32 En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn. 33 Toen zij dit hoorden, barstten zij van woede en maakten zij plannen om hen te doden.

De discipelen van het eerste uur, de apostelen, genazen met Gods kracht en in Jezus naam een man die vanaf de moederschoot kreupel was (Hand. 3:1-7) en spraken onder invloed van Heilige Geest over de waarheid tegen de Joodse leiders, die daar niets van wilden weten. Deze waren bezig om  straffen voor hen te bedenken en zelfs plannen te maken om hen te doden. Ze gingen compleet voorbij aan de waarheid, aan Gods woord (Deut. 32:4), waarvan Jezus Gods Woordvoerder is:

(Jesaja 11:5) 5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel.

(Johannes 1:14) 14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

Menselijke perceptie of uitlegging van Gods woord behoort niet tot de absolute waarheid, maar kunnen echter wel degelijk waar zijn. Dit in tegenstelling tot de overleveringen van de Joodse leiders, deze behoren zeker niet tot de waarheid, omdat Jezus hier fel tegen gekant was (Matt. 15:6):

(Titus 1:14) 14 en zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren.

De waarheid waar het in de artikelreeks om gaat is de universele basiswaarheid, het handboek voor een mens om optimaal te kunnen functioneren en om gelukkig te kunnen worden tot in eeuwigheid.

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Lees verder “3. Wat is waarheid?”

2. Wat is waarheid?

2. Wat is waarheid.pdf

Wat is waarheid?                                                                                          Versie: 1.3
Deel 2; Ik was blind, nu kan ik zien

Jezus genas een persoon die vanaf de geboorte blind was geweest:

(Johannes 9:1,24-25) 1 En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af….24 Zij (de Farizeeën) dan riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was, en zeiden tegen hem: Geef God de eer, wij weten dat deze Mens (Jezus) een zondaar is. 25 Hij dan antwoordde en zei: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie.

Jezus sluit deze genezing af met een opmerkelijke conclusie, dat degenen die niet zien – de onwetende mensen – tot de waarheid zullen komen, deze gaan geloven en hun geloof gaan  toepassen, en degene die zien – de geestelijke leiders – degenen die meenden de waarheid te bezitten blind worden voor Jezus levensreddende getuigenis en dat zeker niet willen gaan toepassen.

De waarheid waar het in de artikelreeks om gaat is de universele basiswaarheid, het handboek voor een mens om optimaal te kunnen functioneren en om gelukkig te kunnen worden tot in eeuwigheid.

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Lees verder “2. Wat is waarheid?”

1. Wat is waarheid?

1. Wat is waarheid.pdf

Wat is waarheid?                                                                                          Versie: 1.3
Deel 1; Gods woord is waarheid

Wat leugens zijn, dat weet eenieder. Mensen spreken meestal de waarheid wanneer ze ergens getuige van zijn geweest, als ze hun perceptie weergeven van wat ze met eigen ogen hebben gezien.
Ook in Jezus dagen op aarde was ‘de waarheid’ onderwerp van gesprek:

(Johannes 18:36-38) 36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. 37 Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor. 38 Pilatus zei tegen Hem: Wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden, en zei tegen hen: Ik vind geen schuld in Hem.

De waarheid waar het in de artikelreeks om gaat is de universele basiswaarheid, het handboek voor een mens om optimaal te kunnen functioneren en om gelukkig te kunnen worden tot in eeuwigheid.

.                                (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Lees verder “1. Wat is waarheid?”

5. Toon barmhartigheid; voor jong en oud

5. Toon barmhartigheid.pdf

Toon barmhartigheid; voor jong en oud                                           versie 1.3
Deel 5                                              

(Mattheüs 9:13) 13 Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Christenen worden geleerd barmhartigheid of empathie te tonen naar hun naasten toe.  Onderzoekers rangschikken echter een aantal naasten als empathie-arm of empathie-loos.
Misschien is het zo, dat psychopathie altijd verkeerd is begrepen, dat altijd gezocht is naar genetische afwijkingen of verstoringen, en dat verstoringen soms een rol spelen gedurende de zwangerschap, maar dat psychopathie in wezen nauw verwant is met een slechte opvoeding en het ontwikkelen van slechtheid zoals het geweten dichtschroeien (1 Tim. 4:2).
In een aantal artikelen willen we dit gaan behandelen, aan de hand van de Schrift.

In het vorige artikel beschreven we dat slechtheid niet alleen tegenkomen bij psychopaten en sociopaten, maar ook bij narcisten. Narcisten zijn personen die egocentrisch gedrag vertonen, zichzelf heel belangrijk vinden en zich moeilijk in een ander kunnen verplaatsen. Hoewel psychopaten en sociopaten de overtreffende trap van narcisten vormen, vertonen narcisten dus eveneens slecht en goddeloos gedrag.

Lees verder “5. Toon barmhartigheid; voor jong en oud”

4. Toon barmhartigheid; voor jong en oud

4. Toon barmhartigheid.pdf

Toon barmhartigheid; voor jong en oud                                           versie 1.2
Deel 4                                              

(Mattheüs 9:13) 13 Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Christenen worden geleerd barmhartigheid of empathie te tonen naar hun naasten toe. Onderzoekers rangschikken echter een aantal naasten als empathie-arm of empathie-loos.
Misschien is het zo, dat psychopathie altijd verkeerd is begrepen, dat altijd gezocht is naar genetische afwijkingen of verstoringen, en dat verstoringen soms een rol spelen gedurende de zwangerschap, maar dat psychopathie in wezen nauw verwant is met een slechte opvoeding en het ontwikkelen van slechtheid zoals het geweten dichtschroeien (1 Tim. 4:2).
In een aantal artikelen willen we dit gaan behandelen, aan de hand van de Schrift.

In het vorige artikel beschreven we het verschil tussen psychopaten en sociopaten, waarbij psychopaten een plan beramen om iemand met hun leugens te zieken terwijl sociopaten hun kwaadaardig gedrag meestal impulsief doen.

Lees verder “4. Toon barmhartigheid; voor jong en oud”

3. Toon barmhartigheid; voor jong en oud

3. Toon barmhartigheid.pdf

Toon barmhartigheid; voor jong en oud                                                 versie 1.2
Deel 3                                              

(Mattheüs 9:13) 13 Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Christenen worden geleerd barmhartigheid of empathie te tonen naar hun naasten toe.  Onderzoekers rangschikken echter een aantal naasten als empathie-arm of empathie-loos.
Misschien is het zo, dat psychopathie altijd verkeerd is begrepen, dat altijd gezocht is naar genetische afwijkingen of verstoringen, en dat verstoringen soms een rol spelen gedurende de zwangerschap, maar dat psychopathie in wezen nauw verwant is met een slechte opvoeding en het ontwikkelen van slechtheid zoals het geweten dichtschroeien (1 Tim. 4:2).
In een aantal artikelen willen we dit gaan behandelen, aan de hand van de Schrift.

In het vorige artikel beschreven we dat een slechte of inconsequente opvoeding, emotionele verwaarlozing, de basis is voor psychopathie, waarbij tijdens de opvoeding de nadruk ligt op extreem straffen geven in plaats van het kind te prijzen en te belonen.

Lees verder “3. Toon barmhartigheid; voor jong en oud”

2. Toon barmhartigheid; voor jong en oud

2. Toon barmhartigheid.pdf

Toon barmhartigheid; voor jong en oud                                                 versie 1.4
Deel 2                                              

(Mattheüs 9:13) 13 Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Christenen worden geleerd barmhartigheid of empathie te tonen naar hun naasten toe.  Onderzoekers rangschikken echter een aantal naasten als empathie-arm of empathie-loos.

Misschien is het zo, dat psychopathie altijd verkeerd is begrepen, dat altijd gezocht is naar genetische afwijkingen of verstoringen, en dat verstoringen soms een rol spelen gedurende de zwangerschap, maar dat psychopathie in wezen nauw verwant is met een slechte opvoeding en het ontwikkelen van slechtheid zoals het geweten dichtschroeien (1 Tim. 4:2).
In een aantal artikelen willen we dit gaan behandelen, aan de hand van de Schrift.

In het vorige artikel beschreven we het kenmerkende gewelddadige en egocentrische gedrag van Satan, zijn schaamteloze bedrog, leugens en manipulatie om de eerste mensen te laten zondigen en hun kind te laten vermoorden. En dat zonder een spoor van empathie of spijt.

Lees verder “2. Toon barmhartigheid; voor jong en oud”

1. Toon barmhartigheid; voor jong en oud

1. Toon barmhartigheid.pdf

Toon barmhartigheid; voor jong en oud                                                 versie 1.4
Deel 1

(Mattheüs 9:13) 13 Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————
Christenen worden geleerd barmhartigheid en empathie te tonen naar hun naasten toe.  Onderzoekers rangschikken echter een aantal naasten als empathie-arm of empathie-loos.
Misschien is het zo, dat psychopathie altijd verkeerd is begrepen, dat altijd gezocht is naar genetische afwijkingen of verstoringen, en dat verstoringen soms een rol spelen gedurende de zwangerschap, maar dat psychopathie in wezen nauw verwant is met een slechte opvoeding en het ontwikkelen van slechtheid zoals het dichtschroeien van het geweten (1 Tim. 4:2).
In een aantal artikelen willen we dit gaan behandelen, aan de hand van de Schrift.

Lees verder “1. Toon barmhartigheid; voor jong en oud”

26. Jezus, de Erfgenaam

26. Jezus, de Erfgenaam.pdf

26. Jezus, de Erfgenaam                                                                   versie:  1.2

1    Het nalatenschap of erfrecht
2    Het woord ‘Eerstgeborene’ wordt gebruikt voor de Christus
3    De eniggeboren Zoon
4    Waarom Jezus de gewaarborgde Erfgenaam is
5    Jezus is evenals Zijn Vader de Alfa en Omega

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Lees verder “26. Jezus, de Erfgenaam”