4. Vredevorst

Vredevorst-deel 4.pdf

HerzSt (Jesaja 9:5) 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam:
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

———————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we besproken dat de vrede van de aarde al is weggenomen en we hebben het visioen van Jesaja over de Vredevorst vergeleken met de huidige tijd, de afval in die dagen en de afval nu. Ook hebben we gesproken over de ‘innerlijke vrede’ die we hebben door verzoening voor onze zonden door Jezus bloed.

De Christelijke strijd om de vrede in ons hart te behouden is een strijd op twee fronten.
De strijd van vervolging door de wereld. En de strijd veroorzaakt door het geldsysteem.

Het thema van dit artikel is; De strijd die door Christenen gevoerd moet worden om de vrede in ons hart te behouden.

“4. Vredevorst” verder lezen

3. Vredevorst

Vredevorst-deel 3.pdf

HerzSt (Jesaja 9:5) 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam:
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

———————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we gesproken over het unieke onderwijs van Jezus over innerlijke vrede en het tijdperk van de Vredevorst op de nieuwe aarde.
En over Jezus onderwijs, om zelfs onze vijanden in vrede lief te hebben en voor hen te bidden.
We hebben het ook gehad over de Spruit, de Vredevorst, die met zijn Vader vredesberaad zal houden op de nieuwe aarde. (Zacharia 6:13)

In welke periode kreeg Jesaja het visioen over de Vredevorst?
Een kort historisch overzicht;

Het visioen van de Vredevorst

Het boek Jesaja is geschreven omstreeks 750-700 voor Christus.
Na de dood van koning Salomo werd de Joodse natie gesplitst en ontstonden er twee koninkrijken, het zuidelijke 2 stammen rijk Juda (of Judea) en het noordelijke 10 stammen rijk Israël.


Het noordelijke tienstammenrijk Israël, met zijn goddeloze koningen, werd ingenomen door Assyrië:

HerzSt (2 Koningen 17:6-8,12) 6 In het negende jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in en voerde Israël weg naar Assyrië. Hij liet hen wonen in Halah en in Habor, aan de rivier Gozan en in de steden van Medië. 7 Dit gebeurde omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen de HEERE, hun God, Die hen uit het land Egypte geleid had, onder de hand van de farao vandaan, de koning van Egypte. Zij hadden andere goden vereerd, 8 en hadden gewandeld overeenkomstig de verordeningen van de heidenvolken die de HEERE van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had; de koningen van Israël hadden die uitgevaardigd….. 12 Zij hadden de stinkgoden gediend, waarvan de HEERE tegen hen gezegd had: U mag dit niet doen.

Het thema van dit artikel is; Nu al vrede en vergeving in ons hart inbouwen.

“3. Vredevorst” verder lezen

2. Vredevorst

Vredevorst-deel 2.pdf

HerzSt (Jesaja 9:5) 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam:
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

———————————————————————————————————

In het vorige deel hebben we gezien dat politici – die zich Christen noemen – een bedenkelijk en werelds gedrag vertonen naar de vervolgde Christenen in de wereld toe. We zagen dat Christenen de vrede kunnen behouden door niet bevreesd te zijn en te geloven in Jezus woorden.
Verder werd de aankondiging van de beloofde Vredevorst in het Oude Testament besproken.

In Jezus dagen waren het niet de Joodse leiders, maar het was het Joodse volk dat begreep dat de lang verwachte Koning was gekomen.
Zij waren verrukt over de Boodschapper van vrede uit de hemel:

HerzSt (Lukas 19:38) 38 En zij (het volk) zeiden: Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen.

Zij beseften heel helder, dat Jezus naar hen toe kwam in de Naam van God. (YHWH)
Een groot deel van het Joodse volk was alert op de komst van de Messias, maar niet allemaal:

HerzSt (Lukas 19:42) 42 Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen.

Maar zijn de huidige discipelen van Jezus ook nu alert en zijn alle Christenen in afwachting van Jezus 2e komst? Alle Christenen geloven gelukkig wel allemaal in Jezus woorden, maar slechts weinigen zien uit naar de wederkomst of parousia van de Christus.
Er zijn daarom slechts weinig Christenen, die het Christendom ervaren zoals het is bedoeld.

HerzSt (Lukas 13:24) 24 Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen,…

Het thema van dit artikel is; Het unieke onderwijs van Jezus over innerlijke vrede en het tijdperk van de Vredevorst op de nieuwe aarde.

“2. Vredevorst” verder lezen