1. Gods plagen voor de onberouwvollen               

1. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 9:1-3) 1 En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. 2 En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben.
.                                (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Heb uw broeders en zusters lief in deze dagen en verdraag elkaars tekortkomingen.
En aan de politici, die zich Christenen noemen, die zich voldaan in de macht rollen als een zeug in de modder; denkt u dat God niet ziet hoe Zijn kinderen verdrukt worden en moeten lijden? Politici, die glad van tongriem zijn, maar waar alleen praatjes uitkomen om een ‘paspoort van slavernij’ te ondersteunen? Wee u, addergebroed, u weet heel goed dat standvastige Christenen door uw huichelarij hun baan verliezen en jongeren geen gezonde Christelijke jeugd hebben. En velen die een miskraam of ernstige schade van de injecties ondervinden. Hoe zult u Gehenna ontlopen? U kunt er zeker van zijn  dat God zal ingrijpen om antichristen genadeloos te straffen, want u hebt Christus verlaten (1 Joh. 2:18-19).

We beginnen in dit artikel eerst met een inleidend gedeelte over de verschillende basis-gedachten die nodig zijn om uiteindelijk met Openbaring hfdstk 9 verder te kunnen.
In de Inleiding (van 1-8) komen een aantal onderwerpen voorbij die al eens de revue zijn gepasseerd, maar hier nuttig zijn om te herhalen om de 3 weeën (vanaf de 5e bazuin) beter te kunnen begrijpen.

Thema: De afgezant van Satan opent de afgrond

“1. Gods plagen voor de onberouwvollen               “ verder lezen

9. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                

9. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt.pdf

(Zacharia 1:2-3) 2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige artikel, in Zacharia hoofdstuk 13, hebben we gelezen dat twee derde deel van de Joodse bevolking uitgeroeid zal worden, en dus het derde deel overblijft (Zach. 13:8).
We zullen in dit artikel verder gaan met hoofdstuk 14 en aangeven wat er op de nieuwe aarde zal plaatsvinden.

Thema: Leer van de vergooide kansen op de nieuwe aarde, blijf als Christen nu getrouw

“9. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                “ verder lezen

8. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                

8. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt.pdf

(Zacharia 1:2-3) 2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we o.a. gesproken over de rouwdag op de nieuwe aarde over de gedode Messias. In dit artikel zullen we spreken (in hoofdstuk 13) wat er volgens Zacharia zal gaan gebeuren met de Joodse bevolking. We zullen in dit artikel uitdiepen en aangeven wat er volgens ons onderzoek nog zal moeten plaatsvinden.

Thema: Het derde deel van de Joden in de laatste dagen

“8. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                “ verder lezen