6. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                

6. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt.pdf

(Zacharia 1:2-3) 2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we gesproken over de slechte geestelijk leiders en dat Gods toorn tegen hen zal ontbranden. Over de aankondiging van de beloofde Messias, en het verstrooide Joodse volk dat uit alle delen van de wereld zal worden teruggebracht voor de uitverkiezing. In Zach. hoofdstuk 11 gaan we verder met de verwoesting van Jeruzalem met zijn tempel, de opdracht van de Zoon van God en de  twee stokken ‘lieflijkheid’ en ‘samenbinding’.

Wanneer een natie Gods wet verwerpt en ervoor kiest om onnatuurlijke zonde te promoten, volgen decadentie en zelfvernietiging. Zo is het machtige Romeinse Rijk ten onder gegaan en het lijkt er op dat de geschiedenis zich nu weer herhaalt.

Thema: De twee stokken ‘lieflijkheid’ en ‘samenbinding’ en de slechte herder.

“6. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                “ verder lezen

5. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                

5. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt.pdf

(Zacharia 1:2-3) 2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we gesproken over de rampspoed die over Damascus, Tyrus en de Filistijnse steden kwam. Maar ook over de uitbundige vreugdevolle intocht van Jezus in Jeruzalem bij Zijn eerste komst (Zach. 9:9), en de volledige vervulling van deze profetie bij Zijn tweede komst.
Na de opname in de hemel zal de grote menigte kinderen van God – met palmtakken in hun hand – hun Koning hartstochtelijk begroeten (Op. 7:9-10, 13-17).
Deze grote schare getrouwen zullen de bruiloftsgasten zijn bij de bruiloft van het Lam in de hemel (Op. 19:7-9). De symbolische vrouw van het Lam, de uitverkoren heiligen, zullen in de hemel als priesters en koningen samen met Christus voor 1000 jaar regeren (Op. 20:4).
Na die 1000 jaar zal het Nieuwe hemelse Jeruzalem neerdalen naar de dan totaal vernieuwde aarde (Op. 21:2).
In het vorige artikel eindigden we met een grote voorspoed die zal komen (Zach. 9:17), koren en jonge wijn (most) in overvloed die duiden op vrede en overvloed:

(Joël 3:17-18) 17 Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw God ben, Die op Sion, Mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. 18 Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen stromen, en alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water. Een bron zal uit het huis van de HEERE ontspringen, die het dal van Sittim zal bevochtigen.

Thema: Het Joodse volk zal verzameld worden, waarna de uitverkiezing zal volgen

“5. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                “ verder lezen

4. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                

4. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt.pdf

(Zacharia 1:2-3) 2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

Nadat de Joodse bewoners na 70 jaar ballingschap weer waren teruggekeerd, wilde God weer tussen Zijn volk in de tempel wonen. In het vorige artikel hebben we gesproken over hun bedenkelijke manier van vasten.
In dit artikel bespreken we de profetieën over de omringende natiën van Juda met hun afgodische stijl van leven en de onbezorgdheid waarmee ze op die manier door het leven gingen. Maar ook hoe deze natiën Gods toorn ondergingen.
Het Joodse volk, in die dagen Gods volk, was een heilig volk en een lichtpunt voor de natiën.
De volgende hoofdstukken bevatten profetieën, die verwijzen naar de komst van de Messias en naar de zegeningen op de nieuwe aarde.

Thema: De komst van de voorzegde Messias en de zegeningen van Gods koninkrijk

“4. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                “ verder lezen