19. Het geheim van de wetteloosheid

19. Het geheim van de wetteloosheid.pdf

Betere vertaling (2 Thessalonicenzen 2:7-8) 7 Want het geheim van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er degene die het nu momenteel bedwingt totdat hij uit het midden komt om het te zijn. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden….

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
Als in de wereld de onrechtvaardigheid, die voor Christenen walgelijk is, normaal begint te worden. Als Satanisme en pedofilie door de media en filmstudio’s als  opwindend worden gezien. Als onze jonge kinderen geperverteerd worden met de aanbidding van Satan onder het mom van een kinderfilm: Disney’s ‘Little Demon’ normaliseert satanisme en pedofilie voor de massa . Bewust georganiseerd en opgezet om onze jonge kinderen te misleiden en te breken.

Thema: Satans kinderen en het geheim van de wetteloosheid

Lees verder “19. Het geheim van de wetteloosheid”

18. Verdere aanvulling; de zeven geesten van God

18. Verdere aanvulling; de zeven geesten van God.pdf

(Openbaring 1:4) 4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die ‘voor’ (enopion) Zijn troon zijn,….
.                        (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
In het vorige artikel over de zeven geesten van God was de slotconclusie dat de zeven geesten van God serafs zijn, die door God uitgezonden worden over heel de aarde om ons te beschermen (Op. 5:6). De serafs kunnen zich verplaatsen met de snelheid van de bliksem (Eze. 1:14), en zijn van voren en van achteren volledig bedekt met ogen (Op. 4:6,8).  Ze beschermen ons en brengen verslag uit van wat ze hebben gezien.

Thema: De Serafs zijn de zeven geesten of zeven ogen van God en ook van het Lam

Lees verder “18. Verdere aanvulling; de zeven geesten van God”

17. Uitgediept; de zeven geesten van God         

17. Uitgediept; de zeven geesten van God.pdf

(Openbaring 1:4) 4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die ‘voor’ (enopion) Zijn troon zijn,….

.                        (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Wie of wat zijn de zeven Geesten, die ‘voor’ Gods troon zijn? Om deze 7 geesten te kunnen identificeren, zullen we eveneens diverse andere achtergronden bespreken. Want alle relevante begrippen over God, uitgewerkt, geven een duidelijker beeld van de 7 geesten.

Thema: De zeven geesten van God

Lees verder “17. Uitgediept; de zeven geesten van God         “