16. Het begin van de weeën

Het begin van de weeën.pdf

HerzSt (Johannes 16:21-22) 21 Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid, omdat haar tijd gekomen is, maar wanneer zij het kind gebaard heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. 22 Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.
——————————————————————————————————–

Jezus vergeleek de zwangerschap van een vrouw en de geboorte van een kind met Zijn vertrek naar Zijn Vader en Zijn wederkomst. Een hele toepasselijke vergelijking zoals uit dit artikel zal blijken.
Duizenden jaren zijn er voorbij sinds de Christus op aarde was.
Jezus vertelde ons in Zijn dagen op aarde over weeën, die de bewoonde wereld zouden treffen.
Nu, na al die jaren, is de vrouw hoogzwanger en beginnen plotseling de weeën.
Deze eerste weeën zijn de aankondiging van de geboorte die binnenkort zal volgen.
Johannes schrijft dat er een groot teken verscheen, een ongewone gebeurtenis. Het is daarom geen echte vrouw die een kind gaat baren, maar een ‘symbolische’ vrouw:

HerzSt (Openbaring 12:1-2) 1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. 2 En zij was zwanger….

Het thema van dit artikel is het begin van de weeën van de hoogzwangere vrouw en de impact van de geboorte van het Kind.

“16. Het begin van de weeën” verder lezen

Avondmaal des Heren 2020

Gedachtenisviering 2020.pdf

Aankondiging van het Avondmaal van de Heer 2020

Waarom is het zo belangrijk om het avondmaal van de Heer te vieren?
Dit artikel geeft een samenvatting van alle relevante gebeurtenissen die met het avondmaal van Jezus te maken hebben.

In het paradijs begon de ongehoorzaamheid en zonde van de eerste mensen door van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten, waardoor ze zeker zouden sterven (Gen. 2:17).
Het Goddelijke plan voor de eerste mensen, om voor eeuwig in het paradijs op aarde te wonen was toen voorbij:

HerzSt (Romeinen 5:12) 12 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.

“Avondmaal des Heren 2020” verder lezen

7. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?

Satan’s wereld overwinnen deel 7.pdf

HerzSt (Johannes 16:33) 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de (satans) wereld overwonnen.
———————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we besproken dat moslims van Allah wereldwijd worden ingezet als soldaten van de Islam. Ze geloven dat Allah na hun dood zal oordelen over hoe een moslim zich in deze strijd heeft gedragen.
We zien nu de opkomst van het despotisme, een regeringsvorm waarbij een kleine groep personen absolute macht krijgt. Een tirannie of dictatuur, waar de vrije meningsuiting niet meer bestaat. De Antichrist en het geldsysteem van de centrale banken zullen de wereld onderwerpen.

Thema van dit artikel is, overleven in de chaos; Een nieuwe tempel in Jeruzalem, een gezamenlijke Abrahamitische religie, de Antichrist gaat als koning in de tempel zitten, de grote stad NEOM wordt getroffen en de Islam valt uiteindelijk Israël aan.

“7. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?” verder lezen