Boek: De Openbaring deel 7

Openbaring deel 7.pdf

Het boek Openbaring, vers voor vers uitgewerkt                           versie 1.2

Inleiding:
Het boek ‘De Openbaring’ betreft het onthullen van Gods voornemen voor de nabije toekomst en voor het eeuwige leven en geeft inlichtingen en raad voor Zijn volk.
In ongeveer 96 n.Chr. zendt de uit de dood opgewekte en verheerlijkte Jezus een engel naar Johannes, die in gevangenschap was op het Griekse eiland Patmos.
De apostel Johannes was de enige nog levende apostel in die dagen.
Deze gezonden engel onthult in een visioen, welke plagen de mensheid allemaal zullen gaan treffen. Het visioen heeft vooral betrekking op de laatste dagen, op de wederkomst en opname van Christenen maar ook op het eeuwige leven.
Veel zorg is besteed om de symboliek zo nauwkeurig mogelijk te interpreteren.

Inhoudsopgave deel 7:

Hoofdstuk 20: Satan overwonnen, het oordeel wordt geveld voor alle mensen
Hoofdstuk 21: De Nieuwe hemel, Nieuwe aarde en het Nieuwe Jeruzalem
Hoofdstuk 22: Christus bevestigd zijn belofte en Zijn spoedige komst

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Lees verder “Boek: De Openbaring deel 7”

Boek: De Openbaring deel 6

Openbaring deel 6.pdf

Het boek Openbaring, vers voor vers uitgewerkt                             versie 1.2

Inleiding:
Het boek ‘De Openbaring’ betreft het onthullen van Gods voornemen voor de nabije toekomst en voor het eeuwige leven en geeft inlichtingen en raad voor Zijn volk.
In ongeveer 96 n.Chr. zendt de uit de dood opgewekte en verheerlijkte Jezus een engel naar Johannes, die in gevangenschap was op het Griekse eiland Patmos.
De apostel Johannes was de enige nog levende apostel in die dagen.
Deze gezonden engel onthult in een visioen, welke plagen de mensheid allemaal zullen gaan treffen. Het visioen heeft vooral betrekking op de laatste dagen, op de wederkomst en opname van Christenen maar ook op het eeuwige leven.
Veel zorg is besteed om de symboliek zo nauwkeurig mogelijk te interpreteren.

Inhoudsopgave deel 6:

Hoofdstuk 17: De vrouw op het scharlakenrode beest
Hoofdstuk 18: De val van het grote Babylon
Hoofdstuk 19: De bruiloft van het Lam en de overwinning op de Antichrist

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Lees verder “Boek: De Openbaring deel 6”

Boek: De Openbaring deel 5

Openbaring deel 5.pdf

Het boek Openbaring, vers voor vers uitgewerkt                           versie 1.2

Inleiding:
Het boek ‘De Openbaring’ betreft het onthullen van Gods voornemen voor de nabije toekomst en voor het eeuwige leven en geeft inlichtingen en raad voor Zijn volk.
In ongeveer 96 n.Chr. zendt de uit de dood opgewekte en verheerlijkte Jezus een engel naar Johannes, die in gevangenschap was op het Griekse eiland Patmos.
De apostel Johannes was de enige nog levende apostel in die dagen.
Deze gezonden engel onthult in een visioen, welke plagen de mensheid allemaal zullen gaan treffen. Het visioen heeft vooral betrekking op de laatste dagen, op de wederkomst en opname van Christenen maar ook op het eeuwige leven.
Veel zorg is besteed om de symboliek zo nauwkeurig mogelijk te interpreteren.

Inhoudsopgave deel 5

Hoofdstuk 14: Gods oordelen worden aangekondigd door 3 engelen
Hoofdstuk 15: De zeven engelen met de zeven schalen van toorn
Hoofdstuk 16: De zeven schalen van toorn worden uitgegoten

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
——————————————————————————————————–

Lees verder “Boek: De Openbaring deel 5”

Boek: De Openbaring deel 4

Openbaring deel 4.pdf

Het boek Openbaring, vers voor vers uitgewerkt                                       versie 1.3

Inleiding:
Het boek ‘De Openbaring’ betreft het onthullen van Gods voornemen voor de nabije toekomst en voor het eeuwige leven en geeft inlichtingen en raad voor Zijn volk.
In ongeveer 96 n.Chr. zendt de uit de dood opgewekte en verheerlijkte Jezus een engel naar Johannes, die in gevangenschap was op het Griekse eiland Patmos.
De apostel Johannes was de enige nog levende apostel in die dagen.
Deze gezonden engel onthult in een visioen, welke plagen de mensheid allemaal zullen gaan treffen. Het visioen heeft vooral betrekking op de laatste dagen, op de wederkomst en opname van Christenen maar ook op het eeuwige leven.
Veel zorg is besteed om de symboliek zo nauwkeurig mogelijk te interpreteren.

Inhoudsopgave deel 4:

Hoofdstuk 11: vanaf vers 15; Gods koninkrijk neemt een aanvang
Hoofdstuk 12: De zwangere vrouw en de vuurrode draak
Hoofdstuk 13: Het beest met 7 koppen en 10 hoorns, de wereldmachten

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Lees verder “Boek: De Openbaring deel 4”

Boek: De Openbaring deel 3

Openbaring deel 3.pdf

Het boek Openbaring, vers voor vers uitgewerkt                                                    versie 1.2

Inleiding:
Het boek ‘De Openbaring’ betreft het onthullen van Gods voornemen voor de nabije toekomst en voor het eeuwige leven en geeft inlichtingen en raad voor Zijn volk.
In ongeveer 96 n.Chr. zendt de uit de dood opgewekte en verheerlijkte Jezus een engel naar Johannes, die in gevangenschap was op het Griekse eiland Patmos.
De apostel Johannes was de enige nog levende apostel in die dagen.
Deze gezonden engel onthult in een visioen, welke plagen de mensheid allemaal zullen gaan treffen. Het visioen heeft vooral betrekking op de laatste dagen, op de wederkomst en opname van Christenen maar ook op het eeuwige leven.
Veel zorg is besteed om de symboliek zo nauwkeurig mogelijk te interpreteren.

Inhoudsopgave deel 3:

Hoofdstuk  8:  De zeven bazuinen
Hoofdstuk  9:  De eerste en de tweede wee
Hoofdstuk 10: Het boekje dat Johannes moest eten
Hoofdstuk 11: Het meten van de tempel en de 2 getuigen profetie

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Lees verder “Boek: De Openbaring deel 3”

Boek: De Openbaring deel 2

Openbaring deel 2.pdf

Het boek Openbaring, vers voor vers uitgewerkt                                versie 1.9

Inleiding:
Het boek ‘De Openbaring’ betreft het onthullen van Gods voornemen voor de nabije toekomst en voor het eeuwige leven en geeft inlichtingen en raad voor Zijn volk.
In ongeveer 96 n.Chr. zendt de uit de dood opgewekte en verheerlijkte Jezus een engel naar Johannes, die in gevangenschap was op het Griekse eiland Patmos.
De apostel Johannes was de enige nog levende apostel in die dagen.
Deze gezonden engel onthult in een visioen, welke plagen de mensheid allemaal zullen gaan treffen. Het visioen heeft vooral betrekking op de laatste dagen, op de wederkomst en opname van Christenen maar ook op het eeuwige leven.
Veel zorg is besteed om de symboliek zo nauwkeurig mogelijk te interpreteren.

Inhoudsopgave deel 2:

Hoofdstuk 5: De boekrol met 7 zegels wordt overhandigd
Hoofdstuk 6: De 4 paarden van de Apocalyps
Hoofdstuk 7: De erfgenamen voor de troon

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Lees verder “Boek: De Openbaring deel 2”

Boek: De Openbaring deel 1

Openbaring deel 1.pdf

Het boek Openbaring, vers voor vers uitgewerkt                                versie 1.2

Inleiding:
Het boek ‘De Openbaring’ betreft het onthullen van Gods voornemen voor de nabije toekomst en voor het eeuwige leven en geeft inlichtingen en raad voor Zijn volk.
In ongeveer 96 na Chr. zendt de uit de dood opgewekte en verheerlijkte Jezus een engel naar Johannes, die in gevangenschap was op het Griekse eiland Patmos.
De apostel Johannes was de enige nog levende apostel in die dagen.
Deze gezonden engel onthult in een visioen, welke plagen de mensheid allemaal zullen gaan treffen. Het visioen heeft vooral betrekking op de laatste dagen, op de wederkomst en opname van Christenen maar ook op het eeuwige leven.
Veel zorg is besteed om de symboliek zo nauwkeurig mogelijk te interpreteren.

 Inhoudsopgave deel 1:

Hoofdstuk 1: De verheerlijkte Jezus stelt zich voor aan Johannes
Hoofdstuk 2: De gemeenten Efeze, Smyrna, Pergamus en Thyatira
Hoofdstuk 3: De gemeenten Sardis, Filadelfia en Laodicea
Hoofdstuk 4: De troon van God

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Lees verder “Boek: De Openbaring deel 1”

25. Leringen van demonen

Leringen van demonen.pdf

(1 Timotheüs 4:1) 1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, 2 door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. 

.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Inleiding:
Zijn deze leringen van demonen niet van toepassing op deze tijd?
De propaganda die via de wereld, via de MainStreamMedia, wordt verspreid, en die via de vrijmetselarij en het World Economic Forum worden geïmplementeerd?
Door bewust levende mensen een schuldgevoel aan te praten, dat ze verantwoordelijk zijn voor klimaat-verandering, voor de absoluut onbewezen opwarming van het klimaat.
Absurde paniek zaaien voor ‘global boiling’, dat de aarde kookt? Dat een man een vrouw kan zijn en een vrouw een man en dat een man zwanger kan zijn? Dat de ene crisis volgt op de andere? Zijn deze niet allemaal bedoeld om de mensheid te verwarren en te indoctrineren? Met als doel mensen angstig te maken en te houden?
Waarom noemen we dit leringen van demonen? In dit artikel zullen we hier uitgebreid op ingaan. We beginnen met het gevaar van leringen van demonen.

Thema: Leringen van demonen in de laatste dagen

Lees verder “25. Leringen van demonen”

24. Heden zult u met Mij in het paradijs zijn

Heden zult u met Mij in het paradijs zijn.pdf

(Lukas 23:42-43) 42 En hij (een van de misdadigers) zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. 43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.

.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Inleiding:
Jezus levensloop op aarde heeft veel gemeenschappelijk met het verhaal van Jozef.
Jozef was buitengewoon geliefd bij zijn vader:

(Genesis 37:3) 3 Israël (Jacob) had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken.

Ook Jezus is als Zoon buitengewoon geliefd bij Zijn Vader:

(Markus 1:11) 11 En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Jozefs vader stuurt hem – met volledige instemming – naar zijn eigen kinderen:

(Genesis 37:13-14) 13 Toen zei Israël tegen Jozef: Weiden je broers het vee niet bij Sichem? Ga, ik stuur je naar hen toe. Hij zei tegen hem: Zie, hier ben ik. 14 En hij zei tegen hem: Ga toch en zie de welstand van je broers en de welstand van de kudde en breng verslag aan mij uit. Zo stuurde hij hem het dal van Hebron uit, en hij kwam naar Sichem.

God YHWH stuurde Jezus eveneens – met volledige instemming – naar Zijn volk:

(Mattheüs 15:24) 24 Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël.

Thema: Wat betekent het om nu al  ‘in het paradijs te zijn’?

Lees verder “24. Heden zult u met Mij in het paradijs zijn”