1. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.

Daniël deel1.pdf

(Daniël 12:4) 4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.
.                      (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Hebt u dat ook wel eens gehad, een herkenning van een bepaalde situatie.
Om de indruk te hebben dat u een bepaalde situatie kan plaatsen door een vroegere ervaring?
Die herkenning is vooral bij Christelijke getrouwen vaak aanwezig, die gedurende vele beproevingen Gods stem altijd hebben gevolgd. Om die reden van herkenning wordt er ook wel eens gezegd: ‘de geschiedenis herhaalt zich’.
De Geest van God leidt tot kennis van de geschriften en door het toepassen van de kennis  tot wijsheid:

(Daniël 1:17) 17 Aan deze vier jongemannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften, en wijsheid, en Daniël gaf Hij inzicht in allerlei visioenen en dromen.

In deze artikelenreeks willen we aan die beide aspecten, aan kennis en wijsheid, aandacht schenken.
We willen u graag meenemen op een verhelderende ontdekkingsreis door een oud boek.
Het vooral in deze huidige periode volledig actuele boek Daniël:

(Daniël 12:9) 9 Toen zei Hij (de Man gekleed in linnen): Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde.

Het is onze overtuiging dan ook dat het boek Daniël geschreven is met een tijdloos uitgangspunt.

Thema: Het boek Daniël, een handboek voor Christenen in de laatste dagen

“1. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.” verder lezen

8. Geef aan God wat God toekomt

Geef aan God wat God toekomt.pdf

Willibr. (Mattheüs 22) 21 ….Daarop sprak Hij tot hen: Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt.
.                            (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————-

(Johannes 19:10-11) 10 Pilatus dan zei tegen Hem: Spreekt U niet tot mij? Weet U niet dat ik macht heb U te kruisigen, en macht heb U los te laten? 11 Jezus antwoordde: U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als het u niet van boven gegeven was;….

Onze hemelse Vader is een God van orde en vrede:

(1 Korinthe 14:33) 33 Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen.

De gemeenten zijn hierin een afbeelding van het toekomstige koninkrijk van God.
Geen enkele politicus van welke stroming dan ook kan vrede en rechtvaardigheid bewerkstelligen, alleen met Gods koninkrijk zal die vrede bereikt kunnen worden.

Thema: Laat u niet misleiden, geef aan God wat God toekomt.

“8. Geef aan God wat God toekomt” verder lezen

7. Zie, de kinderen van ‘de grote leugenaar’ 

Kinderen van ‘de grote leugenaar’.pdf

(Johannes 8:44) 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.
.                            (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————-

Er zijn zoveel politici, leiders, hoofden van politie en leger, kinderen van Satan, die onredelijk gedrag opleggen aan de medemensen, net als de Schriftgeleerden en de Farizeeën in hun dagen:

(Lukas 11:46) 46 Maar Hij zei: Wee ook u, wetgeleerden, want u legt de mensen lasten op die moeilijk zijn om te dragen, en zelf raakt u die lasten niet met één van uw vingers aan.

Hetzelfde zien we terug in de Covid-19 periode, waarbij deze kinderen zelf doen ‘alsof’ voor het oog van de wereld. Het zijn deze mensen die zichzelf hoog verheven voelen boven hun medemensen:

(Mattheüs 23:27) 27 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid.

Sinds de afval van het geloof in Jezus woorden (2 Thess. 2:3) zijn de meeste mensen als schapen zonder herder en geloven ze helaas vaak de kinderen van Satan.
Het lijkt wel alsof niet hun autoriteiten, maar alleen hun medemensen een groot gevaar vormen:

(Mattheüs 15:10-11) 10 En toen Hij de menigte bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Luister en begrijp het goed: 11 Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens.

Zo spreken deze autoriteiten liever over ‘besmettingen’ omdat dat paniekeriger klinkt dan dat ze spreken over ‘positief getest’ met de uiterst discutabele PCR test (polymerase chain reaction-test) of antilichamentest met een bloeddruppel. Het positief testen is zeker geen vaststelling dat iemand ziek is, maar is een indicatie van immuniteit voor rhino-, influenza-  of corona-virussen. Ook de toeloop op de ziekenhuizen is er niet. Of iemand besmet is, vergt nader grondig onderzoek. Dat kan iedere epidemioloog bevestigen. Een PCR-test kan niet aantonen dat iemand nog met een virus geïnfecteerd is of nog iemand kan besmetten. En nee, hiervoor vaccineren is geen solidariteit en ook geen naastenliefde tonen, maar toegeven aan de propaganda en leugens van de kinderen van de grote leugenaar. Want de propaganda, die nog zal volgen voor de aanbidding van Satan (Op. 13:15), zal nog veel erger zijn:

(Psalm 26:3-5)  3 Want Uw goedertierenheid houd ik voor ogen, ik wandel in Uw waarheid. 4 Ik zit niet bij valsaards, met huichelaars ga ik niet om. 5 Ik haat het gezelschap van kwaaddoeners, bij goddelozen zit ik niet.

Thema: De leugens en propaganda van de kinderen van de grote leugenaar onderscheiden.

“7. Zie, de kinderen van ‘de grote leugenaar’ “ verder lezen