2. Toon barmhartigheid; voor jong en oud

2. Toon barmhartigheid.pdf

Toon barmhartigheid; voor jong en oud                                                 versie 1.2
Deel 2                                              

(Mattheüs 9:13) 13 Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Christenen worden geleerd barmhartigheid of empathie te tonen naar hun naasten toe.  Onderzoekers rangschikken echter een aantal naasten als empathie-arm of empathie-loos.

Misschien is het zo, dat psychopathie altijd verkeerd is begrepen, dat altijd gezocht is naar genetische afwijkingen of verstoringen, en dat verstoringen soms een rol spelen gedurende de zwangerschap, maar dat psychopathie in wezen nauw verwant is met een slechte opvoeding en het ontwikkelen van slechtheid zoals het geweten dichtschroeien (1 Tim. 4:2).
In een aantal artikelen willen we dit gaan behandelen, aan de hand van de Schrift.

In het vorige artikel beschreven we het kenmerkende gewelddadige en egocentrische gedrag van Satan, zijn schaamteloze bedrog, leugens en manipulatie om de eerste mensen te laten zondigen en hun kind te laten vermoorden. En dat zonder een spoor van empathie of spijt.

Lees verder “2. Toon barmhartigheid; voor jong en oud”

1. Toon barmhartigheid; voor jong en oud

1. Toon barmhartigheid.pdf

Toon barmhartigheid; voor jong en oud                                                 versie 1.3
Deel 1

(Mattheüs 9:13) 13 Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————
Christenen worden geleerd barmhartigheid en empathie te tonen naar hun naasten toe.  Onderzoekers rangschikken echter een aantal naasten als empathie-arm of empathie-loos.
Misschien is het zo, dat psychopathie altijd verkeerd is begrepen, dat altijd gezocht is naar genetische afwijkingen of verstoringen, en dat verstoringen soms een rol spelen gedurende de zwangerschap, maar dat psychopathie in wezen nauw verwant is met een slechte opvoeding en het ontwikkelen van slechtheid zoals het dichtschroeien van het geweten (1 Tim. 4:2).
In een aantal artikelen willen we dit gaan behandelen, aan de hand van de Schrift.

Lees verder “1. Toon barmhartigheid; voor jong en oud”

26. Jezus, de Erfgenaam

26. Jezus, de Erfgenaam.pdf

26. Jezus, de Erfgenaam                                                                   versie:  1.2

1    Het nalatenschap of erfrecht
2    Het woord ‘Eerstgeborene’ wordt gebruikt voor de Christus
3    De eniggeboren Zoon
4    Waarom Jezus de gewaarborgde Erfgenaam is
5    Jezus is evenals Zijn Vader de Alfa en Omega

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Lees verder “26. Jezus, de Erfgenaam”

Boek: De Openbaring deel 7

Openbaring deel 7.pdf

Het boek Openbaring, vers voor vers uitgewerkt                           versie 1.3

Inleiding:
Het boek ‘De Openbaring’ betreft het onthullen van Gods voornemen voor de nabije toekomst en voor het eeuwige leven en geeft inlichtingen en raad voor Zijn volk.
In ongeveer 96 n.Chr. zendt de uit de dood opgewekte en verheerlijkte Jezus een engel naar Johannes, die in gevangenschap was op het Griekse eiland Patmos.
De apostel Johannes was de enige nog levende apostel in die dagen.
Deze gezonden engel onthult in een visioen, welke plagen de mensheid allemaal zullen gaan treffen. Het visioen heeft vooral betrekking op de laatste dagen, op de wederkomst en opname van Christenen maar ook op het eeuwige leven.
Veel zorg is besteed om de symboliek zo nauwkeurig mogelijk te interpreteren.

Inhoudsopgave deel 7:

Hoofdstuk 20: Satan overwonnen, het oordeel wordt geveld voor alle mensen
Hoofdstuk 21: De Nieuwe hemel, Nieuwe aarde en het Nieuwe Jeruzalem
Hoofdstuk 22: Christus bevestigd zijn belofte en Zijn spoedige komst

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Lees verder “Boek: De Openbaring deel 7”

Boek: De Openbaring deel 6

Openbaring deel 6.pdf

Het boek Openbaring, vers voor vers uitgewerkt                             versie 1.2

Inleiding:
Het boek ‘De Openbaring’ betreft het onthullen van Gods voornemen voor de nabije toekomst en voor het eeuwige leven en geeft inlichtingen en raad voor Zijn volk.
In ongeveer 96 n.Chr. zendt de uit de dood opgewekte en verheerlijkte Jezus een engel naar Johannes, die in gevangenschap was op het Griekse eiland Patmos.
De apostel Johannes was de enige nog levende apostel in die dagen.
Deze gezonden engel onthult in een visioen, welke plagen de mensheid allemaal zullen gaan treffen. Het visioen heeft vooral betrekking op de laatste dagen, op de wederkomst en opname van Christenen maar ook op het eeuwige leven.
Veel zorg is besteed om de symboliek zo nauwkeurig mogelijk te interpreteren.

Inhoudsopgave deel 6:

Hoofdstuk 17: De vrouw op het scharlakenrode beest
Hoofdstuk 18: De val van het grote Babylon
Hoofdstuk 19: De bruiloft van het Lam en de overwinning op de Antichrist

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Lees verder “Boek: De Openbaring deel 6”

Boek: De Openbaring deel 5

Openbaring deel 5.pdf

Het boek Openbaring, vers voor vers uitgewerkt                           versie 1.3

Inleiding:
Het boek ‘De Openbaring’ betreft het onthullen van Gods voornemen voor de nabije toekomst en voor het eeuwige leven en geeft inlichtingen en raad voor Zijn volk.
In ongeveer 96 n.Chr. zendt de uit de dood opgewekte en verheerlijkte Jezus een engel naar Johannes, die in gevangenschap was op het Griekse eiland Patmos.
De apostel Johannes was de enige nog levende apostel in die dagen.
Deze gezonden engel onthult in een visioen, welke plagen de mensheid allemaal zullen gaan treffen. Het visioen heeft vooral betrekking op de laatste dagen, op de wederkomst en opname van Christenen maar ook op het eeuwige leven.
Veel zorg is besteed om de symboliek zo nauwkeurig mogelijk te interpreteren.

Inhoudsopgave deel 5

Hoofdstuk 14: Gods oordelen worden aangekondigd door 3 engelen
Hoofdstuk 15: De zeven engelen met de zeven schalen van toorn
Hoofdstuk 16: De zeven schalen van toorn worden uitgegoten

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
——————————————————————————————————–

Lees verder “Boek: De Openbaring deel 5”

Boek: De Openbaring deel 4

Openbaring deel 4.pdf

Het boek Openbaring, vers voor vers uitgewerkt                                       versie 1.3

Inleiding:
Het boek ‘De Openbaring’ betreft het onthullen van Gods voornemen voor de nabije toekomst en voor het eeuwige leven en geeft inlichtingen en raad voor Zijn volk.
In ongeveer 96 n.Chr. zendt de uit de dood opgewekte en verheerlijkte Jezus een engel naar Johannes, die in gevangenschap was op het Griekse eiland Patmos.
De apostel Johannes was de enige nog levende apostel in die dagen.
Deze gezonden engel onthult in een visioen, welke plagen de mensheid allemaal zullen gaan treffen. Het visioen heeft vooral betrekking op de laatste dagen, op de wederkomst en opname van Christenen maar ook op het eeuwige leven.
Veel zorg is besteed om de symboliek zo nauwkeurig mogelijk te interpreteren.

Inhoudsopgave deel 4:

Hoofdstuk 11: vanaf vers 15; Gods koninkrijk neemt een aanvang
Hoofdstuk 12: De zwangere vrouw en de vuurrode draak
Hoofdstuk 13: Het beest met 7 koppen en 10 hoorns, de wereldmachten

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
———————————————————————————————————

Lees verder “Boek: De Openbaring deel 4”

Boek: De Openbaring deel 3

Openbaring deel 3.pdf

Het boek Openbaring, vers voor vers uitgewerkt                                                    versie 1.2

Inleiding:
Het boek ‘De Openbaring’ betreft het onthullen van Gods voornemen voor de nabije toekomst en voor het eeuwige leven en geeft inlichtingen en raad voor Zijn volk.
In ongeveer 96 n.Chr. zendt de uit de dood opgewekte en verheerlijkte Jezus een engel naar Johannes, die in gevangenschap was op het Griekse eiland Patmos.
De apostel Johannes was de enige nog levende apostel in die dagen.
Deze gezonden engel onthult in een visioen, welke plagen de mensheid allemaal zullen gaan treffen. Het visioen heeft vooral betrekking op de laatste dagen, op de wederkomst en opname van Christenen maar ook op het eeuwige leven.
Veel zorg is besteed om de symboliek zo nauwkeurig mogelijk te interpreteren.

Inhoudsopgave deel 3:

Hoofdstuk  8:  De zeven bazuinen
Hoofdstuk  9:  De eerste en de tweede wee
Hoofdstuk 10: Het boekje dat Johannes moest eten
Hoofdstuk 11: Het meten van de tempel en de 2 getuigen profetie

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Lees verder “Boek: De Openbaring deel 3”

Boek: De Openbaring deel 2

Openbaring deel 2.pdf

Het boek Openbaring, vers voor vers uitgewerkt                                versie 1.9

Inleiding:
Het boek ‘De Openbaring’ betreft het onthullen van Gods voornemen voor de nabije toekomst en voor het eeuwige leven en geeft inlichtingen en raad voor Zijn volk.
In ongeveer 96 n.Chr. zendt de uit de dood opgewekte en verheerlijkte Jezus een engel naar Johannes, die in gevangenschap was op het Griekse eiland Patmos.
De apostel Johannes was de enige nog levende apostel in die dagen.
Deze gezonden engel onthult in een visioen, welke plagen de mensheid allemaal zullen gaan treffen. Het visioen heeft vooral betrekking op de laatste dagen, op de wederkomst en opname van Christenen maar ook op het eeuwige leven.
Veel zorg is besteed om de symboliek zo nauwkeurig mogelijk te interpreteren.

Inhoudsopgave deel 2:

Hoofdstuk 5: De boekrol met 7 zegels wordt overhandigd
Hoofdstuk 6: De 4 paarden van de Apocalyps
Hoofdstuk 7: De erfgenamen voor de troon

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Lees verder “Boek: De Openbaring deel 2”