8. Geef aan God wat God toekomt

Geef aan God wat God toekomt.pdf

Willibr. (Mattheüs 22) 21 ….Daarop sprak Hij tot hen: Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt.
.                            (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————-

(Johannes 19:10-11) 10 Pilatus dan zei tegen Hem: Spreekt U niet tot mij? Weet U niet dat ik macht heb U te kruisigen, en macht heb U los te laten? 11 Jezus antwoordde: U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als het u niet van boven gegeven was;….

Onze hemelse Vader is een God van orde en vrede:

(1 Korinthe 14:33) 33 Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen.

De gemeenten zijn hierin een afbeelding van het toekomstige koninkrijk van God.
Geen enkele politicus van welke stroming dan ook kan vrede en rechtvaardigheid bewerkstelligen, alleen met Gods koninkrijk zal die vrede bereikt kunnen worden.

Thema: Laat u niet misleiden, geef aan God wat God toekomt.

“8. Geef aan God wat God toekomt” verder lezen

7. Zie, de kinderen van ‘de grote leugenaar’ 

Kinderen van ‘de grote leugenaar’.pdf

(Johannes 8:44) 44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.
.                            (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————-

Er zijn zoveel politici, leiders, hoofden van politie en leger, kinderen van Satan, die onredelijk gedrag opleggen aan de medemensen, net als de Schriftgeleerden en de Farizeeën in hun dagen:

(Lukas 11:46) 46 Maar Hij zei: Wee ook u, wetgeleerden, want u legt de mensen lasten op die moeilijk zijn om te dragen, en zelf raakt u die lasten niet met één van uw vingers aan.

Hetzelfde zien we terug in de Covid-19 periode, waarbij deze kinderen zelf doen ‘alsof’ voor het oog van de wereld. Het zijn deze mensen die zichzelf hoog verheven voelen boven hun medemensen:

(Mattheüs 23:27) 27 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid.

Sinds de afval van het geloof in Jezus woorden (2 Thess. 2:3) zijn de meeste mensen als schapen zonder herder en geloven ze helaas vaak de kinderen van Satan.
Het lijkt wel alsof niet hun autoriteiten, maar alleen hun medemensen een groot gevaar vormen:

(Mattheüs 15:10-11) 10 En toen Hij de menigte bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Luister en begrijp het goed: 11 Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens.

Zo spreken deze autoriteiten liever over ‘besmettingen’ omdat dat paniekeriger klinkt dan dat ze spreken over ‘positief getest’ met de uiterst discutabele PCR test (polymerase chain reaction-test) of antilichamentest met een bloeddruppel. Het positief testen is zeker geen vaststelling dat iemand ziek is, maar is een indicatie van immuniteit voor rhino-, influenza-  of corona-virussen. Ook de toeloop op de ziekenhuizen is er niet. Of iemand besmet is, vergt nader grondig onderzoek. Dat kan iedere epidemioloog bevestigen. Een PCR-test kan niet aantonen dat iemand nog met een virus geïnfecteerd is of nog iemand kan besmetten. En nee, hiervoor vaccineren is geen solidariteit en ook geen naastenliefde tonen, maar toegeven aan de propaganda en leugens van de kinderen van de grote leugenaar. Want de propaganda, die nog zal volgen voor de aanbidding van Satan (Op. 13:15), zal nog veel erger zijn:

(Psalm 26:3-5)  3 Want Uw goedertierenheid houd ik voor ogen, ik wandel in Uw waarheid. 4 Ik zit niet bij valsaards, met huichelaars ga ik niet om. 5 Ik haat het gezelschap van kwaaddoeners, bij goddelozen zit ik niet.

Thema: De leugens en propaganda van de kinderen van de grote leugenaar onderscheiden.

“7. Zie, de kinderen van ‘de grote leugenaar’ “ verder lezen

6. Wij hebben de keuze al gemaakt voor U en Uw Zoon

Wij hebben onze keuze al gemaakt.pdf

(Lukas 10:41-42) 41 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. 42 Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.
.                      (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Christenen hoeven geen angst te hebben en zeker niet in paniek te raken door deze wereld, door de praatjes van de kinderen van Satan. Praatjes gebaseerd op verdraaiingen van statistieken door het bewust opkloppen van cijfers van Covid-19 overledenen en angst zaaien met het aantal geïnfecteerden. Bij ieder influenza en corona virus worden zeer veel mensen geïnfecteerd.
We hebben van onze Schepper een krachtig immuunsysteem hiervoor gekregen. Dat werkt al duizenden jaren voor allerlei soorten virussen.
Onwetende mensen worden overstuur gemaakt door pure misleiding, door ongekende propaganda van angst en surrogaatveiligheid zoals social distancing. Dit is tot in detail al jaren voorbereid.
Bevrijd u zelf van deze wereld. Doe het en ga onderzoek doen naar de liefde van Jezus.
Ervaar die liefde van Jezus, dan begrijpt u dat niemand u met die praatjes kan overwinnen:

(Johannes 15:9) 9 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.

Want de woorden van Jezus – de Woordvoerder van God (Joh. 1:1) – zijn een lamp voor onze voeten:

(Psalm 119:105) 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Thema: Christenen hoeven geen angst te hebben, we hebben onze keuze allang gemaakt.
“6. Wij hebben de keuze al gemaakt voor U en Uw Zoon” verder lezen