9. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                

9. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt.pdf

(Zacharia 1:2-3) 2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige artikel, in Zacharia hoofdstuk 13, hebben we gelezen dat twee derde deel van de Joodse bevolking uitgeroeid zal worden, en dus het derde deel overblijft (Zach. 13:8).
We zullen in dit artikel verder gaan met hoofdstuk 14 en aangeven wat er op de nieuwe aarde zal plaatsvinden.

Thema: Leer van de vergooide kansen op de nieuwe aarde, blijf als Christen nu getrouw

Lees verder “9. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                “

8. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                

8. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt.pdf

(Zacharia 1:2-3) 2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we o.a. gesproken over de rouwdag op de nieuwe aarde over de gedode Messias. In dit artikel zullen we spreken (in hoofdstuk 13) wat er volgens Zacharia zal gaan gebeuren met de Joodse bevolking. We zullen in dit artikel uitdiepen en aangeven wat er volgens ons onderzoek nog zal moeten plaatsvinden.

Thema: Het derde deel van de Joden in de laatste dagen

Lees verder “8. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                “

7. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                

7. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt.pdf

(Zacharia 1:2-3) 2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we gesproken over het gejammer betreffende de verwoesting van Jeruzalem met zijn tempel, de opdracht van de Zoon van God om de schapen te weiden, het stukbreken van de twee stokken lieflijkheid en samenbinding en de komende herder van niets, de Antichrist.
In dit artikel zullen we spreken over Gods koninkrijk, de aanval op Jeruzalem, de niet om te keren vernietiging van de verstokte goddelozen en de speciale rouw voor de Messias.

Thema: Gods bescherming van Jeruzalem en Juda op de nieuwe aarde

Lees verder “7. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                “

6. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                

6. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt.pdf

(Zacharia 1:2-3) 2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we gesproken over de slechte geestelijk leiders en dat Gods toorn tegen hen zal ontbranden. Over de aankondiging van de beloofde Messias, en het verstrooide Joodse volk dat uit alle delen van de wereld zal worden teruggebracht voor de uitverkiezing. In Zach. hoofdstuk 11 gaan we verder met de verwoesting van Jeruzalem met zijn tempel, de opdracht van de Zoon van God en de  twee stokken ‘lieflijkheid’ en ‘samenbinding’.

Wanneer een natie Gods wet verwerpt en ervoor kiest om onnatuurlijke zonde te promoten, volgen decadentie en zelfvernietiging. Zo is het machtige Romeinse Rijk ten onder gegaan en het lijkt er op dat de geschiedenis zich nu weer herhaalt.

Thema: De twee stokken ‘lieflijkheid’ en ‘samenbinding’ en de slechte herder.

Lees verder “6. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                “

5. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                

5. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt.pdf

(Zacharia 1:2-3) 2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we gesproken over de rampspoed die over Damascus, Tyrus en de Filistijnse steden kwam. Maar ook over de uitbundige vreugdevolle intocht van Jezus in Jeruzalem bij Zijn eerste komst (Zach. 9:9), en de volledige vervulling van deze profetie bij Zijn tweede komst.
Na de opname in de hemel zal de grote menigte kinderen van God – met palmtakken in hun hand – hun Koning hartstochtelijk begroeten (Op. 7:9-10, 13-17).
Deze grote schare getrouwen zullen de bruiloftsgasten zijn bij de bruiloft van het Lam in de hemel (Op. 19:7-9). De symbolische vrouw van het Lam, de uitverkoren heiligen, zullen in de hemel als priesters en koningen samen met Christus voor 1000 jaar regeren (Op. 20:4).
Na die 1000 jaar zal het Nieuwe hemelse Jeruzalem neerdalen naar de dan totaal vernieuwde aarde (Op. 21:2).
In het vorige artikel eindigden we met een grote voorspoed die zal komen (Zach. 9:17), koren en jonge wijn (most) in overvloed die duiden op vrede en overvloed:

(Joël 3:17-18) 17 Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw God ben, Die op Sion, Mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. 18 Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen stromen, en alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water. Een bron zal uit het huis van de HEERE ontspringen, die het dal van Sittim zal bevochtigen.

Thema: Het Joodse volk zal verzameld worden, waarna de uitverkiezing zal volgen

Lees verder “5. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                “

4. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                

4. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt.pdf

(Zacharia 1:2-3) 2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

Nadat de Joodse bewoners na 70 jaar ballingschap weer waren teruggekeerd, wilde God weer tussen Zijn volk in de tempel wonen. In het vorige artikel hebben we gesproken over hun bedenkelijke manier van vasten.
In dit artikel bespreken we de profetieën over de omringende natiën van Juda met hun afgodische stijl van leven en de onbezorgdheid waarmee ze op die manier door het leven gingen. Maar ook hoe deze natiën Gods toorn ondergingen.
Het Joodse volk, in die dagen Gods volk, was een heilig volk en een lichtpunt voor de natiën.
De volgende hoofdstukken bevatten profetieën, die verwijzen naar de komst van de Messias en naar de zegeningen op de nieuwe aarde.

Thema: De komst van de voorzegde Messias en de zegeningen van Gods koninkrijk

Lees verder “4. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                “

3. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                

3. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt.pdf

(Zacharia 1:2-3) 2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we gesproken over het vijfde visioen; de twee gezalfden,  het zesde visioen; de vliegende boekrol, het zevende visioen; de vrouw van zonde in de efa en het achtste visioen; de vier strijdwagens. Verder hebben we het hemelse Sion en het aardse Sion besproken, de twee bergen van koper.
In dit artikel gaan we verder met het offer van vasten van de teruggekeerde Joden, de zwakheid van het Joodse volk en de belofte van een nieuwe start met een rijk en gezegend leven.

Thema: Heeft Gods volk in deze dagen wél de kracht om oprecht te blijven?

Lees verder “3. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                “

2. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                

2. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt.pdf

(Zacharia 1:2-3) 2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige deel, Deel 1, hebben we gezien dat er vrijwel meteen tegenstand van de omliggende volken kwam toen het – gedeeltelijke – teruggekeerde  Joodse volk begon met het bouwen van de 2e tempel. Het Joodse volk raakte ontmoedigd en werd bang. Haggaï en Zacharia moedigden Zerubbabel, de landvoogd van Juda, en Jozua, de hogepriester, weer aan om te beginnen.
Toch zijn er voorbereidingen dat er binnenkort ook nog een tempel in Jeruzalem zal worden gebouwd voor de Antichrist (2 Thess. 2:3-4). (Zie ook: 7. Net als Jezus satans wereld overwinnen)
Ook hebben we het in het vorige deel ook gehad over de Spruit, de Vredevorst, die met zijn Vader vredesberaad zal houden op de nieuwe aarde (Zacharia 6:13).
Eindelijk echte duurzame vrede. Na de eerste vier visioenen van Zacharia behandeld te hebben gaan we door met het vijfde visioen.

Thema: Waarschuwingen als mensen van God los zijn en goddeloos gedrag vertonen

Lees verder “2. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                “

1. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                

1. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt.pdf

(Zacharia 1:2-3) 2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

Met de afgoderij en het verlaten van God kwamen ook de profeten (zoals Jeremia) om het Joodse volk te waarschuwen, want het Joodse volk was verstard in hun geestelijk overspel:

(Jeremia 25:6) 6 Ga niet achter andere goden aan om die te dienen en u voor hen neer te buigen. Verwek Mij niet tot toorn door het werk van uw handen, dan zal Ik u geen kwaad doen.

Zedekia was de laatste koning van Juda vóór de Babylonische ballingschap:

(2 Kronieken 36:12) 12 Hij (Zedekia) deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, zijn God, en hij vernederde zich niet voor de ogen van de profeet Jeremia, die sprak op bevel van de HEERE.

De Babylonische ballingschap van het Joodse volk was dus niet alleen maar een straf van God, het was ook een pijnlijke manier om het volk tot inkeer te brengen.
De profeten Zacharia en Haggaï profeteerden onder de deels teruggekomen Joden uit Babylon want de 70 jaar ballingschap van de Joden in Babylon was eindelijk voorbij.
De profeet Zacharia was een priester en tijdgenoot van de profeet Haggaï:

(Haggaï 1:1) 1 De profeten Haggaï, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo, profeteerden onder de Joden die in Juda en in Jeruzalem waren;….
(Zacharia 1:1) 1 In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius (I), kwam het woord van de HEERE tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet….
(Nehemiah 12:1, 16) 1 Dit zijn de priesters en de Levieten die met Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, en Jesua waren opgetrokken….16 van Iddo, Zacharia;….

Ongeveer 43.000 Joden zijn in +/- 516 v.Chr. als eerste teruggekeerd naar Jeruzalem samen met Zerubbabel, landvoogd van Juda, en Jozua (Jesua) de hogepriester (Ezra hoofdstuk 2):

(2 Kronieken 36:19-21) 19 Zij (de Chaldeeën in 586 v.Chr.) verbrandden het huis van God, en braken de muur van Jeruzalem af. Ook alle paleizen van Jeruzalem verbrandden zij met vuur, zodat alle kostbare voorwerpen ervan te gronde werden gericht. 20 En wie overgebleven was van het zwaard, voerde hij (Nebukadnezar) weg naar Babel, en zij werden hem en zijn zonen tot slaven, tot het koninkrijk van Perzië ging regeren, 21 om het woord van de HEERE, bij monde van Jeremia gesproken, te vervullen, totdat het land behagen zou scheppen in zijn sabbatsjaren. Het rustte al de dagen van de verwoesting, totdat de zeventig jaar vervuld waren.
(Jeremia 29:10) 10 Want zo zegt de HEERE : Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats.

Het boek Zacharia is echter ook van toepassing op het huidige Christendom met zijn afval en heeft een krachtige boodschap voor Christenen in deze dagen om standvastig te blijven.
Daarlangs geeft het boek Zacharia op verschillende manieren een inkijk in de toekomst.

Thema: Mijn kinderen, Ik (YHWH) garandeer jullie dat er betere tijden zullen komen

Lees verder “1. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                “