9. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                

9. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt.pdf

(Zacharia 1:2-3) 2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige artikel, in Zacharia hoofdstuk 13, hebben we gelezen dat twee derde deel van de Joodse bevolking uitgeroeid zal worden, en dus het derde deel overblijft (Zach. 13:8).
We zullen in dit artikel verder gaan met hoofdstuk 14 en aangeven wat er op de nieuwe aarde zal plaatsvinden.

Thema: Leer van de vergooide kansen op de nieuwe aarde, blijf als Christen nu getrouw

“9. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                “ verder lezen

8. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                

8. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt.pdf

(Zacharia 1:2-3) 2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we o.a. gesproken over de rouwdag op de nieuwe aarde over de gedode Messias. In dit artikel zullen we spreken (in hoofdstuk 13) wat er volgens Zacharia zal gaan gebeuren met de Joodse bevolking. We zullen in dit artikel uitdiepen en aangeven wat er volgens ons onderzoek nog zal moeten plaatsvinden.

Thema: Het derde deel van de Joden in de laatste dagen

“8. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                “ verder lezen

7. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                

7. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt.pdf

(Zacharia 1:2-3) 2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we gesproken over het gejammer betreffende de verwoesting van Jeruzalem met zijn tempel, de opdracht van de Zoon van God om de schapen te weiden, het stukbreken van de twee stokken lieflijkheid en samenbinding en de komende herder van niets, de Antichrist.
In dit artikel zullen we spreken over Gods koninkrijk, de aanval op Jeruzalem, de niet om te keren vernietiging van de verstokte goddelozen en de speciale rouw voor de Messias.

Thema: Gods bescherming van Jeruzalem en Juda op de nieuwe aarde

“7. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                “ verder lezen