wereldmachten 3. De 7e koning, het Amerikaanse rijk

HerzSt (Openbaring 17:10) 10 Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven.

Als de 6e koning (volgens de telling van Openbaring) het Romeinse rijk vertegenwoordigd,
dan is de 7e koning onbetwist het Amerikaanse rijk. Deze voormalige kolonie ontleend zijn macht aan een enorm militair potentieel. Echter, dit rijk zal slechts een korte periode blijven (Op. 17:10)

Amerika begint een probleem te worden. Tientallen jaren lang vormde het de stabiele factor voor Europa in de koude oorlog, maar nu die strijd overtuigend is gewonnen, dreigt het evenwicht zoek te raken. Met het beeld van de ‘as van het kwaad’ heeft Amerika zichzelf een vrijbrief gegeven om op te treden als politieagent van de wereld, en na de aanslagen van 11 september 2001 heeft Amerika feitelijk de oorlog verklaard aan alle onwelgevallige elementen. (Emmanuel Todd – Wereldmacht Amerika).

De huidige financiële toestand van de 7e koning:

Met het drukken van papiergeld werd in eerste instantie een opvraagbare goudvoorraad
aangehouden die al het gedrukte papiergeld vertegenwoordigde en opgevraagd kon
worden. Later werd er gekozen voor een fractionele reserve banking. Omdat het goud
nauwelijks werd opgeëist door het inwisselen van papiergeld is ook dit verlaten en is er geen enkele reserve meer. Het vertrouwen in de munt bestaat uit het vertrouwen in de economie, een drijvende valuta volgt.

De Amerikaanse staatsschuld bedraagt ongeveer 14.300 miljard dollar en het plafond is 2 aug 2011 verhoogt naar 16.400 miljard dollar. De Britse krant Financial Times schreef 2 feb 2011 dat de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, China is voorbijgestreefd als de grootste eigenaar van Amerikaans schuldpapier of staatsobligaties. De Federal Reserve heeft $1600 miljard dollar aan staatsobligaties.

China is officieel de grootste buitenlandse schuldeiser van de Verenigde Staten, met ongeveer $ 1160 miljard aan schuldpapieren. Japan heeft voor ongeveer 907 miljard staatsobligaties. Deze enorme staatsschuld kan de dollar onder druk zetten.

De centrale banken, waaronder de FED, worden praktisch wereldwijd gefinancierd door
private bankiers. Er is veel kritiek geweest op de centrale banken omdat ze duizenden
miljarden in de economie gepompt hebben gedurende de recente crisis van 2008. Een
uitspraak over de FED van de voormalig voorzitter , dhr. Greenspan: “The FED is an
independent agency, there is no government wich can overrule actions that we take.”

Volgens onderzoekers beslaat de krediet-vordering van de familie Rothschild “half the
wealth of the world”.

Het hele financiële systeem wordt vervolgens door private bankiers gereguleerd.
Voor Amerika is met name de Chinese technologie bedreigend. Door hun huidige financiële toestand en omdat hun technologische voorsprong langzaam verdwijnt, neemt de macht voor de 7e koning af.

Lees verder in:  4. Het genezen van een van de koppen van het wilde beest

wereldmachten 7. Een ‘beeld’ maken voor het eerste wilde beest

Het beeld, wat door de aardbewoners gemaakt moet worden voor het wilde beest met 7 koppen, lijkt op het beeld dat Nebukadnezar in zijn droom zag. Nebukadnezars beeld vertegenwoordigde de wereldmachten. (Zie: het reusachtig grote beeld volgens het boek Daniël).  Het beeld van het wilde beest vertegenwoordigd dus – net zoals het beeld van Nebukadnezar – wereldmacht. Dit beeld of deze afbeelding, wat door de aardbewoners gemaakt moet worden, kan door toedoen van ‘het beest met de 2 horens’ spreken en heeft de macht te doden wie het beeld niet aanbidden. (Op.13:14-17).

Wat weten we uit Openbaring 13:14-17 van dit beeld:

(Openbaring 13:14-17) ….terwijl het tot hen die op de aarde wonen, zegt dat zij een beeld moeten maken voor het wilde beest dat de zwaardslag had en toch weer opgeleefd was. 15 En het werd hem toegestaan adem aan het beeld van het wilde beest te geven, zodat het beeld van het wilde beest niet alleen zou spreken maar ook zou bewerken dat allen die het beeld van het wilde beest op generlei wijze zouden aanbidden, gedood werden. 16 En het oefent dwang uit op alle personen, de kleinen en de groten, en de rijken en de armen, en de vrijen en de slaven, opdat men dezen een merkteken aan hun rechterhand of op hun voorhoofd zou geven, 17 en opdat niemand zou kunnen kopen of verkopen, behalve wie het merkteken heeft, de naam van het wilde beest of het getal van zijn naam.

  1.  Het vormt een afbeelding van het complete wilde beest >  het staat voor alle wereldmachten
  2. Dit beeld ontvangt adem en kan spreken > het is levensvatbaar gemaakt
  3. Het kan doden wie hem niet aanbidden > het heeft veel macht ontvangen
  4. Oefent dwang uit > het heeft een missie
  5. Bewerkt dat men alleen met merkteken kan (ver)kopen > het heeft financiële belangen
  6. Het Is levensvatbaar gemaakt door Satan > het is een product van Satan

Voor verdere informatie over het beeld, zie:
Afgoderij   5. Aanbidding van het ‘beeld’   https://www.dojc.nl/?p=5248

Lees verder in: 8. Het wilde beest met twee horens

wereldmachten 6. De oorsprong van het wilde beest met twee horens

Het wilde beest met 7 koppen en 10 horens steeg op vanuit de zee, wat zoveel betekend als dat de betrokken imperiums vanuit de wateren, de mensenwereld, zijn opgericht.          (Zie als ondersteuning hiervoor Op.17:15)

HerzSt  (Openbaring 17:15) 15 En hij zei tegen mij:  De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.

Dit  andere wilde beest met twee horens, dat opstijgt vanuit de aarde, wordt dus niet opgericht vanuit de ‘mensen’. Dan blijft er alleen maar over dat dit beest met twee horens zijn oorsprong heeft bij  ‘Satan’. Dit wordt ook hierdoor ondersteund, doordat het wilde beest ging spreken als een draak, dus Satans woorden spreekt.

NBV     (Openbaring 13:11-13) 11 Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak. 12 Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden. 13 Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde.

Dat het wilde beest met twee horens tevens ‘de valse profeet’ is, blijkt uit de tekenen die hij verricht zoals beschreven in Op.13:14 en Op.19:20.

NBG51 (Openbaring 13:14;19:20) 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is…….20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, …….

Het wilde beest met twee horens, de valse profeet, kan tekenen verrichten door o.a. vuur te laten neerdalen. Het misleidt de bewoners van de aarde en wil dat de mensen een ‘beeld’ maken voor het eerste wilde beest, of een afbeelding, iets wat dus lijkt op het eerste wilde beest. Vervolgens geeft het adem aan het beeld zodat dit kan spreken. Wie dit beeld of afbeelding niet aanbid zal gedood worden.

HerzSt  (Openbaring 13:14-17) 14 En  het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die  het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

Voor het beeld aanbidden zie:
5. Aanbidding van het ‘beeld’   https://www.dojc.nl/?p=5248

Jezus waarschuwde ons al voor  misleidende profeten, valse profeten die in schaapskleren tot ons zullen komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn:

NBV     (Mattheüs 7:15) 15 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.

Dit wilde beest , de valse profeet, met twee horens doet zich eveneens voor als een onschuldig lam.

NBV     (Openbaring 13:11)  11 Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, …..

Lees verder in: 7. Een ‘beeld’ maken voor het eerste wilde beest