Avondmaal des Heren 2020

Gedachtenisviering 2020.pdf

Aankondiging van het Avondmaal van de Heer 2020

Waarom is het zo belangrijk om het avondmaal van de Heer te vieren?
Dit artikel geeft een samenvatting van alle relevante gebeurtenissen die met het avondmaal van Jezus te maken hebben.

In het paradijs begon de ongehoorzaamheid en zonde van de eerste mensen door van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten, waardoor ze zeker zouden sterven (Gen. 2:17).
Het Goddelijke plan voor de eerste mensen, om voor eeuwig in het paradijs op aarde te wonen was toen voorbij:

HerzSt (Romeinen 5:12) 12 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.

“Avondmaal des Heren 2020” verder lezen

Avondmaal des Heren 2019

Avondmaal des Heren 2019.pdf

Aankondiging van het Avondmaal des Heren 2019

Christenen vieren het Avondmaal des Heren om in dankbaarheid het offer van Jezus te gedenken:

HerzSt (1 Timotheüs 2:5-6) 5 Want er is één God. Er is ook  één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. 6 Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen….

Op de datum 14 Nisan is weer de jaarlijkse viering van het Avondmaal des Heren.

“Avondmaal des Heren 2019” verder lezen