3. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                

3. Het offer voor Satan.pdf

(Jesaja 5:20-21,23) 20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. 21 Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig….23 die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we gezien dat de PCR test wel heel erg goed past bij de vaccins met hun spike eiwitten, het lijkt wel afgesproken werk om met zeer goede PCR resultaten te kunnen showen. Maar het heeft helaas niets met een ziekteverwekker te maken, want na vaccinatie  gaan de cijfers van mensen die ziek worden, bijverschijnselen krijgen of sterven pijlsnel omhoog. Op de langere termijn zullen volgens integere micro-biologen en immunologen nog veel mensen grote problemen krijgen met de spike proteïnen zoals auto-immuun ziektes en cytokine-stormen.

Er is ondertussen – volgens advocaat Dr. Reiner Fuellmich – voldoende bewijs dat bij deze wereldwijde vaccinatie een aantal gewetenloze spelers betrokken zijn. Het Corona beleid scheurt families en vrienden uit elkaar, en brengt een scheiding aan in de maatschappij.
De in 1984 overleden Franse filosoof Michel Foucalt, beschouwd als een groot denker, waarschuwde dat de overheden uit zijn op ‘de macht over het leven’. De daarvoor gebruikte methodes zijn indoctrinatie (systematisch en eenzijdig onderwijzen) en disciplinering (belonen voor ‘gewenst gedrag’, bestraffen voor ‘ongewenst gedrag’).

Goddeloosheid heeft echter zijn kenmerken, zoals ook de kabbala met zijn boek, de Zohar.
Religieuze Joden, die volgens de Kabbala ‘semi-goddelijk’ zijn, zijn volgens de Kabbala de rationele en fysieke manifestaties van Gods aanwezigheid in het universum.
De kabbalist ziet de uitroeiing van de heidenen als een noodzakelijk proces om de orde in het universum te herstellen.
Wanneer Joden de planeet beheersen, geloven kabbalisten, zal Gods kracht zich manifesteren door hun Messias. “De Heilige, gezegend zij Hij, zal Zijn kracht tonen en hen [heidenen] van de wereld uitroeien.” (De valse Messias, de Antichrist)

Alleen ingewijde  Joden zijn zich bewust van deze agenda van uitroeiing van de niet-Joden of goyim, maar ze hebben de controle over het Westen in hoge mate door hun controle over het (centrale) banksysteem  en de vrijmetselarij.
We gaan verder met de vrijmetselarij te bespreken als de basis van de kinderen van Satan.

Thema: Aan de vruchten herkent men de boom

(Lukas 6:43-45) 43 Want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt, en geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt. 44 Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Men plukt immers geen vijgen van dorens en men oogst geen druif van doornstruiken. 45 De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.

Onderstaand zal de inhoud zijn van deze artikelenreeks, m.b.v. het boek Jesaja:

A – De huidige actuele stand van zaken in de wereld
B – De voorzegde Messias, onze redder
C – Waarschuwingen en de zegeningen voor Gods volk in het toekomstige koninkrijk

 A – De huidige actuele stand van zaken in de wereld

Hoe is de vrijmetselarij omgevormd tot een synagoge van Satan?

Enkele gedeelten uit de Talmoed (met zijn overleveringen):
‘Wanneer de Messias komt, zullen alle (niet-Joden) slaven van de Joden zijn.’ (Erubin 43b).
‘De Joden worden mensen genoemd, maar niet-Joden zijn geen mensen. Het zijn beesten.’ (Baba mezia, 114b)

De Talmoed met zijn overleveringen is al ernstig bedenkelijk, de Kabbala is ronduit occult:

(Openbaring 2:9) 9 Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan.

De vrijmetselarij, de (kabbalistische/Frankistische) Joodse wereldorde
De vrijmetselarij is een internationaal verband van loges, en staat bekend als een geheim genootschap in minimaal 33 graden, maar is in feite een occulte religie. De vrijmetselaars in de laagste graden krijgen niet de informatie van de hogere graden. Over de graden boven de 33e graad wordt niets bekend gemaakt, deze zijn blijkbaar topgeheim. De leden moeten een eed van geheimhouding afleggen en hebben masonische verplichtingen. De vrijmetselaars-wetten gaan voor de grondwetten van een land. Al hun besprekingen en ook hun agenda moet geheim blijven.

          

passer en winkelhaak      alziend oog               Zohar = licht     pentagram 5-puntige ster

De opperbouwmeester van het heelal. De geopende passer geeft de graad aan. De G staat voor gnosis, een oud-Grieks woord voor kennis. Rechts afgebeeld is het pentagram, een ster als symbool. Met de punt ‘naar beneden’ wordt die ster vaak als Satanaanbidding gebruikt.
Een bijzonder kenmerk van de vrijmetselarij is het alziend oog, ook wel het oog van de valkgod Horus genoemd. Het alziend oog staat symbool voor verlichting. Het verwijst naar inzicht in occulte mysteries en krachten zoals in het boek Zohar. Het oog verwijst daarbij ook naar een kracht buiten de aarde, die aangeduidt wordt als Lucifer (is een andere naam voor Satan).

Het topje van de pyramide bevat ‘de verlichten’ door de Zohar (wat ‘helderheid’ of ‘licht’ betekent).
Deze ‘verlichte’ personen (met occult licht) worden soms ook wel de ‘illuminatie’ genoemd.
De pyramide heeft aan de onderzijde de grote groep bekende vrijmetselaars, de uitvoerders.
Aan de bovenkant een kleine groep onbekenden, de opdrachtgevers.
Novus Ordo Seclorum – is Latijn voor ‘nieuwe orde van alle tijdperken’ of ‘nieuwe wereldorde’.

Madonna; links met de vrijmetselaar-pyramide, rechts met een duidelijke boodschap. Met het voor vrijmetselaars kenmerkende 1 oog afgedekt en dansers uitgerust met gasmaskers:
Not everyone is coming to the future’.  Een Satanisch liedje over het aankomende verderf, blijkbaar de aankondiging van de doden als gevolg van de uitfiltering. Vervolgens vallen in de clip een aantal dansers achterstevoren van de trap af naar beneden, als dood. Wie het wil zien:
(https://www.youtube.com/watch?v=VG3WkiL0d_U; rode punt verzetten, beginnen op 5 minuten)

Zij is slechts 1 van de artiesten, zoals ook Lady Gaga met haar walgelijke vrijmetselarij show:  Lady Gaga – Alejandro (Monster Ball Tour Montreal) Met de pyramide op de rug van de dansers en de satanische handgebaren – triple 6 – van Gaga op 1:42.

David Spangler (directeur van Planetary Initiative bij de Verenigde Naties) zei: “Niemand zal de Nieuwe Wereldorde binnengaan tenzij hij een Luciferiaanse inwijding neemt.” (Lucifer = Satan)
Zakenlui, (koninklijke) elites, politici,  massa’s popidolen, zakenlui, gezondheidsdeskundigen, journalisten en kerkleiders zijn opgenomen in de masonische tempels en hebben zich aangesloten bij de vrijmetselarij.

Hoge politici in de greep van ultrageheime vrijmetselaarsloges
Volgens de schrijver – Robin de Ruiter –  heeft graaf Coudenhove-Kalergi in 1947 de Ur-Loge Pan-Europa opgericht. En met zijn migratie plannen kwamen bootladingen migranten uit Afrika en het Midden-Oosten. Dit plan werd voor het eerst onthuld in 1920.
Mark Rutte, Henk Kamp en Klaas Knot zijn volgens Robin de Ruiter lid van de loge Pan-Europa.

Het verzamelen van de Joden onder 1 vlag, het Zionisme
Hoe kon destijds het verdeelde Jodendom zo eensgezind weer bijeenkomen?
Een groep Oost-Europese Joden, de Frankisten, hadden de occulte kabbala als geloofsleer.
Hun praktijken, hun orgiën, doctrines en seksuele verderfelijke gebruiken brachten de overige Joodse (Talmoed) gemeenschap  ertoe hen (de Frankisten) als ketters te verbieden in 1756.
Maar vele Frankisten emigreerden naar Europese steden en naar de VS.
Toen kwamen er plotseling plannen voor het Zionisme.
De WZO ‘World Zionist Organisation’ is een Non-governmental organization die het zionisme promoot. Deze werd opgericht op initiatief van Theodor Herzl in 1897 in Basel – Zwitserland.
Het Zionisme had tot doel het oprichten van een Joodse natie in Palestina. De Balfour-verklaring was een brief geschreven in 1917 door de Britse minister van Buitenlandse Zaken Arthur Balfour aan Lionel Walter Rothschild, waarin de Britse regering steun betuigde voor een Joods thuisland in Palestina na een toezegging voor oorlogshulp door Rothschild.
Volgens Henry Makow Ph.D. (een Jood die zich heeft bekeerd tot het Christendom) was de hele nazi-onderneming tevens bedoeld om de Europese Joden te traumatiseren, zodat ze ‘tegen hun voornemen in’ allemaal naar Palestina zouden gaan.
Deze migratie van de Joden was nodig voor de uitrol van het Zionisme.
Het Zionisme was daarmee volgens hem dan ook een samenzwering tegen het Joodse volk.

Een aantal geestelijke leiders van diverse ultraorthodoxe stromingen zijn van mening dat alleen de Messias zo’n thuisland mag oprichten. Ze zijn bang dat hun Messias niet komt, zolang er een Joodse staat is.

Maar met de uitvoering van het Zionisme is er uiteindelijk een gemeenschappelijke overeenkomst gekomen tussen Talmoed Joden en Kabbala Joden of Frankisten:

  1. Een nieuwe tempel op de tempelberg
  2. Joden staan boven het goyim of niet-Joden
  3. De goyim of niet-Joden moeten uiteindelijk verwijderd worden
  4. De installatie van hun Messias, de Antichrist
  5. De Noachide wetten invoeren waar Christenen, net als Jezus, niet in passen

De gewone Joden zijn zich van weinig of niets bewust en willen net als alle andere mensen op de aardbol een onbekommerd leven:

‘Van de Joodse bevolking is circa een derde religieus en twee derde seculier, waarvan een groot deel wel ‘traditioneel’ is, wat duidt op een sterke affiniteit met Orthodox jodendom zonder een volledig religieus leven te leiden.’ (bron Wikipedia)

De kabbalistische Joden (de geheime bazen) beheren de superloges, die op hun beurt weer een aantal belangrijke bijeenkomsten en organisaties beheren. Zoals de Bilderberg Conferenties, de Bohemian Grove Club, de Fabian Society, de Pilgrims Society, de Round Table, de Royal Institute of International Affairs, de Council of Foreign Relations, de Trilaterale Commissie, het Tavistock instituut, enz.
Maar er zijn nog meer gebieden waar de kabbalistische Joden met hun occulte leefwijze invloed uitoefenen, zoals in de filmindustrie en hun invloed via de Frankfurter Schule:

De filmindustrie Hollywood
Mensen met een Joodse achtergrond hebben veel belangrijke banen in Hollywood:
News Corp. President Peter Chernin (Joods), Paramount Pictures voorzitter Brad Gray (Joods), Walt Disney Co. CEO Robert Iger (Joods), Sony Pictures voorzitter Michael Lynton (Joods), Warner Bros. voorzitter Barry Meyer (Joods), CBS Corp. Chief Executive Leslie Moonves (Joods), MGM-voorzitter Harry Sloan (Joods) en NBC Universal Chief Executive Jeff Zucker (Joods).

Hollywoods perverse seksmisleiding wekt het verlangen op naar volmaakte utopische mannen en vrouwen, zodat de echte werkelijkheid – mannen en vrouwen met hun onvolmaaktheden en beperkingen – geen voldoening meer schenkt. In een onverbrekelijk Christelijk huwelijk met zijn stabiliteit en waardering voor elkaar al er samengewerkt wordt,  speelt seks echter nooit de hoofdrol.

De Joodse Frankfurter Schule
Jongeren van nu worden wel de nakomelingen van de ’68 generatie genoemd. Veel van het gedachtegoed van de socialistische bewegingen kwam uit de koker van de Frankfurter Schule met hun bedenkelijke slogan ‘Make love not war’.
Toen Hitler aan de macht kwam moesten zij (het was een Joods instituut) uit Duitsland vluchten en kwamen uiteindelijk terecht in de VS en ondersteunden de studierichting sociologie bij de Columbia University in New York. Van daaruit verspreidde hun werkgebied zich naar veel andere universiteiten.

De kritische theorie kan gezien worden als een voortzetting van het marxisme, door overal kritiek op te hebben bij ‘vermeende’ onderdrukking, discriminatie of uitbuiting.
Een van de belangrijkste ideeën van de Frankfurter Schule was om Sigmund Freuds (Jood) idee van ‘pansexualisme’ te doceren – het omverwerpen van traditionele relaties tussen mannen en vrouwen. Panseksualiteit of omniseksualiteit is open staan voor alle soorten van seksualiteit naar personen van alle genderidentiteiten en biologische geslachten: heteroseksualiteit, homoseksualiteit, biseksualiteit, transseksualiteit, en transgenderisme.
In de sporen van de Frankfurter Schule kwam de Flower-Power periode, de massale seksorgieën, de communes, de hippies en het ongehuwd samenwonen. Totaal weg van het Christelijke huwelijk.
Overal in de wereld zijn deze Frankisten nu lesprogramma’s en gerechtelijke acties aan het uitrollen om kleine kinderen te perverteren met masturbatie of om seks met kinderen te legaliseren.

Het Joodse geld, de (centrale) banken van de Ashkenazi Joden

Joden verspreiden zich over de wereld als zakenlui en eigenaars van  banken.
Wereld Joods Congres 2019:


Some attendees of the 2019 WJC gala: Michael Mirilashvili ($3 billion), Moshe Kantor ($4 billion), Henry Kissinger ($180 million), Ron Lauder ($4 billion), Leonard Lauder ($21 billion), Boris Lozhkin ($500 mill), Baron David de Rothschild & Lord Jacob Rothschild (family net worth estimates range up to $700 trillion.)       -Collage by ‘If Americans Knew’-

Miljardairs, Russische oligarchen, Oekraïense ambassadeurs, internationale financiers, de Rothschilds en allerlei soorten glitterpersonen verzamelden zich op het gala van 2019 voor het Wereld Joods Congres. De bijeenkomst vertegenwoordigde ongeëvenaarde macht en rijkdom.
Een van de belangrijkste kwesties van het WJC is de ondersteuning van Israël.

De opzet van het centrale banken systeem
Een van de eerste centrale banken was De Amsterdamse Wisselbank, opgericht in 1609. De huidige centrale banken hebben dan wel nationale namen, maar de geldstromen worden beheerd door zeer rijke private vermogende families.
Al heel lang is de kennis bekend bij banken dat als meerdere mensen hun geld in bewaring geven bij een bank dat geld nooit tegelijkertijd weer opgehaald wordt.
Voorbeeld: Als 10 mensen samen 1000 euro sparen, kan er makkelijk een veelvoud uitgeleend worden waarover rente moet worden betaald.
Voor de (Joodse Rothschild) centrale banken is het gebruikelijk om zonder onderliggende waarde fiat-geld uit te geven. Het centrale bankkartel heeft zonder inspraak de controle over het krediet in praktisch alle landen, wat in tegenspraak is met de nationale belangen:

(1 Timotheüs 6:10) 10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad….

Het Joodse bankengeld heeft zeer veel invloed op de politiek in de VS, alsook de Joodse organisaties.

 De Trilaterale commissie
Volgens een onderzoek van Prof. Antony C. Sutton is de trilaterale commissie een private organisatie opgericht door David Rockefeller in 1973 en wordt deze door diverse private organisaties zoals Ford gesubsidieerd. Volgens Prof. Sutton is deze als eerste opgericht voor de eigen belangen van de banken in New York, zoals de bank van Rockefeller, de Chase Manhatten bank. In de regeringen van Carter en Bush (die ook zelf lid was) waren de trilateral  leden sterk vertegenwoordigd.

Dat de Joodse invloed groot is, is ook wat broeder Nathanael  in deze video zegt.
President Biden’s motto is: ‘Ik ben een zionist’.  Amerikaanse Joden vormen maar 1,8 % van de bevolking van de VS volgens broeder Nathanael, maar de regering Biden bestaat uit meer dan 70 procent uit zionistische Joden.
Voor broeder Nathanael is dat meer dan opmerkelijk, gezien de vervalste verkiezingen. Hieronder een afvaardiging destijds bij president Trump:

De instituten VN en de WHO
De superrijke (Joodse) Rockefeller Foundation had vanaf het begin een grote invloed op de VN.
Het was John D. Rockefeller Jr. (Ashkenazische Jood) die 8 miljoen dollar neertelde voor het grondperceel van de VN, langs de East River in New York.
Rockefeller heeft ontegenzeggelijk een belangrijke vinger in de pap gehad bij de VN.
Officieel is de VN opgericht door Roosevelt en Churchill, maar officieus dus in nauw overleg met Rockefeller.
Dan de World Health Organisation (WHO), een onderdeel van de VN.
De Rockefeller Foundation was de organisatie voor het maken van een prototype voor de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie).
Het prototype van Rockefeller was genaamd: International Health Division.
De WHO wordt door Bill Gates als grootste donateur gesteund.

Het is belangrijk om te begrijpen dat een kleine maar extreem rijke en machtige groep (Dan. 11:23) de controle heeft over centrale banken, politici en rechters, de geestelijkheid en ook de media.
Die blijken  bijna allemaal ‘te koop’, ‘te chanteren’ of ‘te manipuleren’.
Jezus moest niets hebben van dit soort bedriegers, dit soort woeker praktijken:

(Mattheüs 21:12-13) 12 En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. 13 En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden; maar u hebt er een rovershol van gemaakt.

Eerst iets over de onderliggende agenda van de VN, over de VN-agenda 2030.
De voorloper van agenda 2030, agenda 21, van de Verenigde Naties wordt ook wel eens ‘duurzame ontwikkeling’ genoemd, maar dat is slechts de verpakking voor een wereldregering met de inventarisatie van alle voorraden, van alle onroerend goed, delfstoffen en watervoorraden op aarde. Zelfs het DNA van iedereen. Covid-19 is het wapen geweest om mensen doodsbang te maken en alles te accepteren. Iedereen is voor elkaar de vijand geworden. Het was verdeeldheid zaaien.
Voor de VN moet in 2050  de hele globale agenda – met als tussenfase agenda 2030 – uitgerold zijn.

WHO-klokkenluider Astrid Stuckelberger die doceert aan de Universiteit van Genève, in de documentaire Planet Lockdown:
Wie sturen de WHO en de media aan? Dat zijn de mensen die boven VN-secretaris-generaal Guterres staan, volgens haar. Zoals bijvoorbeeld de Rockefeller Foundation. Iedereen weet dat, dus ik kan het zeggen….

Patrick O’Carroll – Het zionistische plan om ‘nutteloze eters’ uit te roeien
Volgens Patrick lanceerden de zionisten op 11 maart 2020 Operatie COVID HOAX, maar deze operatie was oorspronkelijk gebaseerd op het Rockefeller Lock Step-document uit 2010. Dat document was zo genoemd omdat de zionistische B’NAI B’RITH-loge (die haar dagelijkse orders geeft aan de wereldwijde vrijmetselarij) wilde dat alle zionistische vrijmetselaars van de wereld (ook de poppenspelers van uw land) in de pas zouden lopen in de richting van hun doel, om vele goyim-heidenen te vermoorden.

Christenen zijn in de Schrift gewaarschuwd voor een overname van de samenleving door een overkoepelende wereldwijde regering met als koning de Antichrist (Dan 8:23).
De Antichrist is de initiator van een nieuw wereldwijd geldsysteem, welk tevens de aanbidding van Satan vereist en die we gemakshalve de Nieuwe Wereld Orde – NWO noemen (Op. 13:15-17).
Uiteindelijk wil deze Nieuwe Wereldregering dat de huidige VN zal ophouden te bestaan en vervangen zal worden door een Joodse VN:

Munt:

Amerikaanse Nikki Haley voor de VN in ‘Jeruzalem’

.

.

.

.

Het World Economic Forum (WEF)
Het World Economic Forum in Davos noemde onlangs ‘de grote reset’ de vierde industriële revolutie.
Allemaal met hun mooie dubbelzinnige zegenende vooruitzichten voor de mensheid wat armoede, ziekte en honger  betreft, maar in werkelijkheid is het de transitie naar een absoluut onwenselijke en brute politiestaat met veel elektronische lokalisatie tracering door camera’s met gezichtsherkenning en gedragsherkenning. Maar ook uitgebreide sociale controle die door elektronische apparatuur, vaccinatie paspoorten, door robots en door automatische drones zal plaatsvinden.
De agenda van The Great (Green) Reset van het World Economic Forum wordt gesteund door internationale instellingen als de VN. Achter de wereldleiders, die de medeplichtigen en uitvoerders van dit Satanische project zijn, zitten gewetenloze rijken die deze programma’s financieren.
Het wordt dus een ‘technocratisch’ door techniek gestuurd feodalisme met hun leus ‘Build Back Better’ voor de totale digitale controle om te voldoen aan de agenda 2030 van de VN. Deze exorbitant rijken en miljardairsclubs, globalisten, zullen in dit communisme de nieuwe elite vormen.

Gavi, the Vaccine Alliance
Gavi is een publiek-private samenwerking met als doel de toegang tot vaccinatie, vooral van kinderen, in arme landen te vergroten. (bron Wikipedia)
Daar denken de ouders in India toch anders over nadat ongeveer een half miljoen kinderen verlamd raakten door polio vaccins.
Boven de organisatie Gavi vinden we ook weer dezelfde namen: Bill Gates en de Rockefeller foundation.
Bill Gates (zijn naaste medewerkers bij Microsoft waren praktisch allen Joods) en George Soros (Jood) kopen op dit moment massaal landbouwgrond. Gates in de VS en Soros in Oekraïne.
De medeoprichter van Microsoft en miljardair Bill Gates behoort tot de grootste landbouwgrond bezitter in de Verenigde Staten volgens de site landreport.
Blackrock koopt massaal gebouwen en huizen.
Blackrock en Vanguard vormen een geheim monopoly en zijn de twee grootste investerings-maatschappijen ter wereld. Vanguard is weer de grootste aandeelhouder van Blackrock.
Beide maatschappijen zijn een voorstander van ‘The Great Reset’ (WEF).
Zowel Rothschild als Rockefeller hebben een groot belang in Vanguard.

Hoe zal het nieuwe Joodse rijk, de Nieuwe Wereld Orde funktioneren? Wat betekent dit voor ons als Christenen? In het volgende artikel van deze reeks gaan we daar verder op in.

B – De voorzegde Messias, onze redder

 (Jesaja 40:10-11) 10 Zie, de Heere HEERE zal komen tegen de sterke, en Zijn arm zal heersen. Zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit. 11 Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.
(Johannes 10:11) 11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

(Jesaja 42:1-3) 1 Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. 2 Hij zal niet schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet verheffen, Hij zal Zijn stem op straat niet laten horen. 3 Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen; naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan.
(Mattheüs 12:18-20) 18 Zie, Mijn Knecht, Die Ik uitverkoren heb, Mijn Geliefde, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen en Hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. 19 Hij zal niet twisten en niet roepen, en ook zal niemand Zijn stem op de straten horen. 20 Het geknakte riet zal Hij niet breken en de walmende vlaspit zal Hij niet doven, totdat Hij het oordeel uitvoert tot overwinning.

(Jesaja 49:8,10) 8 Zo zegt de HEERE: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen. Ik zal U beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk, om de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen….10 Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon zullen hen niet steken, want hun Ontfermer zal hen leiden, Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen.
(Openbaring 7:16-17) 16 Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. 17 Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen….

(Jesaja 50:6-7) 6 Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan, Mijn wangen aan hen die Mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg Ik niet voor smaad en speeksel. 7 Want de Heere HEERE helpt Mij. Daarom word Ik niet te schande….
(Markus 14:65) 65 Toen begonnen sommigen Hem te bespuwen en Zijn gezicht te bedekken en Hem met vuisten te slaan en tegen Hem te zeggen: Profeteer! En de dienaars gaven Hem slagen in het gezicht.

(Jesaja 52:15) 15 ….koningen zullen vanwege Hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. (Rom. 15:21)

C – Waarschuwingen en de zegeningen voor Gods volk in het toekomstige koninkrijk

(Jesaja 13:9-10,13) 9 Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. 10 Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen….13 Daarom zal Ik de hemel doen sidderen, en de aarde zal lostrillen van haar plaats om de verbolgenheid van de HEERE van de legermachten, en om de dag van Zijn brandende toorn.
(Mattheüs 24:29) 29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
(Jesaja 24:18-20) 18….Want de sluizen in de hoogte worden geopend en de fundamenten van de aarde zullen beven. 19 Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde, 20 hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan.

(Jesaja 25:8-9) 8 Hij (de HEERE van de legermachten) zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken. 9 Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil.
(Openbaring 21:4) 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

(Jesaja 26:19-21) 19 Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren. 20 Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. 21 Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.
(Openbaring 20:12) 12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *