5. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                

5. Het offer voor Satan.PDF

(Jesaja 5:20-21,23) 20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. 21 Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig….23 die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

Hebt u af en toe ook twijfels, net zoals de apostelen soms in twijfel raakten na Jezus woorden?
Een rijk man zei dat hij zich hield aan Gods geboden en wilde graag het eeuwige leven beërven:

(Lukas 18:22-30) 22 Maar toen Jezus dit hoorde, zei Hij tegen hem: Nog één ding ontbreekt u: Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg Mij. 23 Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. 24 Toen nu Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei Hij: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben, het Koninkrijk van God binnengaan. 25 Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. 26 En zij die dit hoorden, zeiden: Wie kan dan zalig worden? 27 Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. 28 En Petrus zei: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd. 29 Hij nu zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het Koninkrijk van God, 30 die niet het veelvoudige zal terugontvangen in deze tijd, en in de wereld die komt, het eeuwige leven.

We zien nu wat het grote geld doet, hoe rijken samenspannen in een satanische wereldcoup.
In het vorige artikel hebben we gezien hoe de psy-op, de militaire werkwijze van ‘shock and awe’, wordt gebruikt om paniek, angst en verwarring en een constante psychische onbalans te veroorzaken. Geestelijke martelmethoden die moeten leiden tot capitulatie en de vaccinatiespuit.

Thema: De Kabbalistische miljardairs op deze aarde rollen hun satanische plannen uit.

Het Joods communisme

 

Moses Hess

Moses Hess was een Joodse filosoof en socialist, en een van de grondleggers van het labour- of socialistisch-zionisme. Hess (1812-1875) werd geboren in Bonn in een orthodox-joodse familie en sloot zich aan bij de links-Hegeliaanse kring in Berlijn, de groep die onder haar leden o.a. Karl Marx en Friedrich Engels telde.
Hij droeg bij aan Marx’s ‘communistisch manifest’, geschreven in 1848.

Karl Marx schreef daarna ‘das Kapital’. De ouders van Karl Marx, de grondlegger van het communisme, waren oorspronkelijk Joods. Hij beschouwde zichzelf als een atheïst.
Een bekende uitspraak van hem was: ‘Religie is opium voor het volk.’ Communisten zijn tegen het Christelijke geloof. Het communisme gedraagt zichzelf als een religie, waarbij gehoorzaamheid wordt verlangd door eenzijdig onderwijs (indoctrinatie) en sociale dwang.

De Rode Symfonie (zie ook: 4. Net als Jezus satans wereld overwinnen)

Christian Rakovsky met Leon Trotsky ca. 1924   Foto: wikipedia

In 1938 ondervroeg de Sovjet geheime politie de voormalige Russische ambassadeur in Frankrijk Christian Rakovsky. Rakovsky was een communist en aanhanger van Trotzky, die ervan werd beschuldigd dat hij Stalin wilde omverwerpen.
Veel aanhangers van Trotzky werden gedurende de zuivering van de Communistische Partij in 1937 gefusilleerd. De angst voor de dood was dan ook groot bij Rakovsky.

Het transcript van zijn ondervraging genaamd ‘The Red Symphony’ was niet bedoeld om openbaar te worden gemaakt.

Christian Rakovsky was zelf een vrijmetselaar op een hoog niveau, maar niet van de hoogste graad.
Volgens Christian Rakovsky is de vrijmetselarij een geheim genootschap die het wereldwijde communisme promoot. Dat doen ze volgens  hem, omdat dat ook het doel is van de bankiers die de loges beheren. Een nieuwe wereldorde met een communistische basis. De waarheid is volgens Rakovsky het volgende:
‘Er is slechts één enkel doel: de triomf van het communisme; het is niet Moskou dat zijn wil oplegt aan de democratieën, maar het samenwerkingsverband van partijen  in New York op Wall Street’…. ‘Het communisme kan niet de overwinnaar zijn als deze het nog steeds levende christendom niet heeft onderdrukt’.

Ook het communisme kent net als het kapitalisme financiering door banken en een bankelite met zijn invloed. (Centrale) bankiers zoeken totalitaire macht. Veel gewone mensen werden bedrogen door te denken dat het communisme arme arbeiders vertegenwoordigde, door de verdeling van rijkdom en sociale rechtvaardigheid. Er is altijd een groep belanghebbende investeerders, ook in het communisme.
De echte betekenis van het communisme vereist de ontmanteling van natie, ras, religie en familie.
De ondervraging van Rakovsky bevestigde het plan van de grote bankiers, om het communisme te gebruiken om een ​​werelddictatuur van de (Joodse) superrijken bankiers te vestigen om alle rijkdom en macht te beheersen. En bovenal, om de christelijke religie ten val te brengen.
Volgens Rakovsky is communisme door bankiers gecontroleerd kapitalisme.

Volgens voormalig KGB-expert voor Sovjet propaganda, Yuri Bezmenov (alias Tomas Schuman), is het communisme een verrot en onwerkbaar systeem, een Satanistisch systeem dat totale controle wil en om die reden ook andere regimes omver wil werpen.
Het is een systeem gebaseerd op tirannie.
Naar buiten toe gepresenteerd als een arbeidersparadijs, maar in het echt een brute politiestaat. Yuri beschrijft een stappenplan voor het installeren van het communisme:

Omverwerpen van regeringen en installeren van het communisme:
Demoralisatie, de vernietiging door propaganda, duurt 15-20 jaar.
Destabilisatie van alle menselijke relaties, duurt 2-5 jaar.
Volgens Yuri is een kenmerk van de destabilisatie fase een radicalisering van groepen. Er kunnen onlusten verwacht worden. Als vechten beschouwd wordt als normaal gedrag, dan komt de echte crisis er snel aan.
De crisis, de maatschappij functioneert niet meer, duurt ongeveer 6 weken.
De maatschappij functioneert dan totaal niet meer.
De ontstane chaos geeft voedselproblemen voor de bevolking.
Een sterke man, leider, redder of messias wordt gewenst door de bevolking.
DE NORMALISATIE, overname door geweld, duurt verscheidene jaren.

Het cultuur-marxisme of neo-marxisme zet niet in op revoluties, maar op hervormingen.
De doelgroep van hun propaganda is in eerste instantie de intellectuelen, bij voorkeur via de universiteiten. Onder het mom van een pandemie zijn we in deze tijd getuige van het stap voor stap opleggen van het communisme en het ontnemen van de vrijheden van de bevolking.

Het is bijna niet voor te stellen dat de wereld nu al voor een groot deel wordt geleid door een elite via een (Satanische) cultus en het communisme daarvoor omarmt.
Met als voorbeeld de miljoenen doden in de Bolsjewistische revolutie (gefinancierd door Joodse Wall-street bankiers) in Rusland met de heropvoedingskampen, verbanning naar Goelag strafkampen en het doden van tegenstanders.
Stéphane Courtois, een Franse historicus en universiteitsprofessor, maakte een schatting in zijn boek ‘Le Livre noir du communisme’ (Het zwartboek van het communisme) van +/- 94 miljoen doden, die in de 20e eeuw wereldwijd zijn gevallen door het communisme.
Het opkomend neo-communisme wordt nu opnieuw gebruikt voor het concentreren van alle rijkdom en macht in de handen van het centrale bankkartel (de Rothschilds en hun bondgenoten). Het georganiseerde Jodendom, de vrijmetselarij en gelieerde organisaties zijn de instrumenten voor deze agenda.
Binnen dit neo-communisme bezitten de bankiers en milardairs – in een vorm van feodaal-communisme – praktisch alle bedrijven, mijnen, huizen, percelen en middelen en richten een centraal bestuur op, een Joodse Wereldorde, ook wel NWO genoemd.

Video: Communitariaism en het wereldwijde burgerschap
De communist (met Joodse wortels) Karl Marx zei ooit: ‘De theorie van het communisme kan in één zin worden samengevat: Schaf alle privé-eigendom af’.
Dat is ook wat het World Economic Forum wil, maar wel met uitzondering van de miljardairs.
Deze miljardairs kopen nu massaal landbouwgrond, zoals Bill Gates, Jeff Bezos (Amazon), CNN-oprichter Ted Turner en mediamagnaat John C. Malone.

De oprichter van het Communitarianism, prof. Amitai Etzioni, wil dat de wereld geregeerd wordt als een Israëlische kibboets. De opzet van een kibboets is een collectieve gemeenschap. Iedereen heeft dezelfde plichten en rechten. Al het werk wordt gezamenlijk uitgevoerd en niemand heeft eigen bezittingen. Met dat laatste is er met de tijd wel verandering in gekomen omdat het niet werkte. Amitai Etzioni werd geboren als Werner Falk in Keulen in 1929, en is een Joods-Israëlisch-Amerikaanse socioloog. Hij was tot 1978 universitair docent en hoogleraar in de sociologie aan de Columbia University in New York. Alles valt onder de staat, alles wordt geregeld door de staat of is afhankelijk van de staat.
De Europese Unie werd ‘het model’ voor regionale unies onder het Regelement van de Commutarian Wetten.
Zelfs paus Franciscus roept op voor ‘een echt communitaire economie, men zou het een economie van christelijke inspiratie kunnen noemen’. Helaas paus Franciscus, de eerste Christenen deelden niet alles samen om bedrijven op te zetten of voor de handel, maar om elkaar liefdevol te steunen om het Christelijke werk uit te voeren. Dat is een ander verhaal en is blijkbaar vreemd voor u. De Rockefeller foundation heeft zwaar geïnvesteerd in de ‘commutarian restoration agenda’.

Hoe zal het nieuwe Joodse Wereldrijk, de Nieuwe Wereld Orde functioneren?
Het zal funktioneren als een communistische staat, als een zionistische feodale wereldregering met een religie gebaseerd op de occulte Kabbala, met de Noachide wetten.
De wereldbevolking moet gaan geloven dat ze de ‘Nieuwe Wereldorde’ verdiend hebben en dat de NWO beste is dat hen had kunnen overkomen.

Deze nieuwe leiders zullen het een open samenleving noemen. Maar een open samenleving  staat vijandig tegenover Goddelijke wetgeving en stelt de door de mens gemaakte wetten hier boven. Het is geloof stellen in de wetenschap. De ‘open samenleving’ is precies wat er gezegd wordt, geheel ‘open’, geheel zonder enige vorm van privacy. Deze leiders jagen op u, uw eigendom, uw kinderen en uiteindelijk uw aanbidding van God. Geïnspireerd en geleid door Satan en zijn demonen zijn deze Joodse leiders zelf ook misleid:

(Efeze 6:12) 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

De vaccinatiedruk wordt opgevoerd

The Jerusalem Post:
‘De Griekse dierenarts en biotechnoloog Albert Bourla staat aan het hoofd van Pfizer, en de hoofdarts van Moderna, Dr. Tal Zaks, is een Israëliër die zijn doctoraat behaalde aan de Ben-Gurion Universiteit van de Negev, en die zijn interviews in het Hebreeuws geeft aan de Israëlische media. Bourla komt uit een Sefardische familie van juweliers en vastgoedontwikkelaars die Spanje ontvlucht zijn en al meer dan vijf eeuwen in Griekenland woont.’
Leiding Pfizer – Albert Bourla, Sefardische Jood;      Leiding Moderna – Tal Zaks, (Ashkenazi?) Jood

Soms overdenken we hoe onze genen zijn doorgegeven door onze voorouders, en hoe we onze genen weer doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. En we zijn er dankbaar voor dat we een wereldwijde menselijke familie zijn met gemeenschappelijke voorouders.
Dat we samen kunnen genieten van de grandioze schepping en Gods gave van leven.
Daarom is het nu zo belangrijk het volle vertrouwen en geloof in God YHWH te behouden.
Bevolkingen worden de laatste jaren overspoeld met een stuk drama opgevoerd door omgekochte politici, wetenschappers en media. We worden overspoeld met leugens.
Zoals de ‘aaneengeregen’ leugens van politici dat men deze injectie met nanodeeltjes – een gentherapie – onterecht een vaccin noemt of een gave van God. Nee, deze nanodeeltjes veroorzaken dat mensen ziek worden, doodziek. Het is een wereldwijd mensenoffer of offergave voor Satan.

Er zouden geen andere behandelingen beschikbaar zijn, vandaar de nadruk op de ontwikkeling van zogenoemde vaccins. Maar er waren twee zeer succesvolle, veilige en goedkope behandelingen op basis van Hydroxychloroquine (HCQ) icm zink en Ivermectine. Deze behandelingen stonden een tijdelijke goedkeuring in de weg van de experimentele  ‘vaccins’  en werden prompt gedemoniseerd in het voordeel van Big Pharma. Kwaadaardige filantropen geven daarbij financiële ondersteuning daar waar het niet mag misgaan, aan politici, justitiële instanties, gezondheidsinstanties  en medische instanties.
Het is al zeer lang geleden voorbereid, uitgeprobeerd (Mexicaanse griep 2009, MERS coronavirus 2012) en alle gaten zijn gedicht (Event 201).
De Antichrist zal weldra openbaar worden, want de helpers van de Antichrist stellen avondklokken in, leggen beperkingen op en laten hiervoor de grondwet aanpassen:

(Daniël 7:25) 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen,….

Bepaalde tijden; Dit betekent waarschijnlijk de avondklok of strenge lock-downs waar wereldwijd mee gewerkt wordt.
De wet; Dit betekent waarschijnlijk de wijzigingen in de grondwet die veel landen aan het uitvoeren zijn, zoals in Duitsland en Nederland.

Goochelen met cijfers is voor statistici geen kunst en de angst blijft maar aangezwengeld.
Dit is ook het geval bij het consequent niet publiceren van het aantal sterfgevallen door deze experimentele middelen en het extreme aantal gewonden hierdoor.
Ruim voor er sprake was van een virus of pandemie (maart 2019) wijzigde Moderna vier patenten wat het vaccin betreft. Moderna bezat niet alle technologie, dus onderhandelden ze met de twee bedrijven die deze technologie bezaten – Arbutus en Accuatus Pharmaceuticals, die eigenaar waren van het lipide nanodeeltjes-envelop-proces dat het mRNA-fragment aflevert. In november 2019 sloot Moderna een onderzoeksovereenkomst met de Universiteit van North Carolina, Chapel Hill, om spike-eiwitten te ontwikkelen die in het lipide-nanodeeltje voor het vaccin kunnen worden gestopt.
Naar aanleiding van de magnetische eigenschappen na het toedienen van de ‘vaccins??’ bestaan deze – volgens Spaanse onderzoekers (La Quinta Columna) – voor een deel uit grafeen-oxide. Volgens hen ook in het 2019 griep-vaccin en waarschijnlijk ook in fysiologische zoutoplossingen in infusen. Grafeen-oxide kan sterk toxisch worden als deze nanodeeltjes door radio frequente golven in het hoge 40 Ghz domein (zoals door het nieuwe 5G) aangestraald worden en er op reageren door het bloed en de bloedvaten door het hele lichaam te beschadigen. Ook een neurologische beïnvloeding om de geest te beheersen is dan volgens hen zeer wel mogelijk. Het Spaanse onderzoek is volgen eigen zeggen nog niet afgerond, een voorlopig onderzoek. Voor absolute bevestiging moet er eerst nog contra-expertise plaatsvinden. Volgens de onderzoekers is er een goede degradatie mogelijk van het grafeen-oxide wat in de ‘vaccins??’, op de teststaafjes en in de maskers zit door de bij de drogisterij verkrijgbare middelen: Antioxidant  Glutathion of N-acetylcysteïne +  Zink
Toch is er meer aan de hand met deze ‘vaccins’, anders zou het anti-parasitaire middel Ivermectine niet zo succesvol zijn bij zieke patiënten.

De nieuwste bangmakerij: Overheden overwegen om vaccinatie verplicht te stellen voor bepaalde groepen. De bangmakerij doet weer z’n werk. Er zal een tweedeling plaatsvinden tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Tweedracht maakt macht.
Andersdenkenden stigmatiseren en demoniseren als verspreiders van een ziekte. Dat zal de nieuwe tactiek worden. Ze zijn ook uit op onze baby’s en kinderen.

Verkeerde informatie over gezondheid’ reguleren
Een grote uitdaging voor online veiligheid is volgens Klaus Schwab de verspreiding van verkeerde informatie over de gezondheid, vooral over vaccins. Daar maakt Schwab zich als econoom erg druk over dat anderen de waarheid vertellen. Dat zou niet mogen volgens hem.

Het gezondheidssysteem functioneert niet meer, regeringen zijn de vazallen van valse informatie en de media dient als propaganda kanaal. Ga als Christen niet mee in de paniek en angst van goddelozen, maar blijf daarentegen vertrouwen op uw machtige God YHWH:

(Jesaja 8:11-13) 11 Immers, zo heeft de HEERE tegen mij gezegd, toen Zijn hand mij te sterk werd en Hij mij onderwees dat ik niet in de weg van dit volk moest gaan: 12 U mag geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt; en waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken. 13 De HEERE van de legermachten, Hem moet u heilig achten; Hij is uw vrees en Hij is uw verschrikking.

 Het volgende angstprogramma wordt al weer opgestart, het klimaat

The New Green Deal: Tijdens de Rio Earth Earth Summit in 1992 betreffende agenda 21, hebben 179 landen zich aangesloten bij de Conferentie van de Verenigde Naties over Milieu en Ontwikkeling (UNCED). Het betrof hier een afspraak over het benutten van de aarde.
De commissie stelde ingrijpende hervorming van de EU-economie en -samenleving voor om de klimaatdoelstellingen te halen.

Europese commissie: ‘Op 14 juli is de Europese Commissie met een reeks aanpassingsvoorstellen voor het klimaat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid van de EU gekomen. Die moeten het mogelijk maken om in 2030 netto 55% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Uiterlijk in 2050 moet Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld worden en de Europese Green Deal realiseren. Daarom is het van het allergrootste belang dat die uitstootreductie ook wordt gehaald. Het is ook de reddingslijn die ons uit de coronacrisis trekt. De New Green Deal wordt bekostigd met één derde van de 1,8 biljoen euro voor het herstelplan NextGenerationEU, en uit de zevenjarenbegroting van de EU.’  (1,8 biljoen = 1800 miljard)

Global Enviroment Facility (GEF)
De GEF verenigt 179 aangesloten regeringen, in samenwerking met internationale instellingen, NGO’s en de particuliere sector, om mondiale milieukwesties aan te pakken. Na Edmund de Rothschild‘s uitspraak op het 4e Wereld Wilderness Congress in 1987, dat CO2 de ‘oorzaak is??’ van de opwarming van de aarde richtte hij de ‘World Conservation Bank’ op. Ook David Rockefeller nam deel aan het congres.
In 1991 werd de naam veranderd in GEF. Het doel van de Faciliteit is om geld te lenen aan de armste landen, geld dat door het IMF wordt ‘gedrukt’ en gegarandeerd wordt door onze regeringen.
Het GEF moet het geld beheren dat in Kopenhagen aan de ontwikkelingslanden is beloofd (100 miljard dollar per jaar vanaf 2020) met hulp van de Wereldbank.
Het IMF is nauw verweven met Rothschild’s BIS Bank, de BIS, IMF en de Wereldbank hebben blijkbaar een ‘gemeenschappelijke’ externe website.
Rothschild liet het daar echter niet bij. Hij en zijn handlangers en sommige regeringen (China, Saoedi-Arabië) kochten grote stukken landbouwgrond in ontwikkelingslanden op en de gewassen werden vervoerd naar hun thuislanden. Dit liet de lokale bevolking, die al tekorten heeft, achter met veel minder beschikbare gewassen en hoog stijgende voedselprijzen, wat exact de bedoeling was.
Hongerige mensen zullen vrijwel alles accepteren om hun gezin niet te laten verhongeren.

De Joodse Rothschilds en andere Wall Street banken hebben stilletjes de financiële basis gelegd voor de oprichting van een compleet ‘climate banking system’ om hun ‘debt-for-nature’ acties en andere drukmiddelen, om arme landen hun bodemschatten en grondgebied af te pakken. Ze doen dit om de wereld te monopoliseren naar hun visie van ‘duurzame ontwikkeling’ en eigen NWO.

De nieuwe koolstofvrije (CO2-vrije) economie zal voor de meeste betrokken bevolkingen permanente bezuinigingen betekenen. Er zal voorzien worden in een universeel basisinkomen (UBI), te betalen in Centrale Bank Digitale Valuta (CDBC). Dit zal betekenen dat niemand zijn eigen geld zal hebben, behalve de uitverkoren belanghebbenden, aangezien alle transacties zullen worden bewaakt en gecontroleerd door de centrale banken. Zie hiervoor ook het hoofdstuk ‘VN en klimaat’: 5. Net als Jezus satans wereld overwinnen.

Agenda 2030

Het wereldwijde geldsysteem staat op omvallen. De schulden van landen zijn enorm groot. De ‘Centrale Banken’ die onder beheer staan van het Rothschild imperium willen een gedigitaliseerde gecontroleerde samenleving. Ze willen totale controle van alle geld, mensen en middelen. Niet hun eigen geld en middelen, dat zullen ze niet bekend willen maken.
Daar dient die nobele VN agenda 2030 dus voor, een plan uit de koker van Rockefeller om bevolkingen alles af te nemen, genocide te plegen en de rest in slavernij te houden.

Weer en klimaat beïnvloeding, wat er aan staat te komen
H.A.A.R.P., het High Frequency Active Auroral Research Program, is een krachtig geofysisch wapen. Ionosfeerverwarmingsinstallaties (HAARP) over de hele wereld zijn een belangrijk onderdeel van de klimaattechniek. Deze extreem krachtige en gevaarlijke faciliteiten worden gebruikt om de Jet-stream te manipuleren. Jet streams zijn sterke snel bewegende luchtstromen hoog in de atmosfeer die mede het klimaat regelen.
De United Arab Emirates (UAE) gebruikt drones om een elektrische schok in de wolken te geven om neerslag te produceren. Voorheen werden middelen zoals zilverjodide en droogijs vanuit een vliegtuig in de wolken gespoten. Blijf af van de schepping, van het weer en van het klimaat! Het zal net zo gaan als destijds met de toren van Babel. Altijd maar weer gaan goddelozen zich mateloos verheffen boven God:

(Genesis 11:6) 6 en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn.

Censuur door de MSM en Social Media

Hoe is het toch mogelijk dat de MSM en social media vanaf de Covid-19 perikelen zo grondig alle afwijkende meningen en opmerkingen ging censureren?
In een vorig artikel hebben we al gesproken over een machtig PR-bureau in de VS, Edelman. Niet alleen PR-bureau’s maar ook NGO’s worden voor propaganda doeleinden ingehuurd. Die vloed aan propaganda kan alleen werken als de media meewerkt aan hun richtlijnen. Of de media zijn in bezit van belanghebbenden, of de redacteuren zijn gekocht, of de propaganda reclame inkomsten brengen te veel op om onafhankelijke journalistieke artikelen te publiceren.
De gekochte journalisten stigmatiseren al degenen, die geen gentherapie-vergif willen nemen (de niet-gevaccineerden). Deze journalisten ondersteunen het WEF genocide-beleid volledig.
Volgens de advocaat Dr. Fuellmich maakt de  MSM continu reclame voor vaccinaties.
Ze houden bij voorkeur de grote anti-lockdown demonstraties stil of bagatelliseren deze.
De nieuwsberichten worden in de VS en over de wereld gedistribueerd via 6 grote Amerikaanse nieuwsbedrijven:

Televisie, kranten, nieuws, het zijn slechts illusies door mensen ontworpen.
Kritische Christenen, die het beste willen voor hun kinderen, kleinkinderen en medemensen worden weggezet als complotdenkers, achterdochtige mensen.
Betrouwbare Christenen met hun leefwijze zijn echter de enige werkelijkheid die telt.

Bijeenkomst Main Stream Media, Social Media en Intelligence Agencies
Zie ook de korte video: Inside the Sun Valley Conference
Iedere juli sinds 1983 is er een ontmoeting met media magnaten, grote investeerders, politici en inlichtingendiensten in Sun Valley, Idaho. Het is alleen voor genodigden.
Het wordt ook wel het ‘Billionaire Summer Camp’ genoemd.
Strategieën voor Mainstream Media, Social Media en belangrijke communicatie worden besproken.
Facebook, Twitter, Apple, Youtube zijn grote spelers geworden in de media industrie.
Hier worden de overnames besproken maar ook het behartigen van de belangen en censuur tactieken zodat bepaalde stemmen en berichten niet te luid worden. De conferentie is georganiseerd door een geheimzinnige investerings-bank genaamd Allen & Company. Het is een privé bedrijf.
Marc Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos, Apple CEO Cook, Netflix Reed Hastings, de CEO van Google, investeerder Warren Buffett. Ook de hoofden van de intelligence agencies zoals de CIA zijn er.
Het heeft veel weg van een Joods Kabbalistische samenkomst om met elkaar af te stemmen.

Volgens ‘Humans are free’ doneerde Bill Gates alleen al in de eerste 6 maanden van 2020 $250 miljoen aan mainstream media voor positieve berichten over hem.
Als er geld aangeboden wordt, dan wordt er blijkbaar goed geluisterd.

 Grote internet bedrijven zoals Facebook/Instagram/Whatsapp en Google/Youtube werken met algoritmes. Dat zijn formules en afspraken voor wat er getoond wordt in de zoekresultaten, in welke volgorde zoals bij Google en wat er gecensureerd wordt, dus wat zij commercieel of politiek niet willen of niet juist vinden.
Het feit dat er sprake is van massale censuur van afwijkende meningen door Google, YouTube, Facebook, Twitter, Wikipedia, enz., en even massale desinformatie door het opzettelijk verspreiden en weglaten van informatie door de  MainStreamMedia, zou iedereen zich moeten afvragen waarom dat gedaan wordt.

Google, Youtube en Facebook (zie ook 4. Net als Jezus satans wereld overwinnen)
Het videoportaal YouTube heeft al aangekondigd dat het 8.284.039 video’s in het vierde kwartaal van 2017 had verwijderd die in strijd waren met het interne beleid.
Ondertussen zou het aantal video’s dat door YouTube als politiek ongewenst wordt beschouwd, ongeveer 20 miljoen video’s bedragen.
De YouTube CEO Susan Wojcicki heeft toegegeven: ‘Ongeveer 10.000 werknemers zorgen voor monitoring en censuur op YouTube en Google.’

Google/YouTube en Facebook/Whatsapp zijn Joods eigendom:
Larry Page (moeder Joods) en Sergey Brin (ouders Joods): Google en Youtube
Mark Zuckerberg (ouders Joods): Facebook, Instagram en Whatsapp

Van de MSM is een invloedrijke krant in de VS de Joodse ‘New York Times’.

Wikipedia heeft ‘aangepaste pagina’s’ voor klimaatverandering, de Nieuwe Groene deal en decarbonisatie (CO2). Het medium is voor bepaalde onderwerpen niet objectief.
De inlichtingen diensten hebben een nauwe relatie met de Social Media, afspraken en waarschijnlijk financiële contracten. Ze willen blijkbaar ook graag monitoren.
Ashley Mote, lid van het Europees Parlement in dienst van de Britse onafhankelijkheidspartij UKIP, stelde een vraag in Brussel over het ‘Global Security Fund’ dat in het begin van de jaren negentig is opgericht onder auspiciën van Jacob Rothschild. Het fonds wordt gebruikt voor geopolitieke doeleinden, kennelijk onder leiding van de inlichtingendiensten.

Het WEF blijkt een belangrijke aanjager te zijn van berichtgeving en censuur, zie hun site: Drie tactieken (of misleidingen) om de aarzeling over het COVID-19-vaccin te overwinnen

We kunnen als Christenen gelukkig zijn in deze tijd, want we hebben de Leraar leren kennen. Jezus is de weg, de enige weg. Er is geen andere weg:

(Johannes 14:6) 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

De chaos zal toenemen, de Kabbalisten hebben de smaak te pakken en pakken nu door. In het volgende artikel; de hongersnood, de genocide en het nieuwe geldsysteem.

B – De voorzegde Messias, onze redder

(Jesaja 55:1,3-4,6) 1 O, alle dorstigen, kom tot de wateren (Joh. 7:37-38), en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk ….3 Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten (Hebr. 13:20) : de betrouwbare gunstbewijzen aan David (Hand. 13:34). 4 Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de volken, als Vorst en Gebieder voor de volken (Matt. 2:6)….6 Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is (Hand. 17:26-27).

(Jesjas 59:20-21) 20 En naar Sion zal een Verlosser komen voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren, spreekt de HEERE (Rom. 11:26). 21 Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op U is, en Mijn woorden die Ik U in de mond gelegd heb, zullen uit Uw mond niet wijken (Rom. 10:9), ook niet uit de mond van Uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen van Uw nakomelingen, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid.

C – Waarschuwingen en de zegeningen voor Gods volk in het toekomstige koninkrijk

(Jesaja 47:7-9) 7 U zei: Ik zal voor eeuwig gebiedster zijn. Tot nog toe hebt u deze dingen niet ter harte genomen, u hebt niet aan het einde ervan gedacht. 8 Nu dan, hoor dit, genotzuchtige, die zo onbezorgd woont, die in haar hart zegt: Ik ben het, en niemand anders dan ik, ik zal niet als weduwe neerzitten of verlies van kinderen kennen. 9 Maar deze beide dingen zullen u overkomen in een ogenblik, op één dag: verlies van kinderen en weduwschap. Ze zullen in volle omvang over u komen, vanwege uw vele toverijen en uw zeer talrijke bezweringen (de hoer – Op. 18:6-8).

 (Jesaja 48:20) 20 Ga weg uit Babel, vlucht weg van de Chaldeeën, verkondig met luide vreugdezang, laat dit horen, draag het uit tot aan het einde der aarde, zeg: De HEERE heeft Zijn knecht Jakob verlost (weggaan uit het grote Babylon –  Op. 18:4).

 (Jesaja 51:2-8,12-16) 2 Aanschouw Abraham, uw vader, en Sara, die u gebaard heeft. Want toen hij nog alleen was, riep Ik hem, Ik zegende hem en maakte hem talrijk. 3 Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal al haar puinhopen troosten. Hij zal haar woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van de HEERE. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en luid psalmgezang. 4 Sla acht op Mij, Mijn volk, Mijn natie, hoor Mij aan, want een wet zal van Mij uitgaan en Mijn recht zal Ik tot rust doen komen tot een licht voor de volken. 5 Mijn gerechtigheid is nabij, Mijn heil treedt tevoorschijn en Mijn armen zullen de volken oordelen, de kustlanden zullen op Mij wachten en op Mijn arm zullen ze hopen. 6 Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden, want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed, evenzo zullen haar bewoners sterven. Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan, Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. 7 Luister naar Mij, u die de gerechtigheid kent, volk dat Mijn wet in zijn hart heeft, wees niet bevreesd voor de smaad van stervelingen, wees niet ontsteld door hun beschimpingen. 8 Want de mot zal hen opeten als een kleed, de mottenlarve zal hen opeten als wol. Maar Mijn gerechtigheid zal voor eeuwig bestaan, en Mijn heil van generatie op generatie….12 Ik, Ik ben het Die u troost. Wie bent u dat u bevreesd bent voor een sterveling, die sterven moet, voor een mensenkind, gras, dat vergaat, 13 en dat u de HEERE vergeet, Die u gemaakt heeft, Die de hemel uitgespannen heeft en de aarde gegrondvest, en dat u voortdurend, de hele dag, angstig bent vanwege de woede van de onderdrukker, wanneer hij zich gereedmaakt om u te gronde te richten? Waar is dan de woede van de onderdrukker? 14 De geknevelde zal snel worden losgelaten, hij zal niet sterven in de put van ellende, zijn brood zal hem niet ontbreken. 15 Want Ik ben de HEERE, uw God, Die de zee opzweept, zodat zijn golven bruisen, HEERE van de legermachten is Zijn Naam. 16 Ik leg Mijn woorden in uw mond, en bedek u onder de schaduw van Mijn hand, om de hemel te planten en de aarde te grondvesten, om te zeggen tegen Sion: U bent Mijn volk (2 Petrus 3:13, Op. 21:1).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *