6. Gods plagen voor de onberouwvollen

6. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 13:11) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.

.                     (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Koester uw broeders en zusters die een eerlijk geweten hebben (Hebr. 13:18).
Bent u in uw machtspositie beschikbaar om gunsten te verlenen aan politieke of economische belangen van anderen, in ruil voor geschenken, voordelen of voor geld?
U doet zich voor als een Christen maar u bent corrupt? Dan bent u een kind van Satan:

(Ezechiël 28:14,18) 14 U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen….18 Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen….

De Schrift zegt over mensen die verlangen naar rijkdom dat ze beklagenswaardig zijn.
Het ontbreekt zulke personen aan liefde voor God (YHWH) en voor zijn naasten:

(Openbaring 3:17) 17 Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.

Als kind van Satan behoort u tot het door Satan gezaaide onkruid, tot hen die wetteloosheid bedrijven. Het onkruid dat verdelgd zal worden (Matt. 13:25,40-43). Christenen gehoorzamen de overheid. Er zijn voor Christenen echter wel grenzen aan de gehoorzaamheid aan de overheid, en wel totdat de overheidsregels tegen Gods regels ingaan (Hand. 5:29).
Bescherm als ouders uw kinderen en laat uw kinderen nooit vaccineren om maar op vakantie te kunnen gaan. En dat voor een verwaarloosbaar risico als van griep? Een Australische gezondheidsfunctionaris geeft toe dat gevaccineerden plotseling sterven aan myocarditis: Korte video: https://t.me/santasurfing/38621   De hartspier-beschadiging is niet meer terug te draaien en zal het leven van kinderen ernstig bekorten. Het is ook de vraag of reproductie voor uw kinderen nog wel mogelijk is na deze experimentele gentherapie injecties.

In het vorige artikel werden de grote lijnen beschreven, waaronder de opname van de Christenen. In dit artikel gaan we verder met de symbolische beesten en hun betekenis.

Thema:  De verdere invulling door gebruik te maken van symbolische beesten.

Het vorige artikel eindigde met Openbaring 13:1-2, waar werd gesproken over een beest met 7 koppen en 10 hoorns. De 7 koppen betekenen 7 wereldmachten met eigenschappen als van een panter, een beer en van een leeuw en die vrijwel overeen komen met het visioen van de 4 dieren uit Daniël 7:3-7. De draak of Satan gaf hem zijn kracht. Satan is de vorst of heerser van deze wereld (Joh. 12:31, 14:30).

  • (Op. 13:3) 3 En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.

Één van de wereldmachten, de laatste wereldmacht de VS, raakt als dodelijk gewond.
In 4. Gods plagen voor de onberouwvollen schreven we al dat de paarden van de ruiters van ziekte, dood en hongersnood nu vol in galop zijn (zie ook Openbaring hfdstk 6).

(Mattheüs 24:6) 6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.

Als Gods beschreven plagen een aanvang nemen, wordt als een van de eerste zegels dat wordt geopend door het Lam (het 2e zegel) een ruiter op een rood paard beschreven, die de macht krijgt om de vrede van de aarde weg te nemen:

(Openbaring 6:4) 4 En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven.

We leven nu dus in de fase dat de ruiter op het rode paard met zijn zwaard aan het rijden is.
Eenieder kan zelf zien, hoe de vrede van de wereld op dit moment wordt weggenomen.
Hoe de spanningen oplopen tussen de wereldmacht, de VS, met China en Rusland.

Wat we nu zien, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, die valt daar zeker onder. Deze valt niet onder de oorlogen in de tijd van het (directe) einde die beschreven staan vanaf Daniël 11:40 (zie hiervoor: 5. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld) en die zullen beginnen met een Islamitische koning die Israël zal aanvallen. Waarna de VS het sieraadland zal binnen trekken. Waarom valt specifiek deze oorlog dan toch ook onder de geopende zegels? Er zijn verschillende redenen: Omdat deze oorlog een inleiding is tot nog veel grotere spanningen.  Mineralen zoals kalium en fosfaat voor kunstmest komen grotendeels uit Rusland. Ook een groot deel  samengestelde kunstmest. De productie van stikstof voor kunstmest in de vorm van ammoniumzouten kost veel (gas-)energie.
“De helft van de wereldbevolking krijgt voedsel als gevolg van kunstmest… en als dat voor sommige gewassen van het veld wordt verwijderd, zal de opbrengst met 50% dalen”, vertelde Svein Tore Holsether, hoofd van landbouwbedrijf Yara International. Omdat Rusland en Oekraïne de graanschuur voor veel landen vormen, zal een tekort aan graan de prijs omhoog stuwen en voor velen onbetaalbaar maken. Ook kunstmest zal onbetaalbaar worden voor arme landen. Daarlangs is Rusland een van de grootste olie en gas leveranciers ter wereld en levert veel andere grondstoffen, mineralen en metalen aan industrielanden.
Er volgen na de ingestelde sancties hoge prijzen voor de industrie en komen er voor Europa (met name  Duitsland) zware tijden aan. Daarbij is het aantal mensen dat wereldwijd met hongersnood wordt geconfronteerd nu al – grotendeels dankzij de lockdowns – gestegen van 80 miljoen naar 276 miljoen en zal dus nog veel verder stijgen. Het derde zegel wat het Lam opent, betekent dan ook hongersnoden (Op. 6:5-6).

Een bewust geplande en uitgelokte oorlog
Er moest een wig ontstaan tussen Rusland en Europa om de VS een krachtige wereldmacht te laten blijven. Europa moet een onderdanig gebied van de VS blijven sinds de 2e wereldoorlog. Door de instrumenten van de VS – de CIA en de NAVO – moest dat worden bewerkstelligd. Nu Rusland in de opgezette val is gelopen wordt de propaganda weer maximaal uitgebuit door de gekochte en gedicteerde MSM (Media).  Alsook door het dwingen van de grote globalistische bedrijven om met Rusland geen zaken te doen, door ook hen te bedreigen met sancties. Deze oorlog moet een ondermaatse president van de VS maskeren, het corona bedrog maskeren en inflatie van het fiat geld maskeren. Christenen verafschuwen oorlog (Matt. 26:52). Er zal ook geen winnaar zijn van deze oorlog. Ook niet voor degenen die hem uitgelokt hebben.

Er is tevens een groeiend conflict tussen de twee grootste machten op aarde, de Volksrepubliek China en de Verenigde Staten van Amerika.
Chinese hightech- en software- bedrijven zijn verboden in de VS. Er zijn militaire acties van zowel de VS als China in de Zuid-Chinese Zee. Ook de Chinese plannen om Taiwan over te nemen zorgt voor toenemende spanning op het wereldtoneel.

Een economische oorlog met Rusland volgt
Door Rusland te blokkeren voor zowat alle internationale financiële transacties, zullen er nieuwe manieren gevonden worden waarmee de bondgenoten van Rusland elkaar betalen buiten het internationale Swift-systeem, PayPal en Visa Mastercard om.
Zeker is dat een nieuwe architectuur van betalingssystemen waarin de Russische SPFS (Financial Messaging System of the Bank of Russia) en de Chinese CIPS (China’s cross-border interbank payment system) als tegenhangers van Swift binnenkort aangeboden kunnen worden aan tientallen naties waarvan verscheidene reeds onder sancties staan. Zoals Iran, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Syrië, Irak, Libanon en Noord-Korea.
Wat credit kaarten betreft is er het alternatieve Chinese Unionpay creditcard system.
Langzaam maar zeker ontstaat er een aanzienlijk blok dat immuun wordt voor de Amerikaanse financiële oorlogsvoering.
Rusland, met steun van China, heeft feitelijk bekendgemaakt dat het zijn olie, gas, kunstmest, tarwe en grondstoffen niet langer gaat verkopen voor de petrodollar. Ook niet voor westerse valuta omdat de westerse valuta met het grootste gemak in beslag genomen kunnen worden.

De petrodollar als wereldreserve-valuta verliest terrein
In het verleden was papieren geld volledig gedekt door goud, en kon het naar believen weer omgeruild worden in goud. Later werd het papieren geld voor een gedeelte gedekt door goud, niet iedereen kwam het immers tegelijk omruilen voor goud. Dit heette het fractioneel reserve bankieren.
Maar na het volledig loskoppelen van papieren geld en goud door president Nixon in 1971 kwam hier verandering in. Militaire wereldmacht kun je alleen behouden als je ook economisch een wereldmacht bent, als je het kunt betalen. Als de schuld of het krediet nog opgebracht kan worden. De wereldmacht de VS heeft decennia lang in volledige weelde kunnen baden.
De torenhoge staatsschuld van de VS is nu ongeveer 30.000 miljard dollar: https://www.destaatsschuldmeter.nl/amerika-verenigde-staten-vs-usa/
Daar zijn de schulden van de afzonderlijke staten, gemeentes, bedrijven en privé personen met hun leningen en creditcards nog niet bij opgeteld.

De dollar die aan de oliehandel en aan de grondstoffen is gekoppeld, de petrodollar, staat  onder grote druk. Rusland heeft al een tijd geleden aangegeven dat het in dollars afgewikkelde aandeel van de handel tussen Rusland en China is gedaald tot onder de 50%. In 2015 was dit nog 90%. Dit was dus nog voor de sancties op Russische producten.
Daarbij kan deze dollar-koppeling, de petrodollar, door de olieproducerende landen ook zomaar worden opgeheven als het vertrouwen in de dollar slinkt of de sancties belastend werken. Zoals Saoedi-Arabië dat overweegt de Chinese yuan te accepteren voor olie.
Zie ook: http://achterdesamenleving.nl/het-einde-van-het-petrodollar-tijdperk/
Ook het IMF stopt met het uitlenen in US-dollars en begint zijn eigen valuta te gebruiken.
Het wereldwijde geldsysteem heeft een aanvang genomen met hun ‘special drawing rights’ (SDR’s).  De waarde van de SDR wordt berekend op basis van een gewogen mandje met belangrijke valuta’s, waaronder de Amerikaanse dollar, de euro, de Japanse yen, de Chinese yuan en het Britse pond.

De economische crash van de VS, maar ook van de EU
Zoltan Pozsar, voormalig ambtenaar van de Federal Reserve en het Amerikaanse ministerie van Financiën, en nu Credit Suisse (CS) kortetermijnrentestrateeg:
‘Geld’ zal nooit meer hetzelfde zijn na de oorlog in Oekraïne, schrijft Zoltan Pozsar, en bitcoin kan een begunstigde zijn. Het eindresultaat zou de de-dollarisering van de wereldeconomie en enorme grondstoftekorten wereldwijd kunnen worden.
Het zal het einde betekenen van de dollar als world reserve currency en het begin van de ondergang van de 7e wereldmacht, de VS, door faillissementen van financiële instellingen.
Ook wereldwijd zal dit financiële problemen geven, deze instellingen hebben internationale koppelingen. Het zal allemaal beginnen met de val van het huidige geldsysteem en dan zal de Amerikaanse economie instorten. De wereld zal een ongekende financiële ramp meemaken, geldgebrek, faillissementen, werkloosheid, hongersnood, plunderingen, oproer, burgeroorlog, chaos en anarchie.

De dodelijke of ernstige wond zal worden genezen (Op. 13:3). Het betekent de financiële redding van de 7e wereldmacht, de VS. Op deze redding komen we nog terug.

  • (Op. 13:4) 4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?

Het beest uit de (mensen-)zee met 7 koppen en 10 hoorns zal aanbeden worden.
Kies als Christen nóóit partij bij machtige wereldspelers, Satan is hun heerser. Christenen verlangen naar Gods koninkrijk en naar onze Vredevorst (Jes. 9:5).
Na twee jaar propaganda over Covid-19 wordt opnieuw weer de MSM en het nieuws op TV volledig gevuld met propaganda. Op dit moment niets dan negatief nieuws en stemmingmakerij over Rusland en de Russische bevolking.

  • (Op. 13:5) 5 En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen.

‘Grote woorden’ heeft de betekenis van een ander beschuldigen en daarmee het opvoeren van de spanning. ‘Godslasteringen uiten’ of blasfemie heeft de betekenis van het bespotten van God of het verheffen boven God. Met de macht van Satan (Op. 13:2) aan het ‘beest’ , nu de VS , zal tijdens de twee getuigen profetie 42 maanden lang (de eerste halve jaarweek) het profetische getuigenis van de 2 getuigen worden bespot:

(Daniël 7:25) 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd (halve jaarweek).

  • (Op. 13:6-7) 6 En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. 7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.

De 7e wereldmacht zal de Allerhoogste God YHWH beschuldigen en godslasteringen uiten.
‘Het beest’ krijgt de macht om de twee heilige profeten of getuigen te overwinnen of te doden. Nadat eerst de 2 getuigen en vervolgens alle heiligen zijn opgenomen in de hemel (na het blazen van de 7e bazuin – 1 Kor. 15:51-52) neemt Gods koninkrijk een aanvang (Op. 11:15).  Maar ‘het beest’ krijgt ook de macht over alle volken waaronder het heilige volk, de grote schare Christenen. Dat lasteren van hen, die dan in de hemel wonen in het Nieuwe Jeruzalem, zal gedurende 42 maanden (tweede halve jaarweek) doorgaan totdat de grote schare ook is opgenomen in de hemel (Dan. 12:12).

(Daniël 12:7) 7….Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft (de tweede halve jaarweek), wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.

De grote schare Christenen behoort niet tot de 144.000 heiligen, de eerstelingen. De grote schare behoort echter wel tot Gods volk en is in hun gedrag een heilig volk:

(Romeinen 11:16) 16 En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook, en als de wortel heilig is, dan de takken ook.
(1 Petrus 1:15-16) 15 Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, 16 want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.

  • (Op. 13:8-9) 8 En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. 9 Indien iemand oren heeft, laat hij horen.

Propaganda innemen is het aanbidden van Satan, de grote leugenaar en misleider, en het aanbidden van het beest, de krankzinnige VS als wereldmacht (Op. 13:4, zie ook in het vorig artikel; de zeven krankzinnige tijden van Nebukadnezar).
En allen die op de aarde wonen zullen de propaganda innemen, geloven en uitvoeren en daarmee het beest – de krankzinnige VS als wereldmacht – aanbidden. Dat wil zeggen, al degenen of alle onrechtvaardigen die niet in het boek des levens staan:

(Openbaring 20:15) 15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

De rechtvaardigen, die gedaan hebben wat hun oren hoorden, zullen Gods Koninkrijk beërven:

(Mattheüs 13:43) 43 Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

  • Willibr. (Op. 13:10) 10 Wie bestemd is voor gevangenschap, hij gaat in gevangenschap; wie bestemd is voor de dood door het zwaard, hij zal omkomen door het zwaard. Nu komt het aan op de standvastigheid en de trouw van de heiligen.

In Op. 13:10 staat ongeveer hetzelfde beschreven als in de tweede brief aan de gemeente Smyrna:

(Openbaring 2:9-10) 9 Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan. 10 Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.

Gevangenschap en dood door het zwaard zullen Christenen treffen. Christenen staan in het boek des levens en zullen de prijs voor hun trouw ontvangen. De genoemde verdrukking van tien dagen is een aanduiding voor ‘volledigheid’, voor zo lang als het zal duren.

  • (Op. 13:11-12) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.

Hieraan zal de valse profeet te herkennen zijn, hij zal zich voordoen als het Lam, een weldoener,  maar hij zal spreken als de draak, als Satan met zijn slinkse leugens.
Na de afval zal er een meedogenloze koning verschijnen, de Antichrist:

(Daniël 8:23,25) 23 wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan….25…. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden.

Nadat de Antichrist in het openbaar verschijnt zullen de voorzegde oorlogen komen in de tijd van het einde zoals beschreven vanaf Daniël 11:40 (Zie: 5. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld)  zoals eerder beschreven met een Islamitische koning die Israël aanvalt.
Dat dit beest ‘uit de aarde’ opkomt, geeft aan dat zijn oorsprong Satanisch is. Wanneer gesproken wordt van ‘uit de zee’, dan wordt hiermee de mensenzee bedoeld.
De Antichrist is voor de Joden hun lang verwachtte Messias. Zij noemen deze Messias vaak ‘Masjiach ben David’ (Messias, de zoon van David). Helaas hebben ze de echte Messias, de Zoon van God, niet onderscheiden.
Deze valse profeet zal de twee heilige profeten doden of hieraan direct medeplichtig zijn:

(Op.11:7) zal het beest dat uit de afgrond opkomt (de valse profeet), oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen (de twee getuigen) doden. (zie ook Dan.7:25, Dan. 8:24)

Als de 7e wereldmacht weer hersteld is, zal de Antichrist als koning een Nieuwe Wereld Orde initiëren, door de controle van alle mensen en middelen via een kleine groep (rijken) te centraliseren. Met het confisqueren van alle eigendom en gebruikmaking van surveillancetechnologieën, vrijheidsbeperkingen en vaccinatiepaspoorten zoals die nu in China uitgeprobeerd worden.
De mensheid zal vervallen in slavernij aan de exorbitant rijken door dit feodale gedachtegoed.  De Antichrist zal met zijn financiële vrienden, met weinig volk (Dan. 11:23) de oplossing bieden door slinkse streken (Dan. 11:21);  De Grote Reset. Dan zal het grote bedrog plaatsvinden; dat wil zeggen het communisme wereldwijd ingevoerd worden naar Chinees model met een social credit sytem. Vanwege de maatregelen voor Covid-19 is het hele wereldtoneel al in gereedheid gebracht.

Ook Daniël gaf informatie over de tijd van het einde, over een andere kleine horen:

(Daniël 7:8) 8 Terwijl ik op de (10) horens bleef letten, zie, een andere, kleine, horen rees daartussen op. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak (Antichrist).
(Daniël 7:25-26) 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij (de andere kleine horen, de Antichrist) spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten…..26 Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen.

We hebben in dit artikel reeds besproken dat de 7e wereldmacht, ‘het beest’,  macht krijgt over alle volken waaronder het heilige volk, de grote schare Christenen:

(Daniël 12:7) 7….Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft (de tweede halve jaarweek), wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.

Het ‘beest’ zal aangestuurd worden door de Antichrist om het heilige volk te vertrappen:

(Daniël 8:24) 24 Zijn (Antichrist) kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk.

Iemand met het uiterlijk van een man, gaf Daniël info over het tijdstip van het visioen:

(Daniël 8:17) 17 …. Toen zei hij tegen mij: Begrijp, mensenkind, dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde.

Eerst nog een korte beschouwing van het vaak matig vertaalde 2 Thess. 2:7.
Er is niet iemand anders die de Antichrist weerhoudt. Dat doet hij helemaal zelf:

Betere vertaling (2 Thessalonicenzen 2:3,6-8) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is….6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. 7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er degene die het nu momenteel bedwingt totdat hij uit het midden komt om het te zijn. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden.

In hfdstk 11 vanaf vers 21 beschrijft Daniël opnieuw de verachtelijke koning, de Antichrist:

NBG51 (Daniël 11:21-23) 21 En in zijn plaats zal een veracht man (Antichrist) opstaan, wie men de waardigheid niet had toegedacht; onverhoeds echter zal hij komen en zich meester maken van het koningschap door slinkse streken; 22 alles overstromende strijdkrachten zullen voor zijn aangezicht weggespoeld en vernietigd worden, ja, ook een vorst van het verbond. 23 En wanneer men met hem een verbond heeft aangegaan, zal hij bedrog plegen; zo zal hij omhoog komen en sterk worden, met weinig volk.
(Daniël 11:31) 31 Dan zullen er uit hem (Antichrist) krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen.

Net zoals de Romeinse invasiemacht in de 1e eeuw de tempel verwoestte, zo zal deze verachte koning of Antichrist het met zijn beschikbare macht zo bewerkstelligen dat in de eindtijd Christenen vervolgd worden en niet meer kunnen spreken over het goede nieuws. Het steeds terugkerende (lof-)offer (Hebr. 13:15) zal hierdoor worden weggenomen. De getrouwe Christenen die gedurende de tweede halve jaarweek prediken zal hij onbarmhartig vervolgen:

(Daniël 11:33) 33 De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang.
(Mattheüs 24:9,14) 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam….14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

  • (Op. 13:13) 13 En het (andere beest met twee horens) doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.

In Openbaring wordt de Antichrist beschreven als de valse profeet in de laatste dagen, het wilde beest met twee horens. Dat blijkt uit de tekenen die hij verricht:

(Openbaring 19:20) 20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had…….
(2 Thessalonicenzen 2:8-9) 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,…

Deze valse profeet zal – volgens ons onderzoek – zijn activiteiten en tekenen tot uitdrukking brengen in de stad Babylon de Grote, een stad die uiteindelijk vernietigd zal worden. In een van de volgende artikelen komen we hier nog uitgebreid op terug.
De beschreven stad is volgens ons onderzoek de nieuwe stad van Saoedi-Arabië, NEOM. (Zie voor NEOM: 4. Aanbidding van het ‘beeld’)
De stad die vol is van afgodische verheffing boven onze Schepper door onderzoek van de mensheid in genetische modificatie. NEOM is gesitueerd in een woestijn in Saoedi-Arabië:

(Openbaring 17:3) 3 En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien hoorns. (Op de betekenis van deze vrouw komen we nog terug)
(Mattheüs 24:24-26) 24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. 25 Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! 26 Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet,

Ook is NEOM gesitueerd aan zowel de Rode Zee als aan de golf van Aqaba:

(Openbaring 18: 17-18) 17 En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan, 18 en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk?

In NEOM ligt de berg Sinaï, met zijn zwartgeblakerd top (Zie 3.Aanbidding van het ‘beeld’). Mogelijk is dit de plaats waar de valse profeet vuur laat neerdalen uit de hemel (Op. 13:13). Met speciale effecten, zoals toegepast in Hollywood films, is het makkelijker om mensen te overtuigen of te misleiden met ‘opzienbarende tekenen’, zoals vuur uit de hemel. Dat zou hij zomaar kunnen doen op Jebel Al-Lawz, de berg Sinaï, om hiermee God te evenaren.

In het midden Jebel al-Lawz, of vrijwel zeker de berg Sinaï:

(Exodus 19:18) 18 De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig.

Tot slot:

Christenen kiezen geen partij in oorlogen. En geloof de MSM niet, die is niet betrouwbaar in de berichtgeving met hun propaganda en oorlogshitserij. Christenen streven vrede na, net zoals Jezus deed. Jezus bemoeide zich nooit met de politiek, wel met Bijbels onderwijs.
Wees als Christen, als volgeling van Jezus, nooit geldzuchtig:

(Lukas14:33) 33 Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.
(Mattheüs 6:24) 24 Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

In het volgende artikel gaan we verder met het aanbidden van het beeld, het merkteken en het Lam op de berg Sion met de honderdvierenveertigduizend.

De gedachtenisviering is 15 april 2022 na zonsondergang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *