12. Gods plagen voor de onberouwvollen

12. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Lukas 16:11) 11 Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen?

.                         (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Christenen hebben een oprechte liefde voor elkaar, vooral als het tegenzit. Jezus leerde ons om mededogen te hebben met onze naasten in nood (Lukas 10:30-37).
Paulus moedigt Christenen aan om onze medemensen te steunen die verdriet hebben:

(Romeinen 12:15) 15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.

Het is een grote tegenstelling met wat er in de wereld gebeurt, van mensen die ‘denken’ de vrijheid  te hebben om een ander maar te beledigen. Door te zoeken naar minder sterke punten van een ander en die vervolgens uit te vergroten. Maar we zijn allemaal mensen met onze minder sterke puntjes, geen enkel mens uitgezonderd. Jezus zei het eens zo:

(Mattheüs 7:3-5) 3 Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? 4 Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? 5 Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.

Het zegt dus in de eerste plaats iets over degene, die dit gedrag vertoont. Waarmee je iemands gebrek aan respect en aan kennis herkent:

(Spreuken 11:9) 9 De huichelaar richt zijn naaste met zijn mond te gronde, maar door kennis worden de rechtvaardigen gered.

Zo is het ook wereldwijd met de kinderen van Satan die in de voetsporen treden van hun vader, de grote leugenaar. Deze zijn, net als hun vader,  erop uit om anderen aan te klagen van schuld (Op. 12:10) en af te leiden van hun eigen slechte gedrag. Christenen echter worden onderwezen in zachtmoedigheid en treden in de voetsporen van hun Leraar:

(Mattheüs 11:29) 29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;

In het vorige artikel spraken we over het gevelde oordeel over de vrouw en over de hebzucht van de elite en leiders gedurende de zeven wereldmachten.
Om het verdere gedeelte in Openbaring over de centrale banken goed te kunnen begrijpen, gaat dit artikel verder in op de plannen die hier wereldwijd voor gemaakt worden.

Thema: De oude stijl en de nieuwe stijl van centraal bankieren
De oude stijl van centraal bankieren

De opkomst van banken en centrale banken
Waarvoor is geld ooit bedoeld?
Geld was als eerste bedoeld als een gemakkelijke manier om te ruilen.
Het begon met munten die een waarde vertegenwoordigden door hun samenstelling.
Daarna kwamen schuldovereenkomsten in de vorm van papieren overeenkomsten.
Ooit was papieren geld volledig gedekt door goud en kon het naar believen weer omgeruild worden in goud.
Later werd het papieren geld voor een gedeelte gedekt door goud, niet iedereen kwam het immers tegelijk omruilen. Dit heette het fractioneel reserve bankieren.
Maar na het volledig loskoppelen van papieren geld en goud door president Nixon in 1971 kwam hier verandering in. Dit papieren geld heette vanaf toen fiat geld, naar het Latijnse woord ‘fiat’; ‘goedkeuring’ of ‘laat het zo zijn’.
Fiat geld is gedrukt geld dat de centrale bank namens de overheid uitgeeft.

Het verschil tussen de biljetten is ‘te geloven’ dat de ene meer waarde heeft dan de ander.

De eerste centrale banken
Een van de eerste centrale banken was De Amsterdamse Wisselbank, opgericht in 1609. De huidige centrale banken hebben dan wel nationale namen, maar de geldstromen worden beheerd door zeer rijke private vermogende families.
Al heel lang is de kennis bekend bij banken dat als meerdere mensen hun geld in bewaring geven bij een bank, dat het geld nooit tegelijkertijd weer opgehaald wordt.
Voorbeeld: Als 10 mensen samen 1000 euro sparen, kan er makkelijk een veelvoud uitgeleend worden waarover dan weer rente moet worden betaald.

Wat is de doelstelling van een centrale bank?
Centrale banken hebben maar één echte functie. Het is niet het behouden van de  werkgelegenheid. Ze zijn er om economieën te beschermen tegen de verwoestingen door torenhoge inflatie. Hun taak is ‘prijsstabiliteit’ bereiken.
De rol van de centrale bank bij het handhaven van prijsstabiliteit ligt in het beheersen van de waarde van geld. Dat wil zeggen, het niet toestaan van een inflatie hoger als maximaal 2% op jaarbasis. Er wordt hiervoor een index gemaakt die bestaat uit een mand met goederen die worden gewogen in termen van uitgaven eraan. Wanneer de waarde van de index toeneemt, grijpt de centrale bank in om de prijsstijgingen te compenseren.

Er zijn voor de centrale bank enkele hoofd-tools:
Het opkopen van staatsobligaties
Het reguleren van het rentetarief
Het op de markt brengen van geld op verzoek van de natie
Het op de markt brengen van geld als oplossing voor liquiditeit – quantitative ease
De reserve financiële voorraad opbouwen of afbouwen

Stagflatie is een samenstelling van de woorden ‘stagnatie’ en ‘inflatie’. We spreken van stagflatie wanneer de inflatie stijgt en de economische groei vertraagt, of tot stilstand komt. De werkloosheid neemt dan toe.
Veel mensen houden dan geen geld meer over na het betalen van essentiële zaken zoals hypotheek, verplichtingen, benzine, kleding en voedsel. Als het spaargeld verbruikt is en de credit cards aan hun limiet zijn, dan komen de betalingsproblemen. Wanneer de centrale bank de rente verhoogt, remt de economische groei nog meer.
Bij een recessie is er sprake van een terugval in de economie, wanneer de groei van het bruto nationaal product twee of meer kwartalen negatief is. Met een depressie  daalt de productie van de economie langdurig, zoals in de periode 1929-1939. Banken raken dan in de problemen en het wereldwijde betalingsverkeer dreigt stil te vallen. Een kredietcrisis.

Hoe zijn de centrale banken in het verleden geïnfiltreerd?
Toen de voormalige kolonie van Engeland, de VS, als verlengstuk van het ‘Westen’ steeds productiever begon te worden, zagen de beheerders van private centrale banken (met name in Londen) hun kans in de VS.
De architect van de Amerikaanse centrale bank, de FED,  was in werkelijkheid de Rothschild tussenpersoon Jacob Schiff.

De centrale banken zijn weer gekoppeld met de BIS-bank, de geheime bank in Bazel, die – bij wijze van spreken – de globale geldwereld bestuurt.
De tekst in Daniël 2:42 (En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos) gaat over de opkomst van het tien-tenen-rijk in het laatst der dagen. Waarom is dit rijk dan zo meedogenloos maar tevens broos (Daniël 2:42)?
Ze sleuren de hele wereld mee in hun bankiers-trucs met rente heffen op fiat schuldgeld, geld dat niet door goud of andere waarde gedekt is en dus makkelijk ‘bijgedrukt of gegenereerd’ kan worden.
Het rijk van centrale banken is ook broos, omdat de staatsschulden opkopen, de geldkraan loszetten (Quantitative Easing) en de rente zeer laag houden niet oneindig kan blijven doorgaan, of beter vertaald, om door te gaan de rijken nog rijker te maken. Het is misleiding door toveren met geld  (Op. 18:23). Het is zoals Lord Jacob Rothschild (van de exorbitant rijke familie) het medio 2016 verwoordde:
“This Is The Greatest Experiment In Monetary Policy In The History Of The World”

De huidige centrale banken hebben dan wel nationale namen, maar de geldstromen worden beheerd door zeer rijke private vermogenden. Het zijn de maçonnieke Joodse bankiers, deze kleine groep exorbitant rijke personen, de 8e financiële wereldmacht van centrale banken. Nu zijn we langzamerhand aangekomen aan het einde van het traject van de centrale banken om de geldkraan los te zetten (Quantitative Easing) en om de rente zeer laag te houden en staatsobligaties op te kopen. De schulden van de naties worden onhoudbaar. De torenhoge staatsschuld alleen al van de VS is nu ongeveer 30.000 miljard dollar: https://www.destaatsschuldmeter.nl/amerika-verenigde-staten-vs-usa/ Daar zijn de extra schulden van de FED zelf, de afzonderlijke staten, gemeentes, bedrijven en privé personen met hun leningen en creditcards nog niet bij opgeteld. De private centrale bank van de VS, de FED, heeft door de quantitative easing op zijn balance-sheet de waarde van passieve en actieve schulden alleen al in 2020 laten oplopen van 4M naar 7M (naar 7.000 miljard dollars).
De enorme uitbreiding van de geldvoorraad zal binnenkort leiden tot hyperinflatie.
Volgens financieel analist Peter Schiff hebben de  Centrale banken de moeder van alle bubbels gecreëerd. We stevenen af op een doelbewuste ineenstorting van het oude financiële systeem.
De redding zal dan worden gepresenteerd in de vorm van een digitaal universeel basisinkomen, en de digitale centrale bankvaluta zou via deze weg ongehinderd kunnen worden ingevoerd. Het Wereld Economisch Forum (WEF), een belangrijke promotor van de Great Reset, is zeer uitgesproken over het afschaffen van contant geld en het overgaan op een centraal gecontroleerde digitale valuta. Het zal fungeren als een nieuwe laag van controle en toezicht. De Bank for International Settlements (BIS) in Bazel spreekt over de ‘absolute controle van geld ‘.

Maar de 10 koningen van de centrale banken willen meer, ze willen een nieuwe (financiële) wereldorde door een nieuw geldsysteem. Dat is de reden dat de 10 ongekroonde koningen van de centrale banken het onderliggende financiële geldzuchtige systeem van banken, de hoer, berooid en naakt zullen maken, haar zullen ontdoen van al haar macht en haten en vernietigen. De gewone banken zullen het uiteindelijk dus niet overleven, maar de verwante Joodse gewone banken zullen partij kiezen en overleven in het nieuwe geldsysteem.

Enkele bezoekers van het Wereld Joods Congres 2019:

Michael Mirilashvili ($3 billion), Moshe Kantor ($4 billion), Henry Kissinger ($180 million), Ron Lauder ($4 billion), Leonard Lauder ($21 billion), Boris Lozhkin ($500 mill), Baron David de Rothschild & Lord Jacob Rothschild (family net worth estimates range up to $700 trillion.)       -Collage by ‘If Americans Knew’-

Miljardairs, Russische oligarchen, Oekraïense ambassadeurs, internationale financiers, de Rothschilds en andere personen verzamelden zich op het gala van 2019 voor het Wereld Joods Congres. Het was ongeëvenaarde macht en rijkdom. Een van de belangrijkste kwesties van het WJC is de ondersteuning van Israël.

Het krediet systeem en de onaflosbare schulden
De macht van de centrale banken is gebaseerd op hun monopolie op krediet en ze eisen van de belastingbetaler dat ze miljarden aan rente aan hen betalen.
Centrale banken zoals de FED of andere centrale banken met een nationale naam doen zich voor als overheidsinstellingen van een land. Ze kunnen wel genationaliseerd zijn, maar particuliere organisaties bepalen het beleid. Volgens onderzoekers beslaat de krediet-vordering van alleen de familie Rothschild ‘half the wealth of the world’.
Het centrale bankkartel is het ultieme monopolie. Het doel van de particuliere Joodse banken is om dit te vertalen in een monopolie op politiek, cultureel, economisch en spiritueel gebied. Ze willen de rijkdom van alle landen bezitten, ook alle privébezit.
En wel zodanig dat wanneer de tijd van hun Messias komt (de Antichrist) de Joden het eigendom van alle volkeren van de wereld onder hun beheer zullen hebben:

(Jesaja 61:5-6) 5 Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden, vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. 6 Ú echter zult genoemd worden: priesters van de HEERE, men zal u noemen: dienaren van onze God.

Helaas is het gedeelte in Jesaja geschreven voor de uitverkorenen op de nieuwe aarde, zeker niet voor hen:

(Lukas 16:11) 11 Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen?

Een uitspraak van de voormalig voorzitter, dhr. Greenspan: ‘The FED is an independent agency, there is no government wich can overrule actions that we take.’
De private centrale banken hebben dus een autonome status afgedwongen.
De (Joodse) satanistische Frankisten hebben in onze dagen helaas de hele wereld in hun greep. De twee machtigste groepen met nauwe banden met het Frankisme zijn; de Rockefellers met de investerings-maatschappijen, de VN en de farmacie, en de Rothschilds met de investerings-maatschappijen, het geldsysteem en de centrale banken. Hun werkwijze is te vergelijken met die van de maffia. De huidige Joodse Frankisten nemen nu zelf de beslissingen voor de wereldwijde genocide, in samenspraak met het WEF en de VN, de vrijmetselarij en de hieraan gelieerde organisaties. Verdere ondersteuning wordt verleend door miljardairs zoals de heren Gates en Soros, internet bedrijven als Google, Facebook en Twitter en de investerings-maatschappijen zoals Blackrock en Vanguard. De bedoeling is om een globaal digitaal geldsysteem via de centrale banken op te zetten met een wereldregering waardoor ze de absolute wereldmacht zullen verkrijgen met de mensheid in slavernij.
Voor Frankisten, zie Jacob Frank: 2. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan

De Frankisten zullen echter niet zomaar naar een ander financieel systeem verhuizen. Er zal eerst een katalysator komen. Oorlogen, burgeroorlogen en hongersnoden zijn altijd die katalysator geweest en oorlogen, burgeroorlogen en hongersnoden zullen dat opnieuw zijn. Vervolgens bieden zij de oplossing van een centraal gecontroleerde digitale valuta. Verder willen ze het Talmoed Jodendom als leidende wereldreligie invoeren met de Antichrist als hun messias. Met een nieuwe tempel in Jeruzalem (2 Thess. 2:3-4).
Zie voor de nieuwe tempel: 7. Net als Jezus satans wereld overwinnen.

Ook communistische landen hebben een centrale bank
Het communisme kent eveneens financiering door banken en een bankelite met zijn invloed. Centrale bankiers zoeken totalitaire macht over alle naties. Communisme past goed bij de Frankistische centrale bankiers, want communisme vereist eveneens de ontmanteling van natie, ras, religie en familie. Maar zoals gezegd niet de centrale bank.

De nieuwe stijl van centraal bankieren

Het wereldwijde geldsysteem staat op omvallen
Zoals eerder aangegeven zijn de schulden van landen enorm groot. De ‘centrale banken’ die onder beheer staan van het Rothschild imperium willen een gedigitaliseerde gecontroleerde samenleving van geld, mensen en middelen. Niet hun eigen geld en middelen. De Joodse superrijken (zoals Rothschild en Rockefeller) houden hun vermogen geheim, en verzamelen via investeringsmaatschappijen ‘echte waarde’ naar zich toe:

(Psalm 94:2) 2 Rechter van de aarde, verhef U, vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen.
(Maleachi 4:1) 1 Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten.

De nieuwe koolstofvrije (CO2-vrije) economie zal voor de meeste betrokken bevolkingen permanente bezuinigingen betekenen. Er zal voorzien worden in een universeel basisinkomen (UBI), te betalen in Central Bank Digital Currency (CBDC). Dit zal betekenen dat niemand zijn eigen geld zal hebben, behalve de ‘belanghebbenden’, aangezien alle transacties zullen worden gecontroleerd door de centrale banken. Zie hiervoor ook het hoofdstuk ‘VN en klimaat’: 5. Net als Jezus satans wereld overwinnen.

Agenda 2030

Door de mensheid heen, heeft kleinschaligheid tot de best mogelijke oplossingen geleid. Maar nu wil men de problemen op wereldomvattende schaal oppakken, door een centrale wereldregering. Agenda 2030 is dus vooral een uitnodiging voor grote bedrijven om de controle te krijgen over de rijkdommen en natuurlijke hulpbronnen van de wereld en voor de biotech-industrie om zich te bemoeien met al het leven op aarde. Wat zij bedoelen met verduurzamen is het verheffen boven Gods schepping. Daar dient die nobele VN agenda 2030 dus voor, een plan uit de koker van Rockefeller om bevolkingen alles af te nemen, genocide te plegen en de overgebleven mensen in slavernij te houden.

De Antichrist zal ieder mens willen chippen om ieders DNA te transformeren voor totale controle. Dat mensen een soort van gehoorzame huisdieren worden, die zelf niet meer mogen denken. Deze Antichrist droomt ervan dat alle mensen gekoppeld zijn aan het Internet der Dingen. Dit zal een centrale digitale mega-machine zijn, gebaseerd op kunstmatige intelligentie (AI). Om dit te bereiken is het geplande 5G telecom netwerk (voor hem) van zeer groot belang. Onder invloed van Satan zal de Antichrist er geen enkel probleem mee hebben om onwillige, onproductieve of arme mensen te laten sterven en vooral om Christenen te offeren (Op. 20:4):

(Daniël 8:23-24) 23 wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. 24 Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen.

Het World Economic Forum (WEF) en de VN
Het World Economic Forum heeft samen met de centrale banken en de VN een gezamenlijk doel.

Guterres, UN Secretary-General  en Klaus Schwab      foto:   website WEF

Het World Economic Forum en de VN ondertekenen een strategisch partnerschapskader om  gezamenlijk de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te versnellen. Onderdeel van het plan is ook het efficiënter maken en controleren van alle levensvormen, inclusief de mens. Bedoeld wordt het transhumanisme en het implementeren van een aangepast menselijk ras, om de wereld naar hun ideeën te veranderen. Wie trekt er aan de touwtjes?
Het is een conglomeraat van rijke en invloedrijke mensen over de hele wereld.
In 1992 werd Agenda 21 opgesteld. Dat was het moment van ontstaan van de  duurzame ontwikkeling. Daarin werd die doctrine openlijk beschreven. De Agenda 21 en het Biodiversiteitsverdrag die tegelijkertijd plaatsvonden, vormden de agenda voor de 21e eeuw, waarin technocratie de wetenschap is van de sociale techniek.
Technocratie is een verzonnen en onnatuurlijke vorm van economie die zich gedraagt als totalitarisme en die social-engineering vereist om te kunnen werken. Beheersing en beïnvloeding van de bevolking is cruciaal.
Het zal beginnen met het censureren van andersdenkende mensen. Wanneer het vrije woord effectief het zwijgen wordt opgelegd, zal de vervolging beginnen. Het werkt altijd door propaganda, door massa psychose van een menigte.

Feodalisme gecombineerd met communisme, het neo-feodalisme
Het feodalisme is het leenstelsel dat in Europa bestond gedurende de middeleeuwen van +/- 500 n.Chr. tot +/- 1500 n.Chr. Het feodalisme kon alleen maar bestaan bij de gratie van de dienstbaarheid van de horigen en lijfeigenen aan de leenheren die de macht hadden en bestond uit een standenmaatschappij, waarbij de helpers van de leenheren de klasse van de adelstand vormden. Het opkomend neo-feodalisme is een technocratische slavernij.
China is zo’n neo-feodale samenleving met zijn social credit system. De kleine groep exorbitant rijke elite wil onze samenleving gaan inrichten naar Chinees model.

De BRIC landen, Brazilië, Rusland, India en China
Sergej Glazyev is een Russisch politicus en econoom, lid van de Nationale Financiële Raad van de Bank of Russia en volwaardig lid van de Russische Academie van Wetenschappen sinds 2008. Onderstaand gedeelte is zijn mening:
‘Een nieuw betalingssysteem op basis van moderne digitale technologieën met een blockchain ontwikkelt zich in de wereld (CBDC), waar banken hun belang verliezen. Klassiek kapitalisme gebaseerd op private banken is aan het verdwijnen.
Objectief gezien zou de roebel een reservevaluta kunnen worden, samen met de yuan en de roepie. Het zou mogelijk zijn om over te stappen op een systeem met meerdere valuta’s op basis van nationale valuta’s. Maar we hebben nog steeds een equivalent nodig voor prijsstelling.’
Het Russische CBDC zal echter gebaseerd zijn op goud, grondstoffen olie en gas.
De BRIC landen zullen steeds machtiger worden. Steeds meer landen zoals Egypte, Iran, Kazachstan, Nigeria, Soedan, Senegal, Syrië, Pakistan, Turkije, Mexico, Indonesië, Bangladesh, Thailand, de Verenigde Arabische Emiraten, Argentinië en Saoedi-Arabië zullen graag willen aansluiten.
Er is ook opmerkelijk financieel nieuws omtrent de huidige centrale banken i.s.m. de BIS. De Bank voor Internationale Betalingen (BIS) in Bazel heeft zich bij de sancties aangesloten om Rusland de toegang tot zijn valutareserves van 300 miljard dollar te ontzeggen. Sinds haar oprichting in 1931 heeft de BIS nooit een dergelijke maatregel genomen. Het lijkt er op dat er een scheuring ontstaat.

Beleggingsmaatschappijen BlackRock en Vanguard
BlackRock en Vanguard zijn zeer grote beleggingsmaatschappijen die Big Pharma en de MSM bezitten. Ze vormen een monopolie en bezitten zo ongeveer alles wat je maar kunt bedenken. In totaal hebben ze eigendom in 1.600 Amerikaanse bedrijven, die in 2015 een gecombineerde omzet van $ 9,1 biljoen hadden. Wanneer u de op twee na grootste (derde) wereldwijde eigenaar, State Street, toevoegt, omvat hun gecombineerde eigendom bijna 90% van alle S&P 500-bedrijven (Amerikaanse beurs). Ze bezitten alle belangrijke bedrijven op gebied van financiën, gezondheid, media, militaire industrie en oorlogen, volgens ‘The Expose’. Vanguard zelf is weer de grootste aandeelhouder van BlackRock. Veel van de oudste, rijkste families ter wereld kunnen worden gekoppeld aan Vanguard. De belanghebbenden achter Blackrock en Vanguard zijn het, die de wereld besturen en presidenten en premiers benoemen. Zij zijn het die over ons echte leven en de wereldorde beslissen.

De Nieuwe Wereld Orde
Als de economie en de beurs instorten, zal de dollar waarschijnlijk omhoog stijgen, maar dat zal slechts tijdelijk zijn. Door krediet schaarste zullen er wereldwijde kredietproblemen zijn  en een tijdelijk tekort ontstaan aan de dollar. Daarna zal ook de dollar heftig instorten en ook alle sociale systemen en pensioenen. Dan zal de machtselite de staat van beleg of noodtoestand uit laten vaardigen.

Het World Economic Forum met zijn stakeholders (belanghebbenden)
Het WEF heeft het standpunt dat de samenleving moet worden georganiseerd voor de belangrijkste belangengroepen, de ‘belanghebbenden’. Het uitgangspunt is, om geen recht te hebben op privébezit. Het is een samenspel tussen extreem rijke miljardairs en CEO’s van grote bedrijven. Er zal een autoritaire confiscatie zijn van eigendommen waar nog een lening op zit, van bankrekeningen en van alle andere zaken van waarde.
Klaus Schwab: ‘Stakeholder-kapitalisme is een vorm van kapitalisme waarbij bedrijven streven naar waardecreatie op lange termijn door rekening te houden met de behoeften van al hun stakeholders, en met de samenleving in het algemeen’.

Waar het WEF nu op aanstuurt is, dat er een nieuwe economische wereldorde komt waarbij bedrijven die voldoen aan hun ESG criteria de dienst zullen uitmaken. ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Bestuur).

Stakeholders zijn belanghebbenden, die belang hebben voor hun eigen voordeel.
De ‘stakeholders’, dat wil zeggen de investeringsmaatschappijen en foundations (stichtingen) van de oligarchen en NGO’s hebben de macht. Om deze omkering van belangen voor mensen acceptabel te maken, moet eerst de economie kapot gemaakt worden. Want stakeholder kapitalisme is een verraad aan de democratie. De macht die het geeft aan de oligarchen wordt in toenemende mate gebruikt om agenda 2030 te ondersteunen die wordt beïnvloed door de genoemde NGO’s (Niet-gouvernementele organisaties).
In werkelijkheid is de echte primaire agenda het beschermen van de belangen van de grote bedrijven en de rijken achter de beleggingsmaatschappijen en foundations van de oligarchen en de koningshuizen op de achtergrond.
Als het neerkomt op de eerlijkheid van de managers van grote bedrijven hebben we daar slechte ervaringen mee, zoals met de CEO van Pfizer, de heer Bourla.

Eurozone: Jaarinflatie volgens Bloomberg nu al rond 8%
JPMorgan voorspelt dat de CPI heftiger zal worden dan verwacht.
CPI = consumenten prijs index = inflatie
Alhoewel regeringen zeggen dat de inflatie in juni 2022 8 – 8,5 % is, zeggen financiële specialisten zoals Lynette Zang, Chief Market Analyst for ITM Trading, dat het +/-15 % is. Zoals het er nu uitziet zal de inflatie nog stijgen. Het is duidelijk dat dit de Grote Reset is: Voedsel en tekorten spelen hierin een hoofdrol.

Het uitrollen van de programmeerbare CBDC’s
Sinds 2020 komen er berichten dat een financieel systeem op korte termijn zal worden ingevoerd, zoals de aankondiging van de komst van een Central Bank Digital Currency (CBDC), die volgens de CEO van Mastercard over 5 jaar het SWIFT betalingssysteem kan gaan vervangen. De Europese Unie werkt ernaar toe dat het cash geld eind 2023 is afgeschaft. In Brazilië is Mastercard nu een pilot project gestart met een biometrisch betaalsysteem dat mogelijk over de hele wereld zal worden uitgerold: Pay With Face, oftewel betalen met gezichtsherkenning.
Bill Gates’ GAVI vaccin alliantie ging in 2020 een samenwerkingsverband aan met Mastercard en Trust Stamp, een ‘ID authenticatie’ bedrijf. Deze technologie is gebaseerd op zelflerende A.I. (kunstmatige intelligentie) biometrische technologie, ‘Nudata’ genoemd. Het is een biometrisch identificatie-systeem.

De meeste centrale banken ter wereld zullen de komende drie tot vijf jaar CBDC’s uitrollen. Veel mensen begrijpen nog niet helemaal wat het betekent, als de digitale valuta gecontroleerd worden door de centrale banken en door de overheid. Als uw bankrekening gekoppeld is aan uw gedrag en als ze u iets willen verbieden, zal dat voor zeer grote problemen opleveren. En niet alleen financiële problemen, ook toegangsontzegging en vervolging van andersdenkenden, zoals Christenen.
In een nieuw rapport van de Bank of International Settlements (BIS) wordt geschat dat tot 90% van de nationale centrale banken ten minste in de planningsfase zit voor het lanceren van een centrale bank digitale valuta (CBDC). Dit komt overeen met een rapport van het IMF uit maart, waarin werd gesteld dat meer dan honderd landen op zijn minst in de planningsfase zitten van het uitbrengen van hun eigen CBDC.
Digitaal geld zou zo geprogrammeerd kunnen worden als vouchers of coupons, of naar voorbeeld van het Chinese social credit system met een puntensysteem voor goed gedrag. De CBDC-regelingen die in landen over de hele wereld worden ontwikkeld, vormen een cruciaal onderdeel van ‘The Great Reset’.

Digital Identification passport
Het digital identification passport is niet alleen een financieel paspoort, maar waar ook uw sociale, maatschappelijke en medische gegevens in worden verwerkt.
Alle geldtransacties met crypto-currency via blockchain technologie (digitaal geld).
De superrijke families – kinderen van Satan op de achtergrond – die een fortuin verdiend hebben met het huidige geldsysteem van centrale banken, kunnen hun inkomsten en macht hiermee voortzetten.
In China worden nu al protesten beëindigd door hun gezondheidsstatus te veranderen:
Chinezen die protesteerden omdat ze geen geld meer konden opnemen werden – wat de  gezondheidscode op hun smartphone betreft – op rood gezet.

World Government Summit maart 2022 in Dubai
Gedurende de WGS kwam het concept genaamd  Human Meta-Cities ter sprake, dat klinkt als een wijziging van de zogenaamde ‘Smart Cities’.  Ook werd er gesproken over ‘De onzichtbare regering: bureaucratie elimineren door technologie’.
Door kunstmatige intelligentie een nieuw bestuursmodel: ‘onzichtbare’ regeringen die wendbaarder, responsiever, mensgerichter en data gedreven zijn.
Wat niet wordt gezegd, is dat het ‘onzichtbaar’ maken van de overheid in feite zal leiden tot een overheid en politici zonder verantwoordelijkheid en de mensen geen enkele mogelijkheid hebben om ontzegging of bestraffing te voorkomen. Aardbewoners van de slavenklasse zullen in de volgepakte  Meta-Cities ondergebracht worden.

In het bovenstaande gedeelte zijn de plannen samengevat. Zullen ze allemaal verwezenlijkt worden? In het volgende artikel gaan we verder met Openbaring, met de verdere identificatie en de vernietiging van het grote Babylon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *