wereldmachten 4. Het genezen van een van de koppen van het wilde beest

HerzSt  (Openbaring 13:3) 3 En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond,  maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.

Waar staatshoofden of mensen volledig in beslag worden genomen door het opbouwen van een machtsimperium, daar is geen ruimte voor naastenliefde. Dat was ook het geval bij de ‘Romeinse’ kop van het wilde beest.

Echter, in de 5e eeuw viel het imperialistische West-Romeinse rijk als gevolg van verworven rijkdom, decadentie en slecht bestuur uit elkaar. Vandalen, Hunnen, Oostgoten, Westgoten, Arabieren en Egyptenaren vielen het rijk van alle kanten binnen en het hield op te bestaan. De ‘Romeinse’ kop was daarmee dodelijk verwond.

Het genezen van deze kop (Op. 13:3) kan zo worden uitgelegd, dat het imperialisme (de uitbreiding van de macht) na vele eeuwen weer door de Westerse landen werd opgepakt.

Vanaf 1415 reisden Portugezen en vanaf 1492 Spanjaarden over zee naar de kusten van West-Afrika, eilanden in de Atlantische Oceaan, Amerika, en vanaf 1498 bereikten ze over zee ook gebieden in Azië. Tot 1870 was de Europese invloed in Azië en Afrika nog vrij gering. Europeanen beperkten zich tot het stichten van handelskolonies in kustgebieden. In de periode na 1870 verandert dit drastisch. Deze territoriale expansie (imperialisme) door Europese machten werd mogelijk gemaakt door grootschalige industrialisatie en een spectaculaire toename van technische, militaire en economische kennis. Rond 1900 nChr. had Groot-Brittannië het grootste koloniale bezit ter wereld en was een kwart van de totale wereldbevolking Brits onderdaan. (bron gedeeltelijk Wikipedia)

Lees verder in: 5. De grote vurig gekleurde draak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *