wereldmachten 4. Het genezen van een van de koppen van het wilde beest

HerzSt  (Openbaring 13:3) 3 En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond,  maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.

Waar staatshoofden of mensen volledig in beslag worden genomen door het opbouwen van een machtsimperium, daar is geen ruimte voor naastenliefde. Dat was ook het geval bij de ‘Romeinse’ kop van het wilde beest.

Echter, in de 5e eeuw viel het imperialistische West-Romeinse rijk als gevolg van verworven rijkdom, decadentie en slecht bestuur uit elkaar. Vandalen, Hunnen, Oostgoten, Westgoten, Arabieren en Egyptenaren vielen het rijk van alle kanten binnen en het hield op te bestaan. De ‘Romeinse’ kop was daarmee dodelijk verwond.

Het genezen van deze kop (Op. 13:3) kan zo worden uitgelegd, dat het imperialisme (de uitbreiding van de macht) na vele eeuwen weer door de Westerse landen werd opgepakt.

Vanaf 1415 reisden Portugezen en vanaf 1492 Spanjaarden over zee naar de kusten van West-Afrika, eilanden in de Atlantische Oceaan, Amerika, en vanaf 1498 bereikten ze over zee ook gebieden in Azië. Tot 1870 was de Europese invloed in Azië en Afrika nog vrij gering. Europeanen beperkten zich tot het stichten van handelskolonies in kustgebieden. In de periode na 1870 verandert dit drastisch. Deze territoriale expansie (imperialisme) door Europese machten werd mogelijk gemaakt door grootschalige industrialisatie en een spectaculaire toename van technische, militaire en economische kennis. Rond 1900 nChr. had Groot-Brittannië het grootste koloniale bezit ter wereld en was een kwart van de totale wereldbevolking Brits onderdaan. (bron gedeeltelijk Wikipedia)

Lees verder in: 5. De grote vurig gekleurde draak

5 antwoorden op “wereldmachten 4. Het genezen van een van de koppen van het wilde beest”

 1. Naar het schijnt is de uitleg openbaring bij bijbel studies altijd weer wat anders dan je zou verwachten.
  Genesis: ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad (volgelingen satan) en haar zaad (volk van god).
  Dit zal u de kop vermorzelen en gij het de hiel! nadat Jezus zijn lijden had doorstaan, was het satan die,
  eeuwig leven had, nu ten dode gewond! hij hersteld zich wetende dat hij weinig tijd heeft, en verslinden,
  wie hij verslinden kan. dat begon bij de christen ‘vervolging in de Romeinse arena,s en na deze ook in andere
  landen verstrooit en vervolgt. Ezechiël hfst 4 en 6, 7 bevestigt dit. Er is de halve maan tegen de gemeente
  van God! bv Egypte dat word alleen maar erger. Weet wie de vijand is van God, het beest dat opkomt.
  hij zal komen neerdalend van het firmament in de gestalte van een man. een koning der ongerechtigheid.
  een moordenaar vanaf zijn geboorte. En hij zal de gemeente achtervolgen en de apostelen die Jezus gevormd heeft. deze engel Beliar zal komen in de gedaante van een koning, en met hem al de macht van zijn regering zij zullen hem gehoorzaam zijn in elke wens. Met zijn woord zal hij de zon laten opkomen bij nacht hij zal de maan laten schijnen in het zesde uur, en zal doen alles wat hij wenst in de wereld.(Jesaja)
  een en ander te lezen, (Earth’s Ancient historie.com) NB. wat betekend Herzst eigenlijk?

  Gods zegen op al uw wegen

  Het is maar wat je gelooft, maar de opname zal wel nabij wezen al zal het erg onverwacht gebeuren!

  1. Wat de religie van de wassende of halve maan betreft, daar gaat het eerstvolgende artikel uitgebreid op in.
   En om op Belial terug te komen;
   HerzSt (2 Korinthe 6:15) 15 En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige?
   Het is inderdaad zoals u schrijft de vijand van God.
   De climax van de reeks – Afgoderij – zal echter in de laatse delen komen, het is een climax uit een ‘verrassende’ hoek.
   HerzSt betekent Herziene Staten vertaling.

 2. Beste Dojc, je zegt dat Amerika de verdorven natie zal zijn in de eind tijd, dat klinkt wel tegenstrijdig zo ik dat zie. Wie is of was met veel offers het land dat Europa bevrijde van de nazi. En wie steunt het land Israël door dik en dun. Amerika een land dat ten verderven vaart, heeft wel de meeste christenen of die nu baptist of anders zijn. Als de VS er niet was, wie houd dan USSR, of China op een afstand, Europa? in de wereld zal toch iets moeten wezen, wat de maat aangeeft voor de veiligheid van het westen. Europa is ook niet zo Gods gezind als het lijkt. De kleine hoorn met twee ogen en zijn grootspraak “het Vaticaan” dat gezien de opkomst van mensen met zijn Orie et orbi, kun je over de koppen lopen op het Sint Pieter, veel aanhang dus, En de paus op tournee, in zijn paus mobiel, langs de straten staan mensen rijen dik om een glimp te vangen. zo zijn er vele vijanden die de joden hebben te duchten, de islam heeft een eigen bijbel, deels met gekopieerde verhalen uit de bijbel, en de roomsen hun joodse bijbel met apocriefe, maar geen liefde voor
  Gods volk. Gods hulp en zegen….

  1. De Schrift zegt – volgens ons onderzoek – dat de laatste en 7e wereldmacht in de nietsontziende voetsporen zal treden van het het Romeinse rijk, het rijk van ijzer. De 7e wereldmacht zal een een rijk zijn van ijzer met leem gemengd.
   HerzSt (Daniël 2:41) 41 Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem.
   Zie voor de verschillende wereldmachten in Daniël en Openbaring:
   https://www.dojc.nl/?p=16
   https://www.dojc.nl/?p=116
   https://www.dojc.nl/?p=122
   Christenen weten dat de macht alle wereldrijken en wereldmachten door Satan gegeven is:
   HerzSt (Lukas 4:1-2,5-6) 1 Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, 2 waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel….5 En daarna bracht de duivel Hem op een hoge berg en liet Hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. 6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil;
   Christenen zijn dan ook geen deel van deze wereldmachten of werelden:
   HerzSt (Johannes 17:14-17) 14 Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. 15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. 16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. 17 Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.
   De huidige en laatste wereldmacht is de 7e wereldmacht en dat is overduidelijk de VS.
   De chaos in de wereld neemt op dit moment toe door de handelsoorlogen met zowat ieder land of contingent.
   Wat de kleine hoorn betreft, de valse profeet, daar komen we in het aankomend artikel op terug.
   Verder hebt u volkomen gelijk met de ‘de islam heeft een eigen bijbel, deels met gekopieerde verhalen uit de bijbel’, ook daar komen we in het aankomende artikel uitgebreid op terug.

  2. Beste NJ, Ik ben het totaal met Dojc eens. Jij vraagt wie is of was met veel offers het land dat Europa bevrijdde van de nazis. Antwoord: Dat was de Sovjet Unie die 22.000.000 mensenlevens heeft geofferd in de strijd tegen de nazis. En wie houdt de VS op afstand met hun territoriale uitbreiding, proxi oorlogen en staatsgrepen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *