21. Het boek Openbaring

Het boek Openbaring.pdf

.                            Het boek Openbaring

.                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Inleiding:

Dit artikel bevat een overzicht van de artikelen die het boek Openbaring beschrijven.
Het boek Openbaring beschrijft de Goddelijke plagen in de laatste dagen.

Wanneer de apostel Johannes in gevangenschap is op het Griekse eiland Patmos, onthuld een door Jezus gezonden engel aan Johannes, over wat er allemaal zal gaan gebeuren.
Openbaring hoofdstuk 1

De apostel Johannes ontvangt van Jezus (via een engel) een visioen van dingen die binnenkort gebeuren moeten:

(Openbaring 1:1) 1 Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven.

Zie hiervoor ook: 17. Uitgediept; de zeven geesten van God

Openbaring hoofdstuk 2,3

Inspectie door Jezus van de 7 gemeenten: Éfeze, Smyrna, Pérgamum, Thyatíra, Sardes, Filadélfia en Laodicéa. Zie hiervoor ook: 1. Aanbidding van het ‘beeld’

Openbaring hoofdstuk 4

Na de inspectie van de 7 gemeenten wordt Johannes gevraagd op te stijgen naar de hemel zodat het verdere hemelse visioen aan hem getoond kan worden:

(Openbaring 4:1-2) 1 Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. 2 En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand

Johannes ziet God op zijn troon zitten en rondom de troon 24 oudere personen:

NBG51 (Openbaring 4:4) 4 En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden.

De profeten zitten al als 24 koningen rondom de troon. Zij zijn ook gezalfden en behoren ook tot de eerstelingen en zullen nog voor de 144.000 heiligen een hemelse opstanding ontvangen.
Zie hiervoor ook: 6. De opname in de hemel

Openbaring hoofdstuk 5

De rol met de zeven zegels die alleen het Lam kan openen (Op. 5:5)
Praktisch het hele boek Openbaring beschrijft, over wat in deze rol beschreven staat:

– Het openen van de zeven zegels door het Lam (Op. 6:1-17,8:1-5)
– Het blazen van de zeven bazuinen (Op. 8:7 tot 9:21, 11:15-19)
– Het uitgieten van de zeven schalen van toorn (Op. 16:2-21)

Openbaring hoofdstuk 6

De rol met de zeven zegels is door God overhandigd aan het Lam en de eerste zegels zijn verbroken. De eerste vier zegels onthullen de komst van de 4 ruiters van de Apocalyps, zaken die zich nu aan het afspelen zijn. Het is een beschrijving voor wat Christenen in deze laatste dagen kunnen verwachten. Door de ruiters van de Apocalyps worden de voorzegde rampen afgebeeld.

De eerste van de 4 ruiters, de ruiter op het witte paard, is Jezus in Zijn strijd voor ons.
Jezus zal ons, Zijn discipelen, nooit verlaten in deze wereldwijde strijd met Satan.

Zie voor de vier ruiters ook: 4. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan

Openbaring hoofdstuk 76. De opname in de hemel

Openbaring hoofdstuk 814. Mij komt de wraak toe!

Openbaring hoofdstuk 9:1-61. Gods plagen voor de onberouwvollen

Openbaring hoofdstuk 9:7-212. Gods plagen voor de onberouwvollen

Openbaring hoofdstuk 10:1-111. Het boekje van Johannes

Openbaring hoofdstuk 11:1-22. Het boekje van Johannes

Openbaring hoofdstuk 11:3-14
3. De twee getuigen ; 3. Het boekje van Johannes

Openbaring hoofdstuk 11:14 – 12:5
3. Gods plagen voor de onberouwvollen ; 4. Gods plagen voor de onberouwvollen

Openbaring hoofdstuk 12:6 – 13:25. Gods plagen voor de onberouwvollen

Openbaring hoofdstuk 13:3-136. Gods plagen voor de onberouwvollen

Openbaring hoofdstuk 13:14–187. Gods plagen voor de onberouwvollen

Openbaring hoofdstuk 14:1-208. Gods plagen voor de onberouwvollen

Openbaring 15:1 – 16:129. Gods plagen voor de onberouwvollen

Openbaring 16:13-2110. Gods plagen voor de onberouwvollen

Openbaring 17:1-1811. Gods plagen voor de onberouwvollen

Openbaring 18:1-24
12. Gods plagen voor de onberouwvollen ; 13. Gods plagen voor de onberouwvollen

Openbaring 19:1-2114. Gods plagen voor de onberouwvollen

Openbaring 20:1-1515. Gods plagen voor de onberouwvollen

Openbaring 21:1-816. Gods plagen voor de onberouwvollen

Openbaring 21:9-27
4. Nieuwe Jeruzalem; deel 15. Nieuwe Jeruzalem; deel 2

Openbaring 22:1-219. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt

Tot slot:

Het jaarlijkse avondmaal van de Heer 2023 is op woensdag 5 april na zonsondergang.
In de hiernavolgende artikelenreeks komen een aantal korte artikelen ter sprake als bron voor een discussie van oudere Christenen met onze jongvolwassenen Christenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *