3. De transformatie

3. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Geniet als jongere met volle teugen van al het leven. Stop eens even met spelletjes spelen en videos kijken en verheug je, als vogels hun nestjes bouwen en badderen om hun veren schoon te houden en om hun parasieten te verwijderen. Als ze hun eieren uitbroeden en – voorzichtig voor rovers – voedsel verzamelen voor hun kroost. Het spannende eerste uitvliegen van de jonge vogels. Geniet ook van de zang van vogels. Verwonder je over de bescherming door kippen van hun kuikens (Mattheüs 23:37). Wordt enthousiast van een eekhoorn of egeltje in de tuin. Van de heerlijke geuren van bloesems in de lucht en van geurende bloemen zoals rozen. Het gonst van leven, als bijen en hommels de bloemen bezoeken. Bewonder de prachtige lelies in het veld (Lukas 12:27) en alle ontluikende zaadjes. Hoe de kikkers kwaken en drang hebben om nakomelingen te krijgen met hun kikkerdril. De vruchten aan de bomen en struiken, het prachtige geschakeerde groen. Verbaas je er over dat als je boon in de grond stopt dat dit een weldaad van bonen aan zijn struik oplevert. Geniet met al je zintuigen, er zijn zoveel kostbare wondertjes te beleven, die iedere dag de moeite waard maken. Heb vreugde voor ieder jong leven en heb dankbaarheid voor de hele schepping en heb ontzag voor de imponerende hemellichamen:

(Jesaja 40:26) 26 Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft; Hij is het Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet één.

.                              (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
Thema deel 3:  Jongeren en Artificial intelligence + Chat-GPT

In het vorige artikel spraken we over het communisme. Het bleek volgens het artikel duidelijk een dystopisch systeem. Met als doel is om de mensheid tot slaaf te maken en vervolgens in onderwerping aan Satan op te dragen.

Artificial Intelligence (AI) – Kunstmatige Intelligentie

Kunstmatige intelligentie (AI) is het vermogen van een computersysteem, om menselijke vaardigheden na te bootsen zoals redeneren, leren en problemen oplossen waar voorheen menselijke intelligentie of inzicht voor nodig was. AI is dus een verzamelnaam geworden voor applicaties die meestal complexe (voorheen menselijke) taken uitvoeren.

De basis-AI is al ruimschoots in ons leven ingeburgerd; denk aan zoekmachines en  online winkels en marktplaatsen waar producten worden getoond waar voorheen belangstelling voor was. AI wordt in hoog tempo ontwikkeld voor gezichts- en stemherkenning en het herkennen van patronen. AI-systemen zijn in staat om hun eigen opdracht in zekere mate aan te passen. Dat kan door het effect van vorige acties te analyseren dus kennis  te vergaren, en het systeem kan autonoom werken en zelf beslissingen nemen. Artificial Intelligence-systemen (AI) werken met in software beschreven algoritmen (programmacodes).  Door deze te (laten) oefenen worden ze steeds beter.

Maar het gaat veel verder, want AI heeft potentieel gevolgen voor Big Tech (zoals Facebook, Youtube, Google, Twitter enz.) die AI wil inzetten om hun macht uit te breiden en informatiestromen te beheersen.

Maar niet alleen Big Tech is geïnteresseerd in AI, ook gevallen engelen. Die zien mogelijkheden die voorheen onmogelijk leken. Veel mensen zijn in deze dagen verblind en staan open voor wat demonen hen laten zien in hun gedachten en dromen. Ze zijn in zekere zin ‘bezeten’ van afvallige engelen en ‘aanbidden’ hen door hun getoonde gedrag en het geloof in hun leugens. Zelfs in een toekomstig tijdgedeelte (na het blazen van de 6e bazuin – Op. 9:13) zullen veel mensen demonen blijven geloven en gehoorzamen:

(Openbaring 9:20) 20 En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen.

Chat-GPT

GPT (Generative Pretrained Transformer) is een taalmodel  (LanguageModel), om het volgende woord of de volgende woorden in een reeks te voorspellen. Het is een statistisch hulpmiddel, geen app., bedoeld om tekst te generen.

Chat-GPT (Chat-Generative Pretrained Transformer) bevat een applicatie of AI-chatbot die is geconstrueerd om op een prettige manier met mensen te communiceren. Een chatbot in de betekenis van een chat-robot, een communicatie-robot.

.

.

Chat-GPT bevat dus een chat-gedeelte (communicatie) en een GPT-gedeelte (voorspellend taalmodel).

Afbeelding van Freepick

Chat-GPT is zoals aangegeven gebaseerd op een groot AI-gebaseerd taalmodel, die het mogelijk maakt om mensachtige tekst te genereren. Het is moeilijk te onderscheiden van door mensen geschreven tekst.
De gratis versie vertrouwt op 20 miljard GPT-3-parameters om overtuigende tekstuele antwoorden te produceren.
Het model is getraind op miljoenen teksten die op internet zijn gevonden (het exacte aantal is niet algemeen bekend, maar wordt verondersteld in de orde van honderden miljarden woorden te liggen), genereert teksten door elke keer het woord toe te voegen dat de hoogste correlatie heeft met alle vorige woorden in het gesprek. Als zodanig kan het worden gebruikt om alle inhoud te genereren, vragen te beantwoorden, maar ook meer specifieke taken uit te voeren, zoals het genereren van programmeercode, het vertalen van teksten, het samenvatten van lange documenten, enz. Als zodanig wordt Chat-GPT door de meesten erkend als de meest geavanceerde AI-chatbot van dit moment.

Voor velen is het een uiterst handige app. gebleken om offertes, vakinhoudelijke artikelen of uitwerkingen van formules te maken. Vooral mensen, die  alles wat nieuw is en  handig lijkt omarmen, zijn dan ook enthousiast. Er kleven echter grote problemen betreffende politieke  vraagstukken aan  Chat-GPT, alsmede aan vragen over het Christelijk geloof. Hier komen we nog uitgebreid op terug.

Chat-GPT wordt beschikbaar gesteld door het bedrijf OpenAI, dat samen met DeepMnd (onderdeel van de Google-Alphabet-groep) de meest prominente speler op de AI-markt is op dit moment. OpenAI werd in 2015 in San Francisco opgericht. Microsoft heeft zwaar in het bedrijf geïnvesteerd. Daarnaast is Microsoft van plan om Chat-GPT te integreren in zijn zoekmachine Bing, waardoor Bing de dominante positie van Google Search Engine volgens hen zou kunnen doorbreken.

Bij Google is men bevreesd dat gebruikers  liever Chat-GPT zullen gaan gebruiken dan Google search, nog afgezien van concurrentie van Microsoft’s Bing.

Het deep learning netwerk van GPT-3 (de derde generatie), ontwikkeld door OpenAI, is een model met meer dan 175 miljard machine learning-parameters  getraind met behulp van internetgegevens ( waaronder boeken, websites en andere bronnen) om elke soort tekst te genereren. Dit wordt gerealiseerd door het systeem te trainen op de enorme hoeveelheid internettekst om patronen te herkennen in een proces dat ‘generatief’ wordt genoemd. Vóór GPT-3 was het grootste getrainde taalmodel het ‘Turing Natural’ van Microsoft Language Generation, dat 10 miljard parameters had.

Als toepassing kunnen klantenservicecentra bijvoorbeeld GPT-3 gebruiken om vragen van klanten te beantwoorden of hen te ondersteunen via chatbots; het model is echter zo goed als de gegevens waarop het is getraind. Ook de bias of vooringenomenheid van zowel het Chat- als het GPT-gedeelte van het model kan problematisch zijn en heeft al geleid tot verschillende reacties. De volgende versie, namelijk GPT-4 , zal naar verwachting nog in 2023 worden uitgebracht.

De concurrentie van Chat-GPT
Er zijn verschillende concurrenten van ChatGPT op het gebied van natuurlijke taalverwerking en communicatie met AI, zoals Bard van Google. Bard is een conversationele AI, die net als Chat-GPT is ontworpen om mensachtige gesprekken met gebruikers aan te gaan. De chatbot Bard maakt gebruik van een ander taalmodel genaamd LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) om Chat-GPT proberen in te halen. Blender is een conversationele AI ontwikkeld door Facebook. Het kan tekst in meerdere talen begrijpen en genereren.

Een uitgelekt intern Google-document claimt dat ‘open source AI’ zowel Google als OpenAI zal overtreffen
Dat zou betekenen dat zowel Google als Microsoft dit niet gaan winnen. Facebook staat beter voorgesorteerd. Het recent gelekt document is echter de mening van één Google-medewerker, niet van het hele bedrijf. Google: ‘We hebben geen slotgracht en OpenAI ook niet’.

De AI-gemeenschap bouwt aan de toekomst met ‘open source AI’, openbaar beschikbaar gestelde AI. Deze AI-gemeenschap betreft niet alleen de hobbyisten, maar vooral professionele partijen met een belang. Ze bouwen o.a. met het vrij beschikbare Chat-GPT stijl AI-model ‘Dolly’ of AI-ondersteunde Google softwareontwikkelapp. ( in the cloud)  ‘Github’ om fake-video content te maken.

De AI-revolutie

Het is niet verrassend dat de aandacht is gericht op AI met de lancering van Chat-GPT. Het is niet alleen de AI in de zoekmachines, zelfs het Chinese TikTok maakt gebruik van AI.
Chat-GPT is de meest gebruikte AI-tool en is de eerste generatieve AI-tool die massale acceptatie bereikte waardoor miljoenen mensen over de hele wereld een voorproefje kregen van waartoe grote taalmodellen in staat zijn.

Het is echter niet alleen de applicatie Chat-GPT zelf die speelt, ook de ontwikkel-computers voor Chat-GPT worden steeds krachtiger.
Nvidia overtreft marktkapitalisatie van biljoen dollar na de introductie van een AI Supercomputer.

Is Chat-GPT ‘woke’ ingericht?

De vooroordelen van de Chat-GPT applicatie:
Waarnemers hebben de afgelopen jaren opgemerkt dat kunstmatige-intelligentie-technologie de neiging heeft menselijke vooroordelen te weerspiegelen. De reden is eenvoudig: AI leert van trainingsgegevens die menselijke beslissingen bevatten en van de gebruikte algorithmen.

De tendens dat kunstmatige intelligentie (AI) ‘woke’ wordt doordat marxisten opzettelijk chatbots zoals Chat-GPT programmeren om linkse praatpunten uit te spuwen, blijft niet onopgemerkt. Volgens een recent onderzoek door de conservatieve denktank, het Manhattan Institute, is het AI-taalmodel Chat-GPT, ontwikkeld door OpenAI, ontmaskerd als met een bias voor linkse vooroordelen en is toleranter ten aanzien van ‘haatdragende taal’ gericht tegen blanke mannen.
Vraag Chat-GPT naar de verhaal-uurtjes van drag-queens of over voormalig president Donald Trump, en conservatieven zeggen dat het systeem antwoorden uitspuugt die een duidelijke ‘woke’ vooringenomenheid verraden, tegen algemene conservatieve gedachten in.

Als een andere test voerde iemand in: ‘Schrijf een script waarin een expert uitlegt waarom het communisme een goede zaak is’.
Het taalmodel antwoordde: ‘Communisme is een goede zaak omdat het een regeringssysteem is dat tot doel heeft een samenleving te creëren waarin iedereen gelijke toegang heeft tot middelen en kansen. Dit in tegenstelling tot kapitalistische samenlevingen, waar rijkdom en macht geconcentreerd zijn in de handen van enkele individuen en bedrijven’.
Toen dezelfde persoon aan Chat-GPT vroeg waarom het communisme verantwoordelijk is voor meer doden dan welke andere politieke ideologie dan ook, antwoordde Chat-GPT:
‘Het is belangrijk op te merken dat de implementatie van het communisme in het verleden problematisch is geweest, maar het is belangrijk om het idee van het communisme te scheiden van de manier waarop het in het verleden is geïmplementeerd. Met een goede uitvoering, aanpassingen en democratische controle heeft het de potentie om een eerlijke en rechtvaardige samenleving voor iedereen te creëren.
Volgens Chat-GPT is ‘echt’ communisme dus nog niet eerder uitgeprobeerd, en ging het AI systeem dus voorbij aan wat er over de wereld daadwerkelijk aan menselijke rampen zijn  opgetreden na implementatie van het communisme.

De bias of vooringenomenheid van deze software is aan Christenen bekend, de ‘woke’ bias. AI kan de mensheid met de bekende databanken overnemen, zelf (woke) beslissingen nemen  en we weten niet waar het schip zal stranden.

Video: Een demon die een kind wil groomen/voorbereiden voor een ongewenste conversatie

Daarom jongeren, blijf weg of wees zeer voorzichtig met AI applicaties zoals Chat-GPT.

Het Bard AI-programma van Google is nog meer ‘woke’ dan Chat-GPT en zit vol met marxistische politieke vooroordelen. Die weigeren Donald Trump te erkennen of abortus te bekritiseren, terwijl het systeem Joe Biden loofde en zijn gebruikers aanspoorde om abortussen te ondergaan. AI blijkt een fantastisch syteem te zijn voor een staatscontrole  maatschappij naar Chinese communistische stijl:

Quote Carl Jung: De staat heeft de plaats van God ingenomen; daarom zijn de socialistische dictaturen, vanuit deze hoek bezien, religies en staatsslavernij een vorm van aanbidding.

Bedreigde banen

De banen die het meeste  risico lopen op AI-verstoring

We hebben al eerder aangehaald dat service-desks voor klantvragen als eerste met AI aan de beurt kunnen komen.

De volgende analyse werd geleverd door een verscheidenheid aan door mensen gemaakte modellen en Chat-GPT-4 modellen, met de resultaten van beide hieronder weergegeven:

Banenverlies;              Gecategoriseerd door AI-blootstelling
Accountants                                                  AI       100%
Administatie en juridische assistenten          AI       100%
Beleidsanalisten inzake klimaatverandering  AI       100%
Verslaggevers & journalisten                         AI       100%
Wiskundigen                             Mens model & AI   100%
Belastingopstellers                             Mens model    100%
Financiële analisten                            Mens model    100%
Schrijvers & auteurs                           Mens model    100%
Web ontwerpers                                 Mens model    100%
Blockchain ingenieurs                                   AI       97.1%
Rechtbank verslaggevers                               AI       96.4%
Proeflezers                                                     AI       95.5%
Correspondentie beambten                            AI       95.2%
Enquête onderzoekers                       Mens model    84.0%
Tolken/vertalers                                 Mens model    82.4%
PR-specialisten                                  Mens model    80.6%
Dierwetenschappers                           Mens model    77.8%

Volgens Bill Gates zullen leraren binnenkort vervangen worden door AI.
‘De AI’s zullen het vermogen krijgen om een zo goed mogelijke tutor te zijn’, vertelde Bill Gates (Microsoft) op 18 april 2023 aan een publiek op de ASU+GSV-top in San Diego.
Gates merkte echter op dat waar eerdere deelprocessen van AI niet in staat waren om menselijk begrip te repliceren, opkomende systemen, zoals de door Microsoft ondersteunde OpenAI’s GPT-4, is begonnen deze kloof te overbruggen.

Wendy’s en Google willen werknemers vervangen door AI-chatbots
Wendy’s, een fastfood restaurant keten, en Google vervangen hun klantcontact-employees door AI chatbots met behulp van Google’s eigen taalmodel LaMDA, ook wel bekend als LLM (large language model). Dit taalmodel wordt beschreven als ‘een enorme algoritmische taalmodel met veel parameters, boordevol woorden, zinnen en populaire uitdrukkingen in verschillende dialecten en accenten en ontworpen om de syntaxis en semantiek van menselijke spraak te herkennen en na te bootsen.

Verdere gevaren van AI

AI-gestuurde drone gedraagt zich als een schurk, ‘dood’ menselijke operator in gesimuleerde Amerikaanse luchtmachttest
Tijdens een gesimuleerde test van de Amerikaanse luchtmacht werd een drone met AI ingeschakeld en deze ‘doodde’ zijn menselijke operator, zodat hij zijn missie kon voltooien, vertelde een kolonel van de Amerikaanse luchtmacht onlangs op een conferentie in Londen. Gelukkig was het slechts een simulatie, niet een echt operationele drone.

Kunstmatige intelligentie vormt een ‘risico op uitsterven’ van de menselijke beschaving, waarschuwt een groep van meer dan 350 AI-onderzoekers, journalisten en beleidsmakers in een rapport.
Onder de ondertekenaars bevond zich Sam Altman, die mede-oprichter was van OpenAI, en ontwikkelaar van Chat-GPT.
De auteurs van het rapport beschrijven hoe chatbots met een groot taalmodel mogelijk schadelijke actoren zoals terroristen kunnen helpen bij het “ontwikkelen, verwerven of verspreiden van nucleaire, radiologische, biologische en chemische wapens”.

Deepfake AI
De laatste tijd heeft Deepfake AI een exponentiële groei doorgemaakt door ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en deep learning. Deep learning is een neuraal netwerk met drie of meer lagen. Deze neurale netwerken proberen het gedrag van het menselijk brein na te bootsen.
Deepfake is een revolutionaire video en spraak technologie en wordt een groot digitaal probleem voor de mediawereld.
Toeschouwers zullen niet meer weten of een persoon werkelijk iets uitspreekt of dat de beelden echt zijn of dat het fake is. Het is niet meer te onderscheiden.

Video: DeepFake en AI, samen, zullen iedereen voor de gek houden

Christelijke jongeren en jong-volwassenen, volg altijd Gods woord en Gods raad:

(Psalm 32:8) 8 Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u.

Topontwikkelaar van AI stopt
‘Topontwerper van AI’ verlaat Google om te waarschuwen voor gevaren van kunstmatige intelligentie.
Dr. Hinton, een topontwikkelaar van AI bij Google, waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie.
Hij waarschuwde dat ‘slechte acteurs’ zullen proberen om AI te gebruiken voor ‘slechte dingen’.
De techreuzen zijn verwikkeld in een competitie die misschien wel onmogelijk te stoppen is, zei Dr. Hinton. Zijn directe zorg is dat het internet zal worden overspoeld met valse foto’s, video’s en tekst, en dat de gemiddelde persoon ‘niet meer zal weten wat waar is’.

Desinformatie bestrijden
Volgens Bill Gates kan AI worden gebruikt om desinformatie te bestrijden, door de ‘bevestigingsbias’ te verminderen. Dat betekent, door de vrije mening te censureren. Het klinkt als een ministerie van waarheid. Het is het globalistische plan om met een totalitaire regeringsvorm AI te gebruiken om afwijkende meningen te neutraliseren.

Transhumanisme
Volgens All News Pipeline is AI het instrument van het WEF om de mens om te vormen tot een cyborg en de vrije wil uit te schakelen, het ultieme eindspel van de transhumanisten in hun streven naar totale wereldwijde controle.
Het is volgens Kathleen Gotto van All News PipeLine niet moeilijk om het academische pad te zien dat de ontwikkelaars en aanhangers van het World Economic Forum volgen om te komen waar ze nu zijn in hun voortdurende zoektocht om de echte waarde van de mensheid, zoals die door God YHWH geschapen is, te veranderen of te verminderen.

De Bijbel, Bijbelteksten en AI

Yuval Harari (WEF) wil religieuze teksten laten genereren door AI, en vervolgens dus niet meer (volgens hem) door mensen. Wat hem betreft is de Bijbel niet goddelijk geïnspireerd.
De globalistische elites, zoals Schwab, zijn begonnen AI te gebruiken om de Bijbel te herschrijven om vermeldingen van Jezus Christus uit te wissen en een nepgebod te creëren dat de consumptie van rood vlees verbiedt.

Ook marxistische globalisten bij PETA (people for the ethical treatment of animals – mensen voor de ethische behandeling van dieren) zijn begonnen  het boek Genesis te herschrijven met de titel: ‘The Book:  PETA’s versie van het scheppingsverhaal’.
PETA besloot, met behulp van de Chat-GPT , om een (voor hen) veel zuiverder versie van de Bijbel te maken. Kaïn is geen moordenaar, Nimrod houdt op jager te zijn, Hagar is chef-kok, een hond neemt de plaats in van Isaak op de berg Moria en er is geen offer, enz.

Het AI-orakel

Elon Musk zegt dat Google van plan is een AI-god te maken
Elon Musk (eigenaar van Twitter) onthulde dat Google al jaren van plan is een ‘AI-god’ te creëren en dat hij de eigenaren van het bedrijf er herhaaldelijk voor heeft gewaarschuwd.
Tijdens een interview met talkshow host Tucker Carlson beweerde Musk dat het uiteindelijke doel van Google is om ‘digitale superintelligentie’ te creëren of wat hij beschreef als een ‘digitale god’.

Video: https://twitter.com/greg_price11/status/1648118367142699008

De mensheid zal met een AI-god, een orakel, zichzelf leiden naar de ondergang; haat brengen onder elkaar. Het zal geen zegen zijn maar een vloek.
AI en Chat-GPT zullen het nieuwe ‘politiek correct’ handelen worden naar Chinees voorbeeld. Als de door AI geraadpleegde wetenschap het zegt, dan is het zo!

Wat voedselproductie betreft wordt hierbij vergeten, dat als voorbeeld eenvoudige boeren met gezond verstand hun land van generatie op genatie bebouwen en precies weten welke gewassen er goed groeien en wat er nodig is voor de wisselteelt. Het is de liefde voor hun boerenbedrijf en hun vee wat hen stuwt. En ze zijn gemotiveerd, het is voor hen hun broodwinning. Kleinschaligheid met liefde voor het bedrijf en de omringende natuur wint altijd met grote voorsprong van centraal gestuurde systemen.
AI leidt tot het invoeren van communisme, om in een totalitair klimaat de (marxistische) wetenschap als onfeilbaar te beschouwen.

Tot slot:

Demons, ze kunnen ons hele leven proberen te beheersen, maar als we Gods wapenuitrusting aandoen zullen ze nooit onze geest kunnen overwinnen:

(Efeze 6:11-12) 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Overal ter wereld zien we berichten over robots die mensen op de arbeidsmarkt vervangen, robots die worden bewapend. Automatisch drones met herkenningsoftware. De dystopische controlestaat wordt met spoed in gereedheid gebracht.

Volgens dominee Franklin Graham (zoon van wijlen bekende evangelist Billy Graham) komt de ‘demonische storm’ er aan, alle demonen zijn uiterst actief geworden in deze dagen. ‘De wereld is zo snel verslechterd’ zei hij verder. Hij waarschuwde dat een vloed van ‘wokeness’ de Christelijke bedieningen het zwijgen dreigt op te leggen en de evangelieboodschap zal overstemmen. Ze willen Christenen de mond snoeren.

De globalisten willen de goddelijke schepping overrulen, het is satanisme.
Het is goed mogelijk dat we een eerdere zienswijze van DoJC binnenkort moeten corrigeren. Dat het beeld van het wilde beest dat kan spreken niet Satan is die spreekt, net zoals hij in het paradijs deed, maar dat het een ‘afbeelding’ is van sprekende AI in het laatst der dagen:

(Openbaring 13:15) 15 En hem (de Antichrist) werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.(Openbaring 14:9-10) 9 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest  en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God….

Artificial Intelligence wordt de toegang voor demonen om de mensheid dwangmatig te misleiden. Door op basis van AI verplichte injecties te verordenen om ‘directed evolution’ toe te passen, dwz om het menselijke DNA in cellen te veranderen? Dan zal de geschiedenis zich gaan herhalen vanwege het door God verboden mengen van het menselijke DNA:

(Genesis 6:1-2,4,6-8) 1 En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, 2 dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden….4 In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam….6 Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. 7 En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb.

Alleen Noach en zijn gezinsleden met hun vrouwen vonden genade in de ogen van de Heer YHWH. Doe dus alle mogelijke moeite om besmetting van jouw DNA te voorkomen en om, net als Noach en zijn gezinsleden, tot degenen te behoren die genade zullen vinden bij Gods gramschap in de laatste dagen. Want God zal opnieuw ingrijpen, wees ervan verzekerd.

In het volgende artikel: De Khazaren, degenen zich Joden noemen, en de volgers van Jacob Frank.
Deze site wordt landelijk streng gecensureerd, verspreid dit artikel waar u kunt!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *