5. De transformatie

5. De transformatie.pdf

De transformatie is een aanslag op de jongeren en jong-volwassenen.

In deze artikelenreeks passeren een aantal onderwerpen voor jongeren en jong-volwassenen om voorbereid te zijn in deze tijden van onzekerheden. Om onder druk in balans te blijven en om vertroosting te vinden. Rijpe Christenen kunnen jonge mensen, liefst samen met leeftijdgenoten, op regelmatige basis uit deze artikelen onderwijzen. De voorkeur is om de artikelen gedoseerd te laten lezen en daarna te bespreken.

Inleiding:
Christenen worden overgoten met Satans seks-wereld in Hollywood films, die vooral jongeren conditioneren voor een losbandige levenswijze. Hollywood is een poel van verderf, een oord van ongehoorzaamheid aan God en de filmwereld geeft een zeer slecht voorbeeld (Judas 1:7).
De volgelingen van Jacob Frank, de Frankisten, beheren blijkbaar Hollywood.
Mensen met een Joodse achtergrond hebben veel belangrijke banen in Hollywood:
News Corp. President Peter Chernin (Joods), Paramount Pictures voorzitter Brad Gray (Joods), Walt Disney Co. CEO Robert Iger (Joods), Sony Pictures voorzitter Michael Lynton (Joods), Warner Bros. voorzitter Barry Meyer (Joods), CBS Corp. Chief Executive Leslie Moonves (Joods), MGM-voorzitter Harry Sloan (Joods) en NBC Universal Chief Executive Jeff Zucker (Joods).

Jongeren zijn jarenlang door films en tijdschriften voorgehouden dat liefde de seksuele aantrekkingskracht is tot mooie opzichtige mannen en vrouwen, niets is minder waar. Hollywoods perverse seks-misleiding zet jongeren op een dwaalspoor, zodat de echte werkelijkheid – mannen en vrouwen met hun onvolmaaktheden en beperkingen – geen voldoening meer schenkt en er geen reden meer is om samen in respect te bouwen aan een onverbrekelijk Christelijk huwelijk met zijn stabiliteit en zegeningen.

Sommige jongeren en jong-volwassenen willen als gevolg van deze wereldse invloed   imponeren met hun grootspraak of door grof taalgebruik, anderen zijn egoïsten, weer anderen willen alleen peperdure smartphones en exclusieve merkkleding om belangrijk over te komen of pronken met hun middelen.
Sommige vrouwen willen als gevolg hiervan aandacht, door op te vallen. Ze willen mannen aantrekken door uitdagend en niets verhullend gekleed te gaan, met hun lichaam te koop lopen. Een gezonde man voelt zich van nature aangetrokken tot de vrouwelijke natuur en de vrouwelijke uitstraling. Een respectvolle vrouw vertoont echter nooit zo’n ordinair en soms zelfs obsceen gedrag. De seksuele uitstraling van een vrouw is slechts een onbeduidend deel van wat een echte vrouw is. Zachtheid, vriendelijkheid, teder, begripvol, ondersteunend en natuurlijke zwakte maken deel uit van de vrouwelijke uitstraling. Een rechtvaardige (jonge-)man is heel iets anders als een praatjesmaker, hij is ijverig, betrouwbaar en zorgzaam, beschermend, deugdzaam en toont waardering.
Op het moment dat mannenogen de uitstraling van het ordinair getoonde vrouwelijke lichaam kunnen waarnemen en er door worden aangetrokken, dan begint moreel verval en begint wellust zich te ontwikkelen. Het is de belangrijkste reden waarom zoveel mannen vallen voor pornografie en overspelig gedrag. Het kan een moeilijke strijd zijn om vrouwelijke uitstraling met je ogen te mijden. Het is vaak een verslaving. Verbied jezelf om hierin meegezogen te worden. Laat je ook niet opjutten door leeftijdgenoten. Het zijn niet alleen je gebeden, het is de mate van jouw overgave aan Gods wil. Want wie zich overgeeft aan God, over die persoon hebben porno en onzedelijke gedachten hun macht verloren. Vraag dus slechts, want God is liefde en bekommert Zich om jou als jij je af wil keren van ontuchtig gedrag en rein wilt zijn voor jouw Schepper:

(1 Thessalonicenzen 4:3-5) 3 Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, 4 en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, 5 en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen.

.                       (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
Thema: Hoe zijn de Frankisten georganiseerd en wat zijn hun plannen.

In het vorige artikel spraken we  de Khazaren en de volgers van Jacob Frank. Hoe kan het dat Christenen denken aan rust, liefde en vrede, en deze mensen aan chaos verderf en haat? Het zijn kinderen van de ongehoorzaamheid, kinderen van Satan:

NBG51 (Efeze 2:1-2) 1 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 2 waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid,

De ‘verlichten’ die ook wel ‘de illuminati’ worden genoemd

De aanbidders van de 5-delige Zohar,  wat (occult) ‘licht’ of ‘helderheid’ betekent, worden de ‘verlichten’ of ‘illuminati’ genoemd.
Volgens de Encyclopedia Britannica:
Illuminati is een benaming die vanaf de 15e eeuw in gebruik is en toegepast op verschillende groepen personen die beweerden buitengewoon verlicht te zijn.

De Beierse illuminati:
Misschien was de groep die het nauwst verbonden was met de naam illuminati een kortstondige beweging van republikeins vrij denken, opgericht op 1 mei 1776 doorAdam Weishaupt , professor kerkelijk recht in Ingolstadt en voormalig Jezuïet. De leden van dit geheime genootschap noemden zichzelf ‘perfectibilisten’.

Adam Weishaupt

Vanaf 1778 begonnen de illuminati van Weishaupt contact te leggen met verschillende vrijmetselaarsloges.

.

Een Canadese marine officier, William Guy Carr, schreef na grondig onderzoek in 1955 een boek genaamd: ‘Pawns in the game’ – de pionnen in het (schaak-)spel.

Volgens William Carr kwam Christus naar de aarde toen de samenzwering het stadium bereikte dat – om Jezus eigen woorden te gebruiken – Satan al degenen al controleerde op hoge posten (Joh. 14:30):

(Johannes 14:30) 30 Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij.

Jezus ontmaskerde volgens hem de synagoge van Satan (Op. 2:9; 3:9). Volgens Carr gaf Christus ons de oplossing voor ons probleem toen hij ons vertelde dat we eropuit moesten gaan en de waarheid  moesten onderwijzen over deze samenzwering (Joh. 8:31-32) aan alle mensen van alle naties. Volgens William Carr beloofde Jezus ons dat als we dit zouden doen, de kennis van de waarheid ons zou vrijmaken (Matt. 28:19, Joh. 8:32).

In 1784 kwam de Beierse regering in het bezit van bewijsmateriaal dat wees op een voortdurende Satanische samenzwering en verbood de Beierse regering de bewuste illuminati beweging en sloot de loges van ‘de Grand Oriënt’.
Want wat was er gebeurt volgens William Carr:
In 1770 gaven de geldschieters (die het Huis van Rothschild van tevoren hadden georganiseerd), Adam Weishaupt de opdracht om de eeuwenoude ‘Protocollen van de wijzen van Sion’ te herzien en te moderniseren om de Synagoge van Satan de ultieme wereldheerschappij te geven. Weishaupt voltooide zijn taak op 1 mei 1776.
Het plan vereiste de vernietiging van alle bestaande regeringen en religies. Deze doelstelling moest worden bereikt door de massa, die hij Goyim (wat menselijk vee betekent) noemde, te verdelen in strijdende kampen en in steeds grotere aantallen op politiek, raciaal, sociaal, economisch en ander gebied niveau. De tegengestelde partijen zouden dan worden bewapend en er zou vervolgens een ‘incident’ plaatsvinden om ervoor te zorgen dat ze zouden gaan vechten en zichzelf verzwakken terwijl ze nationale regeringen en religieuze instellingen zouden vernietigen. Het herziene plan van Weishaupt (wat de protocollen betreft) vereiste een aantal punten, maar met stip op 1:

  1. Gebruik geldelijke en seksuele omkoping om alle controle over mensen te krijgen die posities bekleden op hoge posten op verschillende niveaus van ALLE regeringen en andere gebieden van menselijk streven. Was een invloedrijk persoon gevallen voor de leugens, het bedrog en de verleidingen van de Illuminati, dan zouden ze in slavernij worden gehouden door toepassing van politieke en andere vormen van chantage en bedreigingen met financiële ondergang, openbare ontmaskering, lichamelijk letsel en zelfs de dood voor zichzelf en hun dierbaren.

De ‘Protocollen van de wijzen van Sion’ zijn  satanische, mensonwaardige en God verloochenende regels.
In  ‘The Controversy of Zion’ schrijft Douglas Reed hier over:  In veel passages lijken de  ‘Protocollen van de wijzen van Sion’  op het eerste gezicht  vernietiging aan te bevelen als iets deugdzaams op zich,  en bijgevolg alle methoden te rechtvaardigen die expliciet  worden aanbevolen om het te promoten, zoals – omkoping, chantage, corruptie,  ondermijning, opruiing door maffia, terreur en geweld. Methodes, die zo ook deugdzaam worden.’ (p. 211)

Volgens de Nobelprijswinnende Russische schrijver Alexander Solzjenitsyn beschrijft de auteur van ‘De protocollen van de Wijzen van Sion (of Zion)’ een masterplan voor een enorme herstructurering van de samenleving, het creëren van een nieuwe oligarchie en de onderwerping van miljoenen.

De bankiers en een groot deel van de Joden van Europa hebben deze afgoderij, de satanische ‘Sabbatean-Frankistische afgoderij uit de 17e en 18e eeuw, overgenomen en via de vrijmetselarij aan de heidense elites verspreid. Sabbatean-Frankisten geloven – zoals in het vorige artikel beschreven – in het opzettelijk kwaad doen om hun messias (de Antichrist) te bespoedigen zoals door overspel, orgieën, incest,  pedofilie en kinderoffers.

De vrijmetselarij, de Kabbalistische Joodse wereldorde

De vrijmetselarij is een internationaal verband van loges, en staat bekend als een geheim genootschap in minimaal 33 graden, maar is in feite een occulte religie. De vrijmetselaars in de laagste graden krijgen niet de informatie van de hogere graden. Over de graden boven de 33e graad wordt niets bekend gemaakt, deze zijn blijkbaar topgeheim. De leden moeten een eed van geheimhouding afleggen en hebben masonische verplichtingen. De vrijmetselaars-wetten gaan voor de grondwetten van een land. Al hun besprekingen en ook hun agenda moeten geheim blijven.

 

passer en winkelhaak     alziend oog      Zohar = occult licht    pentagram 5-puntige ster

De geopende passer geeft de graad aan. De G staat voor gnosis, een oud-Grieks woord voor kennis. Rechts afgebeeld is het pentagram, een ster als symbool. Met de punt ‘naar beneden’ wordt die ster meestal als Satanaanbidding gebruikt.
Een bijzonder kenmerk van de vrijmetselarij is het alziend oog, ook wel het oog van de valkgod Horus genoemd. Het alziend oog staat symbool voor verlichting. Het verwijst naar inzicht in occulte mysteries en krachten zoals in het boek Zohar. Het oog verwijst daarbij ook naar een kracht buiten de aarde, die aangeduidt wordt als Lucifer (is een andere naam voor Satan).
Het topje van de pyramide bevat ‘de verlichten’ door de Zohar. Deze ‘verlichte’ personen (met occult licht) vormen een satanische sekte. De pyramide heeft aan de onderzijde de grote groep bekende vrijmetselaars, de uitvoerders.
Aan de bovenkant een kleine groep onbekenden, de opdrachtgevers.
Novus Ordo Seclorum – (onder de pyramide op het Amerikaanse één-dollarbiljet) is Latijn voor ‘nieuwe orde van alle tijdperken’ of ‘nieuwe wereldorde’.

Not everyone is coming to the future’.  Een Satanisch liedje gezongen door Madonna over het aankomende verderf, blijkbaar de aankondiging van de doden als gevolg van de uitfiltering. Vervolgens vallen in de clip een aantal dansers (met gasmakers) achterstevoren van de trap af naar beneden, als dood. Wie het wil zien:

https://www.youtube.com/watch?v=VG3WkiL0d_U; Begin door de rode punt onderin te  verzetten naar 5 minuten.

De basis van de kinderen van Satan, de vrijmetselarij als verzamelplaats
Rabbijn Dr. Isaak Wise verklaarde in het tijdschrift  ‘Israelite of America’ op 3 aug.1866:
‘Vrijmetselarij is een Joods instituut. Hun geschiedenis, hun graden, hun houding en hun uitspraken zijn van begin tot eind Joods.’

In iedere masonische tempel vinden we de twee (Joodse) pilaren van de tempel van Salomo:

(2 Kronieken 3:17) 17 Hij (Salomo) richtte de pilaren op vóór de tempel, een aan de rechter- en een aan de linkerkant. De rechterpilaar gaf hij de naam Jachin, en de linker Boaz.

Iedere loge van de vrijmetselaars is een representatie van Salomo’s tempel en alle vrijmetselaars met een lagere graad zijn een afbeelding van de arbeiders die de tempel bouwden. Iedere Meester is een afbeelding van Salomo, de bouwmeester.
Het uitgangspunt is dus dat de vrijmetselaars proberen de tempel van Salomo te herbouwen. Dit gebouw symboliseert volgens hen de samenleving. De naam ‘Jezus’ gebruiken wordt, net als in het Jodendom, niet op prijs gesteld.
De hele wereld is al decennia lang  georganiseerd – daar waar het er echt toe doet – door de vrijmetselarij.
Het is dan ook geen verrassing dat de hele politieke wereld gedurende de covid-hoax synchroon meedeed aan de lockdowns, mondkapjes en het beperken van contact tussen mensen. Zie ook: 3. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan

Graaf Coudenhove-Kalergi
Coudenhove-Kalergi was een vrijmetselaar (lid van de Weense Masonic Loge ‘Humanitas’) en president van de ‘Pan-European Union’ opgericht in 1922 en gefinancierd door de Joodse bankier Max Warburg. Personen als Albert Einstein, Konrad Adenauer, Franz Josef Strauß en Otto von Habsburg sloten zich hierbij aan. In ‘Praktischer Idealismus’ – pag 22, 23 – uit 1925 beschrijft Coudenhove-Kalergi hoe hij gelooft in de vernietiging van het zelfbeschikkingsrecht en de eliminering van Europese naties en wat zijn plan is: ‘De toekomstige mens zal van gemengd ras zijn’.  En over de Joodse bankiers schreef hij:

‘Geen wonder dus dat dit (Joodse) volk, uit de gettokerker, zich ontwikkelt tot een spirituele adel in Europa. Dus op het moment dat de feodale adel in verval raakte, gaf de welwillende voorzienigheid Europa een nieuw nobel ras van genade door de emancipatie van de Joden.’

Volgens de Nederlandse schrijver Robin de Ruiter  heeft de graaf Coudenhove-Kalergi in 1947 de Ur-Loge Pan-Europa opgericht. En met zijn migratie plannen kwamen bootladingen migranten uit Afrika en het Midden-Oosten. Robin de Ruiter  beschrijft in zijn boek ‘Hoge politici in de greep van ultrageheime vrijmetselaarsloges’ (boek ISBN 9789079680665) dat Mark Rutte, Henk Kamp en Klaas Knot lid zijn van de loge Pan-Europa.

George Soros
George Soros is een Joodse belegger die via zijn Open Society Foundation diverse NGO’s ondersteund om open grenzen te creëren. Hij ondersteunt hiermee de Islam – zoals de moslimbroederschap – actief, met het Christendom heeft hij blijkbaar geen affiniteit (Daniël 11:32).  Hij wil (Christelijke) westerse landen overspoelen met immigranten en vluchtelingen uit de Derde Wereld, met name moslims.
De komende laatste koning, de Antichrist, van de 7e en laatste wereldmacht (de VS), zal dit werk afmaken (Op de 7e wereldmacht komen we nog uitgebreid terug):

(Daniël 11:38) 38 En hij (de Antichrist) zal de god van de vestingen in zijn standplaats eren. Hij zal namelijk de god die zijn vaderen niet gekend hebben, eren met goud, met zilver, met edelgesteente en met kostbaarheden.

Hij zal de god van de vestingen eren. De god van de vestingen of bolwerken is in de eindtijd de god van de valse redeneringen, want bolwerken of forten zijn valse redeneringen volgens Paulus:

(2 Korinthiërs 10:3-5) 3 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. 4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,

Deze koning, de Antichrist, zal versterkte vestingen – valse redeneringen – maken samen met een vreemde god en dat is vrijwel zeker de Mesopotamische maangod Allah. Degenen die hem steunen zullen land en macht ontvangen, het is een uitbreiding van de Islam:

(Daniël 11:39) 39 Hij zal versterkte vestingen maken samen met die vreemde god. Voor hen die hij zal kennen, zal hij de eer laten toenemen en hen laten heersen over velen en hij zal het land uitdelen als beloning.

Het Zionisme

In het vorige artikel hebben we beschreven dat de Joodse wereld-gemeenschap bestaat uit 90% Ashkenazi Joden. Deze hebben geen enkele aanspraak op Palestina door de verbondsbelofte gemaakt met Abraham en zijn nageslacht (Gen. 15:18-21).

Het verzamelen van alle Joden in Palestina, het werk van fanatische Zionisten.

Theodor Herzl

Herzl schreef ‘Der Judenstaat’ (De Joodse staat) in 1896 en richtte de ‘World Zionist Organisation’ op, die opriep tot de oprichting van een Joodse staat in Palestina. De WZO ‘World Zionist Organisation’ is een Non-Governmental Organization (NGO) die het zionisme promoot.

Herzl zei in 1897 in Zwitserland: Vrijmetselaarsloges die over de hele wereld zijn opgericht, boden aan om ons te helpen onze onafhankelijkheid te bereiken. Die varkens, de niet-joodse vrijmetselaars, zullen nooit het uiteindelijke doel van de vrijmetselarij begrijpen’.

De Balfour-verklaring was een brief geschreven in 1917 door de Britse minister van Buitenlandse Zaken Arthur Balfour aan Lionel Walter Rothschild, waarin de Britse regering steun betuigde voor een Joods thuisland in Palestina na een toezegging voor financiële oorlogshulp door Rothschild.

Veel Arabieren reageerden echter woedend. Ze waren van mening dat met de Balfour-verklaring de Britse-belofte van 1916 aan Sharif Hussein van Mekka werd geschonden om de onafhankelijkheid van de Arabieren te erkennen en te steunen.

Volgens Henry Makow Ph.D. (een Jood die zich heeft bekeerd tot het Christendom) was de hele nazi-onderneming tevens bedoeld om de Europese Joden te traumatiseren, zodat ze ‘tegen hun voornemen in’ allemaal naar Palestina zouden immigreren. Deze migratie van de Joden was nodig voor de uitrol van het Zionisme.
Het Zionisme was daarmee volgens hem dan ook een samenzwering tegen het Joodse volk.
Met de komst en uitvoering van het Zionisme is er uiteindelijk een soort van gemeenschappelijke overeenkomst tussen Talmoed-Joden, Kabbala-Joden en Zohar-Frankisten. Het zal zich uiteindelijk manifesteren in een nieuwe tempel op de tempelberg in Jeruzalem:

(2 Thessalonicenzen 2:3-4) 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.
(Daniël 11:36-37) 36 Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeuren.37 En hij zal niet letten op de goden van zijn vaderen, en ook niet op het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot maken.

Hij zal niet letten op de goden van zijn vaderen, hij zal zichzelf boven alles groot maken. Hij zal een dienaar van Satan zijn, een Satanist.
De gewone Joden zijn zich van weinig of niets bewust en willen net als alle andere mensen op de aardbol een onbekommerd leven:

‘Van de Joodse bevolking is circa een derde religieus en twee derde seculier, waarvan een groot deel wel ‘traditioneel’ is, wat duidt op een sterke affiniteit met Orthodox jodendom zonder een volledig religieus leven te leiden.’ (bron Wikipedia)

De bazen op de achtergrond binnen de kabbalistische Joden beheren de superloges, die op hun beurt weer een aantal belangrijke bijeenkomsten en organisaties beheren. Zoals de Bilderberg Conferenties, de Bohemian Grove Club, de Fabian Society, de Pilgrims Society, de Round Table, de Royal Institute of International Affairs, de Council of Foreign Relations, de Trilaterale Commissie, enz.

Wat zijn de Noachide wetten?

In 1983 drong Rabbi Menachem M. Schneerson, leider van de Chabad Lubavitch-beweging, bij zijn volgelingen aan om actief deel te nemen aan activiteiten om niet-Joden te informeren over de zeven wetten van Noach.
Het Noahide-project heeft de steun van het opperrabbinaat van Israël en de Israëlische regering. Noachieten zijn leden van een nieuwe religie die is gesticht door rabbijnen uit Israël, voornamelijk van Chabad en de religieuze Zionistische beweging.
De Noachide-wetten (wetten van Noach) zijn zeven oude wetten die Joodse Rabbi’s zien als de basis van de geciviliseerde samenleving, zie hier. Ze vertegenwoordigen volgens hen het ‘absolute minimum’ voor alle mensen, ook voor niet-Joden of heidenen. Ze worden de Noachide-wetten genoemd omdat men gelooft (volgens de overleveringen in de  Talmoed) dat ze na de vloed aan de kinderen van Noach werden gegeven. De Joodse Talmoed bestaat uit honderden wetten die de kleinste details van het dagelijks leven regelen. Mensen die vervolgens niet voldoen, zijn ongelovigen die in quarantaine moeten en verbannen moeten worden.

Weinig Christenen hebben van de Noachide wetten gehoord of weten dat ze op 20 maart 1991 door George H. W. Bush voor de Amerikaanse wet zijn ondertekend.(H.J.RES.104.ENR)

Straf voor de overtreding van de Noachide wetten is ‘onthoofding’ (decapitation). Er zullen rechtbanken komen om hoofdzakelijk Christenen te veroordelen:

(Talmoed traktaat Sanhedrin 57a) Iedereen die een van deze Noachide wetten overtreedt, wordt onderworpen aan de doodstraf door onthoofding

(Mishnah Torah, “The Laws of Kings and Wars” (written 1176-78 AD) Chapter 3 by Maimonides) ‘Heidenen of niet-Joden onthoofden’:

Iedereen die in opstand komt tegen een koning van Israël kan door de koning worden geëxecuteerd (d.w.z. hun Joodse messias, de Antichrist)….De koning mag mensen alleen laten executeren door ‘onthoofding’.

Er zijn volgens de Talmoed 7 wetten van Noach, hieronder de eerste:

1e wet: Geloof in God: Hij die alles schiep. Er is niemand buiten Hem en niemand zou zich van Hem moeten afkeren.

De wetten van Noach zijn zeker geen Bijbelse wetten die aan Noach zijn gegeven. In Genesis 9:1-7 staan Gods instructies aan Noach en zijn zonen.  Christenen kunnen niet aan de Noachide wetten voldoen, omdat ze geloof stellen in de Zoon van God. Het komt hier op neer, dat de Noachide-wetten stellen dat het Christendom afgoderij is en dat afgoderij bestraft wordt met de doodstraf door onthoofding!
Christenen zullen gedwongen worden hun geloof in Christus op te geven. Alle Christenen die getrouw blijven zullen worden vervolgd:

(Openbaring 20:4) 4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die  het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die  het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand….
(Openbaring 2:10) 10 Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.

De beschreven tien dagen in Op 2:10 zijn een uitdrukking voor ‘een bepaalde tijd’.
Als we teruggaan naar wat Jezus gedurende zijn prediking meemaakte:

(Johannes 5:18) 18 Daarom dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen het gebod van de sabbat brak, maar ook zei dat God Zijn eigen Vader was, en daarmee Zichzelf aan God gelijkmaakte.

De Joodse leiders wilden Jezus doden omdat Hij zich als de Zoon aan God gelijkmaakte. De Joden waren voorheen de kinderen van het Koninkrijk, maar velen toonden helaas weinig geloof in Jezus woorden, meestal uit angst voor de Joodse leiders. Wees echter nooit angstig voor mensen:

(Mattheüs 10:28) 28 En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.

Tot slot:

Er zijn langs de vrijmetselarij nog meer gebieden waar de kabbalistische Joden met hun occulte leefwijze invloed uitoefenen, zoals de instituten ‘de Frankfurter Schule’ en ‘Tavistock’, de centrale banken, de VN, WHO en WEF, en de geheime diensten. Hier komen we in het volgende artikel op terug.
Voor jongeren en jong-volwassenen is het nu de hoogste tijd om los te koppelen van de  corrupte en verdorven samenleving. Het betekent het annuleren van bepaalde films, bepaalde tv programmas, bepaalde tijdschriften, gokken, enz. Het betekent dus nee zeggen tegen transhumanisme, pornografie, loterijen en al het geestelijke verval waardoor goede mensen kunnen ontaarden (Johannes 17:14-16).

In het volgende artikel: Op welke gebieden zijn de Kabbalisten volop actief?
Deze site wordt landelijk streng gecensureerd, verspreid dit artikel waar u kunt!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *