eindtijd 8. Openbaring; de 7 schalen

Openbaring 15 De zeven schalen
Openbaring 15:1 Teken van 7 engelen met 7 plagen, die het einde vormen van Gods toorn.
Openbaring 15:7 De zeven engelen ontvangen gouden schalen met de toorn van God.

Openbaring 16 De zeven plagen
Openbaring 16:2 De eerste schaal geeft zweren aan de mensen die het merkteken hebben van het beest
Openbaring 16:3 De tweede schaal maakt de zee als bloed, alles in de zee sterft.
Openbaring 16:4 De derde schaal maakt de rivieren en waterbronnen als bloed.
Openbaring 16:8 De vierde schaal maakt dat de zon de mensen verzengt met grote hitte.
Openbaring 16:10,11 De vijfde schaal maakt dat de 7e en laatste wereldmacht een grote verdrukking ondervindt, maar heeft geen berouw. De vijfde schaal gaat over de troon van het beest die zijn troon heeft ontvangen van Satan. (zie Op. 13:2)

Voor Babylon de Grote zie: 4. Aanbidding van het ‘beeld’ https://www.dojc.nl/?p=5199

HerzSt (Openbaring 16:13-16) 13 En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. 14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. 16 En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.

Uit de bek van de draak (Satan), uit de bek van het wilde beest (het financiële 8e koninkrijk) en uit de mond van de valse profeet komen drie onreine geesten. Geesten van demonen, die tekenen verrichten en die de koningen der aarde (de Nieuwe Wereld Orde) vergaderen tot de oorlog van de grote dag van God de Almachtige te Har–Mágedon.

De handelswijze van deze drie onreine geesten wordt vergeleken met kikvorsen, zoals de kikvorsenplaag tijdens de uittocht uit Egypte. Het land stonk van deze plaag:

HerzSt (Exodus 8:3,14) 3 zodat de Nijl krioelen zal van kikkers. Ze zullen eruit omhoog klimmen en in uw huis komen, in uw slaapkamer, ja, op uw bed, ook in de huizen van uw dienaren en bij uw volk, ja, in uw ovens en in uw baktroggen.
14 Zij verzamelden ze bij hopen, en het land stonk ervan.

In Openbaring 16:15, na het uitgieten van de 6e schaal, volgt de opname van de andere getrouwen, de christenen, die het merkteken niet in ontvangst hebben genomen.(zie ook eindtijd 7. Openbaring; de oogst)

Openbaring 16:17-18 De zevende schaal maakt dat er een luide stem vanaf de troon zegt; Het is geschied; gevolgd door de grootste aardbeving sinds er mensen op aarde zijn.
Het Grote Babylon valt uiteen en ook de steden van de natiën storten in.
Openbaring 16:20-21 Alle eilanden zijn op de vlucht geslagen en bergen waren er niet meer te vinden. Een grote hagel met buitengewone grote hagelstenen viel uit de hemel neer. De mensen lasterden God om deze hagelbui.

Met het uitgieten van de 7e schaal (Openbaring 16:17-21) gebeuren er buitengewoon heftige dingen op aarde, natuurgeweld dat nog nooit op zo’n schaal heeft plaatsgevonden:

HerzSt (Lukas 21:25-26) 25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. 26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

HerzSt (Lukas 17:26-29) 26 En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om.

HerzSt (2 Petrus 3:10) 10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

HerzSt (Openbaring 6:14) 14 En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt.

Het is maar zeer de vraag of met al deze heftige natuurkrachten de (nucleaire) centrales, chemische industrie, olie industrie en platforms, enz. onschadelijk uit zichzelf stoppen of te stoppen zijn.
Volgens de Schrift zal het duizend jaar duren voordat de aarde tot rust is gekomen en weer voor bewoning hersteld zal zijn. Dan zullen de overige doden worden opgewekt:

HerzSt (Openbaring 20:5) 5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren……

‘De overigen of rest van de doden’ ontvangen niet de eerste opstanding, deze eerste opstanding betreft alleen de overleden 24 profeten en heiligen.

Lees verder in: 9. Openbaring; hoofdstuk 17-22

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *