6. Jongeren; Hoe kun je de God van de schepping liefhebben

De God van de schepping liefhebben.pdf

Een uiteenzetting van onderwerpen voor een dialoog met jongeren; onderwerpen waar jongeren in hun leven mee te maken krijgen met ondersteuning van de Schrift.

Geloof en religie zijn tegenwoordig bij veel jongeren niet aan de orde.
Wanneer je als jongere zegt dat je een Christen bent, wordt je vaak niet serieus genomen.
Occulte zaken hebben wel de belangstelling, zoals te zien is in de videoclips van artiesten.
Hoe is dat te verklaren? Dat ligt voor een groot deel aan het voorbeeld dat jongeren krijgen.
Jongeren gaan hun eigen levens vergelijken met populaire mensen, wat vaak egocentrische mensen zijn zonder morele beginselen.
Ook de huidige elite weet van gekkigheid niet meer wat ze zullen doen, ze hebben van alles al geprobeerd zoals drugs en vrije seks.
Ze komen in kringen waar ze verleid worden om dingen te gaan doen met minderjarige jongens en meisjes, pedofilie, welke al sinds mensenheugenis als uitermate schandelijk worden beschouwd.
Het is voor onschuldige jongeren bijna niet voor te stellen dat de wereld voor een groot deel wordt geleid door elite via een (Satanische) cultus. Die meer geïnteresseerd zijn in geheime afspraken voor uitbreiding van de macht (op wereldschaal) en eigenbelang dan in het belang van het volk:

HerzSt (Lukas 4:5-7) 5 En daarna bracht de duivel Hem (Jezus) op een hoge berg en liet Hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. 6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; 7 dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn.

Het occultisme, het geloof in de valse woorden van Satan met zijn goddeloze rituelen en seks-verering, is een vorm van oorlogvoeren. Het is oorlog voeren tegen onze betrouwbare Schepper:

HerzSt (Efeze 5:11-12) 11 En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. 12 Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen.

Jongeren, wees niet bevreesd, aan hun vruchten zul je hen herkennen (Matt. 7:16).

Het thema van dit artikel is; Hoe jongeren de God van de schepping kunnen liefhebben.

Cognitieve dissonantie

Cognitieve dissonantie is een onaangenaam gevoel dat we krijgen wanneer ons iets verteld wordt dat tegen onze overtuiging (of wat we zelf hebben gezien) ingaat.
Cognitie = geheugen, redeneren, waarneming / Dissonantie = niet overeenstemmend
Velen verdringen dit onaangename gevoel en accepteren dan maar de leugens.
Christelijke Jongeren: Geloof je eigen ogen en sta niet toe dat je wordt belogen.

Jongeren worden op de scholen niet langer onderwezen hoe ze zelf moeten nadenken en  hoe ze zelf keuzes moeten maken, maar wat ze volgens het onderwijs moeten accepteren als vaststaande waarheid. Maar helaas voor hen, jongeren zijn intelligent en hebben buitengewone kwaliteiten.
Het onderwijssysteem – al vanaf de eerste groepen – bevat een socialistische agenda, waarbij de seksuele voorkeur niet vast mag staan (LHBTQ-enz)  en in allerlei vormen en zienswijzen moet kunnen voorkomen.
Abortus, euthanasie en scheiden moeten als vanzelfsprekend worden beschouwd. Hierin past het stabiele zorgzame gezin met een vader en een moeder niet meer.
Het huidige neo-communisme, een nieuwe stijl communisme, is de promotor van het LHBTQ en transgender verhaal die (voor hen) in de plaats komt van het stabiele gezin als uitgangspunt.
De beste keuze komt vrijwel nooit aan bod, dat is kiezen voor het Christendom.
Het Christendom is gebaseerd op barmhartigheid, liefde, rechtvaardigheid en vrijheid.
(Zie ook: 5. De beloofde Messias   https://www.dojc.nl/?p=4457)

Jongeren die kritische vragen stellen bij wat hen wordt onderwezen of die niet onderdanig zijn, worden door de school doorverwezen naar een (kinder-) psychiater en vrijwel meteen gediagnosticeerd met AD(H)D.  Ze worden op medicatie gezet en krijgen meestal Ritalin (vergelijkbaar met amfetamine) om ‘rustig in hun hoofd te worden’. Scholen willen geen kritische leerlingen meer, maar leerlingen die zonder kritische vragen accepteren, wat hen door de docenten wordt verteld.

Met de wereldse opvattingen meedoen

Het onderwijs en de mediaberichten over de vrijheid van seksuele opvattingen heeft jongeren grondig gehersenspoeld, zodat vrije seks voor hen volkomen normaal is en ‘moet kunnen’.
Veel jongeren willen wat vrije seks betreft daarom niet opvallen en willen er ‘bij horen’ en niet achterblijven.
Christelijke jongeren moeten vervolgens steeds strijd leveren om trouw te blijven aan Christelijke beginselen die afkomstig zijn van onze Schepper (YHWH):

HerzSt (Efeze 5:5) 5 Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God.
HerzSt (Spreuken 10:23 23 Zoals het voor een dwaas een spel is zich schandelijk te gedragen, zo is wijsheid dat voor iemand met inzicht.

Sinds de verminderde angst voor HIV (AIDS) heeft de vrije seks een enorme toename ondergaan met een record aan geslachtsziektes tot gevolg:

De verspreiding van syfilis in Europa neemt sterk toe, zei Andrew Amato-Gauci, hoofd van het hiv / aids, seksueel overdraagbare aandoeningen en virale hepatitis-programma bij het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).
https://www.zerohedge.com/news/2019-07-21/europe-faces-looming-syphilis-epidemic

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben gegevens vrijgegeven waaruit blijkt dat SOA’s voor het vierde jaar op rij recordhoogten bereiken in de VS. Ongeveer 2,3 miljoen gevallen van chlamydia, gonorroe en syfilis werden in 2017 gediagnosticeerd.
http://www.ncsddc.org/stds-hit-record-highs-again-threatening-millions-of-american-lives/

Christelijke jongeren houden zich vast aan wat hun grote voorbeeld Jezus vertelde over relaties. Jezus citeerde het boek Genesis:   (Matt. 19:4-5)

HerzSt (Genesis 1:27-28 + 2:24) 27 En God schiep de mens Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. 28 En God zegende hen….2:24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.

Adam en Eva hadden door Gods zegen het eerste huwelijk. Het verbinden in een huwelijk en vervolgens samen de relatie opbouwen is zo door de hele menselijke geschiedenis verdergegaan.
Helaas hebben het onderwijssysteem en de media ook hun eigen ideeën over de unieke schepping, welke ideeën volledig afwijken van Gods betrouwbare woord.

De grandioze schepping

Jongeren worden onderwezen, dat al het leven op aarde vanzelf is ontstaan door evolutie. Niet alleen het onderwijs, maar zowat de hele samenleving is overtuigd van deze theorie.
Maar evolutie is niet wetenschappelijk, het kan niet herhaald worden of niet bewezen worden. Het begin van leven kan namelijk absoluut geen mens verklaren.

Biogenesis; de leer dat het levende slechts uit het levende kan voortkomen
Louis Pasteur (1822-1895 n.Chr.) toonde aan dat in water dat gekookt heeft in een afgesloten zwanenhals fles geen bacteriën en algen kunnen ontstaan.
Uit dit experiment is de wet van biogenesis geformuleerd: leven ontstaat alleen uit leven.
Het is een natuurwet die niet gebroken kan worden, deze wet is bewezen en staat vast.

Abiogenesis of niet-biogenesis
Rond 1950 hadden Stanley Miller en Harold Urey de aandacht met wat nu genoemd wordt het Miller-Urey experiment. Miller en Urey maakten een laboratorium opstelling waarbij ze de vroege aardatmosfeer (gedeeltelijk) simuleerden. In een speciale bol kamer werden vonken afgevuurd door deze gesimuleerde atmosfeer van verscheidene gassen. Daarbij ontstonden aminozuren, de bouwstenen voor eiwitten.

                      Miller-Urey experiment  – WIKIMEDIA

Eiwitten moeten wel de juiste combinatie van aminozuren bevatten, anders zijn ze nutteloos. Er blijken echter voor de helft linksdraaiende en de helft rechtsdraaiende aminozuren te ontstaan tijdens het experiment. In levende cellen worden alleen linksdraaiende aminozuren aangetroffen.
Maar ook eiwitten zijn zelfs bij benadering nog geen leven.
Je hebt namelijk ook nog DNA of RNA nodig om te kunnen reproduceren.
Het spontane veranderen van aminozuren in de benodigde eiwitten voor een extreem gecompliceerd eencellig organisme is nooit waargenomen en kan ook nooit worden waargenomen.
Het is daarom slechts een theorie, een onmogelijke theorie, die goedgelovigen in verwarring brengt of jongeren in de verkeerde uitkomsten laat geloven.
Het experiment heeft eigenlijk ondubbelzinnig een Ontwerper van leven aangetoond, een Schepper.

Jongeren, geef een Christelijk antwoord als er weer zo’n evolutie verhaal voorbijkomt.
Schaam je nooit om voor jouw Schepper op te komen. Sommigen zullen je uitlachen, maar anderen zullen je respecteren voor jouw overtuiging, geloof en vertrouwen.
Vertel hen bij die gelegenheid over de omvangrijke schepping met een buitengewone wisselwerking en vertel over de huidige problemen van de kleine dierenwereld.

De kleine dierenwereld staat onder druk

De kleine dierenwereld staat onder druk vooral door het gebruik van schadelijke pesticiden die onkruid doodt zoals glyfosaten en producten dat insecten doodt op groenten en fruit zoals chlorpyrifos. Het verwijderen van beschuttende wallen langs de velden doet ook geen goed.

Een korte video: Insects in decline:  https://www.youtube.com/watch?v=gEabihwoZwM

.                    Monarch Butterfly                  Wikimedia Commons

Ongeveer 40% van alle insecten is verdwenen in de afgelopen 10 jaar:
https://www.theguardian.com/environment/2019/feb/10/plummeting-insect-numbers-threaten-collapse-of-nature

Nieuwe studie; Amerikaanse landbouw is 48 keer giftiger voor insecten dan 25 jaar geleden:
https://www.commondreams.org/newswire/2019/08/06/new-study-us-agriculture-48-times-more-toxic-insects-25-years-ago?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=referral&utm_source=twitter

Door landbouwchemicaliën en destructieve praktijken daalde het vlinder aantal met 66%
https://www.naturalnews.com/2019-08-04-agricultural-chemicals-butterfly-numbers-plummet.html

Ouders, tref voorbereidingen en DISCUSSIEER met uw kinderen:

Christelijke jongeren moeten vrij naar hun overtuiging kunnen reageren op school. Ze moeten kunnen vertellen over de voor mensen niet te doorgronden ingenieuze schepping.

Ouders; Discussieer met uw kinderen over voorbeelden van de uniek mooie schepping. Laat uw kind vertellen wat zijn gevoelens zijn als onderwerpen over vrije seks, LHBTQ of evolutie voorbij komen. Maak als het mogelijk is persoonlijke afspraken met de leerkrachten over uw kinderen.
Jongeren zijn kwetsbaar als ze in een sociaal isolement zitten of weinig of geen vrienden hebben. Ze hebben de steun en aandacht van hun ouders dan hard nodig.
Ouders, schenk uw kinderen vertrouwen.

Jongeren; Geniet van de prachtige schepping en wees God er dankbaar voor. Ga erop uit!

HerzSt (Mattheüs 6:26) 26 Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel;….

Verder, laat je door overvriendelijke personen geen geld of dure spullen in de hand stoppen. Verzet je hier tegen en vertel hier altijd over tegen je ouders. Laat je ook niet meesleuren met wereldse jongeren met hun seksuele avonturen.
Ook al zijn de meeste jongeren gemakkelijk in vrije seks, dat wil bepaald niet zeggen dat hun massale daden iets goed zijn of dat ze verstandig zijn.

Lees anders het boek ‘Hooglied’, waar twee geliefden elkaar de liefde verklaren.

HerzSt (Efeze 5:6) 6 Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid.
HerzSt (2 Korinthe 6:14) 14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?

Tot slot:

God zal hebzuchtige en onrechtvaardige personen, die de unieke aarde vernietigen, niet vergeten:

HerzSt (Openbaring 11:18) 18 En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.

God (YHWH) zal de schepping nieuw maken, een nieuwe schepping op een nieuwe aarde:     (De nieuwe aarde:  3. Toekomst      https://www.dojc.nl/?p=5395)

HerzSt (Zefanja 1:2-3) 2 Ik zal alles volkomen wegvagen van de aardbodem, spreekt de HEERE. 3 Ik zal mens en dier wegvagen, Ik zal de vogels in de lucht en de vissen in de zee wegvagen en de struikelblokken, samen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen uitroeien van de aardbodem, spreekt de HEERE.
HerzSt (Openbaring 21:5) 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.

Nooit zal worden toegestaan dat de beloofde nieuwe schepping weer vernietigd wordt.
Christelijke jongeren zullen eeuwig kunnen genieten van die nieuwe schepping, want tot in eeuwigheid mogen ze op de nieuwe aarde wonen (Joh. 6:40,47), met Jezus als Koning. (Lukas 19:38)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *