5. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?

Satan’s wereld overwinnen deel 5.pdf

HerzSt (Johannes 16:33) 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de (satans) wereld overwonnen.
———————————————————————————————————

Alle misleiding en spelletjes die in het bedrijfsleven in het klein gebeuren, positie rijkdom en macht, komen in het groot terug in de wereldaangelegenheden.
In het vorige artikel bespraken we de rode symfonie, het neo-communisme, de VN, agenda 21, de denktanks en het bewust veroorzaken van chaos.

Het thema van dit artikel; Het zaaien van angst en misleiding, de VN en het klimaat, de Frankfurter Schule, Migratie, de rijken van de aarde krijgen een voorrecht, maar Joden krijgen de dominantie.

Zaaien van angst en misleiding

Kinderen van Satan hebben geen enkele beheersing en gaan zich overal aan te buiten.
En als onderzoekers hun (occulte) leefwijze onderzoeken en ontmaskeren, worden de resultaten door de overheden en door (hun) MSM bestempeld  als ‘conspiracy’ of samenzwerings-theorieën.
Aan de Russische wetenschapper Alexander Zinoviev werd de vraag gesteld over een wereldregering: Betekent dat dan niet, om het slachtoffer te zijn van waanideeën over wereldwijde samenzwering?
Het antwoord van Zinoviev was heel duidelijk: Welke samenzwering? Er is geen samenzwering. De wereldregering wordt bestuurd door de hoofden van bekende supranationale economische, financiële en politieke structuren.

Het is niet alleen de invloed van het Jodendom, die de wereldaangelegenheden bepalen. Het gewone Joodse volk weet niet wat er allemaal speelt maar weet wel dat het Jodendom een collectief vormt.
Sinds 1970 hebben de koningshuizen, aristocratie en een aantal managers van banken en multinationals zich georganiseerd via de 1001 club met geheimhoudingsplicht.
Deze club was een vervolg van de oprichting in 1961 van het World Wildlife Fund (WNF), die in het verleden goed werk heeft verricht in de bescherming van bedreigde diersoorten.
De leden uit alle delen van de wereld van de 1001 club hebben allen grote financiële belangen, net zoals de elite leden van de Anglo-Amerikaanse Pilgrims Sociëty met leden uit Engeland en de VS.
Er is ook een grote overlap van leden tussen  de twee clubs, dezelfde bankiers en superrijken.
De Nederlandse advocaat Wilgers deed onderzoek naar de 1001 club en WWF:
 “Het WNF  maakt zich schuldig aan oplichting door een overdreven ernstig beeld te schetsen van de illegale handel in bedreigde diersoorten…. Het is pure desinformatie.”

De adel en koningshuizen hebben nooit anders gedaan als de bevolking uitbuiten, hun bezittingen uitbreiden en jachtgronden opeisen. Bij bepaalde gelegenheden laten ze zich verheerlijken door de bevolking (met behulp van de MSM) en willen ze geuren met hun middelen van bestaan:

HerzSt (1 Johannes 2:15-17) 15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 17 En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Ze willen zeer zeker hun status en activiteiten niet opgeven voor een grotere wereldbevolking.
Het doel van deze geheime clubs is dus om hun vermogen, macht en luxe verder uit te breiden, hun leefomgeving alleen voor zichzelf te verbeteren en aan de bevolking hebben ze geen boodschap.
Het huidige klimaatprobleem is verzonnen als inkomstenbron voor de rijken van de aarde, om met de ongekende bedragen voor het klimaat de economie op gang te brengen met uitgaven.
De methode van deze rijken is altijd eenvoudig, waar grote winst te behalen is, daar zijn ze te vinden:

HerzSt (Mattheüs 24:28) 28 Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

Terwijl vogelliefhebbers grote moeite doen om vogels al een houtsnip te observeren en er van te genieten, hebben zij er plezier aan deze als trofee af te schieten. Zoals ook tijgers en ander wild.

houtsnip Wikipedia

Een aantal clubs zoals ‘de Club van Rome’ en ‘Earth Council Alliance’ worden gefinancierd door de superrijken met dat speciale klimaat doel. Met zgn. ‘wetenschappelijke’ klimaatdogma’s.
En ook met dat doel wordt een nieuwe generatie jonge activisten uit de ‘groene’ omgeving, zoals ‘Extinction Rebellion’ en ‘Animal Liberation Front’ door NGO’s gereed gemaakt. De koningshuizen, adel en rijken kunnen deze eco-acties door hun netwerk via de MSM perfect sturen.
Wat Christenen betreft, zij hebben al gekozen voor de enige waarachtige Koning:

HerzSt (Handelingen 17:6-7) 6 Maar toen zij hen (Paulus en Silas) niet vonden, sleepten zij Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad en riepen luid: Deze mensen, die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen, 7 en Jason heeft hen in huis genomen; en deze mensen handelen allen tegen de geboden van de keizer, want zij zeggen dat er een andere koning is, namelijk ene Jezus.

De MSM is een propaganda instrument geworden dat wordt ingezet voor NWO-belangen en die een verkeerde voorstelling van zaken geeft voor politieke steun, naar een neo-communistische richting.
Die door de subsidies en advertentie-inkomsten politiek correct meehelpen aan de programma’s.
Alle vrijheden worden een voor een afgepakt, zelfs onschuldige foto’s nemen op scholen mag niet.
Maar alle observatie- en bewakingscamera’s met gezichtsherkenning vormen geen probleem.
De simpelste  opmerking is al een belediging, of genereert het toverwoord discriminatie.
Sociale netwerken gaan censureren met hun netwerkpolitie.
Binnenlandse veiligheidsdiensten worden misbruikt voor controle van goedwillende burgers.
Mobiele Telefoniediensten scannen standaard alle gesprekken op targetwoorden.
Een nieuwe maatschappij van angst, misleiding, geldzucht en chaos ontstaat, omdat onze kinderen niet eens meer weten wat de werkelijkheid is. Zelfs van personen onder de 50 jaar kennen de meesten de  werkelijkheid niet meer omdat al het nieuws via de MSM gekleurd is, vol met misleiding.

VN en Klimaat

De dampkring bestaat voor +/- 78% uit stikstof, voor +/- 21% uit zuurstof en voor +/- 1% uit overigen, waaronder edelgassen en +/- 0,04% uit CO2. Dat was 50 jaar geleden +/- 0,032%.
Er zijn in het verleden overigens tijden geweest dat er aanzienlijk meer CO2 in de atmosfeer zat.
Van deze 0,04% produceert al het standaard dierlijk-, menselijk-  en planten- leven op aarde samen met de uitstoot van de oceanen +/- 96% van de CO2.
Van deze 0,04% wordt door de mensheid extra veroorzaakt  max 4 % of  0,0016%.
Deze 0,0016% CO2 van de dampkring, daar gaat het hele EU-VN-verhaal over.

George Soros betaalde Al Gore (An Inconvenient Truth) miljoenen om een ‘Agressieve Amerikaanse actie’ erdoor te drukken voor de opwarming van de aarde. Er zijn al mensen die bang gemaakt zijn om een kaarsje aan te steken. Dat zou slecht zijn voor het klimaat. Terwijl dezelfde beleidsmakers voor iedere samenkomst massaal met privéjets de hele wereld rondvliegen.

In een wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd in Nature Climate Change, benadrukt NASA dat een stijgende koolstofdioxidegehalte (CO2) een groot positief effect heeft gehad op het groen maken van de aarde gedurende de laatste drie decennia, met soms meer dan 50% toename van het plantenleven.
De studie, getiteld ‘Greening of the Earth and its drivers’, gebruikte satellietgegevens om de expansie van de groei van groene planten over de aarde van 1982 – 2015 te volgen en in kaart te brengen.

IPCC
Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) produceert publicaties over de kennis over klimaatverandering t.b.v. de Verenigde Naties.
Het IPCC doet hiervoor zelf niet de onderzoeken maar schrijft de rapporten op basis van de meest recente ingestuurde wetenschappelijke onderzoeken. Het IPCC trekt er conclusies uit.

NASA-studie: massa toename van Antarctische ijskap groter dan de verliezen

Korte video over het klimaat van emeritus professor Richard Lindzen: https://youtu.be/OwqIy8Ikv-c

Het klimaat is  met zijn CO2 werkelijk een religie geworden. Inmiddels worden we weer geconfronteerd met stikstof uitstoot (N2), waarvan het percentage bijna 80 % van de aardatmosfeer bedraagt. De EU heeft het over stikstofverbindingen (NOx), die neerdalen in de bodem en de grond verzuren. De uitstoot van NOx is sinds de jaren negentig gehalveerd en deze trend zal naar alle waarschijnlijkheid doorzetten. De uitstoot neemt dus juist spectaculair af.

Vulkaanuitbarstingen bovengronds en onder water, methaangas bovengronds en onder water, natuurlijke branden van grassen en bossen. Dit  blijkt geen enkel probleem te zijn.
Onze schepper heeft de aarde  perfekt gemaakt om te absorberen, ook het klimaat is perfekt.

Milankovitch Cycles;  Vernoemd naar de Servische geofysicus en astronoom Milutin Milanković
Exentricity: De baan van de aarde varieert van bijna cirkelvormig tot licht elliptisch (de excentriciteit varieert). Wanneer de baan langer is, is er meer variatie in de afstand tussen de aarde en de zon, en in de hoeveelheid ontvangen zonnestraling, op verschillende tijdstippen in het jaar.
Obliquity: Verandering van de rotatie van de aarde (de schuine stand). Een grotere kanteling maakt de seizoenen extremer.
Precession: Axiale verandering in de richting van de vaste sterren Vega en Polaris waarnaar de as van de aarde wijst (axiale precessie), terwijl de elliptische baan van de aarde rond de zon roteert.

Ongeveer iedere 100.000 jaar komt hierdoor een glaciale periode, een ijstijd. En warme periodes.
In de periode tussen 130.000 en 115.000 jaar geleden was het klimaat op aarde warmer dan nu.

Periodiek varieert de intensiteit van de zon (de zonnevlekken) eveneens. Wanneer er een zonnevlek is, wordt er hete materie uit de zon geslingerd, hierbij komt er meer straling vrij dan normaal en op de aarde is de straling van de zon dan ook iets hoger. Veel zonnevlekken betekent meer activiteit en geven  een hogere temperatuur op aarde.
De gegevens schetsen een opmerkelijk beeld: elke koude periode op aarde ging gepaard met weinig zonnevlekken wat wijst op een verzwakt magnetisch veld van de zon en een hoge productie van beryllium-10 en radioactief koolstof, wat wijst op een heftige intensiteit van kosmische straling.

 Wikimedia Commons

Argumenten en feiten over de opwarming:
+ Er zijn 8 goed gedocumenteerde ijstijden met temperatuur variaties van 3-8°C.
+ Ijskernen en zeebodem stalen bevatten “Dansgaart-Oescher oscillaties” van 2-16°C
(in periodes van 10-100 jaar)
+ Rond 1100 AD: opwarming/afkoeling van 1°C, dezelfde grootte en snelheid als nu.
+ Rond 1600: Little Ice Age: daarna opwarming van meer dan 1 °C
Bovenstaande heeft allemaal niets met extra menselijke CO2 uitstoot te maken.

Korte verklarende video van Tony Heller van Realclimatescience: My Gift To Climate Alarmists

Afwijkende meetmethoden om het klimaat te meten bevatten diverse onzekerheden. Maar van de afgeleidde klimaat-computermodellen verwacht men dat die wel probleemloos werken.
‘Klimaatmodellen zijn onbetrouwbaar en voorspellingen van opwarming zijn absurd’ zei de Duitse professor Fritz Vahrenholt in het online Hamburg Abendblatt. Vahrenholt vertelde tegen Abendblatt dat het klimaatdebat hysterisch is geworden en dat we zeker ‘geen klimaatnoodsituatie’ hebben.

Communisme volgens de Verenigde Naties het meest geschikt om het broeikaseffect te stoppen
Van 2010 tot 2016 was Christiana Figueres secretaris-generaal van het secretariaat van de klimaatkader-conventie van de Verenigde Naties (UNFCCC). Ze maakte er geen geheim van dat zij het kapitalisme en de democratie voor de moeilijkheden in de klimaatbescherming verantwoordelijk achtte. Politieke systemen zoals het communistische systeem in China zouden beter geschikt zijn.

Er worden zoveel leugens door de kinderen van Satan de wereld in gestrooid dat de tegenstellingen alleen maar exponentieel zullen toenemen. Dit bewerken van mensen wordt ‘social engineering’ genoemd. Dit zegt Jezus over onze tijd van verdeeldheid en over Christenen die getrouw blijven:

HerzSt (Mattheüs 10:34) 34 Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

Onderzoek van de Finse wetenschappers J. Kauppinen en P. Malmi
“Geen experimenteel bewijs voor de significante antropogene klimaatverandering”
(antropogeen = door de mens teweeggebracht)
Het artikel legt uit dat in de IPCC-analyse van de mondiale temperaturen een overduidelijke fout zit, namelijk het niet in aanmerking nemen van ‘invloeden van de lage bewolking’. Natuurlijke variaties in lage bewolking, die sterk worden beïnvloed door het vermogen van kosmische straling die de atmosfeer van de aarde binnen dringen, verklaren bijna alle veranderingen in de mondiale temperatuur, verklaren de onderzoekers.
Menselijke invloed is zowat nul. (niet meer dan 0,01 ° C stijging van de temperatuur)
Zoals de onderstaande grafiek laat zien, is meer bewolking omgekeerd evenredig met de temperatuur. Met andere woorden, hogere temperatuur geeft waterdamp dus meer wolken.
Wolken beschermen het oppervlak van de aarde tegen de zon en bieden schaduw:Volgens een aantal wetenschappers is er totaal geen klimaat noodtoestand, zoals de EU nu oppert:
Real scientists declare: There is no climate emergency
Het is slechts een mening van de EU die zeker niet onderbouwd kan worden.

In 2050 moet de EU klimaatneutraal zijn, wat wil zeggen dat de nog resterende uitstoot van broeikasgassen moet wordt gecompenseerd.
De EU wil namelijk ieder jaar € 575 miljard uitgeven om ‘klimaatneutraal’ te worden.
De bedoeling is dat de wereld volledig stopt met fossiele brandstoffen en het uitstoten van CO2. Aangezien dit totaal onmogelijk is kan zo’n enorme schok maar op één manier worden gerealiseerd en dat is door de toch al in zwaar weer verkerende wereldeconomie te laten crashen.
Het is een afleiding voor de echte belangrijke onderwerpen, zoals de vervuiling van het milieu:

John O’Brennan (directeur CIA tot 2017)

Hij spreekt over het toepassen van ‘geo-engineering’ in 2016. (chemtrails)
Ze noemen het programma tegenwoordig ‘Stratoshere-Aerosol-Injections’.
Onze Schepper heeft echter perfect werk afgeleverd en we hoeven ons over het geweldig ontworpen klimaat geen enkele zorg te maken:

HerzSt (Job 38:1-) 1 Daarna antwoordde de HEERE Job uit een storm en zei:….4 Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht hebt. 5 Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? 6 Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd….8 Of wie heeft de zee met deuren afgesloten, toen zij losbarstte en uit de baarmoeder naar buiten kwam, 9 toen Ik haar een wolk gaf als kleding, en de donkere wolken als haar omslagdoek. 10 Ik stelde haar Mijn grens, en plaatste een grendel en deuren, 11 en zei: Tot hiertoe mag u komen en niet verder, hier zal zich een grens stellen tegen de glorie van uw golven….16 Bent u gekomen tot aan de bronnen van de zee? Hebt u gewandeld op de bodem van de watervloed?….22 Bent u gekomen bij de schatkamers van de sneeuw? Hebt u de schatkamers van de hagel gezien….28 Heeft de regen een vader? Of wie brengt de druppels van de dauw voort? 29 Uit wiens buik komt het ijs naar buiten? En wie baart de rijp van de hemel? 30 Het water wordt hard als een steen, en het oppervlak van de watervloed raakt vastgevroren.
HerzSt (Job 39:36-37) 36 Toen antwoordde Job de HEERE en zei: 37 Zie, ik ben te gering; wat zou ik U antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond.

Maar Christenen zijn niet te spreken over de vernietiging van ons leefmilieu door hebzuchtige kinderen van Satan. De schepping is ernstig beschadigd door genetisch gemodificeerde gewassen, door kankerverwekkende onkruidverdelgers als glyfosaat, vervuilende giftige zware metalen, dumpen van olie- en chemisch- afval, radioactief afval en fall-out,  enz.
Op de nieuwe aarde zal dat gedrag door onze Koning Jezus nooit meer worden toegestaan:

HerzSt (Openbaring 11:18) 18….en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.

Onnodige sterfgevallen van dieren zijn voor Christenen een gruwel: Alaska kabeljauwpopulaties dalen en Australische stranden zijn bezaaid met dode zeevogels

De Frankfurter Schule

Een oud gezegde luidt: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Jongeren van nu worden wel de nakomelingen van de ’68 generatie genoemd. Veel van het gedachtegoed van de socialistische bewegingen kwam uit de koker van de Frankfurter Schule met hun slogan ‘Make love not war’.
In de eerste helft van de 20ste eeuw ontstond ‘De Frankfurter Schule’ , een Duitse sociologische en filosofische stroming die zich bezighield met de maatschappijkritische, neomarxistische, kritische theorie. Het betreft wetenschappen zoals sociologie, psychologie en filosofie. Sociologie is de studie van de sociale relaties tussen mensen.
Toen Hitler aan de macht kwam moesten zij (het was een Joods instituut) uit Duitsland vluchten en kwamen uiteindelijk terecht in de VS en ondersteunden de studierichting sociologie bij de Columbia University in New York.
Van daaruit verspreidde hun werkgebied zich over een groot aantal universiteiten van de VS en over de universiteiten van de westerse wereld.

De kritische theorie kan gezien worden als een voortzetting van het marxisme, door overal kritiek op te hebben bij ‘vermeende’ onderdrukking, discriminatie of uitbuiting.
Een van de belangrijkste ideeën van de Frankfurter Schule was om Sigmund Freuds idee van ‘pansexualisme’ te doceren – het omverwerpen van traditionele relaties tussen mannen en vrouwen. Panseksualiteit of omniseksualiteit is open staan voor alle soorten van seksualiteit naar personen van alle genderidentiteiten en biologische geslachten: heteroseksualiteit, homoseksualiteit, biseksualiteit, transseksualiteit, en transgenderisme.
Volgens het werk van Wilhelm Reich (van de Frankfurter Schule) stammen psychologische problemen hoofdzakelijk af van seksuele onderdrukking en kan – volgens hem – seksuele bevrijding veel mensen genezen.
Vanaf 1960 ontstond de seksuele revolutie als antwoord om op te staan tegen de Christelijke monogame leefwijze en zich te bevrijden van de seksuele onderdrukking.
In de sporen van de Frankfurter Schule kwam de flowerpower periode, de massale seksorgieën, de communes, de hippies en het samenwonen.

HerzSt (Mattheüs 19:5-6) 5 …… Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, 6 zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.

Hoe schooldistricten kinderbeschermingsdiensten wapenen tegen niet-meewerkende ouders.
De demonische aanval op onze Christelijke jongeren vindt plaats door het geslachtsneutrale onderwijs met rollenspel. Bezorgde ouders worden door scholen buitenspel gezet.
Ouders worden steeds vaker verplicht om te gehoorzamen, om te voldoen aan de eisen van een school, zelfs als ze geloven dat dergelijke eisen mogelijk niet geschikt zijn voor hun kind.
Jonge vrouwen worden misleid met feminisme en losse seksuele moraal i.p.v. moederschap.

Het Tavistock Instituut
In 1920 werd de kliniek opgericht door de psychiater Hugh Crichton-Miller, die werd beïnvloed door Sigmund Freud. Sigmund Freud was een neuroloog uit Oostenrijk-Hongarije en de grondlegger van de psychoanalyse. Hij was van Joodse afkomst.
De organisatie had een diepgaand effect op het morele, intellectuele, culturele en politieke beleid van de VS en Engeland. Deze werd vanaf 1947 voortgezet als een onafhankelijk instituut.
Officieel beschrijft dit instituut zichzelf als een ‘organisatie van dynamische psychiatrie’. Maar achter de schermen draait het allemaal om wereldwijde ‘mind control’.
Het instituut wordt door onderzoekers gekoppeld aan de wereldwijde ‘kleurrevoluties’.

Polarisatie of tegenstelling bevorderen in voor- en tegenstanders
Wanneer je een goed functionerende (westerse) maatschappij wilt veranderen in een samenleving naar communistisch model, dan moet je als eerste processen op gang brengen die toenemende  chaos veroorzaken. Niet noodzakelijkerwijs op economisch terrein, maar vooral op het terrein van de meningsvorming. Creëer groepen die voorstander zijn en creëer groepen die tegenstander zijn.
Het is de beproefde Latijnse spreuk; Divide et impera – Verdeel en heers:

HerzSt (Mattheüs 12:25) 25 Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden.

Migratie

De Oostenrijkse graaf Richard Coudenhove-Kalergi
Het door Richard Coudenhove-Kalergi in 1925 geschreven boek ‘Praktischer Idealismus’ beschrijft zijn visies hoe hij geloofde in de vernietiging van het zelfbeschikkingsrecht en de eliminering van Europese naties, door de formering van een Europese gemeenschap:
‘De toekomstige mens zal van gemengd ras zijn. Hedendaagse rassen en klassen zullen geleidelijk verdwijnen als gevolg van ruimte, tijd en het verdwijnen van vooroordelen. Het Euraziatische-negro ras van de toekomst dat zal lijken op de oude Egyptenaren, vervangt de uniformiteit van volkeren met een gelijkvormigheid aan nakomelingen.’ (p. 22, 23).

En over de Joodse bankiers schreef hij:
‘Geen wonder dus dat dit (Joodse) volk, uit de gettokerker, zich ontwikkelt tot een spirituele adel in Europa. Dus op het moment dat de feodale adel in verval raakte, gaf de welwillende voorzienigheid Europa een nieuw nobel ras van genade door de emancipatie van de Joden.’

Coudenhove-Kalergi  was een vrijmetselaar (lid van de Weense Masonic Loge ‘Humanitas’) en president van de ‘Pan-European Union’ opgericht in 1922 en gefinancierd door de Joodse bankier Max Warburg. Personen als Albert Einstein, Konrad Adenauer, Franz Josef Strauß en Otto von Habsburg sloten zich hierbij aan.
In een Oostenrijkse Masonische uitgave van ‘Het Baken’ uit 1925 stond te lezen:
‘De Vrijmetselarij, met name de Oostenrijkse Vrijmetselarij, kan zeer tevreden zijn om graaf Coundenhove-Kalergi tot haar leden te rekenen. De Oostenrijkse Vrijmetselarij kan rapporteren dat broeder Coudenhove-Kalergi vecht voor zijn pan-Europese overtuigingen. Broeder Kalergi zijn programma is een Masonisch werk van de hoogste orde en om er gezamenlijk aan te werken is een verheven taak voor ons allen.’

Rabbijn Dr. Isaak Wise verklaarde in het tijdschrift  ‘Israelite of America’ op 3 aug.1866:
‘Vrijmetselarij is een Joods instituut. Hun geschiedenis, hun graden, hun houding en hun uitspraken zijn van begin tot eind Joods.’

Op 14 mei 1947 sprak Churchill in Londen over de Anglo-Amerikaanse doelen met Europa:
‘Maar laten we onszelf niet voor de gek houden met betrekking tot het hoofddoel: zonder een verenigd Europa is er geen zeker vooruitzicht op een wereldregering. De eenwording van Europa is de onmisbare eerste stap om dit doel te bereiken.’

De visie van Coudenhove-Kalergi is blijkbaar het handboek voor de EU. Zo heeft Europa geen grenzen meer en is de omvolking in volle gang door het stapsgewijs aanvullen en vervangen van de oorspronkelijke Europeanen met honderdduizenden migranten per jaar. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat trouwe aanhangers van Coudenhove-Kalergi inmiddels beloond zijn met de ‘Europese prijs’ van de ‘Coudenhove-Kalergi Stichting’. Zoals de Duitse bondskanselier Merkel in 2010 en de voorzitter van de EU, Juncker in 2014.
De Joodse B’nai B’rith vrijmetselaarsloge overhandigde in maart 2008 Angela Merkel de ‘B’nai-B’rith Order’ voor haar strijd tegen antisemitisme.

De resolutie van Straatsburg (1975)  –  Olie voor moslim-immigratie.
Na de Arabisch-Israëlische oorlog van 1973 en de olieboycot  die werd geopperd hebben de leiders van de EEG (de voorloper van de EU) met Saoedi Arabië en andere oliestaten in juni 1975 een afspraak gemaakt de immigratie van moslims naar Europa actief te bevorderen.

Wat is de invloed van Coudenhove-Kalergi en de Frankfurter Schule op de wereld?
Alle instellingen zijn besmet en ondermijnd: de overheid, de media, het onderwijs.
Zelfs het rechtssysteem en de politie zijn ondermijnd. Het cultuur-marxisme of neo-marxisme zet niet in op revoluties, maar op hervormingen. De doelgroep is in eerste instantie de intellectuelen.
We zijn in deze tijd getuige van het stap voor stap opleggen van het communisme en het ontnemen van de vrijheden van de bevolking.
Voor de bedrijven betekent het goedkope arbeidskrachten die de salarissen drukken van het volk.

Nieuw plan van Seehofer om alle EU landen te dwingen migranten op te nemen
De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer heeft een plan gepresenteerd om het Europese asielsysteem te hervormen. Lidstaten die weigeren onbeperkte aantallen migranten op te nemen zullen zwaar worden gestraft.

De migratie door moslims
Het plan is de ‘Hidjra’, zoals beschreven in de Koran. Een vreedzame migratie met als doel om zich te vestigen in een vreemd land, om het dan later over te nemen.
De Hidjra was de migratie in 622 n.Chr. van de profeet Mohammed en zijn volgelingen van Mekka, waar hij veel verzet had, naar Medina (toen Jathrib). Hidjra betekent migratie.

Rijken der aarde krijgen een voorrecht, Joden krijgen de dominantie

Plutocratie
Een plutocratie is een bestuursvorm waarin de rijksten aan de macht zijn en waarin zij de wetgeving voor de bevolking kunnen bepalen.

Enkele gedeelten uit de Talmoed:
‘Wanneer de Messias komt, zullen alle (niet-Joden) slaven van de Joden zijn.’ (Erubin 43b).
‘Joden moeten altijd proberen Christenen te misleiden.’ (Zohar 1160a).
‘De Joden worden mensen genoemd, maar niet-Joden zijn geen mensen. Het zijn beesten.’ (Baba mezia, 114b)

Opmerkelijke ontwikkelingen:
In Frankrijk is antizionisme gelijk geworden aan antisemitisme.
Trump tekent ‘executive order’ gericht op het onderdrukken van kritiek op Israël
Niet alleen de verplaatsing van de VS-ambassade naar Jeruzalem heeft president Donald Trump geregeld, ook een executive order (een decreet van de president) heeft hij ondertekend om kritiek op de Israëlische regering door universiteitscampussen in de VS te verbieden.
Wanneer de tijd van hun Messias komt, zal de belofte uit de Talmoed worden gerealiseerd dat de Joden het eigendom van alle volkeren van de wereld onder hun beheer hebben. De superrijke niet-Joden zullen een belangrijk voorrecht krijgen in ‘de grote stad’, meer hierover in het volgende artikel.

Tot slot:

Val niet in de strik van afvalligheid dat het Christelijke geloof niet zo belangrijk meer is:

HerzSt (2 Thess. 2:3) …Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is….
HerzSt (1 Thessalonicenzen 5:4-5) 4 Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. 5 U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.

Niet iedereen wil zijn soevereiniteit en eigen cultuur zomaar opgeven en het ligt voor de hand dat er veel tegenstand zal komen voor een nieuwe wereldorde. Daarom brengt Satan zwaar geschut in stelling, DE valse profeet of Antichrist die krachtige tekenen zal verrichten:

NBV (Mattheüs 24:23-25) 23 Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet. 24 Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 25 Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd.

In het volgende artikel; Wie is de Antichrist, de wondertekens door de Antichrist, een beeld of afbeelding maken, het geldsysteem gaat onderuit en een nieuwe tempel in Jeruzalem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *