7. Jongeren; Maak de keuze voor het smalle pad naar leven

7. Jongeren; Maak de keuze voor het smalle pad.pdf

Een uiteenzetting van onderwerpen voor een dialoog met jongeren; onderwerpen waar jongeren in hun leven mee te maken krijgen met ondersteuning van de Schrift.
.                                (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)

(Mattheüs 7:13-14) 13 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

Er was eens een koning, die de mooiste gewaden had en alles wat zijn hartje begeerde.
Hij liet de prachtigste en indrukwekkendste gebouwen bouwen, prachtige tuinen, boomgaarden en waterbekkens aanleggen, precies zoals hij dat wilde. Alles wat zijn ogen verlangden kwam er. Van alle kanten was er buitengewone eer en bewondering voor zijn prestaties.
Op een dag stond hij vanuit zijn burcht te kijken naar al die pracht en bekroop hem een opmerkelijke gedachte. Hij realiseerde zich dat al die buitengewone eer er alleen maar voor een beperkt moment was en dat hij daarom niet kon stoppen om die pracht uit te breiden.
Hij realiseerde zich dat hij ook nooit verzadigd kon worden door al dat zwoegen, door al die pracht. Toen begreep hij de zinloosheid van dat streven naar pracht, naar continu eer en bewondering. Hij vergeleek het met het najagen van wind, iets wat nooit gaat lukken, wat totaal onmogelijk is. De wijsheid kwam weer bij hem terug en zijn hart opende zich. De schepping was in de ogen van koning Salomo veel indrukwekkender en prachtiger, als alles wat hij bezat of had laten maken. De liefde voor zijn Schepper en liefde voor zijn naasten (en goed voor hen zijn) was hij verloren.
Hij wilde die belangrijke eigenschappen weer terug in zijn leven. (Prediker hoofdstuk 1-3)

(Lukas 12:27) 27 Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet, en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.

Thema: Er is geen middenweg, de keuze voor leven moet gemaakt worden.

Jongeren: Als dit artikel vragen opwerpt of te moeilijk is, vraag dan jouw ouders om samen het artikel door te nemen en het samen te bespreken.
Ouders: Ondersteun uw kinderen om de juiste keuze als Christen te kunnen maken. Uw ervaring en inzicht als Christen is onmisbaar om uw kinderen te beschermen.

Voor we verder gaan met dit artikel, eerst een korte geschiedenis over Feodalisme.

Het Feodalisme, een slavernij

Feodalisme is het leenstelsel dat in Europa bestond gedurende de Middeleeuwen van +/- 500 n.Chr. tot +/- 1500 n.Chr.
De leenman kreeg een grondgebied in leen, maar een deel van de opbrengsten kwam de leenheer toe. Het ging dan vooral om opbrengsten van de oogst, belastingen maar ook persoonlijke trouw en de bescherming van de leenheer en werkzaamheden voor de leenheer. In grote delen van Europa werd het feodalisme toegepast.
Boeren die verbonden waren met deze leenheren werden horigen genoemd.
De relatie tussen de horige en de leenheer kon niet eenzijdig worden opgezegd en ging in principe over op een volgende generatie. Horigen waren dus geen eigenaar van hun grond en gebouwen, de horigenhoeven, maar ze hadden hierover wel bepaalde gebruiksrechten.
Er waren ook arbeiders en boeren die geen enkel recht hadden: de lijfeigenen, een soort slaven.
Het feodalisme kon alleen maar bestaan bij de gratie van de dienstbaarheid aan de leenheren die de macht hadden en bestond uit een standenmaatschappij, waarbij de helpers van de leenheren de klasse van de adelstand vormden.

Het Neo-Feodalisme, een technocratische slavernij

Volgens het World Economic Forum (WEF) moeten we toe naar een grote groene reset; op weg naar een eerlijkere, groenere toekomst. China is zo’n Neo-feodale samenleving, waarbij de Chinese Communistische Partij (CCP) de Chinese kapitalistische ontwikkeling wil rationaliseren onder een socialistisch-communistisch politiek systeem. De toenemende privatisering en kapitalistische economische ontwikkeling van de Chinese economie zal wat hen betreft een tijdelijke fase zijn. Het staatsapparaat of staatsleiders zijn de heersende klasse, de leenheren.
Een kleine groep exorbitant rijke elite wil onze samenleving inrichten naar Chinees model.

Geloof het WEF niet, ‘the Great Reset’ is slechts een gecoördineerde propagandacampagne.
Met retoriek van economische gelijkheid, eerlijkheid, inclusie, en een gedeeld lot.
Waarom leggen de exorbitant rijken hun bezittingen dan niet in om te delen?
Het is altijd hetzelfde liedje. Dezelfde filantropen die het hele financiële systeem uit balans hebben gebracht en schatrijk zijn geworden komen nu plotsklaps (na een lange voorbereidingstijd) met de oplossing van het financiële probleem.
Maar ook nu weer in hun eigen voordeel.
Het zal de waarschijnlijke uitgifte van een universeel basisinkomen (UBI) met zich meebrengen, om de bevolking afhankelijk te maken van de staat. Met het excuus om de planeet te redden zal het besteedbaar inkomen drastisch verminderd worden, van het gewone volk wel te begrijpen. Dat deze elite zelf de hele aarde overvliegen met privéjets, enorme landgoederen en kastelen bezitten met verwarmde zwembaden en alle denkbare luxe is verder blijkbaar niet belangrijk.

De Grote Reset betekent vrijwel zeker de uitgifte van medische digitale paspoorten, inclusief de medische geschiedenis en genetische samenstelling. Dat zal voor deze elite nog niet genoeg zijn, ze willen ieder mens volledig controleren door het implanteren van nano partikels door vaccinaties en willen uiteindelijk een nano chip inbrengen. Deze partikels gaan nooit meer uit het lichaam.
De PCR test is ondeugdelijk beschouwd door virologen, immunologen en moleculair biologen. Omdat de test niet klopt en er geen peer-review (controle) is geweest, is er een retraction request letter bij de EU ingediend om de huidige PCR Covid-19 test ongeldig te verklaren. Deze test kan geen actuele besmetting aantonen.
Zeer recent sloot de FDA (U.S. Food and Drug Administration) zich aan bij de WHO (World Health Organisation) om toe te geven dat er een opmerkelijk risico bestaat op vals positief resultaten van de standaard PCR-test.
Een groot aantal kleine en middelgrote bedrijven zal failliet gaan door de huidige onzinnige lock-downs die zijn gebaseerd op de vals positieven van de PCR testen. Door de ‘positief getesten’ te beschouwen als ‘besmette mensen’ en met deze opgeklopte gegevens lock-downs te verordenen.
Investeringsmaatschappijen zullen alle bedrijven voor een appel en een ei opkopen.

Uiteindelijk zal het een dictatuur van de eigenaars van de centrale banken worden (Op. 17:12).
Het kan een introductie van een digitale valuta omvatten, gecentraliseerde afschriften en real time belastingheffing. Net als een gecentraliseerd toezicht en controle over de uitgaven en schulden. De Grote Reset is een technocratische omschakeling.

Covid-19 heeft een duidelijke en vaste relatie met de Grote Reset

In Nederland (17,5 miljoen inwoners) sterven normaal +/- 3000 mensen per week aan ouderdom, ziekte en ongevallen. Dat is in 2020 niet anders. Door drastische afschaling van de IC bedden (alleen al in 2016 – 2018 van 2800 bedden naar 1100 bedden) en het verbieden van werkzame geneesmiddelen als Ivermectine wordt het aantal IC bedden onevenredig belast.  Ivermectine kan – zelfs volgens de WHO – tot 83% van de sterfte doen dalen van de mensen besmet met Covid-19 .
Volgens de gerespecteerde microbiologist Professor Sucharit Bhakdi sterven er 5 personen van elke 10.000 besmette personen onder de 70 wereldwijd.
Van de summier geteste Covid-19 vaccins sterven er waarschijnlijk meer mensen.
De mRNA (messenger RNA) vaccins van Moderna en Pfizer zijn volgens Dr. Carrie Madej bedoeld om menselijke biologische functies te manipuleren. Als eerste willen ze dus de privacy van mensen wegnemen door het injecteren van traceerbare nano chips. De techniek is er al om te traceren, om het hele sociale patroon vast te leggen en om menselijke cellen genetisch te kunnen modificeren. Met de bedoeling om van ons controleerbare slaven te maken.

Gecentraliseerde socialistische planning door bedrijfsoligarchen, bedrijfssocialisme

De hele omschakeling naar een technocratisch Neo-Feodalisme wordt door de MainStreamMedia (MSM) verkocht als een geweldige kans.
De coronacrisis moet geïnstrumentaliseerd worden om de ’Great Reset’ op gang te brengen volgens de oprichter en voorzitter van het WEF, Klaus Schwab.
De slogan van het World Economic Forum: ‘Own Nothing and Be Happy’.
En vervolgens komen ze weer met iets nieuws, de ‘International Day of happiness’.
Happy, happy, happy. Het kan blijkbaar niet op.
Het wordt helaas een afleiding van de grootste roof in de geschiedenis.
De Middeleeuwen worden niet voor niets ‘de donkere Middeleeuwen’ genoemd. Deze periode  was voor de gewone mensen een afschuwelijke tijd van vernedering, onderdrukking en armoede.

Voor hun plannen gebruiken ze ‘mind control technology’, een technologie voor totale controle.
Deze omvatten (5G) microgolven, kunstmatige intelligentie, kwantumcomputers, nano technologie enz. De nieuwe meesters van de wereld willen de absolute macht en heerschappij over de mensheid en nooit meer afgeven, zodat de mensen hen als slaven zullen blijven dienen.
Er zijn geen grenzen meer aan de ontwikkelingen om mensen te controleren en te besturen, het transhumanisme. Een van de gevaarlijkste ideeën ter wereld. Het transhumanisme zal de grenzen van de menselijke mogelijkheden verleggen die nu nog onmogelijk lijken. Het transhumanisme wil de grenzen van de menselijke mogelijkheden – of dat nu intellectueel, fysiek of psychologisch is – verleggen door middel van technologische processen.
Het is zichzelf verheffen boven God. (Daniël 11:36, 2Thessalonicenzen 2:4)

Kwaadaardige filantropen hebben de media en politici bewust gecorrumpeerd om mensen uiteindelijk te kunnen dwingen om zich te laten vaccineren – om voedsel te kunnen kopen –, met grote risico’s en dramatische resultaten tot gevolg. Bij sommige vaccins wordt er gebruik gemaakt van geaborteerd foetaal weefsel en zijn er bijwerkingen zoals onvruchtbaarheid, autisme, verlamming en  kanker.
Ook een cytokine-storm kan zelfs nog na maanden optreden waarbij het immuunsysteem te veel ontstekings-signalen produceert, wat kan leiden tot orgaan falen en overlijden.
Voor de lange termijn is het unieke immuunsysteem onherroepelijk verstoord.
Auto-immuun ziektes zullen dan schering en inslag worden.
Het hele verhaal zal in een stroomversnelling komen als de gewone banken massaal onderuit gaan, en ze zullen onderuit gaan (Op. 17:15-17). Dan zal de chaos immens worden.
Maar ook de technocratische socialistische maatschappij met de totale controle van ieder mens. Het zal een grote beperking van de individuele rechten geven voor de eigendomsrechten, vrije meningsuiting, bewegingsvrijheid, vrijheid van vereniging, vrijheid van religie en het systeem van vrij ondernemerschap. De sociale isolatie en het vermijden van sociaal contact gaat rechtstreeks in tegen de Christelijke gastvrijheid (Lukas 7:36-50).

Laat je niet misleiden door de Antichrist of door valse profeten

(Mattheüs 24:23-28) 23 Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; 24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. 25 Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! 26 Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, 27 want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 28 Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren (of arenden) zich verzamelen.

Vers 24; De valse christus en valse profeten zullen grote tekenen en wonderen doen:

(Openbaring 13:11,13-14) 11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. …. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. 14 En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen….
(2  Thessalonicenzen 2:8-9) 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 9 hem (de Antichrist) , wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,…

Vers 28; De gieren (of arenden) verwijzen naar de valse christus of Antichrist en de valse profeten.
Vers 28; Het ‘dode lichaam’ verwijst naar de mensen, die de misleiding geloven, de geestelijk doden.

(Mattheüs 8:22) 22 Maar Jezus zei tegen hem: Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven.

De ‘levenden’ hebben zich bewust laten dopen en delen in de onverdiende barmhartigheid:

(Johannes 3:3-5) 3 Jezus antwoordde en zei tegen hem (Nicodemus): Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. 4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.
 (Titus 3:4-5) 4 Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, 5 maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.

Blind op de wetenschap vertrouwen of op onze Schepper vertrouwen

Geloof ze niet, het zijn kinderen van Satan, gekant tegen Christenen. Die hun medemensen willen misbruiken en afscheid willen nemen van oudere en zieke medemensen, van de niet productieve medemensen.
Jonge Christenen moeten genieten van het leven op hun jonge leeftijd, contacten aanhalen met andere Christenen. In vrijheid genieten van Gods schepping.
Hen wordt in deze dagen groot onrecht aangedaan door deze kinderen van Satan.
Besef altijd dat Satan de vorst of heerser is van deze wereld (Johannes 14:30).
Hij wil de discipelen van Jezus samen met het Christendom helemaal uitroeien.
Christenen mogen geen slaaf worden door deze vaccins, ze zijn vrijgemaakt:

(Galaten 5:1) 1 Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.

Laat je geen slaaf maken door deze valse profeten, deze kinderen van Satan:

(2 Petrus 2:19) 19 Zij (de valse profeten) beloven aan hen vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn; want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden.

Met koning Salomo – waar we het artikel mee begonnen – liep het helaas niet goed af.
Één persoon kan in de geschiedenis een groot verschil maken.
Want toen hij oud werd aanbad hij de afgoden van zijn vrouwen. Salomo aanbad Astarte, de godin van de Sidoniërs, en Milkom, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten (1 Koningen 11:4-13). Na de dood van koning Salomo werd de Joodse natie gesplitst en ontstonden er twee koninkrijken, het zuidelijke 2 stammen rijk Juda en het noordelijke 10 stammen rijk Israël.
Koning Jerobeam van het noordelijke 10 stammen rijk begon met de gouden kalveraanbidding.
Na de Assyrische belegering van de hoofdstad Samaria van het noordelijke 10 stammen rijk werden er velen gedeporteerd uit het land Samaria, en weer later werden er nieuwe bewoners uit andere landen naar de steden van het land Samaria gezonden (2 Koningen 17:24). Nog weer later verliet het 2 stammen rijk Juda – met Jeruzalem als hoofdstad – hun God YHWH en werd Jeruzalem met zijn tempel bijna compleet vernietigd en werd de bevolking gedeporteerd naar Babylon.

Wees een Christen – een discipel in Jezus voetsporen – die net als Jezus het verschil wil maken.
Maak op jouw leeftijd bewust de keuze voor het moeilijk begaanbare pad naar leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *