Wie zijn wij?

Wij zijn discipelen, leerlingen, van Jezus Christus.

Veel Christenen in Bijbelgenootschappen accepteren ‘blind’ wat anderen hun voorleggen, omdat dat ‘het beste’ voor hun zou zijn en hebben hun eigen mening grotendeels ingeleverd.

Jezus moedigde zijn discipelen om geloof te blijven stellen in Zijn woorden.
God’s woord (net als Jezus woord)  is opgeschreven in de – onder inspiratie – geschreven Bijbel. Wat in de Bijbel staat geschreven is daarom ‘de waarheid’.  Wanneer we de Schrift zorgvuldig onderzoeken om  Jezus te gehoorzamen, zullen we dat – volgens Jezus  verzekering – ervaren als een bevrijding. Een bevrijding van slavernij aan mensen.

HSV  (Johannes 8:31,32) 31 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, 32 en u zult de waarheid kennen,  en de waarheid zal u vrijmaken.

De Bereeërs onderzochten dagelijks de gehele schrift en hun ijver dient als voorbeeld.

NBV  (Handelingen 17:10-11) 10 Nog diezelfde nacht stuurden de leerlingen Paulus en Silas naar Berea. Toen ze daar waren aangekomen, gingen ze naar de synagoge. 11 De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd.

Deze artikelen zijn –  in navolging van de Bereeërs – zorgvuldig uitgevoerd, wat niet wegneemt dat het goed is zorgvuldig te onderzoeken of de beschreven dingen werkelijk zo zijn. Iedereen wordt uitgenodigd om commentaar te geven op de artikelen met de bedoeling de geschreven documenten vollediger te maken of, indien nodig, te corrigeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *