Wie zijn wij?

Wij zijn discipelen, leerlingen, van Jezus Christus.

Veel Christenen in Bijbelgenootschappen accepteren ‘blind’ wat anderen hun voorleggen, omdat dat ‘het beste’ voor hun zou zijn en hebben hun eigen mening grotendeels ingeleverd.

Jezus moedigde zijn discipelen om geloof te blijven stellen in Zijn woorden.
God’s woord (net als Jezus woord)  is opgeschreven in de – onder inspiratie – geschreven Bijbel. Wat in de Bijbel staat geschreven is daarom ‘de waarheid’.  Wanneer we de Schrift zorgvuldig onderzoeken om  Jezus te gehoorzamen, zullen we dat – volgens Jezus  verzekering – ervaren als een bevrijding. Een bevrijding van slavernij aan mensen.

HerzSt  (Johannes 8:31,32) 31 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, 32 en u zult de waarheid kennen,  en de waarheid zal u vrijmaken.

De Bereeërs onderzochten dagelijks de gehele schrift en hun ijver dient als voorbeeld.

NBV  (Handelingen 17:10-11) 10 Nog diezelfde nacht stuurden de leerlingen Paulus en Silas naar Berea. Toen ze daar waren aangekomen, gingen ze naar de synagoge. 11 De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd.

Deze artikelen zijn –  in navolging van de Bereeërs – zorgvuldig uitgevoerd, wat niet wegneemt dat het goed is zorgvuldig te onderzoeken of de beschreven dingen werkelijk zo zijn. Eenieder wordt uitgenodigd een ‘comment’ te plaatsen bij de artikelen met de bedoeling om de geschreven stukken vollediger te maken of indien nodig te corrigeren.

19 antwoorden op “Wie zijn wij?”

 1. de waarheid zal u enkel vrijmaken als we in de voetsporen van jezus wandelen .
  Namelijk dat we net zoals Jezus deelnemen door middel van de prediking aan de bekendmaking van Gods koninkrijk .
  Geloof zonder werken is dood.

  1. Zowel Jezus, de apostelen en de eerste christenen predikten in de tempels en op de openbare ontmoetingsplaatsen zoals de pleinen. Dat was in hun tijd de beste methode.
   Als er dan mensen belangstelling hadden, werden ze in hun eigen huis bezocht en verder onderwezen.
   In deze tijd kan er nog steeds op de openbare ontmoetingsplaatsen gepredikt worden, maar mensen zoeken hun informatie steeds meer op internet.
   Met dit werk willen wij ons actief bezighouden.

 2. Beste DOJC ,

  Ik wil alleen maar zeggen dat ik u wil aanmoedigen door te gaan met uw werk. Inderdaad is Internet nu de wereldbiblotheek vol met rijkdommen maar ook met slechtheid.
  Ik ben blij dat we de goede kant van het internet mogen gebruiken voor het predikingswerk.

  De kennis zal toenemen !

  Het is de precieze voorzegging dat eerst het goed enieuws over de gehel bewoonde aarde gepredikt zal worden.

  God zegene u , Shalom .

  1. Hallo Anita,

   Dank je voor je aanmoedigende woorden. Ik zal doorgaan.
   Houdt vast aan dat wat voortreffelijk is. (1Tess 5:21)

   Shalom.

 3. Hai dojc,

  Wat goed dat je een nieuwe blog bent gestart.
  Je staat inmiddels in mijn favorieten.

  Succes en tot laters.

  Shalom en agape

  bEngel

 4. We zijn nog aan het zoeken naar een geschikt forum.
  Als er absoluut niets te vinden is richten we hier iets in.

  groeten dojc

 5. De enige ware christenen hadden De Weg. Na de tweede eeuw was het covenant reeds gesloten. Een utopie om te claimen een christen te zijn nu

  1. Het covenant is tot nu toe beslist niet gesloten voor leerlingen of discipelen van Christus, het covenant was in de tweede eeuw alleen gesloten voor de onberouwvolle Joden die de Messias niet accepteerden.
   In Openbaring wordt gesproken over 3 groepen met een hemelse erfenis:

   De profeten, de 144.000 heiligen en een grote schare die niemand tellen kon.
   De laatste 2 zijn 2 verschillende groepen en beslist niet dezelfde personen, zie ‘erfgenamen’

   groeten dojc

 6. Een vraag ter inlichting:
  Is dit een Mormonensite of zie ik het verkeerd?
  Geloven jullie in de Godheid van Jezus?
  Geloven jullie in het plaatsvervangend offer dat Hij bracht door Zijn dood en enkel en alleen door dit offer te aanvaarden, waardig kunnen worden ?
  Hebben jullie een geloofsbelijdenis?
  Graag een antwoord
  Rebecca

 7. Het boek van Mormon valt volgens ons onder de aprocriefe niet geïnspireerde boeken.
  Wij zijn discipelen van Jezus, die grondige studie maken naar de betekenis van teksten, zoals die in de Schrift staan opgetekend.
  Volgens ons is de Schrift de bron van waarheid, echter bepaalde delen worden pas helemaal helder in de allerlaatste dagen.
  Daar zijn we volgens ons onderzoek nu in beland.
  Jezus is als zoon van God van Goddelijke oorsprong:
  HerzSt (Joh. 1:1) 1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
  Echter, in de hele Schrift geeft Jezus aan om de Vader boven alles te heiligen of te verheffen:
  HerzSt (Mattheus 6:9) 9 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.
  Het offer van Jezus is volgens ons bepalend:
  HerzSt (Hebreeën 10:12,18 ) 12 maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God…
  18 Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig.
  Om gered te worden is geloof in Jezus en Zijn offer onlosmakelijk nodig:
  HerzSt (Johannes 3:17-18) 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
  Willibr. (Handelingen 16:30-31) . . . . 30 daarop ging hij met hen naar buiten en zei: ‘Heren, wat moet ik doen om gered te worden?’ 31 Zij antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus; dan zult u gered worden, u en al uw huisgenoten.’
  Wij hebben geen geloofsbelijdenis of een boekwerk met richtlijnen.
  Wij geloven dat de Schrift een dynamisch actief geloof propageert, waarin regelmatige studie en gebed essentieel is.
  Gods woord blijft constant, maar menselijke leerstellingen kunnen door inzicht en tijd wijzigen.

 8. H J
  Open baring en de toekomst, in de tijd toen Jezus was opgevaren en de Apostelen het evangelie brachten, was het nogal heftig. die spraken dat Jezus elk moment kon wederkeren uit de hemel. Waarop sommige christenen hun geld aan de armen gaven, hun goed en have verkochten. als die hadden geweten dat het nog wel twee duizend jaar zou duren! Zo geld dat ook wel een beetje voor de huidige tijd, men weet het gewoon niet! Als eerste zou je naar Israël moeten kijken. Het valt al vaak op dat de wereld het land in benauwdheid brengt, b.v. gedoe bij de moskee
  of illegaal bouwen, er telkens ergens anders iets gebeurd wat erger schijnt. denk aan de immigratie golf naar Europa, en is Syrië uit geschakeld zonder hun bemoeienis. Europa word overspoeld door de islam. een factor die schijnbaar niet echt aanslaat bij het onderzoeken.

  De strijdleus buldert rond, de zwaarden zijn gewed
  “Voor God en zijn Profeet!” De wereld in haar voegen
  Dreunt van zwaarder storm, dan ooit haar assen droegen,
  Der eeuwen strooming word gestuit op hare baan,-
  Wie voert haar verder voort,’t kruis of de halvemaan?

  1. Nee, het zijn Bereeërs (inwoners van Berea).
   Zij onderzochten dagelijks de gehele schrift en hun ijver dient als voorbeeld.

   NBV (Handelingen 17:10-11) 10 Nog diezelfde nacht stuurden de leerlingen Paulus en Silas naar Berea. Toen ze daar waren aangekomen, gingen ze naar de synagoge. 11 De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *