2. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.

Daniël deel 2.pdf

(Daniël 12:4) 4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.
.                      (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————

Na het uitleggen van de eerste droom, noemde Nebukadnezar de God van Daniël: ‘de God der goden en de Heere der koningen’. Daniël werd in een hoge positie opgenomen aan het hof van Babylon als heerser over de hele provincie Babel en op Daniëls verzoek werden Sadrach, Mesach en Abed-Nego aangesteld over het bestuur van het gewest Babel (Dan. 2:47-49).

Samenvatting deel 1:
De tempel van Jeruzalem, de plaats van aanbidding van God, verwoest rond 586 v.Chr.
Met de grote afval van Christenen wordt in deze dagen Gods geestelijke tempel verwoest.
Het toenmalige getrouwe Joodse volk, die vanwege dat de afvallige Joden hun God verlieten en zich overgaven aan afgoderij, raakten eveneens in slavernij van Babylon.
Vanwege de grote Christelijke afval door het verlaten van God, zijn getrouwe Christenen eveneens in slavernij geraakt van het grote Babylon, het rijk van de financiële  wereld.
De overheersing door heidenen van Gods volk, in die dagen het Joodse volk, tot aan het besluit.
De tegenbeeldige overheersing van Gods volk, nu de Christenen, tot aan het besluit.

Thema: Het boek Daniël, waar Christenen kracht uit halen in de laatste dagen “2. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.” verder lezen

1. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.

Daniël deel1.pdf

(Daniël 12:4) 4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.
.                      (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Hebt u dat ook wel eens gehad, een herkenning van een bepaalde situatie.
Om de indruk te hebben dat u een bepaalde situatie kan plaatsen door een vroegere ervaring?
Die herkenning is vooral bij Christelijke getrouwen vaak aanwezig, die gedurende vele beproevingen Gods stem altijd hebben gevolgd. Om die reden van herkenning wordt er ook wel eens gezegd: ‘de geschiedenis herhaalt zich’.
De Geest van God leidt tot kennis van de geschriften en door het toepassen van de kennis  tot wijsheid:

(Daniël 1:17) 17 Aan deze vier jongemannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften, en wijsheid, en Daniël gaf Hij inzicht in allerlei visioenen en dromen.

In deze artikelenreeks willen we aan die beide aspecten, aan kennis en wijsheid, aandacht schenken.
We willen u graag meenemen op een verhelderende ontdekkingsreis door een oud boek.
Het vooral in deze huidige periode volledig actuele boek Daniël:

(Daniël 12:9) 9 Toen zei Hij (de Man gekleed in linnen): Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde.

Het is onze overtuiging dan ook dat het boek Daniël geschreven is met een tijdloos uitgangspunt.

Thema: Het boek Daniël, een handboek voor Christenen in de laatste dagen

“1. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.” verder lezen

8. Geef aan God wat God toekomt

Geef aan God wat God toekomt.pdf

Willibr. (Mattheüs 22) 21 ….Daarop sprak Hij tot hen: Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt.
.                            (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————-

(Johannes 19:10-11) 10 Pilatus dan zei tegen Hem: Spreekt U niet tot mij? Weet U niet dat ik macht heb U te kruisigen, en macht heb U los te laten? 11 Jezus antwoordde: U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als het u niet van boven gegeven was;….

Onze hemelse Vader is een God van orde en vrede:

(1 Korinthe 14:33) 33 Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen.

De gemeenten zijn hierin een afbeelding van het toekomstige koninkrijk van God.
Geen enkele politicus van welke stroming dan ook kan vrede en rechtvaardigheid bewerkstelligen, alleen met Gods koninkrijk zal die vrede bereikt kunnen worden.

Thema: Laat u niet misleiden, geef aan God wat God toekomt.

“8. Geef aan God wat God toekomt” verder lezen