17. Hoe we de wederkomst van Jezus kunnen onderscheiden

De wederkomst.pdf

(Mattheüs 24:23-24)  23 Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; 24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.           (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvert.)
————————————————————————————————————-

Waarom waarschuwt Jezus zo uitdrukkelijk voor valse profeten?
Jezus spreekt in Matt. 24:7-8 over het begin van de weeën. Zie ook: 16. Het begin van de weeën
Wat er allemaal hierna komt, zal nog veel heftiger zijn.
Mensen die het slechte zaad vormen, Satans zaad, zullen nu gaan doorpakken.

De VS is door de staatsschuld compleet failliet. De world reserve currency, de petrollar, staat onder grote druk. Door de lock-down moeten mensen in hun huizen blijven en velen verliezen hun baan.
Er zullen waarschijnlijk gewelddadige rellen komen voor voedsel en voor brandstof.
Gewone banken zullen ook onderuit gaan. Mensen worden compleet afhankelijk gemaakt van de overheid, die zich vanwege de schulden zal moeten conformeren aan de Joodse eigenaars van de centrale banken van de NieuweWereldOrde. De 8e wereldmacht regeert.
Wijlen Allen Meltzer was professor politieke economie aan de Carnegie Mellon University.
Hij schreef het driedelige ‘A History of the Federal Reserve’:  ‘Het zal allemaal slecht aflopen’
We bevinden ons volgens Allen Meltzer in de grootste puinhoop sinds de jaren dertig.
Kleine en middelgrote bedrijven moeten failliet gaan en zullen worden opgeslokt.
De vooringenomen MainStreamMedia bewerkt de mensen:  4. Jongeren; Ze willen jullie misleiden!
Dat kunnen Christenen niet voorkomen. Wat wel heel belangrijk is, is dat we de angst gaan verlaten. Wees niet bevreesd voor zulke mensen, want al deze dingen moeten gebeuren (Luk. 21:9-13).  Angst is een aanslag op onze gezondheid. Christenen willen onze medemensen vertellen over Jezus woorden, om hen discipelen van Jezus maken en om hen te laten dopen (Matt. 28:19).  Christenen vertrouwen volledig op onze hemelse Vader, wat kan een mens ons doen? (Hebr. 13:6)

Thema van dit artikel: Het onderscheiden van Jezus parousia of wederkomst

“17. Hoe we de wederkomst van Jezus kunnen onderscheiden” verder lezen

4. Wat te doen als de Antichrist komt

Als de Antichrist komt Deel 4.pdf

(Hebreeën 5:10) 10 Door God is Hij (Jezus) Hogepriester genoemd naar de ordening van Melchizedek.

Twijfel niet en laat het geloof in onze Koning en Hogepriester Jezus nooit los.
Een uitleg aan de hand van het boek Hebreeën (alle aanhalingen uit de Herz. Statenvertaling)
———————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we uitgebreid gesproken over de toegang tot God door Jezus offer en het geloof van onze voorouders in een nieuw vaderland.
In het artikel ‘16. Het begin van de weeën’ beschreven we het door Jezus voorzegde eerste begin van angst, radeloosheid en chaos. Christenen zijn hier gelukkig voor gewaarschuwd:

(Daniël 11:33) 33 De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang.

De aankomende  2 getuigen profetie (Op. 11:1-13) zal een wereldwijde prediking zijn (Matt. 24:14). Nadat deze profetie na 3,5 jaar (Op. 11:3) is beëindigd zullen discipelen van Jezus zwaar worden vervolgd (Matt. 24:9-10).  Zie voor de vervulling van de twee getuigenprofetie: 3. De twee getuigen

(Daniël 11:34-35) 34 Wanneer zij struikelen, zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich echter met vleierijen bij hen voegen. 35 Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd.

Ook voor Christenen is deze tijd bepalend, want Christenen moeten in deze laatste dagen gereinigd worden, zoals goud en zilver bij het smelten gezuiverd worden.
Ze moeten bewijzen getrouw te blijven. Getrouwe Christenen hoeven in het geheel geen angst te hebben.
Medechristenen, die struikelblokken opwerpen, zullen echter voor getrouwe Christenen een beproeving vormen. (Rom. 16:17-18)

De strenge wereldwijde lock-downs is een aanslag op de geestelijke gezondheid van de bevolking.

 ‘It’s Super Painful’ – Bill Gates Urges 10-Week Nationwide Lockdown.
Het is opmerkelijk dat een rijke software-engineer die een handel begint met vaccinaties en genetisch gemodificeerde zaden dergelijk ingrijpend advies geeft.
Infectioloog Prof. Dr. Sucharit Bhakdi geeft namelijk een heel ander advies:
‘Als emeritus van de Johannes-Gutenberg-Universiteit in Mainz en voor lange tijd directeur van het Institute for Medical Microbiology, voel ik me verplicht kritisch te twijfelen aan de verreikende beperkingen op het openbare leven die we momenteel op ons nemen tegen de verspreiding van het Covid-19-virus’.  Open brief van Prof. Dr. Sucharit Bhakdi  (nederlands vertaald dmv Google translate)

Ouderen en zieken sterven helaas nu eenmaal in aantallen, met of zonder virussen zoals griep, nora of corona.  Zowel ouderen en zieken hebben beschermende zorg nodig maar ook ons persoonlijk bezoek.

Het thema van dit artikel is; Het geldsysteem zal veranderen, de wedloop van het Christelijk geloof om beproevingen te weerstaan en wapen u met Christelijke waarden.

“4. Wat te doen als de Antichrist komt” verder lezen

3. Wat te doen als de Antichrist komt

Als de Antichrist komt deel 3.pdf

(Hebreeën 5:10) 10 Door God is Hij (Jezus) Hogepriester genoemd naar de ordening van Melchizedek.

Twijfel niet en laat het geloof in onze Koning en Hogepriester Jezus nooit los.
Een uitleg aan de hand van het boek Hebreeën (alle aanhalingen uit de Herz. Statenvertaling)
———————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we kort gesproken over de angst voor het Corona-virus dat de wereld teistert. Volgens 12 wereldwijde medische experts in infectieziektes hebben praktisch alle geïnfecteerden lichte tot draaglijke verschijnselen, alleen ouderen en zieken niet.

Christenen zijn in de Schrift gewaarschuwd voor een overname van de samenleving door een overkoepelende wereldwijde regering met als koning de Antichrist (Dan 8:23).
De Antichrist is de initiator van een nieuw wereldwijd geldsysteem, welk tevens de aanbidding van Satan vereist en die we gemakshalve de Nieuwe Wereld Orde – NWO noemen (Op. 13:15-17).
Uiteindelijk wil deze regering dat de huidige VN zal ophouden te bestaan en vervangen zal worden door een Joodse VN:

Munt:  Amerikaanse Nikki Haily voor de VN in Jeruzalem

‘Oproep voor Global Government’: De voormalige Britse (socialistische) Labour-premier Gordon Brown roept op voor een ‘tijdelijke’ wereldregering om Covid-19 aan te pakken: https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/26/gordon-brown-calls-for-global-government-to-tackle-coronavirus
Een wereldregering of Nieuwe Wereld Orde, die door aanhoudende problemen waarschijnlijk nooit meer zal verdwijnen.

In het vorige artikel hebben we gezien hoe we ons geestelijk kunnen wapenen tegen de leugenaar, de komende Antichrist en hebben we verder gesproken over Jezus taak als de door God aangestelde Hogepriester naar de samenstelling van taken van Melchizedek.

Vertrouw in al uw zorgen op uw Schepper:

(Psalm 46:2-3) 2 God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. 3 Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën.

Thema van dit artikel; Het merkteken, het eeuwige offer voor onze zonden, de toegang tot God door Jezus offer en het geloof van onze voorouders in een nieuw vaderland.

“3. Wat te doen als de Antichrist komt” verder lezen