4. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                

4. Het offer voor Satan.pdf

(Jesaja 5:20-21,23) 20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. 21 Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig….23 die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

Jonge kinderen kunnen zich bijna niet voorstellen dat er slechte mensen zijn. Want alle mensen hebben een goede basis, ze zijn allemaal geschapen naar Gods beeld (Genesis 1:26). Het is nu echter zo erg dat we bijna niet kunnen geloven dat er zo’n slechte mensen zijn, met hun leugens die tot nieuwe dieptepunten reiken. Hun angstaanjagende leugens over virusmutaties:

(2 Timotheüs 3:13) 13 Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid.

Wees gewaarschuwd, deze kinderen van Satan zijn uit op onze Christelijke kinderen. Ze willen onze kwetsbare kinderen perverteren waar ze maar kunnen, de grenzen blijven verleggen naar seks en porno. Of om onze kinderen te vaccineren en de ouders daarvoor evt. uit de ouderlijke macht te ontzetten. Ze willen hen bijzonder graag vaccineren met dat levensgevaarlijke goedje dat geen enkel voordeel biedt, maar alleen grote nadelen heeft.

Ze kijken niet naar mensenlevens, net zoals hun vader Satan dat nog steeds niet doet. Satan heeft vanaf de eerste mensen de heerschappij ‘afgedwongen’ als vorst of heerser over deze wereld, alleen op de discipelen van Jezus heeft hij, net als op Jezus zelf, geen macht:

(Lukas 4:6) 6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil;
(Johannes 14:30) Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij.
 (Efeze 2:1-2) 1 Ook u heeft Hij (Jezus) met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, 2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid,….

Daarom wil hij de Christenen overwinnen. Hij  wil uw gedachten, uw leven en uw aanbidding aan hem binden. ‘De kinderen van de ongehoorzaamheid’ zullen om die reden u willen vernederen en beroven van uw waardigheid. Maar Christenen blijven getrouw aan hun God en aan Zijn Zoon.  Zeker, ze kunnen ons lichaam doden, maar niet onze geest:

(Lukas 12:4-6) 4 En Ik zeg u, Mijn vrienden: Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. 5 Maar Ik zal u laten zien voor Wie u bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor Hem Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, Ik zeg u, wees bevreesd voor Hem! 6 Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God vergeten. 7 Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven.

Met ‘het werpen in de hel’ is Gehenna bedoelt, het werpen op de brandende vuilnisbelt in het dal van Hinnom. Dat betekent het uitwissen van een goddeloos persoon. Getrouwe Christenen zullen zeker zijn van een opstanding om te leven (Johannes  5:28-29).

Onderstaand zal de inhoud zijn van deze artikelenreeks, m.b.v. het boek Jesaja:

A – De huidige actuele stand van zaken in de wereld
B – De voorzegde Messias, onze redder
C – Waarschuwingen en de zegeningen voor Gods volk in het toekomstige koninkrijk

Thema: Het Lam heeft – in onze dagen – de eerste zegels geopend (Op. 6:1-11)

“4. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                “ verder lezen

3. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                

3. Het offer voor Satan.pdf

(Jesaja 5:20-21,23) 20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. 21 Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig….23 die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we gezien dat de PCR test wel heel erg goed past bij de vaccins met hun spike eiwitten, het lijkt wel afgesproken werk om met zeer goede PCR resultaten te kunnen showen. Maar het heeft helaas niets met een ziekteverwekker te maken, want na vaccinatie  gaan de cijfers van mensen die ziek worden, bijverschijnselen krijgen of sterven pijlsnel omhoog. Op de langere termijn zullen volgens integere micro-biologen en immunologen nog veel mensen grote problemen krijgen met de spike proteïnen zoals auto-immuun ziektes en cytokine-stormen.

Er is ondertussen – volgens advocaat Dr. Reiner Fuellmich – voldoende bewijs dat bij deze wereldwijde vaccinatie een aantal gewetenloze spelers betrokken zijn. Het Corona beleid scheurt families en vrienden uit elkaar, en brengt een scheiding aan in de maatschappij.
De in 1984 overleden Franse filosoof Michel Foucalt, beschouwd als een groot denker, waarschuwde dat de overheden uit zijn op ‘de macht over het leven’. De daarvoor gebruikte methodes zijn indoctrinatie (systematisch en eenzijdig onderwijzen) en disciplinering (belonen voor ‘gewenst gedrag’, bestraffen voor ‘ongewenst gedrag’).

Goddeloosheid heeft echter zijn kenmerken, zoals ook de kabbala met zijn boek, de Zohar.
Religieuze Joden, die volgens de Kabbala ‘semi-goddelijk’ zijn, zijn volgens de Kabbala de rationele en fysieke manifestaties van Gods aanwezigheid in het universum.
De kabbalist ziet de uitroeiing van de heidenen als een noodzakelijk proces om de orde in het universum te herstellen.
Wanneer Joden de planeet beheersen, geloven kabbalisten, zal Gods kracht zich manifesteren door hun Messias. “De Heilige, gezegend zij Hij, zal Zijn kracht tonen en hen [heidenen] van de wereld uitroeien.” (De valse Messias, de Antichrist)

Alleen ingewijde  Joden zijn zich bewust van deze agenda van uitroeiing van de niet-Joden of goyim, maar ze hebben de controle over het Westen in hoge mate door hun controle over het (centrale) banksysteem  en de vrijmetselarij.
We gaan verder met de vrijmetselarij te bespreken als de basis van de kinderen van Satan.

Thema: Aan de vruchten herkent men de boom

“3. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                “ verder lezen

2. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                

2. Het offer voor Satan.pdf

(Jesaja 5:20-21,23) 20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. 21 Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig….23 die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we uitgebreid gesproken over de gevaarlijke spike-proteïnen die de Covid-19 vaccins genereren. De fabrikanten van de vaccins beweren dat de effectiviteit van hun vaccins zeer hoog is: Pfizer en Moderna vaccins hebben volgens eigen zeggen 95% effectiviteit.
Bij een groot onderzoek van BioNTech en Pfizer waren ongeveer 44.000 mensen betrokken, en na filtering werden de onderzoeksgegevens van 36.000 personen betrokken in de resultaten:

EMA (European Medicines Agency): ‘De werkzaamheid werd berekend bij meer dan 36.000 mensen vanaf 16 jaar (inclusief mensen ouder dan 75 jaar) die geen teken hadden van een eerdere infectie. De studie toonde een afname van 95% in het aantal symptomatische COVID-19-gevallen bij de mensen die het vaccin kregen (8 gevallen van de 18.198 kregen COVID-19-symptomen) in vergelijking met mensen die een placebo kregen (162 gevallen van de 18.325 kregen Covid19-symptomen). Dit betekent dat het vaccin in de klinische proef een werkzaamheid van 95% heeft aangetoond.’

Onderzoeksresultaten: vaccingroep 18.198 – 8 gevallen;   placebogroep 18.325 – 162 gevallen. Moderna presenteerde een soortgelijk onderzoeks-rapport.
Deze cijfers gaan echter over de kans op ernstig ziek worden op basis van de PCR test.
Kary Mullis, de uitvinder van de PCR-technologie, heeft duidelijk aangegeven dat de test niet geschikt is om te testen of iemand ziek is, of om de aanwezigheid van een actieve besmetting te detecteren, of om een infectieuze ziekte te diagnostiseren.

[De PCR- of ‘Polymerase Chain Reaction’-test is te vergelijken met archeologie. Bij de archeologie geeft sporenonderzoek inzicht over iemands leefwijze uit het verleden. Ook bij de PCR test poogt men  te ontdekken welk proces er in een lichaam kan zijn geweest door restanten fragmentjes genetisch materiaal (DNA of RNA) van een gepasseerd cellenproces te vergelijken met verschillende genen (primers). Omdat een staal onvoldoende materiaal oplevert, ondergaat het een sterke amplificatie (of uitvergroting door dupliceren). Er wordt aanbevolen om die amplificatie onder de 24 te houden maar veel laboratoria passen zelfs tussen de 35 en 45 toe met steeds grotere kans op vals positieven.]

Het Covid-19 virus is nooit geïsoleerd, gepurificeerd en geïnjecteerd om dezelfde symptomen te zien. De primers die in de PCR test worden toegepast zijn slechts ‘aannames’ van (seizoensgebonden) influenza, rhinovirus of coronavirussen. Deze virussen komen ieder jaar voorbij. Blijkbaar worden de vaccins  op deze primers afgestemd met hun spike eiwitten of vice-versa. En dat is gelukt volgens het rapport van Pfizer, omdat de spike-eiwitten aanslaan voor de juiste resultaten:
162 : 183,98 (=1%) = 0,88 %
.   8 : 181,98 (=1%) = 0,04 %

Het Pfizer vaccin heeft echter weinig te maken met de ziekteverschijnselen, waar sommigen behoorlijk ziek van kunnen worden. De vaccins en de PCR test lijken op elkaar afgestemd te zijn en het lijkt op afgesproken werk. Alle vaccin-fabrikanten hadden op zeer korte termijn hun product gereed t.b.v. het spike-eiwit. De vaccins zelf echter maken de mensen op termijn wel ziek, doodziek.

De effectiviteit van de vaccins samengevat:
De vermindering van kans op de echte ziekmaker door vaccinatie zal zeker nooit verminderd worden met 95%, omdat de PCR test daar niet voor geschikt is en de primers ook nog eens een aanname zijn. Wat mensen wereldwijd ziek heeft gemaakt, zal het vaccin dus beslist niet voorkomen of oplossen.
Waarschijnlijk is het navolgende de redenering van Pfizer:
8 gevallen = 5 % van 162 gevallen, dus er zijn 95% minder positieve PCR test-uitslagen.
Deze redenatie heeft veel overeenkomst met het sommetje;  Hoeveel is 4 gedeeld door 0 ?
De uitkomst hiervan is:  Delen door 0 is flauwekul! Dat is ook de uitkomst van de som van Pfizer.
Want juist in landen waar intensief wordt gevaccineerd pieken de dodenaantallen en door het gebruik in die landen van middelen zoals Ivermectine dalen de cijfers vervolgens.  Zoals dat het geval is in India en Mexico. Een ‘eyeopener’ voor al die bange mensen die denken dat ze na het vaccin nu ‘eindelijk veilig zijn’ en die door misleiding zijn gaan vertrouwen op de farmaceutische industrie met hun gevaarlijke vaccins, die  ernstige bijwerkingen geven. Want de werkelijke reden van deze vaccinaties heeft een heel andere bedoeling, zoals hieronder in het artikel zal volgen.
Onderstaand zal de ingedeelde inhoud zijn van dit artikel, m.b.v. het boek Jesaja:

A – De huidige actuele stand van zaken in de wereld
B – De voorzegde Messias, onze redder
C – Waarschuwingen en de zegeningen voor Gods volk in het toekomstige koninkrijk

Thema: Satan kiest heel bewust zijn kinderen

“2. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                “ verder lezen