8. Jongeren, de bestemde tijd is aangebroken

8. Jongeren, de bestemde tijd is aangebroken.pdf

Welke bestemde tijd is er dan aangebroken?
The Petrodollar Is Dead! Long Live The IMF World Reserve Currency!
Het IMF stopt met het uitlenen in US-dollars en begint zijn eigen valuta te gebruiken.
Het wereldwijde geldsysteem heeft een aanvang genomen met hun ‘special drawing rights’ (SDR’s).  De waarde van de SDR wordt berekend op basis van een gewogen mandje met belangrijke valuta’s, waaronder de Amerikaanse dollar, de euro, de Japanse yen, de Chinese yuan en het Britse pond.
Rusland heeft eveneens recent al aangegeven dat het in dollars afgewikkelde aandeel van de handel tussen Rusland en China is gedaald tot onder de 50% (In 2015 was dit nog 90%).
Het IMF, Internationaal Monetair Fonds, is een organisatie van de Verenigde Naties.
De superrijke Rockefeller Foundation heeft een grote invloed op de VN.
Het is een eerste stap, maar de machtige Amerikaanse petro-dollar zal hiermee gaan afbrokkelen.
Het zal het einde betekenen van de dollar als world reserve currency en het begin van de ondergang van de 7e wereldmacht, de VS, door faillissementen van financiële instellingen. Ook wereldwijd zal dit financiële problemen geven, deze instellingen hebben internationale koppelingen. Op termijn zal dan weer de financiële redding volgen van de 7e wereldmacht, de VS, en de installatie van de Antichrist.

Om die reden is er broodnodig een hele nieuwe generatie jonge overtuigde Christenen nodig. Een generatie krachtige Christenen om het Christelijke werk in de laatste dagen samen mee uit te voeren. Oudere Christenen zullen hierbij maximaal ondersteunen in wat ze kunnen doen en kunnen toevoegen.
Want de tijd om Christenen uit alle Christelijke stromingen bijeen te brengen is nu aangebroken.

Thema: De kinderen van God, overal verspreid, moeten nu bijeen gebracht worden

“8. Jongeren, de bestemde tijd is aangebroken” verder lezen

5. Het boekje van Johannes

5. Boekje van Johannes.pdf

(Openbaring 10:9) 9 En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing.
.                                Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling
————————————————————————————————————-

In de laatste dagen komt de wereld in de greep van de kinderen van Satan. Gewetenloze opportunisten, die alleen aan eigenbelang denken.
Satan was een mensenmoordenaar, vanaf de getrouwe Abel (Joh. 8:44), en zo zullen zijn kinderen ook ontaarden. Als despoten en kwaadaardige filantropen.
Bedriegers, die wereldwijd mensen zullen misleiden, fraude plegen bij verkiezingen  en opdracht geven om vredige mensen te laten mishandelen door een Pretorianen-regime (Romeins keurkorps voor de elite) en hen te vernederen. Tevens de gekochte media die wegkijken en censureren. De eerlijkheid is verdwenen bij deze lieden.
Dit gedrag zullen we nog jaren moeten verdragen. Soms kunt u er boos en verdrietig van worden, maar probeer niet te zondigen (Psalm 4:5).
U kent het lot van de kinderen van Satan; aan God is de wraak.
Zodra Gods volk in slavernij terecht komt, dan zullen de plagen losbarsten zoals dat ook het geval was toen Gods volk in slavernij was in Egypte.
Wanneer de vervolging verder toeneemt, de grote verdrukking, dan is dat de oorlog tegen Gods volk. Wees er zeker van, Jezus zal tot het uiterste strijden voor Zijn discipelen (Op. 19:11-16).

 Thema: Na de dood van de twee getuigen  (Op. 11:7-13)

“5. Het boekje van Johannes” verder lezen

4. Het boekje van Johannes

4. Boekje van Johannes.pdf

(Openbaring 10:9) 9 En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing.
.                    Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling
————————————————————————————————————-

Om de twee getuigen profetie goed te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk te beseffen dat de twee profeten een boodschap zullen vertellen waar intens berouw bij hoort.
Dat zal gebeuren met de hulp van getrouwe Christenen wereldwijd.
Het inventariseren van getrouwe Christenen is daarom een belangrijk item:

(Openbaring 11:1) 1 En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden.

Maar er is nu geen tempel in Jeruzalem voor de aanbidding van God YHWH.
Johannes schrijft in bovenstaand gedeelte over ‘de heilige stad vertrappen’ dan ook over de nabije toekomst. We gaan hier in dit artikel verder op in.

Samenvatting vorig artikel:
De verklaring van tijd en tijden
De 70 (jaar-)weken profetie
Patronen in de Schrift
De dubbele vervullingen
De 70e jaarweek in de laatste dagen
Inleiding van de twee getuigen profetie

Thema: De twee getuigen profetie (Op. 11:3-13)

“4. Het boekje van Johannes” verder lezen