5. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?

Satan’s wereld overwinnen deel 5.pdf

HerzSt (Johannes 16:33) 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de (satans) wereld overwonnen.
———————————————————————————————————

Alle misleiding en spelletjes die in het bedrijfsleven in het klein gebeuren, positie rijkdom en macht, komen in het groot terug in de wereldaangelegenheden.
In het vorige artikel bespraken we de rode symfonie, het neo-communisme, de VN, agenda 21, de denktanks en het bewust veroorzaken van chaos.

Het thema van dit artikel; Het zaaien van angst en misleiding, de VN en het klimaat, de Frankfurter Schule, Migratie, de rijken van de aarde krijgen een voorrecht, maar Joden krijgen de dominantie.

“5. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?” verder lezen

4. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?

Satan’s wereld overwinnen deel 4.pdf

HerzSt (Johannes 16:33) 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de (satans) wereld overwonnen.
———————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we gesproken over het Frankisme, over de Joden die zich hebben verspreid over de wereld als zakenlui en eigenaars van banken en over de centrale banken:

HerzSt (1 Timotheüs 6:9-10) 9 Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad.…

We hebben de verzekering dat alle leugens, onrecht en misleidingen ontmaskert zullen worden:

HerzSt (Mattheüs 10:26) 26 Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden.

Thema; De Rode Symfonie, het neo-communisme, de VN, agenda 21, de denktanks  en de bewuste weg naar chaos toe.

“4. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?” verder lezen

3. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?

Satan’s wereld overwinnen deel 3.pdf

HerzSt (Johannes 16:33) 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de (satans) wereld overwonnen.
———————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we het Jodendom met zijn overleveringen besproken.
De overleveringen in de Misjna en de Talmoed en dat de Joden Gods volk allang niet meer zijn.
De verschillende Joodse stromingen, Kabbala en de Zohar en de wetten van Noach.
En het Jodendom als theocratie met de verwachting van hun Messias:

HerzSt (Johannes 15:20-21) 20 Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. 21 Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft.
HerzSt (Mattheüs 10:17) 17 Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen.

Thema; Het Frankisme en Joden verspreiden zich over de wereld als zakenlui en eigenaars van (centrale) banken, de weg naar chaos.

“3. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?” verder lezen