6. Vredevorst

Vredevorst-deel-6.pdf

HerzSt (Jesaja 9:5) 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam:
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

———————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we gesproken over wie de Vredevorst is en hoe de Goddelijke relatie is samengesteld. We hebben ook gesproken over Gods gramschap met het openen van de boekrol met de 7 zegels en hoe sommige ongelovigen nog tot de God van vrede zullen worden aangetrokken.

Voor Christenen is de wereld helemaal aan het doordraaien. Wat voorheen de standaard was, een stabiel gezin waar kinderen in Christelijke liefde en respect kunnen opgroeien, dat moet nu plaats maken voor andere inzichten met geen of weinig respect voor het ongeboren kind.

Thema; Christenen die vervolgd worden en twijfel hebben, het hoeden met een ijzeren staf en mensen die een tweede kans krijgen op de nieuwe aarde.

“6. Vredevorst” verder lezen

5. Vredevorst

Vredevorst-deel 5.pdf

HerzSt (Jesaja 9:5) 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam:
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

———————————————————————————————————

Het Joodse volk is Gods volk allang niet meer. Ze hebben de beloofde Messias niet geaccepteerd toen Jezus aan hen verscheen.
Volgens Paulus vormen Christenen (uit de Joden en heidenen) nu Gods volk:

HerzSt (2 Korinthiërs 6:16) 16 Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.
HerzSt (Romeinen 9:24-26) 24 Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. 25 Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-Mijn-volk noemen: Mijn volk, en de Niet-geliefde: Geliefde. 26 En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was: U bent Niet-Mijn-volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden.

Thema; Wie is de Vredevorst en hoe is de Goddelijke relatie samengesteld, kinderen van God zijn of kinderen van Satan zijn en hoe sommige ongelovigen nog tot de God van vrede worden aangetrokken.

“5. Vredevorst” verder lezen

4. Vredevorst

Vredevorst-deel 4.pdf

HerzSt (Jesaja 9:5) 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam:
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

———————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we besproken dat de vrede van de aarde al is weggenomen en we hebben het visioen van Jesaja over de Vredevorst vergeleken met de huidige tijd, de afval in die dagen en de afval nu. Ook hebben we gesproken over de ‘innerlijke vrede’ die we hebben door verzoening voor onze zonden door Jezus bloed.

De Christelijke strijd om de vrede in ons hart te behouden is een strijd op twee fronten.
De strijd van vervolging door de wereld. En de strijd veroorzaakt door het geldsysteem.

Het thema van dit artikel is; De strijd die door Christenen gevoerd moet worden om de vrede in ons hart te behouden.

“4. Vredevorst” verder lezen