5. Nieuwe Jeruzalem; deel 2

5. Nieuwe Jeruzalem; deel 2.pdf

Het Nieuwe Jeruzalem; deel 2
leven in de nieuwe wereld waar christenen deel van willen uitmaken

In de vorige nieuwsbrief – het Nieuwe Jeruzalem; deel1 – bleef nog een belangrijke vraag overeind:

Waarom worden de heiligen en de grote schare christenen eerst in de hemel opgenomen, om na duizend jaar weer terug te keren naar de aarde?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het zinvol te weten wat de poel of meer van vuur betekent, de tweede dood en is het zinvol te weten wat een nieuwe hemel en nieuwe aarde eigenlijk inhouden.

Lees verder “5. Nieuwe Jeruzalem; deel 2”

4. Nieuwe Jeruzalem; deel 1

4. Nieuwe Jeruzalem; deel 1.pdf

Het Nieuwe Jeruzalem;
leven in de nieuwe wereld waar christenen deel van willen uitmaken

Inleiding

In de vorige nieuwsbrief is aandacht besteed aan de twee getuigen profetie en het wereldwijde predikingswerk dat binnenkort verricht zal worden.
Deze nieuwsbrief is het eerste deel van een Schriftuurlijke beschrijving van het ‘oude’ Jeruzalem met zijn Bijbelse achtergronden vergeleken met het toekomstige ‘nieuwe’ Jeruzalem uit Openbaring.

Lees verder “4. Nieuwe Jeruzalem; deel 1”

3. De twee getuigen

3. De twee getuigen.pdf

De twee getuigen profetie;
leven in een wereld die geen heerlijkheid  geeft aan de Schepper

Inleiding:

In de vorige nieuwsbrief  is aandacht besteed hoe het net zich sluit rondom de valse profeet, de zoon van het verderf’. Volgens de Schrift was de schepping door God zeer goed, volmaakt. (Gen. 1:31)
De zoon van het verderf zal zich echter verheffen boven God door zgn. ‘verbeteringen’ aan de schepping door te voeren, onherstelbare verbeteringen, zoals de genetische modificatie. (2 Tess. 2:3,4)
Hoe staat het met ‘heerlijkheid geven’ aan de Schepper door de huidige wereld?
De wereld geeft geen heerlijkheid, eer en kracht aan de Schepper, die alle dingen heeft geschapen.  (Op.4:9-11)

HerzSt (Op. 4:10,11) 10 …wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden: 11 U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.

Slechts een aantal Christenen, discipelen van Jezus, geven de heerlijkheid aan de Schepper en Zijn Zoon.
Dat verklaart de toorn van God, maar met de toorn komt ook de ontsnapping zoals de twee getuigen profetie.
We beginnen met de toorn van God, en gaan stap voor stap naar de twee getuigen profetie, de laatste kans.

Lees verder “3. De twee getuigen”