3. De twee getuigen

3. De twee getuigen.pdf

De twee getuigen profetie;
leven in een wereld die geen heerlijkheid  geeft aan de Schepper

Inleiding:

In de vorige nieuwsbrief  is aandacht besteed hoe het net zich sluit rondom de valse profeet, de zoon van het verderf’. Volgens de Schrift was de schepping door God zeer goed, volmaakt. (Gen. 1:31)
De zoon van het verderf zal zich echter verheffen boven God door zgn. ‘verbeteringen’ aan de schepping door te voeren, onherstelbare verbeteringen, zoals de genetische modificatie. (2 Tess. 2:3,4)
Hoe staat het met ‘heerlijkheid geven’ aan de Schepper door de huidige wereld?
De wereld geeft geen heerlijkheid, eer en kracht aan de Schepper, die alle dingen heeft geschapen.  (Op.4:9-11)

HerzSt (Op. 4:10,11) 10 …wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden: 11 U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.

Slechts een aantal Christenen, discipelen van Jezus, geven de heerlijkheid aan de Schepper en Zijn Zoon.
Dat verklaart de toorn van God, maar met de toorn komt ook de ontsnapping zoals de twee getuigen profetie.
We beginnen met de toorn van God, en gaan stap voor stap naar de twee getuigen profetie, de laatste kans.

“3. De twee getuigen” verder lezen

2. De valse profeet

2. De valse profeet.pdf

De valse profeet; leven in een wereld die wordt beheerst door macht

Inleiding:

In de vorige nieuwsbrief  is aandacht besteed aan liefde voor geld.
Ook is in de vorige nieuwsbrief uitgelegd, dat deze liefde voor geld gelijk staat aan afgoderij en dat deze afgodische stad – Babylon de Grote – op het punt staat te ‘vallen’. (Op. 14:8)

Maar hoe is het dan gesteld met de huidige en laatste wereldmacht en wat is zijn status?
De ontegenzeglijke huidige wereldmacht, de VS, heeft een torenhoge oplopende schuld van meer dan 21.000 miljard dollar (http://www.destaatsschuldmeter.nl/amerika-verenigde-staten-vs-usa/) en zij zien met lede ogen dat de olieprijs erg laag is. De Amerikaanse economie trekt aan, maar matig, ondanks de toename van schulden.
Normaal gesproken zou een lage olieprijs dan gunstig zijn, niet voor de VS met zijn omvangrijke investeringen in de schaliegas- en olie-industrie.
De VS is paktisch zelfvoorzienend geworden met olie, maar niet met de goedkope technieken als in het Midden-Oosten. De Amerikaanse bedrijven kunnen in de problemen komen als de prijs te lang laag blijft.
Verder is de – door schuld verzwakte – dollar als wereldmunt gekoppeld aan de wereld-oliehandel. Het is om deze reden dat de valutawaarde van de dollar voor een gedeelte meebeweegt met de hoogte van de olieprijs.
Daarbij kan deze dollar-koppeling, de petrodollar, door de olieproducerende landen ook zomaar worden opgeheven als het vertrouwen in de dollar slinkt.
http://achterdesamenleving.nl/het-einde-van-het-petrodollar-tijdperk/
http://www.cfd-handel.nl/index.php/actueel/48-petrogoud-in-plaats-van-de-petrodollar

In deze nieuwsbrief gaan we stap voor stap de machtsfactoren van deze wereld bezien in relatie tot de voorzegde valse profeet in het laatst der dagen. (Op.19:20)
Om deze valse profeet te kunnen onderscheiden moeten we eerst weten wat de aanbidding van God inhoudt.

“2. De valse profeet” verder lezen

1. Babylon de Grote

1. Babylon de Grote.pdf

Babylon de Grote, een echte stad. In een wereld waarin alles draait om geld.

Voor Babylon de Grote zie ook:   
4. Aanbidding van het ‘beeld’  https://www.dojc.nl/?p=5199

Economie (letterlijk huishoudkunde) is in de basis een theorie over het menselijk handelen om keuzes te maken in relatie tot de behoeften van mensen en de middelen.
Zo eenvoudig is het allang niet meer.
Het moderne economische denken is een schuld en winstgedreven ideologie geworden.
Het is deze nieuwe meetkunde waarnaar de huidige marktmodellen opgezet zijn, waarbij groei essentieel is en waarbij de relevante financiële factoren zoals het rendement en minimale (arbeids-)kosten gemeten worden.
Ze gaan dus zeer beperkt over de aardse dingen die voor christenen kostbaar zijn, zoals de bescherming van en de zorg voor de samenleving, de planeet aarde met zijn delfstoffen, de natuur, de zorg voor dieren, enz.
De huidige economische marktmodellen worden door hooggeplaatste economen (zoals van de centrale banken) gepresenteerd als geldig, juist, als de waarheid en worden wetenschappelijk onderbouwd.
Men wordt geacht hierin het volste vertrouwen te hebben, maar dan moet je er wel geloof in stellen en dat gebeurt dan ook.
De financiële wereld heeft bij deze schuldeconomie het grootste belang en bedient zich van een uitgebreide lobby om de verantwoordelijke personen – zoals politici – te beïnvloeden.
Geleidelijk en ongemerkt is de bevolking klaargestoomd voor deze schuld en markteconomische ideologie.
De markteconomie is wat dat betreft dan ook een nieuwe religie geworden, met aan de leiding de centrale banken die aan de knoppen draaien en wordt uitgevoerd door de financiële wereld en wordt vervolgens door een zeer groot deel van de mensen geaccepteerd.
Maar is deze markteconomie de oplossing gebleken voor een gelukkige samenleving?

“1. Babylon de Grote” verder lezen