4. Jongeren; Ze willen jullie misleiden!

Jongeren Deel 4.pdf

Een uiteenzetting van onderwerpen voor een dialoog met jongeren; onderwerpen waar jongeren in hun leven mee te maken krijgen met ondersteuning van de Schrift.

Jonge Christen, heb jij alleen maar belangstelling voor jouw smartphone en iPad?
Of ben jij ervan op de hoogte hoe jongeren misleid worden in deze wereld?
Doorzie jij degenen met een gladgestreken gezicht, die ‘zeggen’ zorg te hebben voor jongeren? Jongeren van nu zijn veelbelovend, maar hebben zeker Christelijke aandacht nodig.

HerzSt (Spreuken 14:15) 15 Een onverstandige gelooft elk woord, maar een schrandere let op zijn schreden.

Kun jij woordkunstenaars met hun woordenspel onderscheiden?

Sommigen zijn bedreven om minachtende woorden te verzinnen voor anderen, wiens gedachten en gedrag hen niet aanstaan, of wiens ideeën niet passen bij hun beleid.
Vooral (jonge) mensen die nadenken, die kritisch de resultaten van anderen volgen, worden afgeserveerd en als complotdenkers weggezet.
Christenen heeft men al het ‘label’ doemdenkers gegeven.
Mensen die traditioneel denken worden ook wel ‘populisten’ genoemd, een woord waar dan opzettelijk een negatieve lading aan gegeven wordt.
Populisme – van het Latijnse woord populus ‘volk’ – is eigenlijk niets anders, dan kiezen voor de belangen van ‘het volk’.

Jezus had ook last van dat soort woordkunstenaars.
Ze noemden hem bij een bepaalde gelegenheid Beëlzebul, of bezeten door Beëlzebul (= Satan):

HerzSt (Mattheus 12:22-26) 22 Toen werd er iemand bij Hem gebracht die door een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken; en Hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken zowel kon spreken als zien. 23 En heel de menigte was buiten zichzelf en zei: Is dit niet de Zoon van David? 24 Maar de Farizeeën hoorden dit en zeiden: Deze drijft de demonen alleen maar uit door Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen. 25 Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden. 26 En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden?

Het thema van dit artikel is hoe jongeren zich kunnen beschermen tegen misleiding, door het structureel toepassen van Christelijke beginselen.

Lees verder “4. Jongeren; Ze willen jullie misleiden!”