4. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?

Satan’s wereld overwinnen deel 4.pdf

HerzSt (Johannes 16:33) 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de (satans) wereld overwonnen.
———————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we gesproken over het Frankisme, over de Joden die zich hebben verspreid over de wereld als zakenlui en eigenaars van banken en over de centrale banken:

HerzSt (1 Timotheüs 6:9-10) 9 Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad.…

We hebben de verzekering dat alle leugens, onrecht en misleidingen ontmaskert zullen worden:

HerzSt (Mattheüs 10:26) 26 Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden.

Thema; De Rode Symfonie, het neo-communisme, de VN, agenda 21, de denktanks  en de bewuste weg naar chaos toe.

“4. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?” verder lezen