1. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.

Daniël deel1.pdf

(Daniël 12:4) 4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.
.                      (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Hebt u dat ook wel eens gehad, een herkenning van een bepaalde situatie.
Om de indruk te hebben dat u een bepaalde situatie kan plaatsen door een vroegere ervaring?
Die herkenning is vooral bij Christelijke getrouwen vaak aanwezig, die gedurende vele beproevingen Gods stem altijd hebben gevolgd. Om die reden van herkenning wordt er ook wel eens gezegd: ‘de geschiedenis herhaalt zich’.
De Geest van God leidt tot kennis van de geschriften en door het toepassen van de kennis  tot wijsheid:

(Daniël 1:17) 17 Aan deze vier jongemannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften, en wijsheid, en Daniël gaf Hij inzicht in allerlei visioenen en dromen.

In deze artikelenreeks willen we aan die beide aspecten, aan kennis en wijsheid, aandacht schenken.
We willen u graag meenemen op een verhelderende ontdekkingsreis door een oud boek.
Het vooral in deze huidige periode volledig actuele boek Daniël:

(Daniël 12:9) 9 Toen zei Hij (de Man gekleed in linnen): Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde.

Het is onze overtuiging dan ook dat het boek Daniël geschreven is met een tijdloos uitgangspunt.

Thema: Het boek Daniël, een handboek voor Christenen in de laatste dagen

“1. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.” verder lezen

4. Wat te doen als de Antichrist komt

Als de Antichrist komt Deel 4.pdf

(Hebreeën 5:10) 10 Door God is Hij (Jezus) Hogepriester genoemd naar de ordening van Melchizedek.

Twijfel niet en laat het geloof in onze Koning en Hogepriester Jezus nooit los.
Een uitleg aan de hand van het boek Hebreeën (alle aanhalingen uit de Herz. Statenvertaling)
———————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we uitgebreid gesproken over de toegang tot God door Jezus offer en het geloof van onze voorouders in een nieuw vaderland.
In het artikel ‘16. Het begin van de weeën’ beschreven we het door Jezus voorzegde eerste begin van angst, radeloosheid en chaos. Christenen zijn hier gelukkig voor gewaarschuwd:

(Daniël 11:33) 33 De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang.

De aankomende  2 getuigen profetie (Op. 11:1-13) zal een wereldwijde prediking zijn (Matt. 24:14). Nadat deze profetie na 3,5 jaar (Op. 11:3) is beëindigd zullen discipelen van Jezus zwaar worden vervolgd (Matt. 24:9-10).  Zie voor de vervulling van de twee getuigenprofetie: 3. De twee getuigen

(Daniël 11:34-35) 34 Wanneer zij struikelen, zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich echter met vleierijen bij hen voegen. 35 Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd.

Ook voor Christenen is deze tijd bepalend, want Christenen moeten in deze laatste dagen gereinigd worden, zoals goud en zilver bij het smelten gezuiverd worden.
Ze moeten bewijzen getrouw te blijven. Getrouwe Christenen hoeven in het geheel geen angst te hebben.
Medechristenen, die struikelblokken opwerpen, zullen echter voor getrouwe Christenen een beproeving vormen. (Rom. 16:17-18)

De strenge wereldwijde lock-downs is een aanslag op de geestelijke gezondheid van de bevolking.

 ‘It’s Super Painful’ – Bill Gates Urges 10-Week Nationwide Lockdown.
Het is opmerkelijk dat een rijke software-engineer die een handel begint met vaccinaties en genetisch gemodificeerde zaden dergelijk ingrijpend advies geeft.
Infectioloog Prof. Dr. Sucharit Bhakdi geeft namelijk een heel ander advies:
‘Als emeritus van de Johannes-Gutenberg-Universiteit in Mainz en voor lange tijd directeur van het Institute for Medical Microbiology, voel ik me verplicht kritisch te twijfelen aan de verreikende beperkingen op het openbare leven die we momenteel op ons nemen tegen de verspreiding van het Covid-19-virus’.  Open brief van Prof. Dr. Sucharit Bhakdi  (nederlands vertaald dmv Google translate)

Ouderen en zieken sterven helaas nu eenmaal in aantallen, met of zonder virussen zoals griep, nora of corona.  Zowel ouderen en zieken hebben beschermende zorg nodig maar ook ons persoonlijk bezoek.

Het thema van dit artikel is; Het geldsysteem zal veranderen, de wedloop van het Christelijk geloof om beproevingen te weerstaan en wapen u met Christelijke waarden.

“4. Wat te doen als de Antichrist komt” verder lezen

9. De visioenen van Ezechiël

9. De visioenen van Ezechiël.pdf

De visioenen van Ezechiël over het Nieuwe Jeruzalem;
         in vrijheid en onbezorgd op de Nieuwe Aarde wonen

In de vorige nieuwsbrief hebben we een aantal visioenen van Daniël besproken, zoals over de opeenvolging van wereldmachten en de horen met ogen en een mond vol grootspraak.
In deze nieuwsbrief gaan we in op een aantal visioenen van Ezechiël, een tijdgenoot van Daniël.
Het is vrijwel zeker dat zowel Daniël als Ezechiël in hun jonge jaren over Jeremia hebben gehoord, toen hij de waarschuwings-boodschappen profeteerde in Jeruzalem.
Dit is in het kort de geschiedenis van de koningen van Juda ten tijde van hun ballingschap:

“9. De visioenen van Ezechiël” verder lezen