4. De beloofde Messias

Jezus-Messias-4.pdf

Een uiteenzetting van Jezus leven bedoeld voor jong tot oud, om de diepere betekenis van de Messias duidelijk te maken.

In het vorige gedeelte; deel 3, hebben we uitgebreid gesproken over de geestelijke leiders in Jezus dagen en hoe Jezus hen corrigeerde:

HerzSt (Lukas 11:52-54) 52 Wee u, wetgeleerden, want u hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf bent u niet binnengegaan en u hebt hen die binnengingen, tegengehouden. 53 Toen Hij deze dingen tegen hen zei, begonnen de schriftgeleerden en Farizeeën hevig tegen Hem tekeer te gaan en dwongen zij Hem Zich over veel dingen uit te spreken: 54 zij spanden strikken voor Hem om iets uit Zijn mond op te vangen, opdat zij Hem zouden kunnen beschuldigen

Jezus sprak in Zijn onderwijs dikwijls over hoe belangrijk ‘vergeven’ is en benadrukte dat het diepgaande gevolgen heeft wanneer we niet vergeven:

HerzSt (Mattheüs 6:14-15) 14 Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. 15 Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.

Het vergeven van onze naaste zal het thema zijn van dit schrijven, vooral hoe Jezus hier mee omging, hoe Jezus handelde en wat Zijn onderwijs was, evenals het onderwijs in de Schrift.

Thema: Het ‘vergeven’ van onze naaste

Lees verder “4. De beloofde Messias”