4. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                

4. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt.pdf

(Zacharia 1:2-3) 2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

Nadat de Joodse bewoners na 70 jaar ballingschap weer waren teruggekeerd, wilde God weer tussen Zijn volk in de tempel wonen. In het vorige artikel hebben we gesproken over hun bedenkelijke manier van vasten.
In dit artikel bespreken we de profetieën over de omringende natiën van Juda met hun afgodische stijl van leven en de onbezorgdheid waarmee ze op die manier door het leven gingen. Maar ook hoe deze natiën Gods toorn ondergingen.
Het Joodse volk, in die dagen Gods volk, was een heilig volk en een lichtpunt voor de natiën.
De volgende hoofdstukken bevatten profetieën, die verwijzen naar de komst van de Messias en naar de zegeningen op de nieuwe aarde.

Thema: De komst van de voorzegde Messias en de zegeningen van Gods koninkrijk

“4. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                “ verder lezen