18. In Jezus voetsporen

In Jezus voetsporen.pdf

(1 Petrus 2:21) 21 Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;
.                                  (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Waarom moeten we onder verdrukking en vervolging bewijzen dat we goede discipelen zijn?
We laten nu toch al zien dat we van goede wil zijn?
Zo zouden Christenen kunnen redeneren, het is echter veel gecompliceerder.
Met Satan is een verderfelijk gedachtegoed begonnen en de grote strijdvraag.

Thema: Waarom Christenen in Jezus voetsporen treden als antwoord op de strijdvraag

“18. In Jezus voetsporen” verder lezen

5. Jongeren; Hoe kun je de God van de waarheid liefhebben

Jongeren 5; De God van de waarheid liefhebben.pdf

Een uiteenzetting van onderwerpen voor een dialoog met jongeren; onderwerpen waar jongeren in hun leven mee te maken krijgen met ondersteuning van de Schrift.

Voor veel Christelijke jongeren is bijna hun hele jonge leven ingepland met schooltaken, maar ook met Bijbelstudie en vermaak.
Helaas studeren sommige jongeren maar weinig in de Bijbel, en dan ook nog vaak omdat hun ouders dat vragen.
In het artikel 1 Jongeren; Opvoeding en Social Media  https://www.dojc.nl/?p=4818
zijn we uitgebreid ingegaan op de opvoeding van jongeren en de rol van social media.
Jongeren worden nog steeds buitenproportioneel aangetrokken door de wereld van de smartphone. Door mooipraterij van mensen die niet in God geloven, atheïsten, die met overtuiging hun aanlokkelijke leugens als waarheid vertellen:

HerzSt (Romeinen 1:25) 25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen,

Door dit soort leugens komt bij velen de liefde voor God niet meer op de eerste plaats.

Het thema van dit artikel is; Hoe jongeren de God van de waarheid kunnen liefhebben.

“5. Jongeren; Hoe kun je de God van de waarheid liefhebben” verder lezen

9. De beloofde Messias

Jezus-Messias-9.pdf

Een uiteenzetting van Jezus leven bedoeld voor jong tot oud, om de diepere betekenis van de Messias duidelijk te maken.

In het vorige gedeelte; deel 8, hebben we uitgebreid gesproken over Jezus belangrijke onderwijs over het offer dat Jezus moest brengen en hoe dat offer voor ons redding betekent.
Het Avondmaal des Heren is bedoeld voor iedere bewust gedoopte Christen en Paulus waarschuwt ons in Kolossenzen om ons niet deze prijs te laten ontnemen:

HerzSt (Kolossenzen 2: 18-19) 18 Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleselijke denken, 19 en zich niet houdt aan het hoofd,………

Thema: Het thema van dit schrijven is; De persoonlijke keuze maken.

“9. De beloofde Messias” verder lezen