3. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                

3. Het offer voor Satan.pdf

(Jesaja 5:20-21,23) 20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. 21 Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig….23 die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we gezien dat de PCR test wel heel erg goed past bij de vaccins met hun spike eiwitten, het lijkt wel afgesproken werk om met zeer goede PCR resultaten te kunnen showen. Maar het heeft helaas niets met een ziekteverwekker te maken, want na vaccinatie  gaan de cijfers van mensen die ziek worden, bijverschijnselen krijgen of sterven pijlsnel omhoog. Op de langere termijn zullen volgens integere micro-biologen en immunologen nog veel mensen grote problemen krijgen met de spike proteïnen zoals auto-immuun ziektes en cytokine-stormen.

Er is ondertussen – volgens advocaat Dr. Reiner Fuellmich – voldoende bewijs dat bij deze wereldwijde vaccinatie een aantal gewetenloze spelers betrokken zijn. Het Corona beleid scheurt families en vrienden uit elkaar, en brengt een scheiding aan in de maatschappij.
De in 1984 overleden Franse filosoof Michel Foucalt, beschouwd als een groot denker, waarschuwde dat de overheden uit zijn op ‘de macht over het leven’. De daarvoor gebruikte methodes zijn indoctrinatie (systematisch en eenzijdig onderwijzen) en disciplinering (belonen voor ‘gewenst gedrag’, bestraffen voor ‘ongewenst gedrag’).

Goddeloosheid heeft echter zijn kenmerken, zoals ook de kabbala met zijn boek, de Zohar.
Religieuze Joden, die volgens de Kabbala ‘semi-goddelijk’ zijn, zijn volgens de Kabbala de rationele en fysieke manifestaties van Gods aanwezigheid in het universum.
De kabbalist ziet de uitroeiing van de heidenen als een noodzakelijk proces om de orde in het universum te herstellen.
Wanneer Joden de planeet beheersen, geloven kabbalisten, zal Gods kracht zich manifesteren door hun Messias. “De Heilige, gezegend zij Hij, zal Zijn kracht tonen en hen [heidenen] van de wereld uitroeien.” (De valse Messias, de Antichrist)

Alleen ingewijde  Joden zijn zich bewust van deze agenda van uitroeiing van de niet-Joden of goyim, maar ze hebben de controle over het Westen in hoge mate door hun controle over het (centrale) banksysteem  en de vrijmetselarij.
We gaan verder met de vrijmetselarij te bespreken als de basis van de kinderen van Satan.

Thema: Aan de vruchten herkent men de boom

Lees verder “3. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                “

5. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?

Satan’s wereld overwinnen deel 5.pdf

HerzSt (Johannes 16:33) 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de (satans) wereld overwonnen.
———————————————————————————————————

Alle misleiding en spelletjes die in het bedrijfsleven in het klein gebeuren, positie rijkdom en macht, komen in het groot terug in de wereldaangelegenheden.
In het vorige artikel bespraken we de rode symfonie, het neo-communisme, de VN, agenda 21, de denktanks en het bewust veroorzaken van chaos.

Het thema van dit artikel; Het zaaien van angst en misleiding, de VN en het klimaat, de Frankfurter Schule, Migratie, de rijken van de aarde krijgen een voorrecht, maar Joden krijgen de dominantie.

Lees verder “5. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?”

5. De beloofde Messias

Jezus-Messias-5.pdf

Een uiteenzetting van Jezus leven bedoeld voor jong tot oud, om de diepere betekenis van de Messias duidelijk te maken.

In het vorige gedeelte; deel 4, hebben we uitgebreid gesproken over ‘het vergeven’ van onze naaste, vooral wat Jezus ons hieromtrent onderwees en hoe Jezus handelde.

HerzSt (Psalm 118:22) 22 De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden.

Jezus discipelen moeten altijd bereid zijn om te vergeven en zijn niet van deze wereld, maar wat betekent dat? In Johannes hfdstk. 17 spreekt Jezus een heftig gebed uit tegenover zijn hemelse Vader over zijn discipelen:

HerzSt (Johannes 17:14-17) 14 Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. 15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. 16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. 17 Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

In Jezus dagen hadden de geestelijke leiders liefde voor geld, de Sadduceeën kwamen uit de Joodse aristocratie, de grootgrondbezitters en rijke kooplieden, de andere geestelijke leiders, de Farizeeën, waren geldzuchtig (Lukas16:14).
Materialisme of liefde voor geld was ook in die dagen dus heel gebruikelijk onder de leiders.

HerzSt (Jesaja 9:15) 15 Want de leiders van dit volk zijn misleiders: wie door hen worden geleid, worden in verwarring gebracht.

Thema: Het thema van dit schrijven zal gaan over Jezus onderwijs; de onderwerpen nederigheid, goedheid, barmhartigheid en rechtvaardigheid.

Lees verder “5. De beloofde Messias”