2. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                

2. Het offer voor Satan.pdf

(Jesaja 5:20-21,23) 20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. 21 Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig….23 die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we uitgebreid gesproken over de gevaarlijke spike-proteïnen die de Covid-19 vaccins genereren. De fabrikanten van de vaccins beweren dat de effectiviteit van hun vaccins zeer hoog is: Pfizer en Moderna vaccins hebben volgens eigen zeggen 95% effectiviteit.
Bij een groot onderzoek van BioNTech en Pfizer waren ongeveer 44.000 mensen betrokken, en na filtering werden de onderzoeksgegevens van 36.000 personen betrokken in de resultaten:

EMA (European Medicines Agency): ‘De werkzaamheid werd berekend bij meer dan 36.000 mensen vanaf 16 jaar (inclusief mensen ouder dan 75 jaar) die geen teken hadden van een eerdere infectie. De studie toonde een afname van 95% in het aantal symptomatische COVID-19-gevallen bij de mensen die het vaccin kregen (8 gevallen van de 18.198 kregen COVID-19-symptomen) in vergelijking met mensen die een placebo kregen (162 gevallen van de 18.325 kregen Covid19-symptomen). Dit betekent dat het vaccin in de klinische proef een werkzaamheid van 95% heeft aangetoond.’

Onderzoeksresultaten: vaccingroep 18.198 – 8 gevallen;   placebogroep 18.325 – 162 gevallen. Moderna presenteerde een soortgelijk onderzoeks-rapport.
Deze cijfers gaan echter over de kans op ernstig ziek worden op basis van de PCR test.
Kary Mullis, de uitvinder van de PCR-technologie, heeft duidelijk aangegeven dat de test niet geschikt is om te testen of iemand ziek is, of om de aanwezigheid van een actieve besmetting te detecteren, of om een infectieuze ziekte te diagnostiseren.

[De PCR- of ‘Polymerase Chain Reaction’-test is te vergelijken met archeologie. Bij de archeologie geeft sporenonderzoek inzicht over iemands leefwijze uit het verleden. Ook bij de PCR test poogt men  te ontdekken welk proces er in een lichaam kan zijn geweest door restanten fragmentjes genetisch materiaal (DNA of RNA) van een gepasseerd cellenproces te vergelijken met verschillende genen (primers). Omdat een staal onvoldoende materiaal oplevert, ondergaat het een sterke amplificatie (of uitvergroting door dupliceren). Er wordt aanbevolen om die amplificatie onder de 24 te houden maar veel laboratoria passen zelfs tussen de 35 en 45 toe met steeds grotere kans op vals positieven.]

Het Covid-19 virus is nooit geïsoleerd, gepurificeerd en geïnjecteerd om dezelfde symptomen te zien. De primers die in de PCR test worden toegepast zijn slechts ‘aannames’ van (seizoensgebonden) influenza, rhinovirus of coronavirussen. Deze virussen komen ieder jaar voorbij. Blijkbaar worden de vaccins  op deze primers afgestemd met hun spike eiwitten of vice-versa. En dat is gelukt volgens het rapport van Pfizer, omdat de spike-eiwitten aanslaan voor de juiste resultaten:
162 : 183,98 (=1%) = 0,88 %
.   8 : 181,98 (=1%) = 0,04 %

Het Pfizer vaccin heeft echter weinig te maken met de ziekteverschijnselen, waar sommigen behoorlijk ziek van kunnen worden. De vaccins en de PCR test lijken op elkaar afgestemd te zijn en het lijkt op afgesproken werk. Alle vaccin-fabrikanten hadden op zeer korte termijn hun product gereed t.b.v. het spike-eiwit. De vaccins zelf echter maken de mensen op termijn wel ziek, doodziek.

De effectiviteit van de vaccins samengevat:
De vermindering van kans op de echte ziekmaker door vaccinatie zal zeker nooit verminderd worden met 95%, omdat de PCR test daar niet voor geschikt is en de primers ook nog eens een aanname zijn. Wat mensen wereldwijd ziek heeft gemaakt, zal het vaccin dus beslist niet voorkomen of oplossen.
Waarschijnlijk is het navolgende de redenering van Pfizer:
8 gevallen = 5 % van 162 gevallen, dus er zijn 95% minder positieve PCR test-uitslagen.
Deze redenatie heeft veel overeenkomst met het sommetje;  Hoeveel is 4 gedeeld door 0 ?
De uitkomst hiervan is:  Delen door 0 is flauwekul! Dat is ook de uitkomst van de som van Pfizer.
Want juist in landen waar intensief wordt gevaccineerd pieken de dodenaantallen en door het gebruik in die landen van middelen zoals Ivermectine dalen de cijfers vervolgens.  Zoals dat het geval is in India en Mexico. Een ‘eyeopener’ voor al die bange mensen die denken dat ze na het vaccin nu ‘eindelijk veilig zijn’ en die door misleiding zijn gaan vertrouwen op de farmaceutische industrie met hun gevaarlijke vaccins, die  ernstige bijwerkingen geven. Want de werkelijke reden van deze vaccinaties heeft een heel andere bedoeling, zoals hieronder in het artikel zal volgen.
Onderstaand zal de ingedeelde inhoud zijn van dit artikel, m.b.v. het boek Jesaja:

A – De huidige actuele stand van zaken in de wereld
B – De voorzegde Messias, onze redder
C – Waarschuwingen en de zegeningen voor Gods volk in het toekomstige koninkrijk

Thema: Satan kiest heel bewust zijn kinderen

Lees verder “2. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                “

3. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?

Satan’s wereld overwinnen deel 3.pdf

HerzSt (Johannes 16:33) 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de (satans) wereld overwonnen.
———————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we het Jodendom met zijn overleveringen besproken.
De overleveringen in de Misjna en de Talmoed en dat de Joden Gods volk allang niet meer zijn.
De verschillende Joodse stromingen, Kabbala en de Zohar en de wetten van Noach.
En het Jodendom als theocratie met de verwachting van hun Messias:

HerzSt (Johannes 15:20-21) 20 Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. 21 Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft.
HerzSt (Mattheüs 10:17) 17 Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen.

Thema; Het Frankisme en Joden verspreiden zich over de wereld als zakenlui en eigenaars van (centrale) banken, de weg naar chaos.

Lees verder “3. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?”