6. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                

6. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt.pdf

(Zacharia 1:2-3) 2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we gesproken over de slechte geestelijk leiders en dat Gods toorn tegen hen zal ontbranden. Over de aankondiging van de beloofde Messias, en het verstrooide Joodse volk dat uit alle delen van de wereld zal worden teruggebracht voor de uitverkiezing. In Zach. hoofdstuk 11 gaan we verder met de verwoesting van Jeruzalem met zijn tempel, de opdracht van de Zoon van God en de  twee stokken ‘lieflijkheid’ en ‘samenbinding’.

Wanneer een natie Gods wet verwerpt en ervoor kiest om onnatuurlijke zonde te promoten, volgen decadentie en zelfvernietiging. Zo is het machtige Romeinse Rijk ten onder gegaan en het lijkt er op dat de geschiedenis zich nu weer herhaalt.

Thema: De twee stokken ‘lieflijkheid’ en ‘samenbinding’ en de slechte herder.

Lees verder “6. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                “