7. De beloofde Messias

Jezus-Messias-7.pdf

Een uiteenzetting van Jezus leven bedoeld voor jong tot oud, om de diepere betekenis van de Messias duidelijk te maken.

In het vorige gedeelte; deel 6, hebben we uitgebreid gesproken over Gods Koninkrijk.
Het beloofde Koninkrijk, het Goddelijke vredesrijk met een rechtvaardig bestuur.
Alles wat Jezus hierover vertelde is uit betrouwbare bron:

HerzSt (Johannes 6:38) 38 Want Ik ben van de hemel neergedaald, niet opdat Ik mijn wil zou doen, maar de wil van Hem die Mij heeft gezonden.
HerzSt (Johannes 12:49) 49 Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet.

Thema: Het thema van dit schrijven zal gaan over Jezus belangrijke onderwijs over de laatste dagen en wat die voor ons zullen inhouden.

“7. De beloofde Messias” verder lezen

11. Het herstel van het paradijs

11. Het herstel van het paradijs.pdf

Het herstel van het paradijs en in de uitvoering hiervan;
Jezus, Heer van de sabbat

In de vorige nieuwsbrief hebben we de grote oorlog te Har–Mágedon beschreven, Gods finale oorlog.
Hierin hebben we de betreffende eindtijd-profetieën van Daniël uitgebreid behandeld en gezien dat in de eindtijd de 8e wereldmacht van centrale banken zichzelf boven alles zal verheffen (Daniël 11:37-39), deze zal de valse profeet eren – de god der vestingen – die als God aanbeden wil worden en zal op basis van ‘valse redeneringen’ samenwerken met een vreemde of buitenlandse god, de Mesopotamische god Allah.

In deze nieuwsbrief gaan we het hebben over het herstel van het – destijds – verloren gegane paradijs na de ernstige overtredingen van Adam en Eva, die van de verboden boom gegeten hadden.
God liet de eerste mensen niet aan hun lot over en heeft het plan van een menselijke familie op een paradijsaarde nooit losgelaten.

“11. Het herstel van het paradijs” verder lezen