6. Wij hebben de keuze al gemaakt voor U en Uw Zoon

Wij hebben onze keuze al gemaakt.pdf

(Lukas 10:41-42) 41 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. 42 Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.
.                      (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–

Christenen hoeven geen angst te hebben en zeker niet in paniek te raken door deze wereld, door de praatjes van de kinderen van Satan. Praatjes gebaseerd op verdraaiingen van statistieken door het bewust opkloppen van cijfers van Covid-19 overledenen en angst zaaien met het aantal geïnfecteerden. Bij ieder influenza en corona virus worden zeer veel mensen geïnfecteerd.
We hebben van onze Schepper een krachtig immuunsysteem hiervoor gekregen. Dat werkt al duizenden jaren voor allerlei soorten virussen.
Onwetende mensen worden overstuur gemaakt door pure misleiding, door ongekende propaganda van angst en surrogaatveiligheid zoals social distancing. Dit is tot in detail al jaren voorbereid.
Bevrijd u zelf van deze wereld. Doe het en ga onderzoek doen naar de liefde van Jezus.
Ervaar die liefde van Jezus, dan begrijpt u dat niemand u met die praatjes kan overwinnen:

(Johannes 15:9) 9 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.

Want de woorden van Jezus – de Woordvoerder van God (Joh. 1:1) – zijn een lamp voor onze voeten:

(Psalm 119:105) 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Thema: Christenen hoeven geen angst te hebben, we hebben onze keuze allang gemaakt.
Lees verder “6. Wij hebben de keuze al gemaakt voor U en Uw Zoon”

3. Aanbidding van het ‘beeld’

aanbidding beeld 3.pdf

Het spoor in de Schrift dat leidt naar de aanbidding van het ‘beeld’ van het beest:
HerzSt (Openbaring 13:14-15) 14 …En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. 15….en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
—————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we gesproken over de afgoderij in Israël en Juda. En over de kleine horen (of koning) met ogen en een mond vol grootspraak. Volgens Daniël 11:21 zal er een verachtelijke koning opstaan; ‘In zijn plaats zal er een verachtelijk man opstaan. Men zal hem de koninklijke waardigheid niet geven. Maar hij zal komen in zorgeloze rust en het koningschap zal hij grijpen door vleierijen.’ De valse profeet zal geen echte koning zijn van de laatste wereldmacht, de VS, maar zal wel (koninkrijks-)macht bezitten.

Het thema van dit schrijven is; de Islam, de antichrist of valse profeet en de uittocht uit Egypte.

Lees verder “3. Aanbidding van het ‘beeld’”