5. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.

Daniël deel 5.pdf

(Daniël 12:4) 4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.
.                      (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————

Het bleef niet bij de visioenen en profetieën die Daniël in de voorgaande artikelen heeft ontvangen. Daniël was door zijn vaste geloof een door God gekoesterde man (Dan. 10:11,19). YHWH had  volledige aandacht voor hem. Dat zal voor iedere standvastige Christen gelden.

Samenvatting deel 4:
De 1e vervulling van de 70 weken profetie kwam vanaf de komst van de Messias in +/- 29 n.Chr. + 7 jaar = +/- 36 n.Chr. (3,5 jaar na Jezus dood) met het einde van uitstel van genade voor de Joden.
De 2e vervulling van de  70 weken zal zijn aan het einde van de twee getuigen profetie (na 42 maanden of 3,5 jaar) met het einde van uitstel van genade voor de ongelovige medemensen waarna Gods koninkrijk een aanvang zal nemen (Op. 11:15).

In het eerste regeringsjaar van Darius de Mediër als (mede-) koning van Babylon, vaardigde koning Kores van Perzië (Cyrus de Grote) het decreet uit om de tempel te herbouwen met een aantal Joden. (2 Kron. 36:22-23)(Ezra 1:1).
In het derde regeringsjaar over Babylon (Dan. 10:1) ontving Daniël na smekingen en rouwen het visioen voor latere tijden (Dan. 10:14), waarvan de vervulling ook voor ons weer zo belangrijk is.

Thema: Antiochus IV Epiphanes is het evenbeeld van de Antichrist in de laatste dagen.

“5. De geheimen uit het boek Daniël ontrafeld, met verhelderend inzicht.” verder lezen