4. Gemeenschap

christ. gem. deel 4.pdf

Jezus hartewens dat Christenen wereldwijd één zijn.
HerzSt ( Johannes 17:20-23) 20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, 21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. 22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; 23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.
——————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we Paulus tweede zendingsreis besproken (Hand. 15:36-18:22) en zijn verblijf van 1,5 jaar als tentenmaker en evangelieprediker in Korinthe.
Ook enkele delen uit de latere brief van Paulus aan de gemeenschappen in Korinthe werden besproken. Hoe ging het verder met de zendingsreizen van Paulus?
Gedurende de derde zendingsreis (Hand. 18:23-21:17) reisde de apostel Paulus van Antiochië in Syrië naar Cilicië, Galatië en Frygië en verbleef ongeveer 2 jaar en 3 maanden te Efeze. (Hand. 19 : 8-10)

  

Weer later bleef Paulus – in huisarrest – ongeveer 2 jaar te Rome. (Hand. 28:30)

Het thema van dit artikel is het Christelijke gedrag van vrouwen, de vernedering in de huisgemeenten, de vervolging en wat voor onderscheid er te maken is in ongelovigen.

Lees verder “4. Gemeenschap”