8. De beloofde Messias

Jezus-Messias-8.pdf

Een uiteenzetting van Jezus leven bedoeld voor jong tot oud, om de diepere betekenis van de Messias duidelijk te maken.

In het vorige gedeelte; deel 7, hebben we uitgebreid gesproken over Jezus belangrijke onderwijs over de laatste dagen en wat die voor ons zullen inhouden.
Jezus waarschuwde ons, om niet misleid te worden over Zijn komst in de laatste dagen:

HerzSt (Mattheüs 24:4-5) 4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. 5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.

We weten dat Jezus komst onmiskenbaar zal zijn door Zijn unieke teken aan de hemel dat onmiddellijk na de grote verdrukking zal komen. Iedereen zal Jezus teken als zodanig herkennen:

HerzSt (Mattheüs 24:30) 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.
(zie ook Openbaring 1:7)

Thema: Het thema van dit schrijven is; De kracht van het offer dat Jezus moest brengen, en hoe dat offer ons sterkt en voor ons redding betekent.

Lees verder “8. De beloofde Messias”