3. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                

3. Het offer voor Satan.pdf

(Jesaja 5:20-21,23) 20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. 21 Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig….23 die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we gezien dat de PCR test wel heel erg goed past bij de vaccins met hun spike eiwitten, het lijkt wel afgesproken werk om met zeer goede PCR resultaten te kunnen showen. Maar het heeft helaas niets met een ziekteverwekker te maken, want na vaccinatie  gaan de cijfers van mensen die ziek worden, bijverschijnselen krijgen of sterven pijlsnel omhoog. Op de langere termijn zullen volgens integere micro-biologen en immunologen nog veel mensen grote problemen krijgen met de spike proteïnen zoals auto-immuun ziektes en cytokine-stormen.

Er is ondertussen – volgens advocaat Dr. Reiner Fuellmich – voldoende bewijs dat bij deze wereldwijde vaccinatie een aantal gewetenloze spelers betrokken zijn. Het Corona beleid scheurt families en vrienden uit elkaar, en brengt een scheiding aan in de maatschappij.
De in 1984 overleden Franse filosoof Michel Foucalt, beschouwd als een groot denker, waarschuwde dat de overheden uit zijn op ‘de macht over het leven’. De daarvoor gebruikte methodes zijn indoctrinatie (systematisch en eenzijdig onderwijzen) en disciplinering (belonen voor ‘gewenst gedrag’, bestraffen voor ‘ongewenst gedrag’).

Goddeloosheid heeft echter zijn kenmerken, zoals ook de kabbala met zijn boek, de Zohar.
Religieuze Joden, die volgens de Kabbala ‘semi-goddelijk’ zijn, zijn volgens de Kabbala de rationele en fysieke manifestaties van Gods aanwezigheid in het universum.
De kabbalist ziet de uitroeiing van de heidenen als een noodzakelijk proces om de orde in het universum te herstellen.
Wanneer Joden de planeet beheersen, geloven kabbalisten, zal Gods kracht zich manifesteren door hun Messias. “De Heilige, gezegend zij Hij, zal Zijn kracht tonen en hen [heidenen] van de wereld uitroeien.” (De valse Messias, de Antichrist)

Alleen ingewijde  Joden zijn zich bewust van deze agenda van uitroeiing van de niet-Joden of goyim, maar ze hebben de controle over het Westen in hoge mate door hun controle over het (centrale) banksysteem  en de vrijmetselarij.
We gaan verder met de vrijmetselarij te bespreken als de basis van de kinderen van Satan.

Thema: Aan de vruchten herkent men de boom

“3. Het wereldwijde mensenoffer voor Satan                “ verder lezen