4. Als die dagen niet ingekort werden

4. Als die dagen niet ingekort werden.pdf

(Mattheüs 24:22) 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

.                             (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)
————————————————————————————————————–
We zijn zo’n wonderbaarlijke kinderen van God, waarom zouden we bang zijn voor angstzaaierij? Praatjes van de centraal aangestuurde propaganda-nieuwsmedia? Van corrupte virologen en medici? Van de sex-gechanteerde of door lobbygeld omgekochte politici (m.u.v. de rechtvaardigen)? Van de oorlogshitsers? Voor de invloed van leden van de satanische Frankisten met hun Kabbala en hun vrijmetselarij?
(Zie voor Frankisten en Kabbala: 3. Net als Jezus satans wereld overwinnen):

(Mattheüs 10:26,28) 26 Wees dus niet bevreesd voor hen,  want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden….28 En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.

Zal het voor Christenen moeilijker gaan worden? Zeer zeker. Maar als we als kostbare kinderen van God getrouw blijven aan onze Levengever zullen de zorgen van het leven ons nóóit overmannen (Markus 4:18-20). Onmogelijk. Sommigen waarderen het wonder van het leven niet meer en zijn daar niet dankbaar meer voor. Helaas, want net zoals de Joden in Jezus dagen afhaakten van de zuivere aanbidding, zo haken ook veel Christenen in deze dagen af nu het moeilijker wordt:

(Mattheüs 23:37) 37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!

Thema: Blijf waakzaam door de tekenen te herkennen

Lees verder “4. Als die dagen niet ingekort werden”