3. Vredevorst

Vredevorst-deel 3.pdf

HerzSt (Jesaja 9:5) 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam:
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

———————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we gesproken over het unieke onderwijs van Jezus over innerlijke vrede en het tijdperk van de Vredevorst op de nieuwe aarde.
En over Jezus onderwijs, om zelfs onze vijanden in vrede lief te hebben en voor hen te bidden.
We hebben het ook gehad over de Spruit, de Vredevorst, die met zijn Vader vredesberaad zal houden op de nieuwe aarde. (Zacharia 6:13)

In welke periode kreeg Jesaja het visioen over de Vredevorst?
Een kort historisch overzicht;

Het visioen van de Vredevorst

Het boek Jesaja is geschreven omstreeks 750-700 voor Christus.
Na de dood van koning Salomo werd de Joodse natie gesplitst en ontstonden er twee koninkrijken, het zuidelijke 2 stammen rijk Juda (of Judea) en het noordelijke 10 stammen rijk Israël.


Het noordelijke tienstammenrijk Israël, met zijn goddeloze koningen, werd ingenomen door Assyrië:

HerzSt (2 Koningen 17:6-8,12) 6 In het negende jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in en voerde Israël weg naar Assyrië. Hij liet hen wonen in Halah en in Habor, aan de rivier Gozan en in de steden van Medië. 7 Dit gebeurde omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen de HEERE, hun God, Die hen uit het land Egypte geleid had, onder de hand van de farao vandaan, de koning van Egypte. Zij hadden andere goden vereerd, 8 en hadden gewandeld overeenkomstig de verordeningen van de heidenvolken die de HEERE van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had; de koningen van Israël hadden die uitgevaardigd….. 12 Zij hadden de stinkgoden gediend, waarvan de HEERE tegen hen gezegd had: U mag dit niet doen.

Het thema van dit artikel is; Nu al vrede en vergeving in ons hart inbouwen.

Lees verder “3. Vredevorst”