2. Gods plagen voor de onberouwvollen               

2. Gods plagen voor de goddelozen.pdf

(Openbaring 9:15) 15 En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden.

.                                (Alle aanhalingen uit de Herziene Statenvertaling)


Zorg op alle mogelijke manieren voor uw broeders en zusters, vooral als ze het moeilijk hebben. En aan u medici, zorgpersoneel en medisch betrokkenen, allen die zich Christen noemen; Denkt u dat God Zijn kinderen niet de allerbeste zorg wil geven, zoals het nu ‘verboden’ medicijn Ivermectine? U hoeft als Christelijk medicus nergens bang voor te zijn, alleen voor Gods goedkeuring (Matt. 10:28).
Maar wat als u,  alleen om opdrachten op te volgen, adviseert om een injectie te nemen maar heel goed weet dat Christelijke vrouwen daardoor massaal miskramen krijgen,  dat baby’s dood geboren worden en baby’s die gezoogd worden sterven? En waar veel vrouwen menstruatie problemen door krijgen? Wat moet God met zulk volk, zich Christen noemend medisch personeel? Ga weg achter Mij, satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen (Markus 8:33). U doet de begeerten van uw vader (Satan), die vanaf het begin een mensenmoordenaar was (Joh. 8:44).

In het vorige artikel hebben we gezien dat het kwellen door de sprinkhanen is bedoeld om het volk aan te sporen berouw te gaan tonen en weer hun Schepper te gaan zoeken. Ook in Joël 1:6 wordt een talrijk volk door God gebruikt, om afvalligen weer terug te brengen. In Joël 2:11 staat over het tijdstip van deze aanval (van het engelenleger) geschreven dat de dag van de HEER dan nabij is. In dit artikel gaan we verder met het eerste wee, waar we in het eerste artikel gebleven waren.

Thema: Het 1e wee voor het perverse gedrag, het 2e wee voor de bittere waarschuwing

Lees verder “2. Gods plagen voor de onberouwvollen               “

3. Vredevorst

Vredevorst-deel 3.pdf

HerzSt (Jesaja 9:5) 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam:
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

———————————————————————————————————

In het vorige artikel hebben we gesproken over het unieke onderwijs van Jezus over innerlijke vrede en het tijdperk van de Vredevorst op de nieuwe aarde.
En over Jezus onderwijs, om zelfs onze vijanden in vrede lief te hebben en voor hen te bidden.
We hebben het ook gehad over de Spruit, de Vredevorst, die met zijn Vader vredesberaad zal houden op de nieuwe aarde. (Zacharia 6:13)

In welke periode kreeg Jesaja het visioen over de Vredevorst?
Een kort historisch overzicht;

Het visioen van de Vredevorst

Het boek Jesaja is geschreven omstreeks 750-700 voor Christus.
Na de dood van koning Salomo werd de Joodse natie gesplitst en ontstonden er twee koninkrijken, het zuidelijke 2 stammen rijk Juda (of Judea) en het noordelijke 10 stammen rijk Israël.


Het noordelijke tienstammenrijk Israël, met zijn goddeloze koningen, werd ingenomen door Assyrië:

HerzSt (2 Koningen 17:6-8,12) 6 In het negende jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in en voerde Israël weg naar Assyrië. Hij liet hen wonen in Halah en in Habor, aan de rivier Gozan en in de steden van Medië. 7 Dit gebeurde omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen de HEERE, hun God, Die hen uit het land Egypte geleid had, onder de hand van de farao vandaan, de koning van Egypte. Zij hadden andere goden vereerd, 8 en hadden gewandeld overeenkomstig de verordeningen van de heidenvolken die de HEERE van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had; de koningen van Israël hadden die uitgevaardigd….. 12 Zij hadden de stinkgoden gediend, waarvan de HEERE tegen hen gezegd had: U mag dit niet doen.

Het thema van dit artikel is; Nu al vrede en vergeving in ons hart inbouwen.

Lees verder “3. Vredevorst”