2. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?

Satan’s wereld overwinnen deel 2.pdf

HerzSt (Johannes 16:33) 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de (satans) wereld overwonnen.
———————————————————————————————————

In deel 1 hebben we gesproken over onze tegenpartij, satan, en wie hij is.
Wie de kinderen van satan zijn en hoe de kinderen van satan te herkennen zijn.
En we hebben gesproken over de kinderen van het koninkrijk, de getrouwe Christenen.

Satan is de grote misleider van alle mensen, zoals ook de kinderen van satan ons willen misleiden:

HerzSt (2 Korinthe 11:14-15) 14 En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. 15 Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken.

De grote misleider wil uiteindelijk God (YHWH) vernederen door alle mensen te misleiden.
Bescherm u met de wapens van het geloof (2 Kor. 10:4) om onder beproeving getrouw te kunnen blijven:

NBG51 (Spreuken 27:11) 11 Wees wijs, mijn zoon, en verheug mijn hart, opdat ik een antwoord heb voor wie mij smaadt.

Thema; Het Jodendom met zijn overleveringen.

“2. Net als Jezus satans wereld overwinnen. Hoe kunnen we dat?” verder lezen