2. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                

2. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt.pdf

(Zacharia 1:2-3) 2 De HEERE is zeer toornig geweest op uw vaderen. 3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten.
.                                   (Alle aanhalingen uit de Herziene Staten Vertaling)
————————————————————————————————————–

In het vorige deel, Deel 1, hebben we gezien dat er vrijwel meteen tegenstand van de omliggende volken kwam toen het – gedeeltelijke – teruggekeerde  Joodse volk begon met het bouwen van de 2e tempel. Het Joodse volk raakte ontmoedigd en werd bang. Haggaï en Zacharia moedigden Zerubbabel, de landvoogd van Juda, en Jozua, de hogepriester, weer aan om te beginnen.
Toch zijn er voorbereidingen dat er binnenkort ook nog een tempel in Jeruzalem zal worden gebouwd voor de Antichrist (2 Thess. 2:3-4). (Zie ook: 7. Net als Jezus satans wereld overwinnen)
Ook hebben we het in het vorige deel ook gehad over de Spruit, de Vredevorst, die met zijn Vader vredesberaad zal houden op de nieuwe aarde (Zacharia 6:13).
Eindelijk echte duurzame vrede. Na de eerste vier visioenen van Zacharia behandeld te hebben gaan we door met het vijfde visioen.

Thema: Waarschuwingen als mensen van God los zijn en goddeloos gedrag vertonen

Lees verder “2. Zacharia; Wanneer Gods volk verzwakt                “