4. Toekomst

Toekomst deel 4.pdf

Waarom Christenen zo vurig verlangen naar de beloofde toekomst     
HerzSt (Johannes 3:16) 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
——————————————————————————————————————–

In het vorige artikel hebben we de vervolging van de Christenen besproken, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en waarom het logisch is dat de grote schare opgenomen zal worden in de hemel.

Elk (levend) oog zal het teken van Jezus in de hemel zien;

HerzSt (Openbaring 1:7) 7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven.

Johannes schrijft dat zij die Hem doorstoken hebben Hem zullen zien, dat zijn de nakomelingen van het koninklijke huis van David, de Joodse gemeenschap:

HerzSt (Zacharia 12:10) 10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven,…

Hoewel een Romeinse soldaat Jezus heeft doorstoken (Joh. 19:34), staat in Hand. 2:23 en 5:30 dat de religieuze Joodse leiders in Jezus dagen verantwoordelijk waren voor Zijn dood.
Bij Jezus wederkomst zal ook de Joodse gemeenschap getuige zijn van het teken, terwijl zij de komst van de Messias en de tekenen in Zijn dagen niet onderscheiden hebben. (Matt. 16:3)

Het thema van dit artikel is het duizendjarige rijk, het Nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt en de Nieuwe tempel die gebouwd zal worden.

“4. Toekomst” verder lezen